ГлавнаяГлавная » Труды ученых ГрГУ им. Янки Купалы » Авторефераты диссертаций

Авторефераты диссертаций


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 310
 • 261

  полный текст

  ББК 81.411.3 П32

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Намінацыі беларускага вясельна-абрадавага жаночага касцюма (этналінгвістычная характарыстыка)
  : Аўтарэф. дыс....канд. філалаг. навук: 10.02.01 / І. В. Піваварчык. – Гомель, 2002. – 19 с., 2экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 262

  полный текст

  ББК 81.411.3 С39

  Сіплівеня, Жанна Сямёнаўна
  Ад'ектыўнае словаўтварэнне ад iншамоўных назоўнiкаў у сучаснай беларускай лiтаратурнай мове
  : аўтарэф. дыс.... канд. фiлал. навук:10.02.01 / Ж. С. Сіплівеня ; Беларускі дзяржаўны пед. ун-т імя М. Танка. – Мн., 1998. – 21 с., 2экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 263

  полный текст

  ББК 81..411.3 С79

  Стешкович, Татьяна Филипповна
  Местоимения в белоруском языке
  : автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.02 / Т. Ф. Стешкович ; АН БССР. Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1979. – 48 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 264

  полный текст

  ББК 81.411.3 С79

  Стецко, Павел Владимирович
  Субстантивная деривация в белорусском народно-диалектном языке
  : автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.02 / П. В. Стецко ; АН Беларуси, Ин-т языкознания им. Я. Коласа. – Минск, 1979. – 45 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 265

  полный текст

  ББК 81.411.3 С99

  Сячэйка, Святлана Георгiеўна
  Намiнацыi адзення ў гаворках Гродзеншчыны (семантычная i словаўтваральная структура, паходжанне)
  : аўтарэф. дыс....канд. фiлалаг. навук: 10.02.01 / С. Г. Сячэйка ; Гомельскі дзяржаўны ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель, 2000. – 17 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 266

  полный текст

  ББК 81.411.3 Т56

  Томашевич, Томаш Иосифович
  Фразеология белорусского языка XVI - XVII вв.
  : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Т.И. Томашевич. – Минск, 1980. – 22 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 267

  полный текст

  ББК 81.411.3 Ф94

  Фундатар, Таццяна Пятроўна
  Лексічная варыянтнасць фразеалагізмаў у беларускай і англійскай мовах
  : аўтарэф. дыс. ... канд. філал. навук : 10.02.20 / Т. П. Фундатар ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна, 2013. – 24 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 268

  полный текст

  ББК 81.411.3 Х60

  Хлусевіч, Ірына Міхайлаўна
  Варыянтнасць фразеалагiзмаў у сучаснай беларускай лiтаратурнай мове
  : аўтарэф. дыс....канд. фiлалаг. навук: 10.02.01 / І. М. Хлусевіч ; НАН Беларусі. Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа. – Мн., 2001. – 21 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 269

  полный текст

  ББК 81.411.3 Ш98

  Шыманская, В. Ю.
  Метафарычная рэпрэзентацыя псіхалагічнай сферы чалавека ў беларускай і англійскай мовах (на матэрыале субстантываў)
  : аўтарэф. дыс. ... канд. філал. навук : 10.02.20 / В. Ю. Шыманская ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна, 2009. – 21 с., 2экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 270

  полный текст

  ББК 81.411.3 Я50

  Якшук, Людмила Мечиславовна
  Назоўнікавыя фразеалагізмы ў сучаснай беларускай літаратурнай мове
  : аўтарэф. дыс. ...канд. філалаг. навук: 10.02.01 / Л. М. Якшук ; Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа НАН Беларусі. – Мінск, 2006. – 22 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<...232425262728293031>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека