ГлавнаяГлавная » Труды ученых ГрГУ им. Янки Купалы » Зарубежная литература

Зарубежная литература


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 500
 • 451

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол)5-8Міцкевіч А. Б89

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Фактары беларускай культуры ў творчасці Адама Міцкевіча
  : дапаможнік па аднайменным спецкурсе для студ. / А. А. Брусевіч ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад навук. рэд. С. П. Мусіенкі. – Гродна : ГрДУ, 2008. – 135 с. – ISBN 978-985-417-984-1 : 6799р., 45экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 452

  полный текст

  ББК 83. Б43

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Фарсімоўная персідская паэзія (да пытання метрычных і жанравых форм)
  / Д. М. Лебядзевіч // Беларуская мова і літаратура ў славянскім этнакультурным кантэксце : матэрыялы II Рэсп. навук.-практ. канферэнцыі, Віцебск, 19-20 лістапада 2015 г. / Установа адукацыі "Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава" ; адказны рэд. Г. А. Арцямёнак ; рэдкал.: Г. А. Арцямёнак [и др.]. – Віцебск : ВДУ імя П. М. Машэрава, 2015. – С. 209-215. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 453

  полный текст

  ББК 83.3(0) В40

  Сорокина, Ирина Викторовна
  Феминизм и современная женская литература в США
  / И. В. Сорокина // Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе. Проблемы теоретической и исторической поэтики : материалы Международной научной конференции. 3 - 5 октября 2000 г. Гродно, Беларусь. В 2 ч. Ч. 2 / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; Под ред. Т. Е. Автухович. – Гродно : ГрГУ, 2001. – С. 342-346. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 454

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол)5-8Міцкевіч А. З11

  Билютенко, Елена Ивановна
  Флора Литвы в художественном воображении Адама Мицкевича как автора поэмы "Пан Тадеуш"
  / Е. И. Билютенко // " З краю Навагрудскага..." (малая айчына ў жыцці і творчасці Адама Міцкевіча) : зб. навук. прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад рэд. С. П. Мусіенкі. – Гродна : ГрДУ, 2006. – С. 130-138. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 455

  полный текст

  ББК 83. Р96

  Истомин, Виктор Серафимович
  Франция и французы глазами майора Томпсона и Пола Уэста
  / В. С. Истомин // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зборнік навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. Д. М. Лебядзевіч ; рэд. рада: І. В. Жук [и др.]. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2015. – С. 177 - 184. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 456

  полный текст

  ББК 83.

  Автухович, Татьяна Евгеньевна
  Функции экфрасиса в романе Ф. Эмина "Непостоянная фортуна, или похождение Мирамонда"
  / Т. Е. Автухович // Проблемы изучения русской литературы XVIII века : межвуз. сб. науч. тр. Вып. 15. – Санкт-Петербург; Самара : ООО " Издательство " Ас Гард ", 2011. – С. 232-239. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 457

  полный текст

  ББК 81. Л59

  Шандар, Елена Ивановна
  Функционально-реализационный потенциал повторных номинаций главного референта на материале романа Дж. Фаулза «Маг»
  / Е. И. Шандар, Г. Р. Тихон // Лингвистика и методика в высшей школе. Вып. 9 : сборник научных работ / Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы ; отв. ред. С. В. Гончар ; ред. кол.: Ж. А. Короткевич. – Гродно : ЮрСаПринт, 2017. – С. 54-65. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 458

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) Ш70

  Шаўцова, Аксана Анатольеўна
  Функцыі анамастычнай лексікі ў зборніку навел Элізы Ажэшкі "Gloria victis"
  / А. А. Шаўцова // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemnosci : матэрыялы XVII міжнар. навук. канф., Гродна, 18- 19 лістапада 2010 г. [Электронный ресурс] / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: Г. А. Хацкевіч [и др.]. – Гродна : ГрДУ, 2012. – С. 328-333. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 459

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Шаўцова, Аксана Анатольеўна
  Функцыі антрапонімаў у аповесці Элізы Ажэшкі «Ведзьма»
  / А. А. Шаўцова // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зборнік навуковых прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд. А. С. Садоўская ; рэдкал.: М. А. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2019. – С. 302-305. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 460

  полный текст

  ББК 83. Р96

  Шаўцова, Аксана Анатольеўна
  Функцыі ўласных назваў у аповесці Элізы Ажэшкі "Анастасія"
  / А. А. Шаўцова // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зборнік навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. Д. М. Лебядзевіч ; рэд. рада: І. В. Жук [и др.]. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2015. – С. 220-225. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 461

  полный текст

  ББК 83. Б43

  Сабуць, Аліна Эдмундаўна
  Хранатоп Радзімы / Айчыны ў мастацкай свядомасці Адама Міцкевіча
  / А. Э. Сабуць // Беларуская пісьмовая спадчына ў кантэксце еўрапейскага культурна-гістарычнага працэсу XI - XIXстагоддзяў: вытокі, традыцыі, уплывы : матэрыялы рэсп. навук.- практ. канф., Мінск, 24 мая 2010 г. / кал. аўт.: Ін-т мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы НАН Беларусі ; рэд. А. У. Бразгуноў. – Мінск : Права i эканомiка, 2010. – С. 193-198. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 462

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) Ш70

  Билютенко, Елена Ивановна
  Хронотоп в повести Элизы Ожешко "Дзюрдзи"
  / Е. И. Билютенко // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemnosci : матэрыялы XV міжнар. навук. канф., Гродна, 13 - 14 лістапада 2008 года / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: і інш., I.П. Крэнь. – Гродна : ГрДУ, 2009. – С. 331-35. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 463

  полный текст

  ББК 83.3+81.1 Х79

  Билютенко, Елена Ивановна
  Художественное воплощение темы январского восстания 1863 года в романе Элизы Ожешко "Над Неманом"
  / Е. И. Билютенко // Хоревские чтения. Вып. 1 : сб. науч. раб. / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред. С. Ф. Мусиенко. – Гродно : ЮрСаПринт, 2014. – С. 112-117. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 464

  полный текст

  ББК 83. П78

  Павлова, Д. Д.
  Художественное и лингвостилистическое своеобразие романа Рудольфо Анайи "Благослови, Ультима!"
  / Д. Д. Павлова, И. В. Сорокина // Проблемы национального глазами Старого и Нового света : сборник научных статей. – Минск : МГЛУ, 2015. – С. 184-190. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 465

  полный текст

  ББК 81. Л59

  Гончар, Светлана Викторовна
  Художественное переосмысление образа Наполеона в творчестве Жорж Санд
  / С. В. Гончар // Лингвистика и методика в высшей школе. Вып. 3 : сборник научных статей / Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы ; ред. кол.: С. В. Гончар, Е. И. Богушевич, Д. С. Вадюшина. – Гродно : Цветной карандаш, 2011. – С. 162-171. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 466

  полный текст

  ББК 83. Р71

  Иоскевич, Марина Михайловна
  Художественное произведение как "ловушка": мечта интерпретатора
  / М. М. Иоскевич // Романо-германская филология в контексте гуманитарных наук : международный сборник научных статей. – Новополоцк : ПГУ, 2011. – С. 36-40. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 467

  полный текст

  ББК 83.

  Дашкевич, Светлана Сергеевна
  Художественное своеобразие романа Уильяма Голдинга "Шпиль"
  / С. С. Дашкевич // Веснік ГрДУ імя Янкі Купалы. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2015. – № 3(200). – С. 27-32. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 468

  полный текст

  ББК 83. А41

  Михалевич, Ирина Александровна
  Художественный стиль романов Станислава Игнация Виткевича
  / И. А. Михалевич // Аксиологический диапазон художественной литературы : сб. науч. статей / Учреждение образования "Витебский гос. ун-т им. П.М. Машерова" ; под науч. ред.: В. Ю. Боровко, Е. В. Крикливец. – Витебск : ВГУ им. П. М. Машерова, 2020. – С. 159-162. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 469

  полный текст

  ББК 83. С71

  Панькова, Ольга Евгеньевна
  Частички женственности в поэзии Халины Посвятовской
  / О. Е. Панькова, Д. А. Сазонова // Спецпроект. Аналіз навукових досліджень. Т. 2. – Днiпропетровськ : 2011. – С. 43-45. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 470

  полный текст

  ББК 83.3(0)=41 S24

  Банах, Ирина Вячеславовна
  Черный юмор в детской поэзии Даниила Хармса
  / И. В. Банах // Satyra w literaturach wschodnioslowianskich. VII / Uniwersytet w Bialymstoku. Instytut filologii wschodnioslowianskiej ; studia pod redakcja W. Supy. – Bialystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Bialymstoku, 2008. – С. 216-226. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 471

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Чэслаў Мілаш: паэзія памежжа
  / А. А. Брусевіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: У. I. Каяла, І. В. Жук. – Гродна : ГрДУ, 2009. – С. 231-235. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 472

  полный текст

  ББК 83.

  Петрушкевіч, Ала Мікалаеўна
  "Чэсць аддаць аўторцы...". Да 170-годдзя з дня нараджэння Элізы Ажэшкі
  / А. М. Петрушкевіч // Роднае слова. – 2011. – № 6. – С. 13-17. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 473

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) Ш70

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Шамсіддзін Хафіз і Франчэска Петрарка: класічнае ўспрыняцце і сучаснае прачытанне
  / Д. М. Лебядзевіч // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemnosci : матэрыялы XXIV міжнар. навук. канф., Гродна, 26 кастрычніка 2018 г. / Упаўнаважаны па справах рэлігій і нацыянальнасцей Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь [і інш.] ; рэдкал.: Я. Панькоў [і інш.]. – Гродна : Гродзенская друкарня, 2019. – С. 29-32. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 474

  полный текст

  ББК 81. Л59

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Шамсіддзін Хафіз і Франчэска Петрарка: тыпалагічны аспект творчасці
  / Д. М. Лебядзевіч // Лингвокультурологическая парадигма в современных исследованиях : сборник научных статей / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: С. В. Гончар, И. Д. Матько, В. С. Истомин. – Гродно : ГрГУ, 2011. – С. 24-28. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 475

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Шамсіддзін Хафіз у святле еўрапейскай паэтычнай традыцыі
  / Д. М. Лебядзевіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: У. I. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 285-292. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<...121314151617181920>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека