ГлавнаяГлавная » Труды ученых ГрГУ им. Янки Купалы » Зарубежная литература

Зарубежная литература


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 487
 • 101

  полный текст

  ББК 83.

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  "Энеіда" Вергілія i "Энеіда навыварат" В.Равінскага: да пытання аб праблемна-тэматычных і сюжэтна-кампазіцыйных сувязях
  / Д. М. Лебядзевіч // Беларуская мова і літаратура. Сер. У дапамогу педагогу. – 1997. – № 9. – С. 52-64. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 102

  полный текст

  ББК 83.

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Максім Багдановіч - перакладчык Гарацыя і Авідыя
  / Д. М. Лебядзевіч // Беларуская мова і літаратура. Сер. У дапамогу педагогу. – 1996. – № 4. – С. 23-34. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 103

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол)5-8Міцкевіч А. З11

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Беларускі субстрат у "Баладах і рамансах" Адама Міцкевіча
  / А. А. Брусевіч // " З краю Навагрудскага..." (малая айчына ў жыцці і творчасці Адама Міцкевіча) : зб. навук. прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад рэд. С. П. Мусіенкі. – Гродна : ГрДУ, 2006. – С. 77-84. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 104

  полный текст

  ББК 83. Т28

  Мусіенка, Святлана Піліпаўна
  Беларускія матывы ў кантэксце дзейнасці і творчасці Элізы Ажэшкі
  / С.Ф. Мусіенка // Творчасць Элізы Ажэшкі і беларуская культура : зборнiк навуковых прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы", Кафедра польскай філалогіі ; пад рэд. С. П. Мусіенкі. – Гродна : ГрДУ, 2002. – С. 36-48. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 105

  полный текст

  ББК 81.411/3 Y17

  Пяткевіч, Аляксей Мiхайлавiч
  Беларускія моўныя элементы ў творах польскіх пісьменнікаў-ліцьвінаў (XIXт.)
  / А. М. Пяткевіч // Надзенныя пытанні лінгвістыкі (да 75-годдзя прафесара П.У. Сцяцко) : Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі, 11 сакавіка 2005 года, Гродна / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. А. I. Багдзевiч. – Гродна : ГрДУ, 2005. – С. 144-148. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 106

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) Д34

  Комар, Надежда Геннадьевна
  Бен Джонсон и Шекспир
  / Н. Г. Комар // День и вся жизнь. Светлой памяти Виктора Александровича Хорева посвящается... : сб. науч. работ / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; Ред. коллегия : С. Ф. Мусиенко [и др.]. – Гродно : ЮрСаПринт, 2013. – С. 59-65. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 107

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Билютенко, Елена Ивановна
  Бог в историософской драме польских романтиков
  / Е. И. Билютенко // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: У. I. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 301-307. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 108

  полный текст

  ББК 83. П67

  Гутар, Ольга Иосифовна
  Бог в творческом сознании Э. Дикинсон
  / О. И. Гутар // Поэтика и риторика диалога : сборник научных статей (к 60-летию профессора Т.Е. Автухович) / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: И. С. Скоропанова [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2011. – С. 194-200. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 109

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол)6-8 Налковская Т29

  Карпюк, Інга
  В духовном пространстве Зофьи Налковской (размышления о монографии С.Ф. Мусиенко "Реалистический роман в польской литературе межвоенного двадцатилетия (20-е-30-е гг. ХХ вв.")
  / І. Карпюк // Творчасць Зоф`і Налкоўскай і славянскія культуры : Матэрыялы міжнар. навук. канф., 17-18 мая 2004 г., Гродна / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад рэд. С.Ф. Мусіенка. – Гродна : ГрДУ, 2005. – С. 84-88. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 110

  полный текст

  ББК 83. R48

  Зезюлевич, Анастасия Вадимовна
  В поисках идеала: сюжет о Пигмалионе в русской литературе переходных эпох
  / А. В. Зезюлевич // Revitalizace hodnot: umeni a literatura : Kolektivni monografie. – Brno : Tribun EU, 2013. – С. 511-518. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 111

  полный текст

  ББК 83.3(4П) Л64

  Паньков, Евгений Аркадьевич
  Ватикан в сборнике эссе "Бронзовые врата" Тадеуша Брезы
  / Е. А. Паньков // Літаратура, мова, культура: этнас у святле гісторіі і сучаснасці : матэрыялы "круглага стала" і Міжнароднай навуковай канферэнцыі, 15-18 верасня 1999 г. Гродна / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; пад рэд. С. П. Мусіенкі. – Гродна : ГрДУ, 1999. – С. 216-220. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 112

  полный текст

  ББК 74.48 М75

  Петросян, Анна Вагричевна
  Вербализация лингвокультурного концепта "красота" в романе О. Уайльда "Портрет Дориана Грея"
  / А. В. Петросян // Молодое поколение в науке наднеманского края. Выпуск 3 : сборник научных статей / редкол. сб.: С. Ф. Мусиенко [и др.]. – Гродно : ЮрСаПринт, 2016. – С. 117-121. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 113

  полный текст

  ББК 83.

  Бабук, Александр Вадимович
  Концепция мира героев Ч. Диккенса в свете художественного приёма "мир глазами ребенка"
  / А. В. Бабук // Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2013. – № 1. – С. 25-34. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 114

  полный текст

  ББК 83.

  Мусіенка, Святлана Піліпаўна
  Беларускія абрады і фальклор у "Баладах і рамансах" і драматычнай паэме "Дзяды" Адама Міцкевіча
  / С.Ф. Мусіенка // Веснік ГрДУ імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя і археалогія. Філасофія. Паліталогія. – 1999. – № 1. – С. 70-80. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 115

  полный текст

  ББК 83.

  Мельникова, Наталья Андреевна
  Концептуализация темы "смерть" в творчестве Сильвии Плат и других писателей
  / Н. А. Мельникова // Веснік ГрДУ імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя і археалогія. Філасофія. Паліталогія. – 2006. – № 2. – С. 124-128. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 116

  полный текст

  ББК 81.

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Беларускія вытокі рамантызму Адама Міцкевіча
  / А. А. Брусевіч // Веснік ГрДУ імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя і археалогія. Філасофія. Паліталогія. – 2003. – № 4. – С. 199-205. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 117

  полный текст

  ББК 83.

  Нелепко, Елена Павловна
  Идейно-художественные эффекты света и мрака в драмах Тадеуша Мициньского
  / Е. П. Нелепко // Веснік ГрДУ імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя і археалогія. Філасофія. Паліталогія. – 2004. – № 2. – С. 155-164. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 118

  полный текст

  ББК 83.

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Беларускія матывы ў "Літоўскай аповесці" Адама Міцкевіча
  / А. А. Брусевіч // Веснік ГрДУ імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя і археалогія. Філасофія. Паліталогія. – 2004. – № 1. – С. 119-123. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 119

  полный текст

  ББК 83.

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Вобраз гусляра ў "Дзядах" Адама Міцкевіча
  / А. А. Брусевіч // Веснік ГрДУ імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя і археалогія. Філасофія. Паліталогія. – 2005. – № 4. – С. 151-155. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 120

  полный текст

  ББК 83.

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Падтытулы ў "баладах і рамансах" Адама Міцкевіча. Іх роля і функцыя ў святле беларускага фальклора
  / А. А. Брусевіч // Веснік ГрДУ імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя і археалогія. Філасофія. Паліталогія. – 2003. – № 2. – С. 136-139. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 121

  полный текст

  ББК 83.

  Миленкевич, Наталья Ивановна
  "Песнь о нибелунгах" и героические песни косовского цикла: типологические связи
  / Н. И. Миленкевич // Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя І.П. Шамякіна. – 2011. – № 3. – С. 153-157. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 122

  полный текст

  ББК 83.

  Фираго, Ю. С.
  Взрослые и дети в нацистских лагерях смерти ( по одноименному рассказу " Взрослые и дети в Освенциме " из сборника рассказов З. Налковской " Медальоны ")
  / Ю. С. Фираго // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – 2015. – № 1. – С. 144-148. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 123

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Васюк, Геннадий Владимирович
  Византийская культура в эпоху Македонского Возрождения
  / Г. В. Васюк // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: У. I. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 272-275. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 124

  полный текст

  ББК 83. С47

  Золотухина, Ольга Болеславовна
  Визуальность в романе М. Фриша "НОМО ФАБЕР": мифологические и гендерные коннотации "
  / О. Б. Золотухина // Славянскiя лтаратуры ў кантэксце сусветнай : матэрыялы X мiжнароднай навуковай канферэнцыi, Мiнск, 6-8 кастрычнiка 2011 г. – Мінск : Выдавецкі цэнтр БДУ, 2011. – С. 149-155. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 125

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Крофто, Е. О.
  Витольд Гомбрович - создатель драмы нового типа
  / Е. О. Крофто // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: У. I. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 353-357. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 126

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол)5-8Міцкевіч А. З11

  Раманчук, Анатоль Анатольевіч
  Вобраз "малой радзімы" ў лірыцы Адама Міцкевіча і паэтаў -"белавежцаў": спроба тыпалагічнага параўнання
  / А. А. Раманчук // " З краю Навагрудскага..." (малая айчына ў жыцці і творчасці Адама Міцкевіча) : зб. навук. прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад рэд. С. П. Мусіенкі. – Гродна : ГрДУ, 2006. – С. 340-345. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 127

  полный текст

  ББК 83.

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Вобраз малой радзімы ў паэтычным эпасе Гесіёда, Вергілія, Якуба Коласа: тыпалагічны аспект
  / Д. М. Лебядзевіч // Роднае слова. – 2019. – № 7. – С. 26-27. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 128

  полный текст

  ББК 83. S90

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Вобраз русалкі ў славянскай паэзіі XIX - пачатку ХХ ст.
  / А. А. Брусевіч // Studia polonica. Да юбілею прафесара Святланы Піліпаўны Мусіенка : зборнік артыкулаў / пад навук. рэд. А. У. Бразгунова, М. М. Хмяльніцкага ; рэцэнзенты: В. П. Рагойша, А. У. Вострыкава. – Мінск : Кнігазбор, 2019. – С. 269-277. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 129

  полный текст

  ББК 83.3+81.1 Х79

  Петрушкевіч, Ала Мікалаеўна
  Вобразны свет рамана-ўспамінаў Зоф’і Налкоўскай «Дом над лугамі»
  / А. М. Петрушкевіч // Хоревские чтения. Вып. 2. Память культуры: Гродно в жизни и творчестве Зофьи Налковской. Т. 1 : сб. науч. раб. / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред. С. Ф. Мусиенко ; ред. кол. И. В. Жук ; ред. кол.: С. В. Гончар, Е. П. Нелепко. – Гродно : ЮрСаПринт, 2015. – С. 92-99. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 130

  полный текст

  ББК 63. Г72

  Словік, Святлана Уладзіславаўна
  Вобразы жанчын-эмансіпатак у творчасці пісьменніцы Элізы Ажэшкі
  / С. У. Словік // Государства Центральной и Восточной Европы в исторической перспективе. Вып. 2: в 2 ч. Ч. 1 : сб. науч. ст. по материалам II Междунар. науч.-конф., Пинск, 24–25 ноября 2017 г. – Пинск : ПГУ, 2017. – С. 79-81. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 131

  полный текст

  ББК 83.

  Автухович, Татьяна Евгеньевна
  Вольтер и Кребийон-сын: двойной портрет в интерьере эпохи
  / Т. Е. Автухович // Вольтеровские чтения. – Спб. : РНБ, 2014. – С. 187-195. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 132

  полный текст

  ББК 83. П91

  Панькова, Ольга Евгеньевна
  Время и его символика в романе «Долина Гортензии» Збигнева Жакевича
  / О. Е. Панькова // Пушкинские чтения - 2014. Художественные стратегии классической и новой литературы: жанр, автор, текст : сб. науч. тр. по материалам конф. Санкт-Петербуррг, 6-7 июня 2014 г. – Спб. : ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2014. – С. 225 – 232. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 133

  полный текст

  ББК 83.(4Пол) В90

  Вучэбная праграма для класаў з вывучэннем мовы нацыянальнай меншасці і класаў з навучаннем на мове нацыянальнай меншасці ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі (вучэбны прадмет "Літаратура нацыянальнай меншасці"). Польская літаратура. I - XI класы
  / С.Ф. Мусіенка [и др.] ; М-ва адукацыі РБ. – Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2012, 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 134

  полный текст

  ББК 83. S90

  Нялепка , Алена Паўлаўна
  Выбраная бібліяграфія навуковых прац Святланы Піліпаўны Мусіенка
  / А. П. Нялепка // Studia polonica. Да юбілею прафесара Святланы Піліпаўны Мусіенка : зборнік артыкулаў / пад навук. рэд. А. У. Бразгунова, М. М. Хмяльніцкага ; рэцэнзенты: В. П. Рагойша, А. У. Вострыкава. – Мінск : Кнігазбор, 2019. – С. 23-38. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 135

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) Ш70

  Асабіна, Сняжана Віктараўна
  Выкарыстанне фразеалагізмаў у прозе беластоцкай пісьменніцы Міры Лукшы
  / С. В. Асабіна // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemnosci : матэрыялы XVIII Міжнар. навук. канф., Гродна, 15-16 лістапада 2012 г. / рэдкал.: Я. Панькоў, Э. С. Ярмусік. – Ліда : Лідская друкарня, 2014. – С. 89-94. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 136

  полный текст

  ББК 81. Я41

  Тораева, Г.
  Высказывания женских персонажей английских романов
  / Г. Тораева // Язык. Общество. Медицина [Электронный ресурс] : сб. материалов ХIХ Респ. науч.-практ. студенческой конф. и ХVI Респ. науч.-практ. семинара "Формирование межкульт. компетентности в учр. высшего обр. при обучении языкам)", Гродно 14 нояб. 2019 г. / отв. ред. Е. П. Пустошило. – Гродно : ГрГМУ, 2020. – С. 43-45. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 137

  полный текст

  ББК 83.

  Панькоў, Яўген
  Вядучы паланіст Беларусі: асноўныя вехі навуковай дзейнасці прафесара Святланы Мусіенкі
  / Я. Панькоў, В. Панькова // Роднае слова. – 2009. – № 8. – С. 18-19. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 138

  полный текст

  ББК 83.3(4П)5-8 Ажэшка Т28

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Гарацый у замежнай і беларускай літаратуры
  / Д. М. Лебядзевіч // Творчасць Элізы Ажэшкі і беларуская культура : зборнiк навуковых прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы", Кафедра польскай філалогіі ; пад рэд. С. П. Мусіенкі. – Гродна : ГрДУ, 2002. – С. 181-188. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 139

  полный текст

  ББК 83.3(7Сое)5-8 Джеймс, Г.+83.3(2Рос=Рус)5-8 Тургенев, И. Г94

  Гулевич, Елена Витальевна
  Г.Джеймс и И.Тургенев: формы и этапы рецепции
  : монография / Е. В. Гулевич ; Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2014. – 127 с. – ISBN 978-985-515-722-0 : 37000р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 140

  полный текст

  ББК 81.001.2 С69

  Канторович, Татьяна Михайловна
  Гендерные преференции в выборе поведенческой стратегии в ситуации конфликта (на материале художественных произведений американских авторов)
  / Т. М. Канторович // Социокультурные аспекты межъязыковой коммуникации : Материалы междунар. науч. конференции 16-17 октября 2002 г. Гродно, Республика Беларусь / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; под ред. Л. М. Середа. – Гродно : ГрГУ, 2004. – С. 365-370. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 141

  полный текст

  ББК 83.

  Мусіенка, Святлана Піліпаўна
  Генрык Сянкевіч на Беларусі
  / С.Ф. Мусіенка // Маладосць. – 2016. – № 5. – С. 122-128. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 142

  полный текст

  ББК 83.3(4П)5-8 Ажэшка Т28

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Гераічныя традыцыі беларускага фальклору ў творчасці Адама Міцкевіча
  / А. А. Брусевіч // Творчасць Элізы Ажэшкі і беларуская культура : зборнiк навуковых прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы", Кафедра польскай філалогіі ; пад рэд. С. П. Мусіенкі. – Гродна : ГрДУ, 2002. – С. 200-205. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 143

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Каяло, Ирина Владимировна
  Герой и мир в эпической поэме Вергилия "Энеида"
  / И. В. Каяло // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: У. I. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 292-296. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 144

  полный текст

  ББК 83.3+81.1 Х79

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Герой трагедый Эсхіла, Сафокла і Еўрыпіда ў міфа-паэтычным аспекце старажытнагрэчаскай літаратуры
  / Д. М. Лебядзевіч // Хоревские чтения. Вып. 1 : сб. науч. раб. / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред. С. Ф. Мусиенко. – Гродно : ЮрСаПринт, 2014. – С. 43-50. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 145

  полный текст

  ББК 81.41 Ф42

  Панькова, Ольга Евгеньевна
  Границы жанровых экспериментов в польской прозе после 1956 года
  / О. Е. Панькова, Е. А. Паньков // Феномен памежжа. Славянскія мовы, літаратуры і культуры: этнас у святле гісторыі і сучаснасці : зб. навук. прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: А. І. Білюценка, Я. Панькоў, С.Ф. Мусіенка. – Гродна : ГрДУ, 2009. – С. 167-172. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 146

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол)6-8 Налковская Т28

  Мусіенка, Святлана Піліпаўна
  Гродна ў дзенніку і творчасці Зоф'і Налкоўскай
  / С.Ф. Мусіенка // Творчасць Зоф`і Налкоўскай і славянскія культуры : Матэрыялы міжнар. навук. канф., 17-18 мая 2004 г., Гродна / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад рэд. С.Ф. Мусіенка. – Гродна : ГрДУ, 2005. – С. 32-40. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 147

  полный текст

  ББК 83.

  Мусіенка, Святлана Піліпаўна
  Гродна ў жыцці і творчасці Элізы Ажэшкі і Зоф'і Налкоўскай: да праблемы пераемнасці традыцый
  / С.Ф. Мусіенка // Роднае слова. – 2009. – № 8. – С. 20-25. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 148

  полный текст

  ББК 83.3(4п).6-8 Н23

  Мусиенко, Светлана Филипповна
  Гродненские мотивы в творчестве Зофьи Налковской
  / С. Ф. Мусиенко // Зофье Налковской посвящается... : материалы научной конференции 16-18 мая 1989 года Гродно, СССР / Гродненский гос. ун-т им. Я. Купалы ; под общ. ред. С. Ф. Мусиенко, С. А. Габрусевича ; ред. кол.: С. Ф. Мусиенко, А. В. Бодаков, С. А. Габрусевич. – Минск : Полымя, 1991. – С. 32-41. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 149

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) Ш70

  Мусиенко, Светлана Филипповна
  Гродно в восприятии Элизы Ожешко и Зофьи Налковской: преемственность, традиции
  / С. Ф. Мусиенко // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemnosci : матэрыялы XV міжнар. навук. канф., Гродна, 13 - 14 лістапада 2008 года / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: і інш., I.П. Крэнь. – Гродна : ГрДУ, 2009. – С. 19-25. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 150

  полный текст

  ББК 83.3+81.1 Х79

  Мусиенко, Светлана Филипповна
  Гродно в жизни, дневнике и творчестве Зофьи Налковской
  / С. Ф. Мусиенко // Хоревские чтения. Вып. 2. Память культуры: Гродно в жизни и творчестве Зофьи Налковской. Т. 1 : сб. науч. раб. / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред. С. Ф. Мусиенко ; ред. кол. И. В. Жук ; ред. кол.: С. В. Гончар, Е. П. Нелепко. – Гродно : ЮрСаПринт, 2015. – С. 25-30. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<12345678910>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека