ГлавнаяГлавная » Труды ученых ГрГУ им. Янки Купалы » Зарубежная литература

Зарубежная литература


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 487
 • 126

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол)5-8Міцкевіч А. З11

  Раманчук, Анатоль Анатольевіч
  Вобраз "малой радзімы" ў лірыцы Адама Міцкевіча і паэтаў -"белавежцаў": спроба тыпалагічнага параўнання
  / А. А. Раманчук // " З краю Навагрудскага..." (малая айчына ў жыцці і творчасці Адама Міцкевіча) : зб. навук. прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад рэд. С. П. Мусіенкі. – Гродна : ГрДУ, 2006. – С. 340-345. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 127

  полный текст

  ББК 83.

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Вобраз малой радзімы ў паэтычным эпасе Гесіёда, Вергілія, Якуба Коласа: тыпалагічны аспект
  / Д. М. Лебядзевіч // Роднае слова. – 2019. – № 7. – С. 26-27. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 128

  полный текст

  ББК 83. S90

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Вобраз русалкі ў славянскай паэзіі XIX - пачатку ХХ ст.
  / А. А. Брусевіч // Studia polonica. Да юбілею прафесара Святланы Піліпаўны Мусіенка : зборнік артыкулаў / пад навук. рэд. А. У. Бразгунова, М. М. Хмяльніцкага ; рэцэнзенты: В. П. Рагойша, А. У. Вострыкава. – Мінск : Кнігазбор, 2019. – С. 269-277. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 129

  полный текст

  ББК 83.3+81.1 Х79

  Петрушкевіч, Ала Мікалаеўна
  Вобразны свет рамана-ўспамінаў Зоф’і Налкоўскай «Дом над лугамі»
  / А. М. Петрушкевіч // Хоревские чтения. Вып. 2. Память культуры: Гродно в жизни и творчестве Зофьи Налковской. Т. 1 : сб. науч. раб. / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред. С. Ф. Мусиенко ; ред. кол. И. В. Жук ; ред. кол.: С. В. Гончар, Е. П. Нелепко. – Гродно : ЮрСаПринт, 2015. – С. 92-99. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 130

  полный текст

  ББК 63. Г72

  Словік, Святлана Уладзіславаўна
  Вобразы жанчын-эмансіпатак у творчасці пісьменніцы Элізы Ажэшкі
  / С. У. Словік // Государства Центральной и Восточной Европы в исторической перспективе. Вып. 2: в 2 ч. Ч. 1 : сб. науч. ст. по материалам II Междунар. науч.-конф., Пинск, 24–25 ноября 2017 г. – Пинск : ПГУ, 2017. – С. 79-81. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 131

  полный текст

  ББК 83.

  Автухович, Татьяна Евгеньевна
  Вольтер и Кребийон-сын: двойной портрет в интерьере эпохи
  / Т. Е. Автухович // Вольтеровские чтения. – Спб. : РНБ, 2014. – С. 187-195. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 132

  полный текст

  ББК 83. П91

  Панькова, Ольга Евгеньевна
  Время и его символика в романе «Долина Гортензии» Збигнева Жакевича
  / О. Е. Панькова // Пушкинские чтения - 2014. Художественные стратегии классической и новой литературы: жанр, автор, текст : сб. науч. тр. по материалам конф. Санкт-Петербуррг, 6-7 июня 2014 г. – Спб. : ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2014. – С. 225 – 232. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 133

  полный текст

  ББК 83.(4Пол) В90

  Вучэбная праграма для класаў з вывучэннем мовы нацыянальнай меншасці і класаў з навучаннем на мове нацыянальнай меншасці ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі (вучэбны прадмет "Літаратура нацыянальнай меншасці"). Польская літаратура. I - XI класы
  / С.Ф. Мусіенка [и др.] ; М-ва адукацыі РБ. – Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2012, 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 134

  полный текст

  ББК 83. S90

  Нялепка , Алена Паўлаўна
  Выбраная бібліяграфія навуковых прац Святланы Піліпаўны Мусіенка
  / А. П. Нялепка // Studia polonica. Да юбілею прафесара Святланы Піліпаўны Мусіенка : зборнік артыкулаў / пад навук. рэд. А. У. Бразгунова, М. М. Хмяльніцкага ; рэцэнзенты: В. П. Рагойша, А. У. Вострыкава. – Мінск : Кнігазбор, 2019. – С. 23-38. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 135

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) Ш70

  Асабіна, Сняжана Віктараўна
  Выкарыстанне фразеалагізмаў у прозе беластоцкай пісьменніцы Міры Лукшы
  / С. В. Асабіна // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemnosci : матэрыялы XVIII Міжнар. навук. канф., Гродна, 15-16 лістапада 2012 г. / рэдкал.: Я. Панькоў, Э. С. Ярмусік. – Ліда : Лідская друкарня, 2014. – С. 89-94. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 136

  полный текст

  ББК 81. Я41

  Тораева, Г.
  Высказывания женских персонажей английских романов
  / Г. Тораева // Язык. Общество. Медицина [Электронный ресурс] : сб. материалов ХIХ Респ. науч.-практ. студенческой конф. и ХVI Респ. науч.-практ. семинара "Формирование межкульт. компетентности в учр. высшего обр. при обучении языкам)", Гродно 14 нояб. 2019 г. / отв. ред. Е. П. Пустошило. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – С. 43-45. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 137

  полный текст

  ББК 83.

  Панькоў, Яўген
  Вядучы паланіст Беларусі: асноўныя вехі навуковай дзейнасці прафесара Святланы Мусіенкі
  / Я. Панькоў, В. Панькова // Роднае слова. – 2009. – № 8. – С. 18-19. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 138

  полный текст

  ББК 83.3(4П)5-8 Ажэшка Т28

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Гарацый у замежнай і беларускай літаратуры
  / Д. М. Лебядзевіч // Творчасць Элізы Ажэшкі і беларуская культура : зборнiк навуковых прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы", Кафедра польскай філалогіі ; пад рэд. С. П. Мусіенкі. – Гродна : ГрДУ, 2002. – С. 181-188. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 139

  полный текст

  ББК 83.3(7Сое)5-8 Джеймс, Г.+83.3(2Рос=Рус)5-8 Тургенев, И. Г94

  Гулевич, Елена Витальевна
  Г.Джеймс и И.Тургенев: формы и этапы рецепции
  : монография / Е. В. Гулевич ; Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2014. – 127 с. – ISBN 978-985-515-722-0 : 37000р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 140

  полный текст

  ББК 81.001.2 С69

  Канторович, Татьяна Михайловна
  Гендерные преференции в выборе поведенческой стратегии в ситуации конфликта (на материале художественных произведений американских авторов)
  / Т. М. Канторович // Социокультурные аспекты межъязыковой коммуникации : Материалы междунар. науч. конференции 16-17 октября 2002 г. Гродно, Республика Беларусь / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; под ред. Л. М. Середа. – Гродно : ГрГУ, 2004. – С. 365-370. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 141

  полный текст

  ББК 83.

  Мусіенка, Святлана Піліпаўна
  Генрык Сянкевіч на Беларусі
  / С.Ф. Мусіенка // Маладосць. – 2016. – № 5. – С. 122-128. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 142

  полный текст

  ББК 83.3(4П)5-8 Ажэшка Т28

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Гераічныя традыцыі беларускага фальклору ў творчасці Адама Міцкевіча
  / А. А. Брусевіч // Творчасць Элізы Ажэшкі і беларуская культура : зборнiк навуковых прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы", Кафедра польскай філалогіі ; пад рэд. С. П. Мусіенкі. – Гродна : ГрДУ, 2002. – С. 200-205. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 143

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Каяло, Ирина Владимировна
  Герой и мир в эпической поэме Вергилия "Энеида"
  / И. В. Каяло // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: У. I. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 292-296. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 144

  полный текст

  ББК 83.3+81.1 Х79

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Герой трагедый Эсхіла, Сафокла і Еўрыпіда ў міфа-паэтычным аспекце старажытнагрэчаскай літаратуры
  / Д. М. Лебядзевіч // Хоревские чтения. Вып. 1 : сб. науч. раб. / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред. С. Ф. Мусиенко. – Гродно : ЮрСаПринт, 2014. – С. 43-50. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 145

  полный текст

  ББК 81.41 Ф42

  Панькова, Ольга Евгеньевна
  Границы жанровых экспериментов в польской прозе после 1956 года
  / О. Е. Панькова, Е. А. Паньков // Феномен памежжа. Славянскія мовы, літаратуры і культуры: этнас у святле гісторыі і сучаснасці : зб. навук. прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: А. І. Білюценка, Я. Панькоў, С.Ф. Мусіенка. – Гродна : ГрДУ, 2009. – С. 167-172. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 146

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол)6-8 Налковская Т28

  Мусіенка, Святлана Піліпаўна
  Гродна ў дзенніку і творчасці Зоф'і Налкоўскай
  / С.Ф. Мусіенка // Творчасць Зоф`і Налкоўскай і славянскія культуры : Матэрыялы міжнар. навук. канф., 17-18 мая 2004 г., Гродна / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад рэд. С.Ф. Мусіенка. – Гродна : ГрДУ, 2005. – С. 32-40. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 147

  полный текст

  ББК 83.

  Мусіенка, Святлана Піліпаўна
  Гродна ў жыцці і творчасці Элізы Ажэшкі і Зоф'і Налкоўскай: да праблемы пераемнасці традыцый
  / С.Ф. Мусіенка // Роднае слова. – 2009. – № 8. – С. 20-25. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 148

  полный текст

  ББК 83.3(4п).6-8 Н23

  Мусиенко, Светлана Филипповна
  Гродненские мотивы в творчестве Зофьи Налковской
  / С. Ф. Мусиенко // Зофье Налковской посвящается... : материалы научной конференции 16-18 мая 1989 года Гродно, СССР / Гродненский гос. ун-т им. Я. Купалы ; под общ. ред. С. Ф. Мусиенко, С. А. Габрусевича ; ред. кол.: С. Ф. Мусиенко, А. В. Бодаков, С. А. Габрусевич. – Минск : Полымя, 1991. – С. 32-41. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 149

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) Ш70

  Мусиенко, Светлана Филипповна
  Гродно в восприятии Элизы Ожешко и Зофьи Налковской: преемственность, традиции
  / С. Ф. Мусиенко // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemnosci : матэрыялы XV міжнар. навук. канф., Гродна, 13 - 14 лістапада 2008 года / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: і інш., I.П. Крэнь. – Гродна : ГрДУ, 2009. – С. 19-25. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 150

  полный текст

  ББК 83.3+81.1 Х79

  Мусиенко, Светлана Филипповна
  Гродно в жизни, дневнике и творчестве Зофьи Налковской
  / С. Ф. Мусиенко // Хоревские чтения. Вып. 2. Память культуры: Гродно в жизни и творчестве Зофьи Налковской. Т. 1 : сб. науч. раб. / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред. С. Ф. Мусиенко ; ред. кол. И. В. Жук ; ред. кол.: С. В. Гончар, Е. П. Нелепко. – Гродно : ЮрСаПринт, 2015. – С. 25-30. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<...234567891011...>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека