ГлавнаяГлавная » Труды ученых ГрГУ им. Янки Купалы » Зарубежная литература

Зарубежная литература


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 537
 • 51

  полный текст

  ББК 81.41 С47

  Pawlukiewicz, A.
  Sytuacja etno-lingwistyczna w miejscowosci Nowy Dwуr na Grodzieсszczyznie w perspektywie historyczno-nazewniczej
  / A. Pawlukiewicz // Славянскія мовы, літаратуры і культуры: этнас у святле гісторыі і сучаснасці : Зб. навук. прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад рэд. С.Ф. Мусіенка. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 246-252. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 52

  полный текст

  ББК 81. J41

  Pankowa, O.
  Sytuacja wielojezycznego pogranicza w powiesci "Wilcze laki" Zbigniewa Zakiewicza
  / O. Pankowa // Jezyk w srodowisku wiejskim / pod redakcja Macieja Maczynskiego, Ewy Horyn. W 2 t. – Krakow : Collegium Columbinum, 2014. – С. 271-277. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 53

  полный текст

  ББК 83. W10

  Pankowa, O.
  Tak jak Trojca nam jedyna. Zakiewiczowskie refleksje nad obyczajowoscia kresowa
  / O. Pankowa // W kregu dawnej polszczyzny. T. IV : monografia : monografia. – Krakow : Collegium Columbinum, 2017. – С. 207-220. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 54

  полный текст

  ББК 83. T19

  Nielepko, H.
  Taniec w dramatach Tadeusza Micinskiego
  / H. Nielepko // Taniec w literaturze polskiej XIX i XX wieku. – Gdansk : 2012. – С. 265-273. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 55

  полный текст

  ББК 83.3 Х79

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Terra incognita, або некалькі слоў пра паэзію Зоф’і Налкоўскай
  / А. А. Брусевіч // Хоревские чтения. Вып. 2. Память культуры: Гродно в жизни и творчестве Зофьи Налковской. Т. 1 : сб. науч. раб. / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред. С. Ф. Мусиенко ; ред. кол. И. В. Жук ; ред. кол.: С. В. Гончар, Е. П. Нелепко. – Гродно : ЮрСаПринт, 2015. – С. 54-62. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 56

  полный текст

  ББК 83.

  Biliutenka, E. I.
  Экзистенциальная система ценностей Элизы Ожешко в романе "Над Неманом"
  / E. I. Biliutenka, L. M. Shumskaya, I. K. Komarova // Theoretical & Applied Sciences. – 2020. – Т. 92'. – № 12. – С. 8-11. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 57

  полный текст

  ББК 83.

  Мышко, Данута Ромуальдовна
  Tuwim dzieciom
  / Д. Р. Мышко // Slowo Ojczyste. – 2010. – № 10. – С. 325-332. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 58

  полный текст

  ББК 72. W96

  Nielepko, H.
  W kregu wplywow S. Wyspianskiego. Dramat Tadeusza Micinskiego Kniaz Patiomkin: spoleczenstwo, bohaterstwo, patriotyzm
  / H. Nielepko // Wyspianski. Sesja naukowa. – Siedlce : 2001. – С. 493-500. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 59

  полный текст

  ББК 83. B56

  Bilutenko, Helena
  W poszukiwaniu nowej formy: Waclawa Berenta Diogenes w kontuszu. (Historia o narodzinach literatow polskich)
  / H. Bilutenko // Bibliotheca mundi. Studia biblogiczne ofiarowane Janowi Leonczukowi : colloguia orientalia bialostocensia, literatura / historia. XVII. – Bialystok : 2016. – С. 789-797. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 60

  полный текст

  ББК 83. B56

  Musijenko, S.
  Wesele Stanislawa Wyspianskiego w ujeciu imagologiczmym (spojrzenie z Bialorusi)
  / S. Musijenko // Bibliotheca mundi. Studia biblogiczne ofiarowane Janowi Leonczukowi : colloguia orientalia bialostocensia, literatura / historia. XVII. – Bialystok : 2016. – С. 779-789. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 61

  полный текст

  ББК 83.

  Musijenko, S.
  Wiktora Aleksandrowicza Choriewa koncepcja imagologii
  / S. Musijenko // Bibliotekarz Podlaski. – 2017. – № 3. – С. 11-43. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 62

  полный текст

  ББК 83.3

  Bilutenko, Helena
  Wizerunek chlopa kresowego w powiesci J.I. Kraszewskiego Historia kolka w plocie
  / H. Bilutenko // Kraszewski i nowozytnosc. Studia SERIA: Przelomy/Pogranicza. Studia Literackie. XIV. – Bialystok : 2015. – С. 49-58. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 63

  полный текст

  ББК 83. П91

  Pankow, E.
  Wizerunek szlachty bialoruskiej w powiesci "Dzikie polowanie krola Stacha" W. Korotkiewicza
  / E. Pankow // Пушкинские чтения - 2014. Художественные стратегии классической и новой литературы: жанр, автор, текст : сб. науч. тр. по материалам конф. Санкт-Петербуррг, 6-7 июня 2014 г. – Спб. : ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2014. – С. 141-143. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 64

  полный текст

  ББК 83.3 Х79

  Павлюкевич, Алина Тадеушевна
  "Wladam w mowie i pismie..." ( z doswiadczen w ksztalceniu umiejetnosci pisania )
  / А. Т. Павлюкевич // Хоревские чтения. Вып. 1 : сб. науч. раб. / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред. С. Ф. Мусиенко. – Гродно : ЮрСаПринт, 2014. – С. 262-268. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 65

  полный текст

  ББК 81.415.3 П53

  Nielepko, H.
  Wykorzystanie przezroczy multymedialnych w wykladach kursu «Wstep do literaturoznawstwa»
  / H. Nielepko // Польский язык и литература в средней и высшей школе в Беларуси : материалы Республиканского науч.-метод. "круглого стола", Гродно, 17 февраля 2007 г. / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: Е. И. Билютенко, Ж. И. Ерома. – Гродно : ГрГУ, 2008. – С. 225-233. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 66

  полный текст

  ББК 83.3(4П)5-8 Ажэшка Т28

  Pawlukiewicz, A.
  Zapozyczenia bialoruskie w powiesci E. Orzeszkowej «Dziurdziowie»
  / A. Pawlukiewicz // Творчасць Элізы Ажэшкі і беларуская культура : зборнiк навуковых прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы", Кафедра польскай філалогіі ; пад рэд. С. П. Мусіенкі. – Гродна : ГрДУ, 2002. – С. 96-104. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 67

  полный текст

  ББК 74.

  Панькова, Ольга Евгеньевна
  Zestaw programowy dla szkoly podstawowej z polskim jzykiem nauczania. Jezyk polski. Czytanie
  / О. Е. Панькова, Г. Р. Чигер // Slowo Ojczyste. – 2010. – № 10. – С. 4-26. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 68

  полный текст

  ББК 81.415.3 П53

  Zestaw programowy z «Historii literatury polskiej» dla szkoly sredniej ogolnoksztalcacej z nauczaniem jezyka polskiego
  / S. Musijenko [и др.] // Польский язык и литература в средней и высшей школе в Беларуси : материалы Республиканского науч.-метод. "круглого стола", Гродно, 17 февраля 2007 г. / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: Е. И. Билютенко, Ж. И. Ерома. – Гродно : ГрГУ, 2008. – С. 162-205. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 69

  полный текст

  ББК 83. P80

  Musijenko, S.
  Zmiany motywu wesela i problem "malego czlowieka" w kontekscie rewolucji (Beaumarchais-Wyspianski-Majakowski)
  / S. Musijenko // Polonistyka na poczatku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy. Tom I: Literatura polska i perspektywy nowej humanistyki / red. naukowa tomu: R. Cudak, K. Pospiszil. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Slaskiego, 2018. – С. 406-424. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 70

  полный текст

  ББК 83. Z99

  Zywioly. Motyw wody w literaturze, kulturze i sztuce
  / А. Малиновский [и др.] ; pod red. I. Hubickiej, S. Pavlenko, K. Arciszewskiej-Tomczak. – Gdansk : Wydawnictwo Universytetu Gdanskiego, 2020. – 263 с., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 71

  полный текст

  ББК 83. Ш70

  Чукічова, Надзея Паўлаўна
  Авантура С. Пільштыновай "Князь Ракацы": пра неабходнасць удакладнення рэальнага каментара
  / Н. П. Чукічова // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemnosci : матэрыялы ХХ міжнар. навук. канф., Гродна, 23-24 кастр. 2014 г. / Упаўнаважаны па справах рэлігій і нацыянальнасцей Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэд. кал.: Я. Панькоў [і інш.]. – Мінск : БудМедыяПраект, 2015. – С. 196-202. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 72

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) Ш70

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Адам Мiцкевiч і Чэслаў Мілаш: паэзія памежжа
  / А. А. Брусевіч // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemnosci : матэрыялы ХIV Міжнар. навук. канф., Гродна, 26-27 кастр. 2006 г. / Упаўнаважаны па справах рэлігій і нацыянальнасцей Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад рэд. С. П. Мусіенкі, І. П. Крэня ; рэд. кал.: С.Ф. Мусіенка [і інш.]. – Гродна : ГрДУ, 2007. – С. 72-77. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 73

  полный текст

  ББК 81. Л59

  Истомин, Виктор Серафимович
  Адам Мицкевич в контексте польско-французских отношений
  / В. С. Истомин // Лингвистика и методика в высшей школе. Вып. 7 : сб. науч. работ / Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы ; отв. ред. В. С. Истомин ; ред. кол.: И. Д. Матько, С. В. Гончар. – Гродно : ЮрСаПринт, 2015. – С. 139-144. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 74

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол)5 Т28

  Гончар, Светлана Викторовна
  Адам Мицкевич и миф Наполеона в польской литературе XIX века
  / С. В. Гончар // Творчество Адама Мицкевича и современная мировая культура : сборник научных работ / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; под ред. С. Ф. Мусиенко ; ред. кол.: Е. И. Билютенко, О. Е. Панькова, С. Ф. Мусиенко. – Гродно : Ламарк, 2010. – С. 99-107. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 75

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) Ш70

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Адам Міцкевіч і Антоні Лянге: некалькі паралеляў
  / А. А. Брусевіч // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemnosci : матэрыялы XVIII Міжнар. навук. канф., Гродна, 15-16 лістапада 2012 г. / рэд. кал.: Я. Панькоў, І. Папоў, Э. С. Ярмусік. – Ліда : Лідская друкарня, 2014. – С. 67-71. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 76

  полный текст

  ББК 81. А43

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Адам Міцкевіч і беларускі рамантызм
  / А. А. Брусевіч // Актуальныя праблемы паланістыкі - 2009 : зб. навук. арт. – Мінск : Права і эканоміка, 2009. – С. 45-54. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 77

  полный текст

  ББК 83.3(4Беи) В14

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Адам Міцкевіч у беларускім культурным каноне
  / А. А. Брусевіч // Bialorutenistyka Bialostocka. Т.3 / Uniwersytet w Bialymstoku, Wydzial Filologiczny ; red. naczelny H. Twaranowicz. – Bialystok : Uniwersytet w Bialymstoku, 2011. – С. 21-32. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 78

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) Д34

  Петрушкевіч, Ала Мікалаеўна
  Адам Міцкевіч у навуковых і творчых зацікаўленнях Ірыны Багдановіч
  / А. М. Петрушкевіч // День и вся жизнь. Светлой памяти Виктора Александровича Хорева посвящается... : сб. науч. работ / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; Ред. коллегия : С. Ф. Мусиенко [и др.]. – Гродно : ЮрСаПринт, 2013. – С. 96-101. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 79

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол)5 Т28

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Адам Міцкевіч у паэзіі Антонія Эдварда Адынца
  / А. А. Брусевіч // Творчество Адама Мицкевича и современная мировая культура : сборник научных работ / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; под ред. С. Ф. Мусиенко ; ред. кол.: Е. И. Билютенко, О. Е. Панькова, С. Ф. Мусиенко. – Гродно : Ламарк, 2010. – С. 108-113. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 80

  полный текст

  ББК 74.268.3 Беі А43

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Адам Міцкевіч у творчай свядомасці Максіма Багдановіча
  / А. А. Брусевіч // Актуальныя праблемы выкладання мовы і літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай школе : Матэрыялы рэспубліканскай навуковай канферэнцыі. 30 кастрычніка 2002 г. Гродна, Беларусь / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; пад рэд.: У. І. Каялы, Т. І. Тамашэвіча. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 199-202. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 81

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6 П31

  Петрушкевіч, Ала Мікалаеўна
  Алаіза Пашкевіч - першая між знакамітых
  / А. М. Петрушкевіч // Некаторыя старонкі беларускай літаратуры пачатку ХХ стагоддзя / А. М. Петрушкевіч ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад рэд. І. В. Жука. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 4-27. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 82

  полный текст

  ББК 74. Е25

  Панькова, Ольга Евгеньевна
  Алгоритмический подход при выборе методов обучения старшеклассников в условиях современного образовательного процесса
  / О. Е. Панькова, Т. А. Рогожинская // Edukacja ku przyszzosci. W 5 t. Т. 5 : Wyzwania i zaniechania w edukacji dzieci, mlodziezy i doroslych. – Warszawa : 2015. – С. 177-187. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 83

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) Ш70

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  "Александрыя" ў сусветнай літаратуры: вытокі, версіі і традыцыі
  / Д. М. Лебядзевіч // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemnosci : матэрыялы XV міжнар. навук. канф., Гродна, 13 - 14 лістапада 2008 года / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: і інш., I.П. Крэнь. – Гродна : ГрДУ, 2009. – С. 292-296. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 84

  полный текст

  ББК 81. Л59

  Хоха, Светлана Сергеевна
  Аллегория и реальность в романе Уильяма Голдинга "Шпиль"
  / С. С. Хоха // Лингвистика и методика в высшей школе. Вып. 5. В 2 ч. Ч. 1 : сб. науч. ст. / Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы ; отв. ред. В. С. Истомин ; ред. кол.: Д. Г. Богущевич [и др.]. – Гродно : ЮрСаПринт, 2013. – С. 60-69. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 85

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Анакрэонт і сусветная літаратурная традыцыя
  / Д. М. Лебядзевіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : матэрыялы навук. канф., Гродна, 24 кастрычніка 2003 г. / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; рэд. рада: У. I. Каяла, П. У. Сцяцко, Т. І. Тамашэвіч. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 148-154. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 86

  полный текст

  ББК 83. S90

  Шаўцова, Аксана Анатольеўна
  Анамастычная лексіка ў аповесці Элізы Ажэшкі "Хам"
  / А. А. Шаўцова // STUDIA POLONICA : Да юбілею прафесара Святланы Піліпаўны Мусіенка : зборнік артыкулаў / пад навук. рэд. А. У. Бразгунова, М. М. Хмяльніцкага. – Мінск : Кнігазбор, 2019. – С. 307-313. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 87

  полный текст

  ББК 74.268.3Беі А43

  Каяло, Ирина Владимировна
  Античная басня: к вопросу периодизации
  / И. В. Каяло // Актуальныя праблемы выкладання мовы і літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай школе : Матэрыялы рэспубліканскай навуковай канф., 16 красавіка 2004 года., г.Гродна / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. І. У. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2004. – С. 195-198. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 88

  полный текст

  ББК 83.3(0) В40

  Гарданова, Людмила Николаевна
  Античная культура в творческом сознании Ярослава Ивашкевича
  / Л. Н. Гарданова // Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе. Проблемы теоретической и исторической поэтики : Материалы международной научной конференции, 1-3 октября 2002 г. Гродно. В 2ч. Ч.1 / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред.: Т. Е. Автухович, А. С. Смирнов. – Гродно : ГрГУ, 2003. – С. 121-126. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 89

  полный текст

  ББК 83.3(0)32 Н62

  Никифорова, Ольга Борисовна
  Античная литература
  : Соотношение традиций и новаторства : пособие по курсу "Античная литература" для студ. спец. Г 02.02.00 - русский язык и литература / О. Б. Никифорова, А. Е. Мацевило ; Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Гродно : ГрГУ, 2002. – 129 с. – ISBN 985-417-369-0 : 2478р. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 90

  полный текст

  ББК 83.7 А22

  Автухович, Татьяна Евгеньевна
  Античная риторика
  : учебное пособие / Т. Е. Автухович ; Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Гродно : ГрГУ, 2003. – 144 с. – ISBN 985-417-446-8 : 2999р., 90экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 91

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) Ш70

  Шаўцова, Аксана Анатольеўна
  Антрапонімы ў апавяданнях Элізы Ажэшкі (на падставе зборніка "З розных сфер", том III)
  / А. А. Шаўцова // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemnosci : матэрыялы XV міжнар. навук. канф., Гродна, 13 - 14 лістапада 2008 года / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: і інш., I.П. Крэнь. – Гродна : ГрДУ, 2009. – С. 405-410. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 92

  полный текст

  ББК 81. Л59

  Ларина, Ольга Владимировна
  Антропонимы в ономастическом пространстве романа Чарльза Диккенса «Приключения Оливера Твиста»
  / О. В. Ларина, Е. В. Шинкевич // Лингвистика и методика в высшей школе. Вып. 10 : сборник научных работ / Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы ; отв. ред. С. В. Гончар ; ред. кол.: И. В. Лисовская, А. И. Богдевич. – Гродно : ЮрСаПринт, 2018. – С. 21-27. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 93

  полный текст

  ББК 81. Л59

  Куцевич, Вероника Казимежевна
  Антропонимы в творчестве Камло Хосе Селы
  / В. К. Куцевич // Лингвистика и методика в высшей школе : сб. науч. ст. Вып. 2 / Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы ; ред. кол.: Е. И. Богушевич, Д. С. Вадюшина, С. В. Гончар. – Гродно : Цветной карандаш, 2010. – С. 193-198. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 94

  полный текст

  ББК 74.268.3Беі А43

  Шчэлупанава, Г. А.
  Антычная біяграфія і усходнеславянская агіяграфія
  / Г. А. Шчэлупанава // Актуальныя праблемы выкладання мовы і літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай школе : Матэрыялы рэспубліканскай навуковай канф., 16 красавіка 2004 года., г.Гродна / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. І. У. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2004. – С. 198-203. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 95

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) Ш70

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Антычная літаратура і станаўленне беларускай пародыі
  / Д. М. Лебядзевіч // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemnosci : матэрыялы XVIII Міжнар. навук. канф., Гродна, 15-16 лістапада 2012 г. / рэд. кал.: Я. Панькоў, І. Папоў, Э. С. Ярмусік. – Ліда : Лідская друкарня, 2014. – С. 53-58. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 96

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) П53

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Антычная пародыя ў кантэксце беларускай літаратуры XVII-XIX стст.: генезіс і рэцэпцыя
  / Д. М. Лебядзевіч // Polsko-bialoruskie zwiazki jezykowe, literackie, historyczne i kulturowe = Польска-беларускія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі. T. XVIII : materialy XXIII Miedzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemnosci". Bialystok 22-23 IX 2017 = Матэрыялы XXIII Міжнароднай навуковай канферэнцыі "Шлях да ўзаемнасці", Беласток, 22-23 IX 2017 / Katedra filologii bialoruskiej un-tu w Bialymstoku, Grodzienski Panstwowy un-t im. J.Kupaly ; pod red. B. Siegienia. – Bialystok : 2017. – С. 101-110. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 97

  полный текст

  ББК 86.37 Х95

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Антычныя і хрысціянскія матывы ў лацінскай літаратуры сярэднявечча
  / Д. М. Лебядзевіч // Хрысціянства ў гістарычным лёсе беларускага народа : зборнік навуковых артыкулаў / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы", Ін-т гісторыі НАН Беларусі ; рэдкал.: С. В. Марозава, Э. С. Ярмусік. – Гродна : ГрДУ, 2008. – С. 377-381. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 98

  полный текст

  ББК 83. Б43

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Антычныя матывы ў візантыйскай літаратуры ІV - VІІ стст.
  / Д. М. Лебядзевіч // Беларуская мова i лiтаратура ў славянскiм этнакультурным кантэксце : матэрыялы рэсп. навук.-практ. канф., Віцебск, 21-22 кастрычніка 2010 г. – Витебск : ВГУ им. П. М. Машерова, 2010. – С. 184-187. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 99

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол)

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Антычныя матывы ў паэзіі вагантаў
  / Д. М. Лебядзевіч // Polsko-bialoruskie zwiazki jezykowe, literackie, historyczne i kulturowe = Польска-беларускія моўныя літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі. T. VIII : materialy X Miedzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemnosci". Bialystok 15-16 VII 2005 / Katedra filologii bialoruskiej un-tu w Bialymstoku, Grodzienski Panstwowy un-t im. J.Kupaly ; pod red. M. Kondratiuka, B. Siegienia. – Bialystok : Wyd. Un-tu w Bialymstoku, 2006. – С. 17-21. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 100

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол)5 Т28

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Антычныя рэмінісцэнцыі ў візантыйскай літаратуры IV-VII стст.
  / Д. М. Лебядзевіч // Творчество Адама Мицкевича и современная мировая культура : сборник научных работ / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; под ред. С. Ф. Мусиенко ; ред. кол.: Е. И. Билютенко, О. Е. Панькова, С. Ф. Мусиенко. – Гродно : Ламарк, 2010. – С. 201-206. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<123456789...>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека