ГлавнаяГлавная » Труды ученых ГрГУ им. Янки Купалы » Зарубежная литература

Зарубежная литература


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 481
 • 326

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Мусіенка, Святлана Піліпаўна
  Традыцыі містэрыі ў драматычных паэмах Адама Міцкевіча "Дзяды" і Янкі Купалы "Адвечная песня"
  / С.Ф. Мусіенка // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: У. I. Каяла, І. В. Жук. – Гродна : ГрДУ, 2009. – С. 104-108. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 327

  полный текст

  ББК 81.41 С47

  Мусіенка, Святлана Піліпаўна
  Дзённік і творчасць Зофіі Налкоўскай у перыяд «Маладой Польшчы»
  / С.Ф. Мусіенка // Славянскія мовы, літаратуры і культуры: этнас у святле гісторыі і сучаснасці : Зб. навук. прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад рэд. С.Ф. Мусіенка. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 85-97. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 328

  полный текст

  ББК 65.040 Р32

  Мусіенка, Святлана Піліпаўна
  Канцэпцыя героя-вязня ў святле прававых норм у дзенніку і зборніку апавяданняў "Сцэны свету" Зоф'і Налкоўскай
  / С.Ф. Мусіенка // Регионалистика : сб. науч. трудов / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; науч. ред. В. Н. Ватыль ; ред. кол.: Т. И. Адуло, Н. И. Богдан. – Гродно : ГрГУ, 2009. – С. 176-186. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 329

  полный текст

  ББК 83.

  Мусіенка, Святлана Піліпаўна
  Генрык Сянкевіч на Беларусі
  / С.Ф. Мусіенка // Маладосць. – 2016. – № 5. – С. 122-128. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 330

  полный текст

  ББК 83.

  Мусіенка, Святлана Піліпаўна
  Беларускія абрады і фальклор у "Баладах і рамансах" і драматычнай паэме "Дзяды" Адама Міцкевіча
  / С.Ф. Мусіенка // Веснік ГрДУ імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя і археалогія. Філасофія. Паліталогія. – 1999. – № 1. – С. 70-80. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 331

  полный текст

  ББК 83.

  Мусіенка, Святлана Піліпаўна
  Двадцать гадоў супрацоўніцтва кафедры польскай філалогіі ў Гродзенскім дзяржаўным універсітэце імя Янкі Купалы з інстытутам польскай філалогіі Кракаўскага педагагічнага ўніверсітэта
  / С.Ф. Мусіенка, М. Лізіс // Веснік ГрДУ імя Янкі Купалы. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2011. – № 3(119). – С. 139-145. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 332

  полный текст

  ББК 83.(4Пол) В90

  Вучэбная праграма для класаў з вывучэннем мовы нацыянальнай меншасці і класаў з навучаннем на мове нацыянальнай меншасці ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі (вучэбны прадмет "Літаратура нацыянальнай меншасці"). Польская літаратура. I - XI класы
  / С.Ф. Мусіенка [и др.] ; М-ва адукацыі РБ. – Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2012, 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 333

  полный текст

  ББК 83.

  Мышко, Данута Ромуальдовна
  Рокайльная атмосфера в стихотворениях С. Трембецкого
  / Д. Р. Мышко // Беларуская мова i лiтаратура ў славянскiм этнакультурным кантексце : матэрыялы рэсп. навук.-практ. канф., Віцебск, 21-22 кастрычніка 2010 г. – Витебск : ВГУ им. П.М. Машерова, 2010. – С. 191-194. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 334

  полный текст

  ББК 83.3(4П) Л64

  Мышко, Данута Ромуальдовна
  Тоталитарное государство в романах Я.Зайделя
  / Д. Р. Мышко // Літаратура, мова, культура: этнас у святле гісторіі і сучаснасці : матэрыялы "круглага стала" і Міжнароднай навуковай канферэнцыі, 15-18 верасня 1999 г. Гродна / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; пад рэд. С. П. Мусіенкі. – Гродна : ГрДУ, 1999. – С. 226-231. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 335

  полный текст

  ББК 83.3(0) В40

  Мышко, Данута Рамуальдаўна
  Мотив круга в научной фантастике С. Лема
  / Д. Р. Мышко // Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе (Проблемы теоретической и исторической поэтики): в 2 ч. Ч. 2 : материалы Международной научной конференции, Гродно, 15-17 апреля 1997 г. / Гродненский гос. ин-т им. Янки Купалы ; ред. кол. Т. Е. Автухович [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 1997. – С. 208-213. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 336

  полный текст

  ББК 81.41 Ф42

  Мышко, Данута Ромуальдовна
  Жанр оды в творчестве Станислава Трембецкого
  / Д. Р. Мышко // Феномен памежжа. Славянскія мовы, літаратуры і культуры: этнас у святле гісторыі і сучаснасці : зб. навук. прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: А. І. Білюценка, Я. Панькоў, С.Ф. Мусіенка. – Гродна : ГрДУ, 2009. – С. 46-55. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 337

  полный текст

  ББК 83.3(0) В40

  Мышко, Данута Рамуальдаўна
  Судьба антиутопий в славянских и западноевропейских литературах в ХХ веке
  / Д. Р. Мышко // Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе (Проблемы теоретической и исторической поэтики) : материалы Международной научной конференции, Гродно, 9-12 апреля 1996 г. / Гродненский гос. ун-т им. Я. Купалы ; ред. кол. Т. Е. Автухович, И. В. Егоров, И. В. Жук. – Гродно : 1996. – С. 124-127. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 338

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) Ш70

  Мышко, Данута Ромуальдовна
  Искусство комплимента в произведениях гродненского периода Станислава Трембецкого
  / Д. Р. Мышко // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemnosci : матэрыялы XV міжнар. навук. канф., Гродна, 13 - 14 лістапада 2008 года / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: і інш., I.П. Крэнь. – Гродна : ГрДУ, 2009. – С. 301-306. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 339

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Мышко, Данута Ромуальдовна
  Станислав Трембецкий: легенда и правда
  / Д. Р. Мышко // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: У. I. Каяла, І. В. Жук. – Гродна : ГрДУ, 2009. – С. 337-342. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 340

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Мышко, Данута Ромуальдовна
  Станислав Лем - человек-парадокс
  / Д. Р. Мышко // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: У. I. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 296-301. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 341

  полный текст

  ББК 83.

  Мышко, Данута Ромуальдовна
  Tuwim dzieciom
  / Д. Р. Мышко // Slowo Ojczyste. – 2010. – № 10. – С. 325-332. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 342

  полный текст

  ББК 83. L81

  Мышко, Данута Ромуальдовна
  Oda w poezji S. Trembeckiego
  / Д. Р. Мышко, D. Myszko // Literatury wschodnioslowianskie z najnowszych badan / pod red. H. Twaranowicz. – Bialystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Bialymstoku, 2010. – С. 325-332. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 343

  полный текст

  ББК 83.3(4П) И90

  История польской литературы (Средние века - Возрождение)
  : методические рекомендации по одноименному курсу для студ. спец. г0203 - Славянские языки и литературы / ГрГУ им. Я. Купалы ; сост. Д. Р. Мышко. – Гродно : ГрГУ, 1999. – 52 с. – 101700р., 10экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 344

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Нелепко, Елена Павловна
  Мотивы белорусского фольклора в драме Тадеуша Мициньского "Рябиновая ночь"
  / Е. П. Нелепко // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: У. I. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 314-321. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 345

  полный текст

  ББК 81.41 С47

  Нелепко, Елена Павловна
  Образ главной героини в драме Тадеуша Мициньского «В мраке золотого дворца, или Базилисса Теофану»
  / Е. П. Нелепко // Славянскія мовы, літаратуры і культуры: этнас у святле гісторыі і сучаснасці : Зб. навук. прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад рэд. С.Ф. Мусіенка. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 97-108. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 346

  полный текст

  ББК 83.3+81.1 Х79

  Нелепко, Елена Павловна
  Концепция главной героини драмы Тадеуша Мициньского «В мраке Золотого Дворца, или «Базилисса Теофану» в свете солярной философии
  / Е. П. Нелепко // Хоревские чтения. Вып. 2. Память культуры: Гродно в жизни и творчестве Зофьи Налковской. Т. 1 : сб. науч. раб. / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред. С. Ф. Мусиенко ; ред. кол. И. В. Жук ; ред. кол.: С. В. Гончар, Е. П. Нелепко. – Гродно : ЮрСаПринт, 2015. – С. 275-289. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 347

  полный текст

  ББК 83.3+81.1 Х79

  Нелепко, Елена Павловна
  Трагедия семьи - трагедия общества ( драма Тадеуша Мициньского "Князь Патёмкин" )
  / Е. П. Нелепко // Хоревские чтения. Вып. 1 : сб. науч. раб. / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред. С. Ф. Мусиенко. – Гродно : ЮрСаПринт, 2014. – С. 125-132. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 348

  полный текст

  ББК 83.

  Нелепко, Елена Павловна
  Идейно-художественные эффекты света и мрака в драмах Тадеуша Мициньского
  / Е. П. Нелепко // Веснік ГрДУ імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя і археалогія. Філасофія. Паліталогія. – 2004. – № 2. – С. 155-164. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 349

  полный текст

  ББК 81.

  Нелепко, Елена Павловна
  Концепция пространства в драме Т. Мициньского "В мраке Золотого Дворца, или Базилисса Теофану"
  / Е. П. Нелепко // Веснік ГрДУ імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя і археалогія. Філасофія. Паліталогія. – 2004. – № 4. – С. 173-181. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 350

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) Д34

  Нелепко, Елена Павловна
  Символика цвета в драме Тадеуша Мициньского "В мраке золотого дворца, или Базилиса Теофану"
  / Е. П. Нелепко // День и вся жизнь. Светлой памяти Виктора Александровича Хорева посвящается... : сб. науч. работ / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; Ред. коллегия : С. Ф. Мусиенко [и др.]. – Гродно : ЮрСаПринт, 2013. – С. 128-140. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<...10111213141516171819>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека