ГлавнаяГлавная » Труды ученых ГрГУ им. Янки Купалы » Зарубежная литература

Зарубежная литература


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 487
 • 1

  полный текст

  ББК 83. P80

  Bilutenko, Helena
  Przenikanie kultur w powiesci Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem
  / H. Bilutenko // Polonistyka wobec wyzwan wspolczesnosci : V Kongres Polonistyki Zagranicznej, Brzeg-Opole, 10-13 lipca 2012 r.: W 2 t. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014. – С. 538-545. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 2

  полный текст

  ББК 83.

  Bilutenko, Helena
  Swiat wartosci ideowo-artystycznych malej trylogii H. Sienkiewicza („Szkice z natury i zycia”)
  / H. Bilutenko // Bibliotekarz Podlaski. – 2017. – № 3. – С. 205-215. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 3

  полный текст

  ББК 81.415.3 П53

  Bilutenko, Helena
  Poszukiwanie nowej wizji Ojczyzny-Litwy w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza (analiza od strony formy literackiej)
  / H. Bilutenko // Польский язык и литература в средней и высшей школе в Беларуси : материалы Республиканского науч.-метод. "круглого стола", Гродно, 17 февраля 2007 г. / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: Е. И. Билютенко, Ж. И. Ерома. – Гродно : ГрГУ, 2008. – С. 206-213. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 4

  полный текст

  ББК 83. B56

  Bilutenko, Helena
  W poszukiwaniu nowej formy: Waclawa Berenta Diogenes w kontuszu. (Historia o narodzinach literatow polskich)
  / H. Bilutenko // Bibliotheca mundi. Studia biblogiczne ofiarowane Janowi Leonczukowi : colloguia orientalia bialostocensia, literatura / historia. XVII. – Bialystok : 2016. – С. 789-797. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 5

  полный текст

  ББК 81.41 С47

  Bilutenko, Helena
  Ignacy Chodzko – pisarz polsko-bialoruskiego pogranicza
  / H. Bilutenko // Славянскія мовы, літаратуры і культуры: этнас у святле гісторыі і сучаснасці : Зб. навук. прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад рэд. С.Ф. Мусіенка. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 48-55. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 6

  полный текст

  ББК 83.3

  Bilutenko, Helena
  Wizerunek chlopa kresowego w powiesci J.I. Kraszewskiego Historia kolka w plocie
  / H. Bilutenko // Kraszewski i nowozytnosc. Studia SERIA: Przelomy/Pogranicza. Studia Literackie. XIV. – Bialystok : 2015. – С. 49-58. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 7

  полный текст

  ББК 81. А60

  Brusiewicz, A.
  Mickiewicz i Milosz – miejsca wspolne
  / A. Brusiewicz // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica V. Т. 71. – Krakow : 2010. – С. 269 – 273. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 8

  полный текст

  ББК 81.415.3 П53

  Chlistowska, Irena
  Metody aktywizujace w nauczaniu jezyka polskiego (dyskusja dydaktyczna: jej odmiany i techniki)
  / I. Chlistowska // Польский язык и литература в средней и высшей школе в Беларуси : материалы Республиканского науч.-метод. "круглого стола", Гродно, 17 февраля 2007 г. / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: Е. И. Билютенко, Ж. И. Ерома. – Гродно : ГрГУ, 2008. – С. 78-97. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 9

  полный текст

  ББК 83.3(4П)5-8 Ажэшка Т28

  Chlistowska, Irena
  Maria Dabrowska o Elizie Orzeszkowej (na podstawie «Dziennikow»)
  / I. Chlistowska // Творчасць Элізы Ажэшкі і беларуская культура : зборнiк навуковых прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы", Кафедра польскай філалогіі ; пад рэд. С. П. Мусіенкі. – Гродна : ГрДУ, 2002. – С. 125-131. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 10

  полный текст

  ББК 83. P80

  Guk, Helena
  Eksperymenty z kategoriami czasu w powiesci Wieslawa Mysliwskiego "Ostatnie rozdanie"
  / H. Guk // Polonistyka na poczatku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy. Tom I: Literatura polska i perspektywy nowej humanistyki / red. naukowa tomu: R. Cudak, K. Pospiszil. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Slaskiego, 2018. – С. 491-498. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 11

  полный текст

  ББК 83. Р61

  Musijenko, S.
  Mit smierci Napoleona w poezji Juliusza Slowackiego i Michaila Lermontowa
  / S. Musijenko // Piekno Juliusza Slowackiego, T. III. – Bialystok : 2015. – С. 575-584. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 12

  полный текст

  ББК 71.

  Musijenko, S.
  Деятельность и творчество Франциска Cкорины в контексте европейской культуры
  / S. Musijenko // Bibliotekarz Podlaski. – 2018. – № 2. – С. 125-147. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 13

  полный текст

  ББК 83. P80

  Musijenko, S.
  Zmiany motywu wesela i problem "malego czlowieka" w kontekscie rewolucji (Beaumarchais-Wyspianski-Majakowski)
  / S. Musijenko // Polonistyka na poczatku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy. Tom I: Literatura polska i perspektywy nowej humanistyki / red. naukowa tomu: R. Cudak, K. Pospiszil. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Slaskiego, 2018. – С. 406-424. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 14

  полный текст

  ББК 83.

  Musijenko, S.
  Wiktora Aleksandrowicza Choriewa koncepcja imagologii
  / S. Musijenko // Bibliotekarz Podlaski. – 2017. – № 3. – С. 11-43. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 15

  полный текст

  ББК 83. B56

  Musijenko, S.
  Wesele Stanislawa Wyspianskiego w ujeciu imagologiczmym (spojrzenie z Bialorusi)
  / S. Musijenko // Bibliotheca mundi. Studia biblogiczne ofiarowane Janowi Leonczukowi : colloguia orientalia bialostocensia, literatura / historia. XVII. – Bialystok : 2016. – С. 779-789. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 16

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол)5-8 Ожешко Э. O82

  Eliza Orzeszkowa. Pamiec kultury
  : studia i glosy : monografia / S. Musijenko [и др.] ; Wydzial filologiczny Uniwersytetu w Bialymstoku, Grodzienski Panstwowy un-t im. J.Kupaly ; red. naukowa J. Lawski, S. Musijenko. – Bialystok; Grodno : Temida 2, 2019. – 639 с. – (Colloquia Orientalia Bialotocensia. Literatura/Historia. XXVII). – ISBN 978-83-65696-20-5 : 62р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 17

  полный текст

  ББК 81.415.3 П53

  Zestaw programowy z «Historii literatury polskiej» dla szkoly sredniej ogolnoksztalcacej z nauczaniem jezyka polskiego
  / S. Musijenko [и др.] // Польский язык и литература в средней и высшей школе в Беларуси : материалы Республиканского науч.-метод. "круглого стола", Гродно, 17 февраля 2007 г. / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: Е. И. Билютенко, Ж. И. Ерома. – Гродно : ГрГУ, 2008. – С. 162-205. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 18

  полный текст

  ББК 83. T19

  Nielepko, H.
  Taniec w dramatach Tadeusza Micinskiego
  / H. Nielepko // Taniec w literaturze polskiej XIX i XX wieku. – Gdansk : 2012. – С. 265-273. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 19

  полный текст

  ББК 83.

  Nielepko, H.
  Postacie kobiet w dramatach Tadeusza Micinskiego
  / H. Nielepko // Przemiany dyskursu emancypacyjnego kobiet. Seria II. Perspektywa polska. – Bialystok : Wydzial Filologiczny Uniwersytetu w Bialymstoku Katedra Badan Filologicznych „WSCHOD – ZACHOD”, 2017. – С. 431-440. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 20

  полный текст

  ББК 83. P61

  Nielepko, H.
  Motywy utworow Slowackiego w dramacie Tadeusza Micinskiego "Noc rabinowa"
  / H. Nielepko // Piekno Juliusza Slowackiego, T. II. Universum / rada naukowa: S. Musijenko, I. Zuk. – Bialystok : 2013. – С. 533-539. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 21

  полный текст

  ББК 81.415.3 П53

  Nielepko, H.
  Wykorzystanie przezroczy multymedialnych w wykladach kursu «Wstep do literaturoznawstwa»
  / H. Nielepko // Польский язык и литература в средней и высшей школе в Беларуси : материалы Республиканского науч.-метод. "круглого стола", Гродно, 17 февраля 2007 г. / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: Е. И. Билютенко, Ж. И. Ерома. – Гродно : ГрГУ, 2008. – С. 225-233. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 22

  полный текст

  ББК 83. B56

  Nielepko, H.
  Filozofia dobra i zla w przestrzeni estetycznej dramatu Tadeusza Micinskiego Noc rubinowa
  / H. Nielepko // Bibliotheca mundi. Studia biblogiczne ofiarowane Janowi Leonczukowi : colloguia orientalia bialostocensia, literatura / historia. XVII. – Bialystok : 2016. – С. 797-805. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 23

  полный текст

  ББК 81. Л59

  Nielepko, H.
  Obraz Rosjanina w dramacie Kniaz Patiomkin Tadeusza Micinskiego
  / H. Nielepko // Лингвистика и методика в высшей школе. Вып. 7 : сб. науч. работ / Гродненский гос. ун-т им. Я. Купалы ; отв. ред. В. С. Истомин ; ред. кол.: И. Д. Матько, С. В. Гончар. – Гродно : ЮрСаПринт, 2015. – С. 150-159. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 24

  полный текст

  ББК 72. W96

  Nielepko, H.
  W kregu wplywow S. Wyspianskiego. Dramat Tadeusza Micinskiego Kniaz Patiomkin: spoleczenstwo, bohaterstwo, patriotyzm
  / H. Nielepko // Wyspianski. Sesja naukowa. – Siedlce : 2001. – С. 493-500. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 25

  полный текст

  ББК 83. П91

  Pankow, E.
  Wizerunek szlachty bialoruskiej w powiesci "Dzikie polowanie krola Stacha" W. Korotkiewicza
  / E. Pankow // Пушкинские чтения - 2014. Художественные стратегии классической и новой литературы: жанр, автор, текст : сб. науч. тр. по материалам конф. Санкт-Петербуррг, 6-7 июня 2014 г. – Спб. : ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2014. – С. 141-143. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


123456789...>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека