ГлавнаяГлавная » Труды ученых ГрГУ им. Янки Купалы » Зарубежная литература

Зарубежная литература


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 481
 • 401

  полный текст

  ББК 83. Ш70

  Панькоў, Яўген
  Прадмова
  / Я. Панькоў, Д. С. Томчык // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemnosci : матэрыялы ХХ міжнар. навук. канф., Гродна, 23-24 кастр. 2014 г. / рэд. кал.: Я. Панькоў [і інш.]. – Мінск : БудМедыяПраект, 2015. – С. 3. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 402

  полный текст

  ББК 74.48 М75

  Петросян, Анна Вагричевна
  Вербализация лингвокультурного концепта "красота" в романе О. Уайльда "Портрет Дориана Грея"
  / А. В. Петросян // Молодое поколение в науке наднеманского края. Выпуск 3 : сборник научных статей / редкол. сб.: С. Ф. Мусиенко [и др.]. – Гродно : ЮрСаПринт, 2016. – С. 117-121. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 403

  полный текст

  ББК 83.

  Петрушкевіч, Ала Мікалаеўна
  "Чэсць аддаць аўторцы...". Да 170-годдзя з дня нараджэння Элізы Ажэшкі
  / А. М. Петрушкевіч // Роднае слова. – 2011. – № 6. – С. 13-17. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 404

  полный текст

  ББК 83.3(4П)5-8 Ажэшка Т28

  Петрушкевіч, Ала Мікалаеўна
  Эліза Ажэшка і Людвіка Сівіцкая — збіральніцы народных скарбаў
  / А. М. Петрушкевіч // Творчасць Элізы Ажэшкі і беларуская культура : зборнiк навуковых прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы", Кафедра польскай філалогіі ; пад рэд. С. П. Мусіенкі. – Гродна : ГрДУ, 2002. – С. 152-157. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 405

  полный текст

  ББК 83.3(4Беи)6 П31

  Петрушкевіч, Ала Мікалаеўна
  Алаіза Пашкевіч - першая між знакамітых
  / А. М. Петрушкевіч // Некаторыя старонкі беларускай літаратуры пачатку ХХ стагоддзя / А. М. Петрушкевіч ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад рэд. І. В. Жука. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 4-27. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 406

  полный текст

  ББК 83.3+81.1 Х79

  Петрушкевіч, Ала Мікалаеўна
  Вобразны свет рамана-ўспамінаў Зоф’і Налкоўскай «Дом над лугамі»
  / А. М. Петрушкевіч // Хоревские чтения. Вып. 2. Память культуры: Гродно в жизни и творчестве Зофьи Налковской. Т. 1 : сб. науч. раб. / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред. С. Ф. Мусиенко ; ред. кол. И. В. Жук ; ред. кол.: С. В. Гончар, Е. П. Нелепко. – Гродно : ЮрСаПринт, 2015. – С. 92-99. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 407

  полный текст

  ББК 66. М63

  Петрушкевіч, Ала Мікалаеўна
  Зоф'я Налкоўская - грамадская дзеячка, пісьменніца, аўтарка аповесці "Дом над лугам"
  / А. М. Петрушкевіч // Мир для женщины - женщины для мира : материалы 5-й Междунар. науч.-практ. конф. – Гродно : ЮрСаПринт, 2016. – С. 315-320. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 408

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) Д34

  Петрушкевіч, Ала Мікалаеўна
  Адам Міцкевіч у навуковых і творчых зацікаўленнях Ірыны Багдановіч
  / А. М. Петрушкевіч // День и вся жизнь. Светлой памяти Виктора Александровича Хорева посвящается... : сб. науч. работ / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; Ред. коллегия : С. Ф. Мусиенко [и др.]. – Гродно : ЮрСаПринт, 2013. – С. 96-101. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 409

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол)5-8 Ожешко Э. Т28

  Петрушкевіч, Ала Мікалаеўна
  Матыў памяці ў навеле Элізы Ажэшкі "Gloria Victis"
  / А. М. Петрушкевіч // Творчество Элизы Ожешко в эстетическом пространстве современности : сборник научных статей / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; под ред. С. Ф. Мусиенко ; ред. кол.: С. Ф. Мусиенко, Е. П. Нелепко, Е. И. Билютенко. – Гродно : ГрГУ, 2011. – С. 141-147. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 410

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Полторак, Оксана Мечиславовна
  Роман-спектакль "Генерал Барч" Ю. Кадена-Бандровского, или Гротескные формы в области романной стилистики
  / О. М. Полторак // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: У. I. Каяла, І. В. Жук. – Гродна : ГрДУ, 2009. – С. 356-362. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 411

  полный текст

  ББК 83.3(4П)5-8 Ажэшка Т28

  Полторак, Оксана Мечиславовна
  Проблема борьбы за власть в политическом романе Ю.Кадена-Бандровского «Генерал Барч»
  / О. М. Полторак // Творчасць Элізы Ажэшкі і беларуская культура : зборнiк навуковых прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы", Кафедра польскай філалогіі ; пад рэд. С. П. Мусіенкі. – Гродна : ГрДУ, 2002. – С. 282-286. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 412

  полный текст

  ББК 81.411/3 Y17

  Пяткевіч, Аляксей Мiхайлавiч
  Беларускія моўныя элементы ў творах польскіх пісьменнікаў-ліцьвінаў (XIXт.)
  / А. М. Пяткевіч // Надзенныя пытанні лінгвістыкі (да 75-годдзя прафесара П.У. Сцяцко) : Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі, 11 сакавіка 2005 года, Гродна / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. А. I. Багдзевiч. – Гродна : ГрДУ, 2005. – С. 144-148. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 413

  полный текст

  ББК 83.3(4П)5-8 Ажэшка Т28

  Пяткевіч, Аляксей Мiхайлавiч
  Эліза Ажэшка і беларуская культура XIX - пачатку XX стагоддзя
  / А. М. Пяткевіч // Творчасць Элізы Ажэшкі і беларуская культура : зборнiк навуковых прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы", Кафедра польскай філалогіі ; пад рэд. С. П. Мусіенкі. – Гродна : ГрДУ, 2002. – С. 147-151. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 414

  полный текст

  ББК 74.261.9 А43

  Раманчук, Анатоль Анатольевіч
  Паэзія Яна Чыквіна ў нацыянальным кантэксце
  / А. А. Раманчук // Актуальныя праблемы выкладання літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай школе : матэрыялы рэсп. навукова-практыч. канф. 11 мая 1999 г. / адказ. рэд.: М. І. Мішчанчук, М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1999. – С. 98-101. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 415

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол)5-8Міцкевіч А. З11

  Раманчук, Анатоль Анатольевіч
  Вобраз "малой радзімы" ў лірыцы Адама Міцкевіча і паэтаў -"белавежцаў": спроба тыпалагічнага параўнання
  / А. А. Раманчук // " З краю Навагрудскага..." (малая айчына ў жыцці і творчасці Адама Міцкевіча) : зб. навук. прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад рэд. С. П. Мусіенкі. – Гродна : ГрДУ, 2006. – С. 340-345. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 416

  полный текст

  ББК 74.261.9 А43

  Раманчук, Анатоль Анатольевіч
  Паэтычная Беласточчына сёння: некаторыя аспекты развіцця
  / А. А. Раманчук // Актуальныя праблемы выкладання літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай школе : матэрыялы рэсп. навукова-практыч. канф. 11 мая 1999 г. / адказ. рэд.: М. І. Мішчанчук, М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1999. – С. 95-98. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 417

  полный текст

  ББК 81. Л59

  Рудая, Д. В.
  Приёмы перевода английских культурно-языковых реалий на белорусский язык (на материале произведения К. Дж. Роулинг «Гарри Поттер и философский камень»)
  / Д. В. Рудая // Лингвистика и методика в высшей школе. Вып. 10 : сборник научных работ / Гродненский гос. ун-т им. Я. Купалы ; отв. ред. С. В. Гончар ; ред. кол.: И. В. Лисовская, А. И. Богдевич. – Гродно : ЮрСаПринт, 2018. – С. 106-116. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 418

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол)6-8 Налковская Т29

  Руцкая, Алена Вiтальеўна
  Творчасць З. Налкоўскай: рэгіянальны аспект вывучэння літаратуры
  / А. В. Руцкая // Творчасць Зоф`і Налкоўскай і славянскія культуры : Матэрыялы міжнар. навук. канф., 17-18 мая 2004 г., Гродна / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад рэд. С.Ф. Мусіенка. – Гродна : ГрДУ, 2005. – С. 165-172. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 419

  полный текст

  ББК 83. Б43

  Сабуць, Аліна Эдмундаўна
  Хранатоп Радзімы / Айчыны ў мастацкай свядомасці Адама Міцкевіча
  / А. Э. Сабуць // Беларуская пісьмовая спадчына ў кантэксце еўрапейскага культурна-гістарычнага працэсу XI - XIXстагоддзяў: вытокі, традыцыі, уплывы : матэрыялы рэсп. навук.- практ. канф., Мінск, 24 мая 2010 г. / кал. аўт.: Ін-т мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы НАН Беларусі ; рэд. А. У. Бразгуноў. – Мінск : Права i эканомiка, 2010. – С. 193-198. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 420

  полный текст

  ББК 74. А58

  Сидоркевич, А. В.
  Лингвокультурологический аспект фитонимов в английском языке (на материале пьес Уильяма Шекспира)
  / А. В. Сидоркевич // Альтернант - 2018 : материалы VIII Междунар. науч.-практ. Интернет-конф. молодых исследователей, Гродно, май 2018 г. [Электронный ресурс]. – Гродно : 2018. – С. 1. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 421

  полный текст

  ББК 63. Г72

  Словік, Святлана Уладзіславаўна
  Вобразы жанчын-эмансіпатак у творчасці пісьменніцы Элізы Ажэшкі
  / С. У. Словік // Государства Центральной и Восточной Европы в исторической перспективе. Вып. 2: в 2 ч. Ч. 1 : сб. науч. ст. по материалам II Междунар. науч.-конф., Пинск, 24–25 ноября 2017 г. – Пинск : ПГУ, 2017. – С. 79-81. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 422

  полный текст

  ББК 83.3 М63

  Смирнов, Александр Семенович
  "Даль свободного романа Дж. Фаулза "Любовница французского лейтенанта"
  / А. С. Смирнов // Мир в слове. Слово в мире : сборник научных статей / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; Отв. ред. Т. Е. Автухович. – Гродно : ЮрСаПринт, 2015. – С. 268-287. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 423

  полный текст

  ББК 83.3 М63

  Смирнов, Александр Семенович
  Пейзаж в новелле Э. А. По «Падение дома Ашеров» в исторической перспективе
  / А. С. Смирнов // Мир в слове. Слово в мире : сборник научных статей. Вып. 2 / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред. Т. Е. Автухович. – Гродно : ЮрСаПринт, 2017. – С. 21-34. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 424

  полный текст

  ББК 80.4 В74

  Смирнов, Евгений Александрович
  Современная немецкая детско-юношеская проза
  / Е. А. Смирнов // Вопросы германской филологии и методики обучения иностранным языкам : Материалы IX Межвузовской студенческой научно-практической конференции; 24 апреля 2014 г. – Брест : Изд-во БрГУ им. А.С. Пушкина, 2014. – С. 142-145. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 425

  полный текст

  ББК 81. Л59

  Смирнов, Евгений Александрович
  Произведения К. Бойе на занятиях по немецкому языку
  / Е. А. Смирнов // Лингвистика и методика в высшей школе. Вып. 6 : сб. науч. ст. / Гродненский гос. ун-т им. Я. Купалы ; отв. ред. В. С. Истомин ; ред. кол.: Д. Г. Богущевич [и др.]. – Гродно : ЮрСаПринт, 2014. – С. 295-299. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<...121314151617181920>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека