Экономические науки


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 2655
 • 51

  полный текст

  ББК 65.

  Klisinski, J.
  Paradygmaty globalizacji w aspektach: przycyn, skutkow globalizacji i internacjonalizacji sektora bankowego
  / J. Klisinski, V. Piliutkevich, M. Wojcicki // Веснік ГрДУ імя Янкі Купалы. Сер. 5, Эканоміка. – 2010. – № 2. – С. 90-94. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 52

  полный текст

  ББК 65.

  Kulakou, Vasili
  Peculiarities of development and perspectives of cooperation in the field of logistics of the Republic of Belarus
  / V. Kulakou, A. Tsimayeu // Ekonomika i organizacja logistyki : Zeszyty Naukowe Szkoly Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. – 2017. – № 2(3). – С. 49-59. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 53

  полный текст

  ББК 65. S45

  Podstawowe uwarunkowania przedsiebiorczosci w Polsce z uwzglednieniem wplywu modelu fiskalnego i e-biznesu
  / J. Sikorski [и др.] // Sektor malych i srednich przedsiebiorstw krajow wschodniej Europy: wybrane problemy. Tom 3. Wybrane finansowe uwarunkowania rozwoju sektora malych isrednich przedsiebiorstw w Polsce i krajach Europy Srodkowo-Wschodniej : monografia : monografia / T. N. Bialacka [и др.]. – Suwalki : 2016. – С. 346-364. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 54

  полный текст

  ББК 65. C95

  Jukh, Alena
  Possibilities and Practices of Competences for Sustainable Development in Teacher Education at Yanka Kupala State University of Grodno
  / A. Jukh, O. Kremleva // Current Challenges of Local and Regional Development : book of abstracts, Poznan, 11-13 September 2018 / editors: A. Bernaciak, T. Branka. – Poznan : Wsb, 2018. – С. 58. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 55

  полный текст

  ББК 65.29 А53

  Li, Tchon Ku
  Potencjal przedsiebiorczosci w regionie grodzienskim
  / T. K. Li // Analiza potencjalu przedsiebiorczosci trzech regionow : Podkarpackiego, Lwowskiego i Grodzienskiego = Анализ потенциала предпринимательства трех регионов : Подкарпатского, Львовского и Гродненского / red. K. Kaszuba, A. Goszczynski, Tchon Li Ku. – Rzeszow : Malopolski Instytut Gospodarczy, 2012. – С. 119-133. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 56

  полный текст

  ББК 65.5 Е45

  Karpitskaya, M.
  Problems of foreign trade in Grodno region
  / M. Karpitskaya // Еколого-економічні проблеми у міжнародній торгівлі та інвестиціях = Ecological and Economic Problems of International Trade and Investments : тези доповідей II Міжнародної наукової конференції, Львів, 22-23 жовтня 2013 р. – Львів : 2013. – С. 25-26. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 57

  полный текст

  ББК 65. Н76

  Khatskevich, G.
  Production functions with given total elasticity of production
  / G. Khatskevich, A. F. Pranevich // Новые тренды, стратегии и структурные изменения в экономике стран с развивающимися рынками = New Trends, Strategies and Structural Changes in Emerging Markets : сб. расширенных аннотаций докладов участников VII Международной научной конференции. Москва, 29–31 мая 2018 г. / Под ред. В. М. Матюшка, И. В. Лазанюк. – Москва : РУДН, 2018. – С. 73-74. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 58

  полный текст

  ББК 65.433 P93

  Produkty terapeutyczne w turystyce miejskiej, wiejskiej i na terenach lesnych
  : [zbiorowa monografia] / A. Roman [и др.] ; praca zbiorowa pod red. nauk. A. Romana. – Bialystok : Wyd. Niepublicznej Placowki Doskonalenia Nauczycieli "Edukacja, Wychowanie i Bezpieczenstwo", 2019. – 482 с. – ISBN 978-83-944801-8-9 : 46,7р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 59

  полный текст

  ББК 65. S45

  Cudowska-Sojko, A.
  Przedsiebiorstwa z kapitalem zagranicznym w dzialalnosci gospodarczej malych i srednich firm w Polsce, w latach 2004–2013
  / A. Cudowska-Sojko, G. A. Szmarlowska, A. L. Bielousow // Sektor malych i srednich przedsiebiorstw krajow wschodniej Europy: wybrane problemy. Tom 4. Pozostale uwarunkowania rozwoju sektora malych i srednich przedsiebiorstw w Polsce i krajach Europy srodkowo-Wschodniej : monografia : monografia / T. N. Bialacka [и др.]. – Suwalki : 2016. – С. 117-132. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 60

  полный текст

  ББК 65. К20

  Roman, Antoni
  Przeslanki podejmowania dzialalnosci turystycznej na wsi i obszarach lesnych oraz motywy podrozowania na te tereny
  / A. Roman, E. Platonienko // Kapital ludzki w terapii zajeciowej a turystyka zdrowotna na wsi i obszarach lesnych / pod red. A. Roman. – Белосток : 2018. – С. 50-73. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<...234567891011...>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека