ГлавнаяГлавная » Труды ученых ГрГУ им. Янки Купалы » Зарубежная литература

Зарубежная литература


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 500
 • 101

  полный текст

  ББК 83.

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Класічная персідская паэзія : матэрыял па беларускай літаратуры ў Х класе
  / Д. М. Лебядзевіч // Беларуская мова і літаратура : У дапамогу педагогу. – 2005. – № 2. – С. 41-46. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 102

  полный текст

  ББК 83.

  Смірноў, Аляксандр Сямёнавіч
  Уільям Фолкнер у сярэдняй школе: аналіз апавядання " Пах вербены" ў 9 класе
  / А. С. Смірноў // Беларуская мова і літаратура : У дапамогу педагогу. – 2003. – № 3. – С. 59-75. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 103

  полный текст

  ББК 83.

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  "Энеіда" Вергілія i "Энеіда навыварат" В.Равінскага: да пытання аб праблемна-тэматычных і сюжэтна-кампазіцыйных сувязях
  / Д. М. Лебядзевіч // Беларуская мова і літаратура : У дапамогу педагогу. – 1997. – № 9. – С. 52-64. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 104

  полный текст

  ББК 83.

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Максім Багдановіч - перакладчык Гарацыя і Авідыя
  / Д. М. Лебядзевіч // Беларуская мова і літаратура : У дапамогу педагогу. – 1996. – № 4. – С. 23-34. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 105

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол)5-8Міцкевіч А. З11

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Беларускі субстрат у "Баладах і рамансах" Адама Міцкевіча
  / А. А. Брусевіч // " З краю Навагрудскага..." (малая айчына ў жыцці і творчасці Адама Міцкевіча) : зб. навук. прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад рэд. С. П. Мусіенкі. – Гродна : ГрДУ, 2006. – С. 77-84. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 106

  полный текст

  ББК 83. Т28

  Мусіенка, Святлана Піліпаўна
  Беларускія матывы ў кантэксце дзейнасці і творчасці Элізы Ажэшкі
  / С.Ф. Мусіенка // Творчасць Элізы Ажэшкі і беларуская культура : зборнiк навуковых прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы", Кафедра польскай філалогіі ; пад рэд. С. П. Мусіенкі. – Гродна : ГрДУ, 2002. – С. 36-48. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 107

  полный текст

  ББК 81.411/3 Y17

  Пяткевіч, Аляксей Мiхайлавiч
  Беларускія моўныя элементы ў творах польскіх пісьменнікаў-ліцьвінаў (XIXт.)
  / А. М. Пяткевіч // Надзенныя пытанні лінгвістыкі (да 75-годдзя прафесара П.У. Сцяцко) : Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі, 11 сакавіка 2005 года, Гродна / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. А. I. Багдзевiч. – Гродна : ГрДУ, 2005. – С. 144-148. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 108

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) Д34

  Комар, Надежда Геннадьевна
  Бен Джонсон и Шекспир
  / Н. Г. Комар // День и вся жизнь. Светлой памяти Виктора Александровича Хорева посвящается... : сб. науч. работ / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; Ред. коллегия : С. Ф. Мусиенко [и др.]. – Гродно : ЮрСаПринт, 2013. – С. 59-65. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 109

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Билютенко, Елена Ивановна
  Бог в историософской драме польских романтиков
  / Е. И. Билютенко // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: У. I. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 301-307. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 110

  полный текст

  ББК 83. П67

  Гутар, Ольга Иосифовна
  Бог в творческом сознании Э. Дикинсон
  / О. И. Гутар // Поэтика и риторика диалога : сборник научных статей (к 60-летию профессора Т.Е. Автухович) / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: И. С. Скоропанова [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2011. – С. 194-200. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 111

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол)6-8 Налковская Т29

  Карпюк, Інга
  В духовном пространстве Зофьи Налковской (размышления о монографии С.Ф. Мусиенко "Реалистический роман в польской литературе межвоенного двадцатилетия (20-е-30-е гг. ХХ вв.")
  / І. Карпюк // Творчасць Зоф`і Налкоўскай і славянскія культуры : Матэрыялы міжнар. навук. канф., 17-18 мая 2004 г., Гродна / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад рэд. С.Ф. Мусіенка. – Гродна : ГрДУ, 2005. – С. 84-88. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 112

  полный текст

  ББК 83. R48

  Зезюлевич, Анастасия Вадимовна
  В поисках идеала: сюжет о Пигмалионе в русской литературе переходных эпох
  / А. В. Зезюлевич // Revitalizace hodnot: umeni a literatura : Kolektivni monografie. – Brno : Tribun EU, 2013. – С. 511-518. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 113

  полный текст

  ББК 83.3(4П) Л64

  Паньков, Евгений Аркадьевич
  Ватикан в сборнике эссе "Бронзовые врата" Тадеуша Брезы
  / Е. А. Паньков // Літаратура, мова, культура: этнас у святле гісторіі і сучаснасці : матэрыялы "круглага стала" і Міжнароднай навуковай канферэнцыі, 15-18 верасня 1999 г. Гродна / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; пад рэд. С. П. Мусіенкі. – Гродна : ГрДУ, 1999. – С. 216-220. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 114

  полный текст

  ББК 74.48 М75

  Петросян, Анна Вагричевна
  Вербализация лингвокультурного концепта "красота" в романе О. Уайльда "Портрет Дориана Грея"
  / А. В. Петросян // Молодое поколение в науке наднеманского края. Выпуск 3 : сборник научных статей / редкол. сб.: С. Ф. Мусиенко [и др.]. – Гродно : ЮрСаПринт, 2016. – С. 117-121. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 115

  полный текст

  ББК 83.

  Бабук, Александр Вадимович
  Концепция мира героев Ч. Диккенса в свете художественного приёма "мир глазами ребенка"
  / А. В. Бабук // Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2013. – № 1. – С. 25-34. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 116

  полный текст

  ББК 83.

  Мусіенка, Святлана Піліпаўна
  Беларускія абрады і фальклор у "Баладах і рамансах" і драматычнай паэме "Дзяды" Адама Міцкевіча
  / С.Ф. Мусіенка // Веснік ГрДУ імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя і археалогія. Філасофія. Паліталогія. – 1999. – № 1. – С. 70-80. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 117

  полный текст

  ББК 83.

  Мельникова, Наталья Андреевна
  Концептуализация темы "смерть" в творчестве Сильвии Плат и других писателей
  / Н. А. Мельникова // Веснік ГрДУ імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя і археалогія. Філасофія. Паліталогія. – 2006. – № 2. – С. 124-128. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 118

  полный текст

  ББК 81.

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Беларускія вытокі рамантызму Адама Міцкевіча
  / А. А. Брусевіч // Веснік ГрДУ імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя і археалогія. Філасофія. Паліталогія. – 2003. – № 4. – С. 199-205. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 119

  полный текст

  ББК 83.

  Нелепко, Елена Павловна
  Идейно-художественные эффекты света и мрака в драмах Тадеуша Мициньского
  / Е. П. Нелепко // Веснік ГрДУ імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя і археалогія. Філасофія. Паліталогія. – 2004. – № 2. – С. 155-164. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 120

  полный текст

  ББК 83.

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Беларускія матывы ў "Літоўскай аповесці" Адама Міцкевіча
  / А. А. Брусевіч // Веснік ГрДУ імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя і археалогія. Філасофія. Паліталогія. – 2004. – № 1. – С. 119-123. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 121

  полный текст

  ББК 83.

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Вобраз гусляра ў "Дзядах" Адама Міцкевіча
  / А. А. Брусевіч // Веснік ГрДУ імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя і археалогія. Філасофія. Паліталогія. – 2005. – № 4. – С. 151-155. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 122

  полный текст

  ББК 83.

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Падтытулы ў "баладах і рамансах" Адама Міцкевіча. Іх роля і функцыя ў святле беларускага фальклора
  / А. А. Брусевіч // Веснік ГрДУ імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя і археалогія. Філасофія. Паліталогія. – 2003. – № 2. – С. 136-139. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 123

  полный текст

  ББК 83.

  Миленкевич, Наталья Ивановна
  "Песнь о нибелунгах" и героические песни косовского цикла: типологические связи
  / Н. И. Миленкевич // Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя І.П. Шамякіна. – 2011. – № 3. – С. 153-157. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 124

  полный текст

  ББК 83.

  Сабуть, Алина Эдмундовна
  Концепция свободы творчества в критическом эссе "Для чего писатель пишет?" Ж.-П. Сартра
  / А. Э. Сабуть // Вестник науки и образования. – 2020. – № 24. Ч. 2. – С. 18-20. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 125

  полный текст

  ББК 83.

  Сабуть, Алина Эдмундовна
  Концепция писателя в цикле критических эссе "Что такое литература?" Ж.-П. Сартра
  / А. Э. Сабуть // Вестник науки и образования. – 2020. – № 23. Ч.3. – С. 27-29. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<123456789...>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека