ГлавнаяГлавная » Труды ученых ГрГУ им. Янки Купалы » Зарубежная литература

Зарубежная литература


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 473
  • 101

    полный текст

    ББК 81.41 С47

    Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
    Уплыў фактараў беларускай культуры ў творчасці Адама Міцкевіча
    / А. А. Брусевіч // Славянскія мовы, літаратуры і культуры: этнас у святле гісторыі і сучаснасці : Зб. навук. прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад рэд. С.Ф. Мусіенка. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 41-44. 

    Статья


    Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
  • 102

    полный текст

    ББК 83.3+81.1 Х79

    Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
    Terra incognita, або некалькі слоў пра паэзію Зоф’і Налкоўскай
    / А. А. Брусевіч // Хоревские чтения. Вып. 2. Память культуры: Гродно в жизни и творчестве Зофьи Налковской. Т. 1 : сб. науч. раб. / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред. С. Ф. Мусиенко ; ред. кол. И. В. Жук ; ред. кол.: С. В. Гончар, Е. П. Нелепко. – Гродно : ЮрСаПринт, 2015. – С. 54-62. 

    Статья


    Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
  • 103

    полный текст

    ББК 83.3(4Пол) Ш70

    Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
    Адам Міцкевіч і Антоні Лянге: некалькі паралеляў
    / А. А. Брусевіч // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemnosci : матэрыялы XVIII Міжнар. навук. канф., Гродна, 15-16 лістапада 2012 г. / рэдкал.: Я. Панькоў, Э. С. Ярмусік. – Ліда : Лідская друкарня, 2014. – С. 67-71. 

    Статья


    Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
  • 104

    полный текст

    ББК 83.3+81.1 Х79

    Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
    Некалькі штрыхоў да праблемы "ліцвінскасці" польскага рамантызму
    / А. А. Брусевіч // Хоревские чтения. Вып. 1 : сб. науч. раб. / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред. С. Ф. Мусиенко. – Гродно : ЮрСаПринт, 2014. – С. 59-66. 

    Статья


    Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
  • 105

    полный текст

    ББК 81.

    Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
    Беларускія вытокі рамантызму Адама Міцкевіча
    / А. А. Брусевіч // Веснік ГрДУ імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя і археалогія. Філасофія. Паліталогія. – 2003. – № 4. – С. 199-205. 

    Статья


    Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
  • 106

    полный текст

    ББК 83.

    Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
    Беларускія матывы ў "Літоўскай аповесці" Адама Міцкевіча
    / А. А. Брусевіч // Веснік ГрДУ імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя і археалогія. Філасофія. Паліталогія. – 2004. – № 1. – С. 119-123. 

    Статья


    Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
  • 107

    полный текст

    ББК 83.

    Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
    Вобраз гусляра ў "Дзядах" Адама Міцкевіча
    / А. А. Брусевіч // Веснік ГрДУ імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя і археалогія. Філасофія. Паліталогія. – 2005. – № 4. – С. 151-155. 

    Статья


    Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
  • 108

    полный текст

    ББК 83.3(4Пол) Д34

    Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
    Мастацкі эксперымент у "Ідыліях" Антонія Лянгэ
    / А. А. Брусевіч // День и вся жизнь. Светлой памяти Виктора Александровича Хорева посвящается... : сб. науч. работ / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; Ред. коллегия : С. Ф. Мусиенко [и др.]. – Гродно : ЮрСаПринт, 2013. – С. 161-165. 

    Статья


    Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
  • 109

    полный текст

    ББК 83.

    Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
    Падтытулы ў "баладах і рамансах" Адама Міцкевіча. Іх роля і функцыя ў святле беларускага фальклора
    / А. А. Брусевіч // Веснік ГрДУ імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя і археалогія. Філасофія. Паліталогія. – 2003. – № 2. – С. 136-139. 

    Статья


    Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
  • 110

    полный текст

    ББК 81.

    Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
    Традыцыі і наватарства ў паэзіі Антонія Лянгэ
    / А. А. Брусевіч // Веснік ГрДУ імя Янкі Купалы. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2013. – № 3(165). – С. 6-12. 

    Статья


    Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
  • 111

    полный текст

    ББК 83.3(4Пол)5-8Міцкевіч А. Б89

    Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
    Фактары беларускай культуры ў творчасці Адама Міцкевіча
    : дапаможнік па аднайменным спецкурсе для студ. / А. А. Брусевіч ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад навук. рэд. С. П. Мусіенкі. – Гродна : ГрДУ, 2008. – 135 с. – ISBN 978-985-417-984-1 : 6799р., 45экз. 

    Книга


    Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
  • 112

    полный текст

    ББК 83. А72

    Булгакова, Анна Александровна
    Топос Мир в романе Брета Истона Эллиса "Гламорама"
    / А. А. Булгакова // Антропологические сдвиги переломных эпох и их отражение в литературе. В 2 ч. Ч. 2 : сб. науч. ст. / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: Т. Е. Автухович [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2014. – С. 87-95. 

    Статья


    Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
  • 113

    полный текст

    ББК 83.3 М63

    Булгакова, Анна Александровна
    Полидискурсивность как смысловой код романа Ф. Бегбедера "99 франков"
    / А. А. Булгакова // Мир в слове. Слово в мире : сборник научных статей / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; Отв. ред. Т. Е. Автухович. – Гродно : ЮрСаПринт, 2015. – С. 140-154. 

    Статья


    Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
  • 114

    полный текст

    ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

    Васюк, Геннадий Владимирович
    Византийская культура в эпоху Македонского Возрождения
    / Г. В. Васюк // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: У. I. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 272-275. 

    Статья


    Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
  • 115

    полный текст

    ББК 83.3+81.1 Х79

    Васюк, Геннадий Владимирович
    Традиционное и новое в исторической прозе эпохи комниновского Возрождения
    / Г. В. Васюк // Хоревские чтения. Вып. 2. Память культуры: Гродно в жизни и творчестве Зофьи Налковской. Т. 1 : сб. науч. раб. / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред. С. Ф. Мусиенко ; ред. кол. И. В. Жук ; ред. кол.: С. В. Гончар, Е. П. Нелепко. – Гродно : ЮрСаПринт, 2015. – С. 166-174. 

    Статья


    Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
  • 116

    полный текст

    ББК 74.268.3Беі А43

    Васюк, Генадзь Уладзіміравіч
    Унія ў польскай палемічнай літаратуры другой паловы XVI стагоддзя
    / Г. У. Васюк // Актуальныя праблемы выкладання мовы і літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай школе : Матэрыялы рэспубліканскай навуковай канф., 16 красавіка 2004 года., г.Гродна / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. І. У. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2004. – С. 203-209. 

    Статья


    Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
  • 117

    полный текст

    ББК 83.3(0) В40

    Волощук, Мария Владимировна
    Миф о Ниобе в греческом эпосе
    / М. В. Волощук, В. М. Волощук // Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе. Проблемы теоретической и исторической поэтики : материалы Международной научной конференции. 3 - 5 октября 2000 г. Гродно, Беларусь. В 2 ч. Ч. 1 / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; Под ред. Т. Е. Автухович. – Гродно : ГрГУ, 2001. – С. 120-124. 

    Статья


    Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
  • 118

    полный текст

    ББК 83.

    Воцінава, С.
    Зоф'я Налкоўская. Гісторыя жыцця і музея, запісаная ў форме экскурсіі [Інтэрв'ю з Мусіенка С.П.]
    / С. Воцінава // Маладосць. – 2017. – № 7. – С. 111-124. 

    Статья


    Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
  • 119

    полный текст

    ББК 74.483(4Беі) Г12

    Габрусевіч, Сяргей Аляксандравіч
    Мусіенка Святлана Піліпаўна [ Прафесар ГРДУ ]
    / С. А. Габрусевіч, Я. А. Роўба // Прафесары Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. 1940 - 2012 : бібліяграфічны слоўнік / С. А. Габрусевіч, Я. А. Роўба. – Мінск : Друкарня Макарава і К, 2013. – С. 139-141. 

    Статья


    Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
  • 120

    полный текст

    ББК 83.3(4Пол)5-8 Ажэшка Э. М58

    Ганчар, Святлана Віктараўна
    Трагедия женщины в условиях буржуазного общества (по роману Элизы Ожешко “Хам”)
    / С. В. Ганчар // Міжнародныя Ажэшкаўскія чытанні. 7 чэрвеня 2019 г., г. Гродна : зборнiк матэрыялаў / ДУК "Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я. Ф. Карскага" ; рэд. кал.: Л. В. Мальцава [и др.] ; склад. М. Э. Ігнатовіч, Г. А. Сцяпанава. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2019. – С. 51-66. 

    Статья


    Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
  • 121

    полный текст

    ББК 83. Ч77

    Гарданова, Людмила Николаевна
    "Урания" Ярослава Ивашкевича в контексте культурной традиции
    / Л. Н. Гарданова // Чтение : рецепция и интерпретация : сборник научных статей. В 2 ч. Ч. 2 / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: Т. Е. Автухович [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2011. – С. 81-88. 

    Статья


    Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
  • 122

    полный текст

    ББК 83.3(0) В40

    Гарданова, Людмила Николаевна
    Мотив памяти в поэзии Я. Ивашкевича (40-50-е гг.)
    / Л. Н. Гарданова // Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе (Проблемы теоретической и исторической поэтики): в 2 ч. Ч. 2 : материалы Международной научной конференции, Гродно, 15-17 апреля 1997 г. / Гродненский гос. ин-т им. Янки Купалы ; ред. кол. Т. Е. Автухович [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 1997. – С. 223-226. 

    Статья


    Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
  • 123

    полный текст

    ББК 83.3(0) В40

    Гарданова, Людмила Николаевна
    Ранняя лирика Я. Ивашкевича и экспрессионизм
    / Л. Н. Гарданова // Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе (Проблемы теоретической и исторической поэтики) : материалы Международной научной конференции, Гродно, 9-12 апреля 1996 г. / Гродненский гос. ун-т им. Я. Купалы ; ред. кол. Т. Е. Автухович, И. В. Егоров, И. В. Жук. – Гродно : 1996. – С. 168-173. 

    Статья


    Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
  • 124

    полный текст

    ББК 74.268.3Беі А43

    Гарданова, Людмила Николаевна
    Структурирование программного материала при изучении проблем романтизма в курсе "История зарубежной литературы" в высшей школе (из опыта работы)
    / Л. Н. Гарданова // Актуальныя праблемы выкладання мовы і літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай школе : Матэрыялы рэспубліканскай навуковай канф., 16 красавіка 2004 года., г.Гродна / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. І. У. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2004. – С. 217-221. 

    Статья


    Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
  • 125

    полный текст

    ББК 86.37 Х95

    Гарданова, Людмила Николаевна
    Специфика проявления христианского сознания в творчестве Ярослава Ивашкевича (на материале лирической книги "Музыка вечера")
    / Л. Н. Гарданова // Хрысціянства ў гістарычным лёсе беларускага народа : зб. навуковых артыкулаў. у 2 ч. Ч. 2 / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: і інш., Э. С. Ярмусік. – Гродна : ГрДУ, 2009. – С. 269-278. 

    Статья


    Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
  • 126

    полный текст

    ББК 83.3(4Пол)6-8 Налковская Т29

    Гарданова, Людмила Николаевна
    "Медальоны" Зофьи Налковской и "Каменный мир" Тадеуша Боровского (сравнительно-сопоставительный аспект)
    / Л. Н. Гарданова // Творчасць Зоф`і Налкоўскай і славянскія культуры : Матэрыялы міжнар. навук. канф., 17-18 мая 2004 г., Гродна / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад рэд. С.Ф. Мусіенка. – Гродна : ГрДУ, 2005. – С. 132-139. 

    Статья


    Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
  • 127

    полный текст

    ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

    Гарданова, Людмила Николаевна
    "Итальянский текст" в поэзии Я. Ивашкевича (на материале лирической книги "Итальянский песенник")
    / Л. Н. Гарданова // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: У. I. Каяла, І. В. Жук. – Гродна : ГрДУ, 2009. – С. 250-256. 

    Статья


    Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
  • 128

    полный текст

    ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

    Гарданова, Людмила Николаевна
    Образ дерева в художественной системе поэтической книги Я. Ивашкевича "Ксении и элегии"
    / Л. Н. Гарданова // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : матэрыялы навук. канф., Гродна, 24 кастрычніка 2003 г. / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; рэд. рада: У. I. Каяла, П. У. Сцяцко, Т. І. Тамашэвіч. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 224-229. 

    Статья


    Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
  • 129

    полный текст

    ББК 83.3(0) В40

    Гарданова, Людмила Николаевна
    АНТИЧНАЯ КУЛЬТУРА В ТВОРЧЕСКОМ СОЗНАНИИ ЯРОСЛАВА ИВАШКЕВИЧА
    / Л. Н. Гарданова // Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе. Проблемы теоретической и исторической поэтики : Материалы международной научной конференции, 1-3 октября 2002 г. Гродно. В 2ч. Ч.1 / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред.: Т. Е. Автухович, А. С. Смирнов. – Гродно : ГрГУ, 2003. – С. 121-126. 

    Статья


    Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
  • 130

    полный текст

    ББК 83. А72

    Гарданова, Людмила Николаевна
    Трагедия творческой личности в драме Ярослава Ивашкевича "Маскарад"
    / Л. Н. Гарданова // Антропологические сдвиги переломных эпох и их отражение в литературе. В 2 ч. Ч. 1 : сборник научных статей / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. Т. Е. Автухович ; Ред. коллегия: Т. Е. Автухович [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2014. – С. 135-140. 

    Статья


    Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
  • 131

    полный текст

    ББК 83. Д55

    Гарданова, Людмила Николаевна
    "Урания" Ярослава Ивашкевича в контексте культурной традиции
    / Л. Н. Гарданова // "До самой сути..." In memoriam " : И.В. Егоров : сборник научных статей / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: Т. Е. Автухович, И. В. Банах, О. Б. Никифорова. – Гродно : ГрГУ, 2014. – С. 190-199. 

    Статья


    Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
  • 132

    полный текст

    ББК 83.3(4Пол)5 Т28

    Гончар, Светлана Викторовна
    Адам Мицкевич и миф Наполеона в польской литературе XIX века
    / С. В. Гончар // Творчество Адама Мицкевича и современная мировая культура : сборник научных работ / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; под ред. С. Ф. Мусиенко ; ред. кол.: Е. И. Билютенко, О. Е. Панькова, С. Ф. Мусиенко. – Гродно : Ламарк, 2010. – С. 99-107. 

    Статья


    Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
  • 133

    полный текст

    ББК 83.

    Гончар, Светлана Викторовна
    Проблемно-художественное воплощение "южного вопроса" в романе Карло Леви "Христос остановился в Эболи"
    / С. В. Гончар // Вестник Полоцкого государственного университета. Сер. A. Гуманитарные науки. – 2017. – № 10. – С. 94-100. 

    Статья


    Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
  • 134

    полный текст

    ББК 83.3(4Пол)5-8Міцкевіч А. З11

    Гончар, Светлана Викторовна
    Миф Наполеона в творчестве Адама Мицкевича
    / С. В. Гончар // " З краю Навагрудскага..." (малая айчына ў жыцці і творчасці Адама Міцкевіча) : зб. навук. прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад рэд. С. П. Мусіенкі. – Гродна : ГрДУ, 2006. – С. 112-120. 

    Статья


    Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
  • 135

    полный текст

    ББК 83.3 Л64

    Гончар, Светлана Викторовна
    Славянские литературы и культуры начала ХХ века глазами итальянцев: ималогический аспект
    / С. В. Гончар // Літаратурныя сувязі: праблемы імагалогіі : Хораўскія чытанні / рэдкал.: С.Ф. Мусіенка [і інш.]. – Мінск : РІВШ, 2016. – С. 147-159. 

    Статья


    Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
  • 136

    полный текст

    ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

    Гончар, Светлана Викторовна
    Эволюция наполеоновской легенды в европейских литературах XIX века
    / С. В. Гончар // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: У. I. Каяла, І. В. Жук. – Гродна : ГрДУ, 2009. – С. 256-261. 

    Статья


    Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
  • 137

    полный текст

    ББК 83.

    Гончар, Светлана Викторовна
    Наполеон и Польша: к вопросу о наполеоновском мифе в польской историографии и литературе XIX века
    / С. В. Гончар // Веснік ГрДУ імя Янкі Купалы. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. – 2007. – № 2. – С. 74-80. 

    Статья


    Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
  • 138

    полный текст

    ББК 83.

    Гончар, Светлана Викторовна
    Миф Наполеона в романе Стендаля "Красное и чёрное"
    / С. В. Гончар // Веснік ГрДУ імя Янкі Купалы. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. – 2006. – № 4. – С. 17-31. 

    Статья


    Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
  • 139

    полный текст

    ББК 81.471.1-923 И90

    История французской литературы = La litterature francaise : textes, methodes, histoire litteraire
    : учеб. пособие / сост. С. В. Гончар, С. В. Гончар. – Гродно : Зебра, 2012. – 346 с. – 55350р., 30экз. 

    Книга


    Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
  • 140

    полный текст

    ББК 83. А72

    Гриценко, Галина Борисовна
    Тема конечности человеческого бытия в творчестве М. Хайдеггера и Ж.-П. Сартра
    / Г. Б. Гриценко // Антропологические сдвиги переломных эпох и их отражение в литературе. В 2 ч. Ч. 2 : сб. науч. ст. / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: Т. Е. Автухович [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2014. – С. 107-112. 

    Статья


    Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
  • 141

    полный текст

    ББК 83. Ч77

    Груль, Ірына Іосіфаўна
    Тэзей: вобраз героя ў старажытнагрэчэскай міфалогіі і ў мастацкай літаратуры
    / І. І. Груль, Г. Ч. Мазько // Чтение : рецепция и интерпретация : сборник научных статей. В 2 ч. Ч. 2 / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: Т. Е. Автухович [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2011. – С. 15-20. 

    Статья


    Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
  • 142

    полный текст

    ББК 83.3(4Пол)5-8 Ожешко Э. Т28

    Грынько, Мікалай Уладзіміравіч
    Канцэпцыя жанчыны ў "Беларускай трылогіі" Элізы Ажэшкі
    / М. У. Грынько // Творчество Элизы Ожешко в эстетическом пространстве современности : сборник научных статей / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; под ред. С. Ф. Мусиенко ; ред. кол.: С. Ф. Мусиенко, Е. П. Нелепко, Е. И. Билютенко. – Гродно : ГрГУ, 2011. – С. 121-125. 

    Статья


    Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
  • 143

    полный текст

    ББК 81.415.3 П53

    Грынько, Мікалай Уладзіміравіч
    Месца і роля творчай спадчыны Элізы Ажэшкі ў курсе беларускай літаратуры ў школе і ВНУ
    / М. У. Грынько // Польский язык и литература в средней и высшей школе в Беларуси : материалы Республиканского науч.-метод. "круглого стола", Гродно, 17 февраля 2007 г. / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: Е. И. Билютенко, Ж. И. Ерома. – Гродно : ГрГУ, 2008. – С. 219-222. 

    Статья


    Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
  • 144

    полный текст

    ББК 83.3(4Пол) Д34

    Грынько, Мікалай Уладзіміравіч
    Прадмова на прэзентацыі навуковых прац прафесара В.А. Хорава
    / М. У. Грынько // День и вся жизнь. Светлой памяти Виктора Александровича Хорева посвящается... : сб. науч. работ / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; Ред. коллегия : С. Ф. Мусиенко [и др.]. – Гродно : ЮрСаПринт, 2013. – С. 11-14. 

    Статья


    Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
  • 145

    полный текст

    ББК 83.

    Гулевич, Елена Витальевна
    К проблеме творческого метода Г. Джеймса
    / Е. В. Гулевич // Весці Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта імя Максіма Танка. Сер. 1, Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. – 2011. – № 1. – С. 50-53. 

    Статья


    Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
  • 146

    полный текст

    ББК 83.3 W10

    Гулевич, Елена Витальевна
    Кризис исторической надежды в антиутопии Джорджа Оруэлла "Скотный двор"
    / Е. В. Гулевич // W kregu problemow antropologii literatury : antropologia przyszlosci / studia pod redakcja W. Supy, E. Pankowskiej. – Bialystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Bialymstoku, 2018. – С. 63-70. 

    Статья


    Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
  • 147

    полный текст

    ББК 82. А72

    Гулевич, Елена Витальевна
    Категория времени в рассказе А. Бирса "Без вести пропавший"
    / Е. В. Гулевич // Антропология времени : сб. науч. ст. В 2 ч. Ч. 2 / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; Ред. коллегия: Т. Е. Автухович [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2016. – С. 112-117. 

    Статья


    Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
  • 148

    полный текст

    ББК 83.3 W10

    Гулевич, Елена Витальевна
    Монтаж как повествовательный принцип в рассказе А. Бирса "Добей меня"
    / Е. В. Гулевич // W Kregu Problemow Antropologii Literatury : Topos Domu. Doswiadczanie zamieszkiwania i bezdomnosci / studia pod redakcja W. Supy, I. Zdanowicz. – Bialystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Bialymstoku, 2016. – С. 333-343. 

    Статья


    Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
  • 149

    полный текст

    ББК 83.0 Л64

    Гулевич, Елена Витальевна
    «Русские» аллюзии в антиутопии Дж. Оруэлла «Скотный двор».- Рец.: Moran, D. Animal Farm: At a Glance / D. Moran. – Penguin Random House: London, 2014. – 76 p.
    / Е. В. Гулевич // Литературная критика: читаем, оцениваем, обсуждаем : сборник научных трудов / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред. Т. Е. Автухович. – Гродно : ЮрСаПринт, 2016. – С. 267-277. 

    Статья


    Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
  • 150

    полный текст

    ББК 83. А72

    Гулевич, Елена Витальевна
    Образ американского супергероя как отражение эстетики американского менталитета
    / Е. В. Гулевич // Антропологические сдвиги переломных эпох и их отражение в литературе. В 2 ч. Ч. 2 : сб. науч. ст. / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: Т. Е. Автухович [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2014. – С. 33-40. 

    Статья


    Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<12345678910>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека