Белорусский язык


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 984
 • 901

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Маршэўская, Валянцiна Васiльеўна
  Прыслоўныя фразеалагізмы з валентна абмежаваным значэннем
  /В.В. Маршэўская // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў/Установа адукацыі "Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я.Купалы"; рэдкал.: У.I. Каяла.- Гродна : ГрДУ, 2010 .- С.225-229 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 902

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Лісоўская, Іна Самсонаўна
  Дзеясловы мімікі і жэсту ў працесе адлюстравання канцэптаў "гора" і "Страх" (на матэрыяле рамана Янкі Брыля "Птушкі і гнезды")
  /І.С. Лісоўская // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў/Установа адукацыі "Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я.Купалы"; рэдкал.: У.I. Каяла.- Гродна : ГрДУ, 2010 .- С.374-379 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 903

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Ковалёва, Лилия Евгеньевна
  Особенности перевода реалий с белорусского языка на английский (на материале стихов Янки Купалы)
  /Л.Е. Ковалёва // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў/Установа адукацыі "Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я.Купалы"; рэдкал.: У.I. Каяла.- Гродна : ГрДУ, 2010 .- С.259-262 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 904

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Данільчык, Зінаіда Пятроўна
  Назоўны прэдыкатыўны назоўнікаў з адценнем параўнання ў мове Янкі Купалы і іншых мастацкіх тэкстах
  /З.П. Данільчык // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў/Установа адукацыі "Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я.Купалы"; рэдкал.: У.I. Каяла.- Гродна : ГрДУ, 2010 .- С.241-245 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 905

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Фразеалагізмы-сінонімы ў мове твораў Янкі Купалы
  /А.С. Садоўская // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў/Установа адукацыі "Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я.Купалы"; рэдкал.: У.I. Каяла.- Гродна : ГрДУ, 2010 .- С.215-219 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 906

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Лепешаў, Iван Якаўлевiч
  Рэальна-гістарычны каментар верша Янкі Купалы "Не плюй у карытца..."
  /I.Я. Лепешаў // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў/Установа адукацыі "Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я.Купалы"; рэдкал.: У.I. Каяла.- Гродна : ГрДУ, 2010 .- С.64-70 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 907

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Сіплівеня, Жанна Сямёнаўна
  Уласныя асабовыя імёны ў творах Янкі Купалы
  /Ж.С. Сіплівеня // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў/Установа адукацыі "Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я.Купалы"; рэдкал.: У.I. Каяла.- Гродна : ГрДУ, 2010 .- С.229-234 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 908

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Этымалагічны аналіз купалавых фразеалагізмаў
  /М.А. Даніловіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў/Установа адукацыі "Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я.Купалы"; рэдкал.: У.I. Каяла.- Гродна : ГрДУ, 2010 .- С.70-76 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 909

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Тамашэвіч, Зоя Міхайлаўна
  Інтэрактыўныя метады на ўроках літаратурнага чытання
  /З.М. Тамашэвіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў/Установа адукацыі "Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я.Купалы"; рэдкал.: У.I. Каяла.- Гродна : ГрДУ, 2010 .- С.399-402 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 910

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Дыялагічнае маўленне ў публіцыстычным дыскурсе Янкі Купалы
  /Н.Э. Шандроха // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў/Установа адукацыі "Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я.Купалы"; рэдкал.: У.I. Каяла.- Гродна : ГрДУ, 2010 .- С.249-253 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<...87888990919293949596...>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека Репозиторий БНТУ