ГлавнаяГлавная » Труды ученых ГрГУ им. Янки Купалы » Авторефераты диссертаций

Авторефераты диссертаций


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 310
 • 11

  полный текст

  ББК 81.411.3 К12

  Кавалёва, Лілія Яўгенаўна
  Англіцызмы ў тэрміналогіі сучаснай беларускай літаратурнай мовы
  : аўтарэф. дыс....канд. філалаг. навук:10.02.01; 10.02.20 / Л. Я. Кавалёва ; Установа адукацыі "Беларускі дзярж. педагагічны ун-т ім. Максіма Танка". – Мн., 2004. – 21 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 12

  полный текст

  ББК 63.3(4П)6 Б15

  Бадюкова, Татьяна Алексеевна
  Антивоенное движение молодежи Польши в годы подготовки и развязывания фашистской агрессии в Европе (1933-1939 гг.)
  : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.03 / Т. А. Бадюкова. – Минск, 1980. – 19 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 13

  полный текст

  ББК 83.3 (4БЕЛА) Л33

  Лебядзевіч, Дзмітрый Мікалаевіч
  Антычныя традыцыi ў беларускай лiтаратуры XIX-пачатку XX стагоддзя
  : аўтарэф. дыс....канд. фiлалаг. навук: 10.01.01 /брэсцкi дзярж. ун-т / Д. М. Лебядзевіч ; Брэсцкі дзярж. ун-т. – Брэст, 1997. – 22 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 14

  полный текст

  ББК 81.411.3 К12

  Кавальчук, Аксана Іванаўна
  Апелятыўная лексіка з семантыкай персанальнасці ў гаворках Гродзеншчыны (структурна-семантычная арганізацыя, паходжанне)
  : Аўтарэф. дыс....канд. філалаг. навук: 10.02.01 / А. І. Кавальчук. – Гомель, 2002. – 17 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 15

  полный текст

  ББК 22.162 Л12

  Лабыч, Ю. А.
  Аппроксимационные свойства рациональных операторов ПАДЕ
  : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.01 / Ю. А. Лабыч. – Гродно, 2011. – 22 с., 2экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 16

  полный текст

  ББК 22.161 С51

  Смотрицкий, Константин Анатольевич
  Аппроксимация рациональными интегральными операторами на отрезке
  : автореф. дисс.... канд. физ.- мат. наук : 01.01.01 / К. А. Смотрицкий ; БГУ ; науч. рук. Е. А. Ровба. – Мн., 2005. – 20 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 17

  полный текст

  ББК 81.411.3 В18

  Варановiч, Валерый Леанiдавiч
  Асабовыя назоўнiкi-наватворы ў беларускай мове (словаўтваральная структура i дачыненнi да сiстэмы лiтаратурнай мовы)
  : аўтарэф. дыс....канд. фiлалаг. навук: 10.02.01 / В. Л. Варановiч ; Беларускі дзярж. пед. ун-т імя Максіма Танка. – Мн., 2000. – 20 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 18

  полный текст

  ББК 28.072 Б91

  Бурдь, Василий Николаевич
  Бактериальные галогенирующие ферменты: получение, молекулярно-генетическая характеристика, механизм катализа
  : автореф. дис. ...доктора химических наук: 02.00.10 / В. Н. Бурдь ; Гос. науч. учреждение "Ин-т биохимии". – Минск, 2006. – 44 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 19

  полный текст

  ББК 81.411.3 Д18

  Даніловіч, Мікола Аляксандравіч
  Беларуская дыялектная фразеалогія: тыпалогія, лексічны склад
  : Аўтарэф. дыс....доктара філалаг. навук: 10.02.01 / М. А. Даніловіч ; НАН Беларусі. Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа. – Мн., 2004. – 41 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 20

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі) К14

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Беларуская празаічная мініяцюра XX стагоддзя
  : Аўтарэф. дыс....канд. філалаг. навук: 10.01.01 / Р. К. Казлоўскі ; БДУ. – Мн., 2002. – 22 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<123456789...>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека