ГлавнаяГлавная » Труды ученых ГрГУ им. Янки Купалы » Зарубежная литература

Зарубежная литература


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 523
 • 31

  полный текст

  ББК 83. П91

  Pankow, E.
  Wizerunek szlachty bialoruskiej w powiesci "Dzikie polowanie krola Stacha" W. Korotkiewicza
  / E. Pankow // Пушкинские чтения - 2014. Художественные стратегии классической и новой литературы: жанр, автор, текст : сб. науч. тр. по материалам конф. Санкт-Петербуррг, 6-7 июня 2014 г. – Спб. : ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2014. – С. 141-143. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 32

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Pankow, E.
  Religia i filozofia w twуrczosci poetyckiej ks. Jana Twardowskiego
  / E. Pankow // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зборнік навуковых прац : да 135-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Янкі Купалы / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказ. рэд.: А. С. Садоўская ; рэд. рада: М. А. Даніловіч, Д. М. Лебядзевіч, А. Э. Сабуць. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2017. – С. 272-275. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 33

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) Ш70

  Pankow, E.
  Mistyfikacja czytelnika w powiesci K. Irzykowskiego «Paluba»
  / E. Pankow // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemnosci : матэрыялы XV міжнар. навук. канф., Гродна, 13 - 14 лістапада 2008 года / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: і інш., I.П. Крэнь. – Гродна : ГрДУ, 2009. – С. 336-338. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 34

  полный текст

  ББК 83. А72

  Pankowa, O.
  Autorefleksja bohatera-narratora w powiesci "Dolina Hortensji" Z. Zakiewicza
  / O. Pankowa // Антропологические сдвиги переломных эпох и их отражение в литературе. В 2 ч. Ч. 1 : сборник научных статей / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. Т. Е. Автухович ; Ред. коллегия: Т. Е. Автухович [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2014. – С. 111-115. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 35

  полный текст

  ББК 81. J41

  Pankowa, O.
  Sytuacja wielojezycznego pogranicza w powiesci "Wilcze laki" Zbigniewa Zakiewicza
  / O. Pankowa // Jezyk w srodowisku wiejskim / pod redakcja Macieja Maczynskiego, Ewy Horyn. W 2 t. – Krakow : Collegium Columbinum, 2014. – С. 271-277. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 36

  полный текст

  ББК 81. W10

  Pankowa, O.
  Swoistosc jezykowa opowiesci "Пакуты Хрыста" ("Passio Christi")
  / O. Pankowa // W kregu apokryfow. – Gdansk : Wydawnictwo Universytetu Gdanskiego, 2015. – С. 79-81. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 37

  полный текст

  ББК 81. D53

  Pankowa, O.
  Oczekiwanie spelnienia w powiesci "Dolina Hortensji" Zbigniewa Zakiewicza
  / O. Pankowa // Dialog z tradycja. Т. IV : Jezyk - Komunikacja - Kultura : monografia. – Krakow : Collegium Columbinum, 2015. – С. 256-258. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 38

  полный текст

  ББК 83. Ш70

  Pankowa, O.
  Motyw "slonca, soulca, solnyszka" w przestrzeni lingwokulturowej tworczosci Z. Zakiewicza
  / O. Pankowa // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemnosci : матэрыялы ХХ міжнар. навук. канф., Гродна, 23-24 кастр. 2014 г. / Упаўнаважаны па справах рэлігій і нацыянальнасцей Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэд. кал.: Я. Панькоў [і інш.]. – Мінск : БудМедыяПраект, 2015. – С. 82-84. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 39

  полный текст

  ББК 81. W10

  Pankowa, O.
  Motyw Matki Boskiej w wybranych tekstach literatury apokryficznej
  / O. Pankowa // W kregu apokryfow. – Gdansk : Wydawnictwo Universytetu Gdanskiego, 2015. – С. 413-423. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 40

  полный текст

  ББК 83. П91

  Pankowa, O.
  Koheletowski "czas milczenia i czas mowienia" Tadeusza Konwickiego (Экклезиастово "время молчать, и время говорить" Тадеуша Конвицкого)
  / O. Pankowa // Пушкинские чтения - 2015. Художественные стратегии классической и новой литературы: жанр, автор, текст : сб. науч. тр. по матеріалам конф. Санкт-Петербуррг, 6-7 июня 2015 гэ. – Спб. : ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2015. – С. 196-202. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<123456789...>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека