ГлавнаяГлавная » Труды ученых ГрГУ им. Янки Купалы » Зарубежная литература

Зарубежная литература


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 490
 • 421

  полный текст

  ББК 74.261.9 А43

  Раманчук, Анатоль Анатольевіч
  Паэзія Яна Чыквіна ў нацыянальным кантэксце
  / А. А. Раманчук // Актуальныя праблемы выкладання літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай школе : матэрыялы рэсп. навукова-практыч. канф. 11 мая 1999 г. / адказ. рэд.: М. І. Мішчанчук, М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1999. – С. 98-101. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 422

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол)5-8Міцкевіч А. З11

  Раманчук, Анатоль Анатольевіч
  Вобраз "малой радзімы" ў лірыцы Адама Міцкевіча і паэтаў -"белавежцаў": спроба тыпалагічнага параўнання
  / А. А. Раманчук // " З краю Навагрудскага..." (малая айчына ў жыцці і творчасці Адама Міцкевіча) : зб. навук. прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад рэд. С. П. Мусіенкі. – Гродна : ГрДУ, 2006. – С. 340-345. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 423

  полный текст

  ББК 74.261.9 А43

  Раманчук, Анатоль Анатольевіч
  Паэтычная Беласточчына сёння: некаторыя аспекты развіцця
  / А. А. Раманчук // Актуальныя праблемы выкладання літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай школе : матэрыялы рэсп. навукова-практыч. канф. 11 мая 1999 г. / адказ. рэд.: М. І. Мішчанчук, М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1999. – С. 95-98. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 424

  полный текст

  ББК 81. Л59

  Рудая, Д. В.
  Приёмы перевода английских культурно-языковых реалий на белорусский язык (на материале произведения К. Дж. Роулинг «Гарри Поттер и философский камень»)
  / Д. В. Рудая // Лингвистика и методика в высшей школе. Вып. 10 : сборник научных работ / Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы ; отв. ред. С. В. Гончар ; ред. кол.: И. В. Лисовская, А. И. Богдевич. – Гродно : ЮрСаПринт, 2018. – С. 106-116. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 425

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол)6-8 Налковская Т29

  Руцкая, Алена Вiтальеўна
  Творчасць З. Налкоўскай: рэгіянальны аспект вывучэння літаратуры
  / А. В. Руцкая // Творчасць Зоф`і Налкоўскай і славянскія культуры : Матэрыялы міжнар. навук. канф., 17-18 мая 2004 г., Гродна / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад рэд. С.Ф. Мусіенка. – Гродна : ГрДУ, 2005. – С. 165-172. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 426

  полный текст

  ББК 83. Б43

  Сабуць, Аліна Эдмундаўна
  Хранатоп Радзімы / Айчыны ў мастацкай свядомасці Адама Міцкевіча
  / А. Э. Сабуць // Беларуская пісьмовая спадчына ў кантэксце еўрапейскага культурна-гістарычнага працэсу XI - XIXстагоддзяў: вытокі, традыцыі, уплывы : матэрыялы рэсп. навук.- практ. канф., Мінск, 24 мая 2010 г. / кал. аўт.: Ін-т мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы НАН Беларусі ; рэд. А. У. Бразгуноў. – Мінск : Права i эканомiка, 2010. – С. 193-198. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 427

  полный текст

  ББК 74. А58

  Сидоркевич, А. В.
  Лингвокультурологический аспект фитонимов в английском языке (на материале пьес Уильяма Шекспира)
  / А. В. Сидоркевич // Альтернант - 2018 : материалы VIII Междунар. науч.-практ. Интернет-конф. молодых исследователей, Гродно, май 2018 г. [Электронный ресурс]. – Гродно : 2018. – С. 1. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 428

  полный текст

  ББК 63. Г72

  Словік, Святлана Уладзіславаўна
  Вобразы жанчын-эмансіпатак у творчасці пісьменніцы Элізы Ажэшкі
  / С. У. Словік // Государства Центральной и Восточной Европы в исторической перспективе. Вып. 2: в 2 ч. Ч. 1 : сб. науч. ст. по материалам II Междунар. науч.-конф., Пинск, 24–25 ноября 2017 г. – Пинск : ПГУ, 2017. – С. 79-81. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 429

  полный текст

  ББК 83.3 М63

  Смирнов, Александр Семенович
  "Даль свободного романа Дж. Фаулза "Любовница французского лейтенанта"
  / А. С. Смирнов // Мир в слове. Слово в мире : сборник научных статей / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; Отв. ред. Т. Е. Автухович. – Гродно : ЮрСаПринт, 2015. – С. 268-287. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 430

  полный текст

  ББК 83.3 М63

  Смирнов, Александр Семенович
  Пейзаж в новелле Э. А. По «Падение дома Ашеров» в исторической перспективе
  / А. С. Смирнов // Мир в слове. Слово в мире : сборник научных статей. Вып. 2 / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред. Т. Е. Автухович. – Гродно : ЮрСаПринт, 2017. – С. 21-34. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<...39404142434445464748>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека