ГлавнаяГлавная » Труды ученых ГрГУ им. Янки Купалы » Белорусская литература

Белорусская литература


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 790
 • 1

  полный текст

  ББК 4 .268.3Беі А43

  Салита, Жанна Евгеньевна
  Сократовский метод в обучении
  /Ж.Е. Салита // Актуальныя праблемы выкладання мовы і літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай школе : Матэрыялы рэспубліканскай навуковай канф., 16 красавіка 2004 года., г.Гродна/Установа адукацыі "Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я.Купалы"; адказны рэд. І.У. Каяла.- Гродна : ГрДУ, 2004 .- С.344-350 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 2

  полный текст

  ББК 60. Н30

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Іншаземцы вачамі беларусаў: фальклорныя вобразы і іх рамантычная інтэрпрэтацыя
  /А.А. Брусевіч // Народы, культуры и социальные процессы на пограничье : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Гродно, 22-23 февраля 2010г..- Гродно : ГрГУ, 2010 .- С.264 – 266 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 3

  полный текст

  ББК 60. Р68

  Петрушкевіч, Ала Мікалаеўна
  Пісьменніца-патрыётка Эліза Ажэшка - знакамітая асоба нашага краю
  /А.М. Петрушкевіч // Роль женщин в укреплении стабильности местных сообществ : материалы респ. науч.-практ. конф., Гродно, 12 февр. 2011 г.- Мозырь : Белый Ветер, 2011 .- С.22-26 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 4

  полный текст

  ББК 63. Б43

  Жылко, Ульяна Аляксандраўна
  Поліпарадыгмальная матрыца беларускай духоўнай культуры ХІХ ст.
  /У.А. Жылко // Беларусь и славянский мир в интеллектуальном контексте времени : сб. материалов науч.-практ. конф., Брест, 29 марта 2017 г..- Брест : БрГУ им. А.С. Пушкина, 2017 .- С.91-95 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 5

  полный текст

  ББК 63. П26

  Канюшкевіч, Марыя Іосіфаўна
  Канцэпт "боль" у беларускай паэзии (лингвистычны аспект)
  /М.І. Канюшкевіч // Першы міжнародны навуковы кангрэс беларускай культуры : зборнiк матэрыялаў, Мiнск, 5 – 6 мая 2016 г..- Мінск : Права i эканомiка, 2016 .- С.339-342 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 6

  полный текст

  ББК 63. С69

  Чувак, Святлана Віктараўна
  Мастацкая літаратура як крыніца даследавання паўсядзённасці (на прыкладзе творчасці Якуба Коласа)
  /С.В. Чувак // Социокультурная жизнь: история повседневности : сб. материалов регион. науч.-практ. конф., Брест, 27 ноября 2015 г..- Брест : БрГУ, 2016 .- С.162-168 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 7

  полный текст

  ББК 63.3(4Беи) Б43

  Чувак, Светлана Викторовна
  Творчасць Якуба Коласа ў фармаванні беларускай нацыянальнай ідэі
  /С.В. Чувак // Беларусь і суседзі: шляхі фарміравання дзяржаўнасці, міжнацыянальныя і міждзяржаўныя адносіны : зборнік навуковых артыкулаў/Гомельскі дзяржаўны ун-т імя Ф.Скарыны.- Гомель : ГДУ імя Ф.Скарыны, 2014 .- С.106-109 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 8

  полный текст

  ББК 63.3(4Беи) Т65

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Максім Багдановіч як інтэрпрэтатар
  /А.А. Брусевіч // Трэці міжнародны кангрэс даследчыкаў Беларусі : працоўныя матэрыялы, Каунас, 11-13 кастр. 2013 г..- Каунас : [Б. и.], 2014 .- С.474-478 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 9

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) Б90

  Петрушкевіч, Ала Мікалаеўна
  Паэтычная дыскусія пра сутнасць мастацтва ў заходнебеларускай літаратуры ў 30-я гады ХХ ст.
  /А.М. Петрушкевіч // Ян Булгак і культура заходнебеларускага рэгіену ў канцы XIX ст. і да Другой сусветнай вайны : зб. навук. артыкулаў/Установа адукацыі "Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я.Купалы"; рэдкал.: С.А. Габрусевіч, В.В. Швед.- Гродна : ГрДУ, 2009 .- С.105-112 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 10

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) Г86

  Руцкая, Алена Вiтальеўна
  Дзяцячая паэзія гродзенскай паэтэсы Людмілы Кебіч
  /А.В. Руцкая // Гродна і гродзенцы : девяць стагоддзяў гісторыі (да 880-годдзя горада) : матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гродна, 10-11 красавіка 2008 г.)/Ін-т гісторыі НАН Беларусі, М-ва адукацыі РБ, Гродзенскі гарадскі выканаўчы камітэт, Установа адукацыі "Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я.Купалы"; адказны рэд. А.І. Антоненка, А.А. Каваленя, Я.А. Роўба; навук. рэд. I.П. Крэнь.- Гродна : ГрДУ, 2008 .- С.472-477 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


123456789...>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека Репозиторий БНТУ