Экономические науки


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 1550
 • 1

  полный текст

  ББК 65. S45

  Sektor malych i srednich przedsiebiorstw krajow wschodniej Europy: wybrane problemy. Tom 4. Pozostale uwarunkowania rozwoju sektora malych i srednich przedsiebiorstw w Polsce i krajach Europy srodkowo-Wschodniej
  : monografia : монография / T.N. Bialacka [ и др.]. - Suwalki : [Б. и.], 2016. - 278 с., 1экз. . 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 2

  полный текст

  ББК 65. S45

  Sektor malych i srednich przedsiebiorstw krajow wschodniej Europy: wybrane problemy. Tom 3. Wybrane finansowe uwarunkowania rozwoju sektora malych isrednich przedsiebiorstw w Polsce i krajach Europy Srodkowo-Wschodniej
  : monografia : монография / T.N. Bialacka [ и др.]. - Suwalki : [Б. и.], 2016. - 366 с., 1экз. . 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 3

  полный текст

  ББК 65. S45

  Cudowska-Sojko, A.
  Przedsiebiorstwa z kapitalem zagranicznym w dzialalnosci gospodarczej malych i srednich firm w Polsce, w latach 2004–2013
  /A. Cudowska-Sojko, G.A. Szmarlowska, A.L. Bielousow // Sektor malych i srednich przedsiebiorstw krajow wschodniej Europy: wybrane problemy. Tom 4. Pozostale uwarunkowania rozwoju sektora malych i srednich przedsiebiorstw w Polsce i krajach Europy srodkowo-Wschodniej : monografia : монография/ T.N. Bialacka [ и др.].- Suwalki : [Б. и.], 2016 .- С.117-132 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 4

  полный текст

  ББК 65.

  Dolgui, A.
  Optimizing transfer line balancing problem with additional constraints of operations
  /A. Dolgui, I. Ihnatsenka // Decision Making in Manufacturing and Services.- 2011 .- Т.1. - № 2.- С.20-26 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 5

  полный текст

  ББК 65. W91

  Fateyev, V. S.
  Rozwoj regionalny Republiki Bialorusi: problemy, tendencje, wspolczesna praktyka i perspektywy polityki regionalnej
  /V.S. Fateyev // Wspolczesna Bialorus. Spoleczenstwo i gospodarka czasu przemian.- Torun : Wyd. Nauk.Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 2013 .- С.217-236 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 6

  полный текст

  ББК 65. P93

  Fateyev, V. S.
  Stan aktualny, problemy i perspektywy udoskonalenia polityki regionalnej Republiki Bialorus
  /V.S. Fateyev // Problemy polityki ekonomicznej panstw Europy Srodkowej i Wschodniej: aspekty makroekonomiczne I regionalne = Проблемы экономической политики стран Центральной и Восточной Европы: макроэкономические и региональные аспекты.- Torun : Wyd. Nauk.Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 2014 .- С.147-165 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 7

  полный текст

  ББК 65.

  Grabcewicz, Zoja
  Agroturystyka w Republice Bialorus
  /Z. Grabcewicz, A. Roman // Kreatywnosc i przedsiebiorczosc w socjoterapii i przyrodoterapii a turystyka zdrowotna na wsi : монография/praca zbiorowa pod red. nauk. A. Romana.- Bialystok : Wyd. Niepublicznej Placowki Doskonalenia Nauczycieli "Edukacja, Wychowanie i Bezpieczenstwo", 2017 .- С.85-92 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 8

  полный текст

  ББК 65. F81

  Grishel, V.
  NATIONAL BRANDING BY DIASPORA: AN EXAMPLE OF POLAND
  /V. Grishel // Fourth Destination Branding & Marketing International Conference, Cardiff, 5-7 December 2012 g..- [Б.М.И.] : [Б. и.], 2012 .- С.151-159 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 9

  полный текст

  ББК 65. С83

  Grishel, V.
  NATIONAL BRANDING: THE FIRST STEPS OF UKRAINE
  /V. Grishel // Стратегічні напрями розвитку національної економіки у посткризовий період : материалы 1У междунар. научн.-практ. конф., Львов, 2-3 апр. 2012 г..- Львов : [Б. и.], 2012 .- С.329-338 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 10

  полный текст

  ББК 65. Е91

  Grishel, V.
  Ukraine after UERO 2012: win or broken hopes? The sum of effects
  /V. Grishel // Europiejski Instytut Marketingu Miejsc [Электронный ресурс]..- Неизвестно : Неизвестно, 2012 .- С.1-8 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


123456789...>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека