ГлавнаяГлавная » Труды ученых ГрГУ им. Янки Купалы » Зарубежная литература

Зарубежная литература


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 487
 • 201

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол)5-8 Ажэшка Э. М58

  Білюценка, Алена Іванаўна
  К проблеме экзистенциальной универсальности романа Э. Ожешко “Над Неманом”
  / А. І. Білюценка // Міжнародныя Ажэшкаўскія чытанні. 7 чэрвеня 2019 г., г. Гродна : зборнiк матэрыялаў / ДУК "Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я. Ф. Карскага" ; рэд. кал.: Л. В. Мальцава [и др.] ; склад. М. Э. Ігнатовіч, Г. А. Сцяпанава. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2019. – С. 74-87. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 202

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол)6-8 Налковская Т28

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Канцэпцыя героя ў драматычнай паэме Адама Міцкевіча "Дзяды"
  / А. А. Брусевіч // Творчасць Зоф`і Налкоўскай і славянскія культуры : Матэрыялы міжнар. навук. канф., 17-18 мая 2004 г., Гродна / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад рэд. С.Ф. Мусіенка. – Гродна : ГрДУ, 2005. – С. 225-230. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 203

  полный текст

  ББК 65.040 Р32

  Мусіенка, Святлана Піліпаўна
  Канцэпцыя героя-вязня ў святле прававых норм у дзенніку і зборніку апавяданняў "Сцэны свету" Зоф'і Налкоўскай
  / С.Ф. Мусіенка // Регионалистика : сб. науч. трудов / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; науч. ред. В. Н. Ватыль ; ред. кол.: Т. И. Адуло, Н. И. Богдан. – Гродно : ГрГУ, 2009. – С. 176-186. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 204

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол)5-8 Ожешко Э. Т28

  Грынько, Мікалай Уладзіміравіч
  Канцэпцыя жанчыны ў "Беларускай трылогіі" Элізы Ажэшкі
  / М. У. Грынько // Творчество Элизы Ожешко в эстетическом пространстве современности : сборник научных статей / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; под ред. С. Ф. Мусиенко ; ред. кол.: С. Ф. Мусиенко, Е. П. Нелепко, Е. И. Билютенко. – Гродно : ГрГУ, 2011. – С. 121-125. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 205

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) Ш70

  Паньков, Евгений Аркадьевич
  Категория времени в поэзии Чеслава Милоша
  / Е. А. Паньков // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemnosci : матэрыялы XXII міжнар. навук. канф., Гродна, 28 кастрычніка 2016 г. / Упаўнаважаны па справах рэлігій і нацыянальнасцей Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы", і інш. ; рэд. кал.: Я. Панькоў [і інш.]. – Гродна : Гродзенская друкарня, 2017. – С. 51-56. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 206

  полный текст

  ББК 82. А72

  Гулевич, Елена Витальевна
  Категория времени в рассказе А. Бирса "Без вести пропавший"
  / Е. В. Гулевич // Антропология времени : сб. науч. ст. В 2 ч. Ч. 2 / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; Ред. коллегия: Т. Е. Автухович [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2016. – С. 112-117. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 207

  полный текст

  ББК 81. Л59

  Хоха, Светлана Сергеевна
  Категория героя в романе Уильяма Голдинга " Шпиль "
  / С. С. Хоха // Лингвистика и методика в высшей школе. Вып. 4 : сб. науч. ст.: 80-летию Виктора Александровича Хорева посвящается / Гродненский гос. ун-т им. Я. Купалы ; отв. ред. В. С. Истомин ; ред. кол.: С. Ф. Мусиенко, Д. С. Вадюшина, Д. Г. Богущевич. – Гродно : Типография Зебра, 2012. – С. 57-64. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 208

  полный текст

  ББК 83. М15

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Катул
  / Д. М. Лебядзевіч // Максім Багдановіч : энцыклапедыя / пад навук. рэд. М. В. Труса ; склад.: М. В. Трус, І. У. Саламевіч. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2011. – С. 275-276. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 209

  полный текст

  ББК 83.3(4пол)5 Т28

  Мусиенко, Светлана Филипповна
  Кафедре польской филологии - 20 лет
  / С. Ф. Мусиенко // Творчество Адама Мицкевича и современная мировая культура : сборник научных работ / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; под ред. С. Ф. Мусиенко ; ред. кол.: Е. И. Билютенко, О. Е. Панькова, С. Ф. Мусиенко. – Гродно : Ламарк, 2010. – С. XXIV-LXI. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 210

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі) С30

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Класічная персідская фарсімоўная паэзія (аб некаторых прынцыпах аб'яднання тэкстаў)
  / Д. М. Лебядзевіч // VII рэспубліканскія Калеснікаўскія чытанні : матэрыялы Рэспубл. навук. канф., Брэст, 15 снеж. 2009 г.: у 2-х ч. Ч. 2 / Установа адукацыі "Брэсцкі дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна" ; рэдкал.: А. М. Мельнікава [и др.]. – Брэст : Альтернатива, 2010. – С. 109-115. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 211

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол)5-8 Ожешко Э. Т28

  Жук, Ігар Васільевіч
  Колан як "пачатак" мастацкага маўлення
  / І. В. Жук // Творчество Элизы Ожешко в эстетическом пространстве современности : сборник научных статей / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; под ред. С. Ф. Мусиенко ; ред. кол.: С. Ф. Мусиенко, Е. П. Нелепко, Е. И. Билютенко. – Гродно : ГрГУ, 2011. – С. 264-270. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 212

  полный текст

  ББК 83. М64

  Истомина, Чеслава Иосифовна
  Композиция и стиль автобиографического романа Маргариты Дюрас
  / Ч. И. Истомина, В. С. Истомин // Мировой литературный процесс : автор - жанр - стиль : сборник научных трудов / под общ. ред. Т. В. Сенькевич. – Брест : Брестский гос. ун-т им. А.С. Пушкина, 2011. – С. 68-71. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 213

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) Д34

  Хоха, Светлана Сергеевна
  Концепция герой-антигерой в романе Уильма Голдинга "Шпиль"
  / С. С. Хоха // День и вся жизнь. Светлой памяти Виктора Александровича Хорева посвящается... : сб. науч. работ / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; Ред. коллегия : С. Ф. Мусиенко [и др.]. – Гродно : ЮрСаПринт, 2013. – С. 202-208. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 214

  полный текст

  ББК 83.3+81.1 Х79

  Дашкевич, Светлана Сергеевна
  Концепция героя в повести Уильма Голдинга «Повелитель мух»
  / С. С. Дашкевич // Хоревские чтения. Вып. 2. Память культуры: Гродно в жизни и творчестве Зофьи Налковской. Т. 2 : сб. науч. раб. / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред. С. Ф. Мусиенко ; ред. кол. И. В. Жук ; ред. кол.: С. В. Гончар, Е. П. Нелепко. – Гродно : ЮрСаПринт, 2015. – С. 47-54. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 215

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Легензова, Маргарита Васильевна
  Концепция героя романа Уильяма Голдинга "Шпиль"
  / М. В. Легензова // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: У. I. Каяла, І. В. Жук. – Гродна : ГрДУ, 2009. – С. 319-325. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 216

  полный текст

  ББК 83.3+81.1 Х79

  Нелепко, Елена Павловна
  Концепция главной героини драмы Тадеуша Мициньского «В мраке Золотого Дворца, или «Базилисса Теофану» в свете солярной философии
  / Е. П. Нелепко // Хоревские чтения. Вып. 2. Память культуры: Гродно в жизни и творчестве Зофьи Налковской. Т. 1 : сб. науч. раб. / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред. С. Ф. Мусиенко ; ред. кол. И. В. Жук ; ред. кол.: С. В. Гончар, Е. П. Нелепко. – Гродно : ЮрСаПринт, 2015. – С. 275-289. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 217

  полный текст

  ББК 83.3(4П) Л64

  Цихун, Ольга Леонидовна
  Концепция мира в сборнике новелл "Бакакай" Витольда Гомбровича
  / О. Л. Цихун // Літаратура, мова, культура: этнас у святле гісторіі і сучаснасці : матэрыялы "круглага стала" і Міжнароднай навуковай канферэнцыі, 15-18 верасня 1999 г. Гродна / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; пад рэд. С. П. Мусіенкі. – Гродна : ГрДУ, 1999. – С. 209-215. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 218

  полный текст

  ББК 74. Н34

  Миленкевич, Наталья Ивановна
  Концепция мира и человека в сербских героических песнях косовского цикла
  / Н. И. Миленкевич // Наука в современном обществе : материалы II Международной научной конференции. – Ставрополь : Центр научного знания "Логос", 2012. – С. 178-182. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 219

  полный текст

  ББК 81.

  Нелепко, Елена Павловна
  Концепция пространства в драме Т. Мициньского "В мраке Золотого Дворца, или Базилисса Теофану"
  / Е. П. Нелепко // Веснік ГрДУ імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя і археалогія. Філасофія. Паліталогія. – 2004. – № 4. – С. 173-181. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 220

  полный текст

  ББК 83.3 Л64

  Билютенко, Елена Ивановна
  Концепция рассказчика в романтической гавенде в польской и белорусской литературах XIX века (на примере "Записок Соплицы" Г. Жевуского и "Шляхтича Завальни" Я. Барщевского
  / Е. И. Билютенко // Літаратурныя сувязі: праблемы імагалогіі : Хораўскія чытанні / рэдкал.: С.Ф. Мусіенка [і інш.]. – Мінск : РІВШ, 2016. – С. 46-58. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 221

  полный текст

  ББК 83.3 W10

  Гулевич, Елена Витальевна
  Кризис исторической надежды в антиутопии Джорджа Оруэлла "Скотный двор"
  / Е. В. Гулевич // W kregu problemow antropologii literatury : antropologia przyszlosci / studia pod redakcja W. Supy, E. Pankowskiej. – Bialystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Bialymstoku, 2018. – С. 63-70. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 222

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Мурзич, Люся Ивановна
  Лао Шэ - фантаст и сатирик
  / Л. И. Мурзич // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: У. I. Каяла, І. В. Жук. – Гродна : ГрДУ, 2009. – С. 334-337. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 223

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Мусіенка, Святлана Піліпаўна
  Лёс замежнай літаратуры ў ВНУ Беларусі і ў Гродзенскім універсітэце
  / С.Ф. Мусіенка // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: У. I. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 15-23. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 224

  полный текст

  ББК 74. А58

  Сидоркевич, А. В.
  Лингвокультурологический аспект фитонимов в английском языке (на материале пьес Уильяма Шекспира)
  / А. В. Сидоркевич // Альтернант - 2018 : материалы VIII Междунар. науч.-практ. Интернет-конф. молодых исследователей, Гродно, май 2018 г. [Электронный ресурс]. – Гродно : 2018. – С. 1. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 225

  полный текст

  ББК 81. Л59

  Малмыго, Вероника Казимежевна
  Лингвостилистические особенности романа «Улей» Камило Хосе Селы
  / В. К. Малмыго // Лингвистика и методика в высшей школе. Вып. 11 : сборник научных работ / Гродненский гос. ун-т им. Я. Купалы ; отв. ред. С. В. Гончар ; ред. кол.: И. В. Лисовская, А. И. Богдевич. – Гродно : ЮрСаПринт, 2019. – С. 87-96. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<...567891011121314...>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека