Главная » Места хранения экземпляров

Места хранения экземпляров

Библиографическое описание документа: Брусевич, Анатолий Александрович
Месца першай часткі «Дзядоў» Адама Міцкевіча ў эстэтычнай прасторы вiленска-ковенскага перыяду творчасцi паэта
/ А. А. Брусевич // Феномен пагранічча: польская, украінская і беларуская літаратура – уплывы і ўзаемаўзбагачэнне = Феномен пограниччя: польська, україінська та білоруська література - взаємне проникмення і взаємозбагачення = Fenomen pogranicza: polska, ukrainska i bialoruska - wzajemne przenikanie i wzbogacanie : зборнік артыкулаў. – Мінск : Кнігазбор, 2008. – С. 101 – 109. 
Статья
Общее количество экземпляров: 1

Количество экземпляров Места хранения Адреса мест хранения
1 ЭИР. Труды преподавателей ГрГУ www.elib.grsu.by

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека