ГлавнаяГлавная » Труды ученых ГрГУ им. Янки Купалы » Авторефераты диссертаций

Авторефераты диссертаций


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 309
 • 76

  полный текст

  ББК 81.411.3 Д18

  Даніловіч, Мікола Аляксандравіч
  Беларуская дыялектная фразеалогія: тыпалогія, лексічны склад
  : Аўтарэф. дыс....доктара філалаг. навук: 10.02.01 / М. А. Даніловіч ; НАН Беларусі. Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа. – Мн., 2004. – 41 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 77

  полный текст

  ББК 87.6 П12

  Павочка, Сергей Григорьевич
  Концепция этногенеза Л.Н.Гумилева: социально-философский анализ
  : Автореф. дисс.... канд. философ. наук: 09.00.11 / С. Г. Павочка ; НАН Беларуси. – Мн., 2003. – 20 с., 2экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 78

  полный текст

  ББК 20.1 К22

  Каревский, Александр Евгеньевич
  Влияние различных доз комплексных микроудобрений на микрофауну почв
  : Автореф. дисс....канд. биолог. наук: 03.00.16 / А. Е. Каревский ; Международный гос. экологический ун-т им. А.Д. Сахарова. – Мн., 2003. – 20 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 79

  полный текст

  ББК 83.3(2Рос=Рус)5 Б23

  Банах, Ирина Вячеславовна
  Нарративная структура жанра путешествия
  : Автореф. дисс....канд. филолог. наук: 10.01.02, 10.01.08 / И. В. Банах ; БГУ. – Мн., 2004. – 21 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 80

  полный текст

  ББК 81.411.2 О35

  Овчинникова, Алла Николаевна
  Моделирование номинативных рядов глаголов, обозначающих деятельность лица (синхронно-диахронический аспект)
  : Автореф. дисс....канд. филолог. наук: 10.02.02 / А. Н. Овчинникова ; БГУ. – Мн., 2003. – 21 с., 2экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 81

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі)5 А61

  Амелька, Сяргей Уладзіміравіч
  Роля дваранства ў развіцці культуры Беларусі (канец XVIII-сярэдзіна XIX стагоддзя)
  : Аўтарэф. дыс....канд. гістарыч. навук: 07.00.02 / С. У. Амелька. – Мн., 2003. – 22 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 82

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі) К14

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Беларуская празаічная мініяцюра XX стагоддзя
  : Аўтарэф. дыс....канд. філалаг. навук: 10.01.01 / Р. К. Казлоўскі ; БДУ. – Мн., 2002. – 22 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 83

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі)61 М13

  Мазько, Эдуард Аляксандравіч
  Уплыў беларускай хрысціянскай дэмакратыі на фармаванне культурнай сітуацыі ў Заходняй Беларусі ў 20-30 гады ХХ стагоддзя
  : Аўтарэф. дыс.... канд. гістарыч. навук / Э. А. Мазько ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна, 2003. – 21 с., 2экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 84

  полный текст

  ББК 81.411.3 Г37

  Герасімчык, Ірына Аляксандраўна
  Фразеалогічныя паронімы сучаснай беларускай літаратурнай мовы
  : Аўтарэф. дыс.... канд. філалаг. навук: 10.02.01 / І. А. Герасімчык ; Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа НАН Беларусі. – Мн., 2003. – 20 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 85

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол)5 Б89

  Брусевіч, Анатоль Аляксандравіч
  Фактары беларускай культуры ў творчасці Адама Міцкевіча віленска-ковенскага перыяду (1815-1823 гг.)
  : аўтарэф. дыс.... канд. філал. навук: 10.01.03 / А. А. Брусевіч ; БГУ. – Мн., 2004. – 19 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 86

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) Г19

  Ганчарук, Ігар Генадзьевіч
  Каталіцкі касцел на Беларусі ў складзе Расійскай імперыі. 1772-1830 гг.
  : аўтарэф. дыс.... канд. гіст. навук: 07.00.02 / І. Г. Ганчарук ; Дзяржаўная навуковая ўстанова "Ін-т гісторыі". – Мн., 2005. – 21 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 87

  полный текст

  ББК 81.411.3 К12

  Кавалёва, Лілія Яўгенаўна
  Англіцызмы ў тэрміналогіі сучаснай беларускай літаратурнай мовы
  : аўтарэф. дыс....канд. філалаг. навук:10.02.01; 10.02.20 / Л. Я. Кавалёва ; Установа адукацыі "Беларускі дзярж. педагагічны ун-т ім. Максіма Танка". – Мн., 2004. – 21 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 88

  полный текст

  ББК 71.1 В67

  Волкович, Наталья Александровна
  Проблемы культуры философии А.С. Хомякова
  : автореф. дисс.... канд. культурологии / Н. А. Волкович ; Гродненский гос. ун-т им. Я. Купалы. – Гродно, 2000. – 20 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 89

  полный текст

  ББК 63.1(4Беі) К90

  Кулевіч, Іна Расціславаўна
  Беларускі нацыянальны рух (1902-1925 гг.): гістарыяграфія праблемы
  : аўтарэф. дыс....канд. гістар. навук: 07.00.09 / І. Р. Кулевіч ; НАН Беларусі, Ін-т гісторыі. – Мн., 2004. – 22 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 90

  полный текст

  ББК 63.3(4Беи)522 Л59

  Линкевич, Виктор Николаевич
  Межконфессиональные отношения в Беларуси во второй половине XIX- XX века
  : автореф. дис....канд. истор. наук: 07.00.02 / В. Н. Линкевич ; Учреждение образования "Белорусский гос. педагогический ун-т имени Максима Танка". – Мн., 2004. – 21 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 91

  полный текст

  ББК 88.840 К72

  Костюченко, Елена Васильевна
  Восприятие и понимание учащихся учителями с разным уровнем когнитивной сложности
  : автореф. дисс.... канд. психол. наук: 10.00.07 / Е. В. Костюченко ; Учреждение образования "Белорусский гос. педагогический ун-т имени Максима Танка". – Мн., 2004. – 21 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 92

  полный текст

  ББК 67.408 Х25

  Хатеневич, Татьяна Геннадьевна
  Специальные основания освобождения от уголовной ответственности: системно-правовой анализ
  : автореф. дисс.... канд юрид. наук: 12.00.08 / Т. Г. Хатеневич ; БГУ. – Мн., 2004. – 22 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 93

  полный текст

  ББК 67.52 Х45

  Хилюта, Вадим Владимирович
  Криминалистические проблемы расследования мошенничества в сфере банковской деятельности
  : автореф. дисс.... канд. юрид. наук: 12.00.09 / В. В. Хилюта ; Академия Мин-ва внутренних дел РБ. – Мн., 2004. – 22 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 94

  полный текст

  ББК 81.4711 Б90

  Булай, Ольга Олеговна
  Коннотативная основа лексико-семантического поля и его взаимодействие с общей лексической системой языка (на материале французского языка)
  : автореф. дисс.... канд. филолог. наук: 10.02.05 / О. О. Булай ; Учреждение образования "Минский гос. лингвистический ун-т". – Мн., 2004. – 17 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 95

  полный текст

  ББК 30.3 А18

  Авдейчик, Сергей Валентинович
  Функциональные композиционные материалы на основе высоковязких полимерных матриц и наномодификаторов
  : автореф. дисс.... канд. техн. наук: 05.02.01 / С. В. Авдейчик ; Учреждение образования "Полоцкий гос. ун-т ". – Новополоцк, 2004. – 22 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 96

  полный текст

  ББК 28.5 С58

  Созинов, Олег Викторович
  Эколого-ценотические, фитохимические и ресурсные особенности популяций лекарственных растений северо-западной части Беларуси
  : Автореф. дисс....канд. биолог. наук: 03.00.05 / О. В. Созинов ; НАН Беларуси, Ин-т экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича. – Мн., 2005. – 23 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 97

  полный текст

  ББК 83.3(2Рос=Рус)6-8Платонов А. Я77

  Ярошенко, Людмила Викторовна
  Жанр романа-мифа в творчестве А.Платонова
  : Автореф. дисс.... канд. филол. наук: 10.01.02 / Л. В. Ярошенко ; БГУ ; науч. рук. Т. Е. Автухович. – Мн., 2004. – 21 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 98

  полный текст

  ББК 74.262.22 Х98

  Хуторская, Лариса Николаевна
  Использование дополнительной литературы по физике в учебном процессе
  : Автореф. дисс....канд. пед. наук по методике преподавания физики / Л. Н. Хуторская ; Московский обл. пед. ин-т им. Н. К. Крупской. – М., 1970. – 19 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 99

  полный текст

  ББК 83.3(4Гем)6-8 Гессе Г. З81

  Золотухина, Ольга Болеславовна
  Эволюция психологизма Германа Гессе
  : Автореф. дисс.... канд. филол. наук: 10.01.03 / О. Б. Золотухина ; БГУ. – Мн., 2005. – 22 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 100

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол)5 П16

  Панькова, Ольга Евгеньевна
  Миф и реальность в творчестве Вацлава Берента
  : Автореф. дисс.... канд. филол. наук: 10.01.03 / О. Е. Панькова ; БГУ. – Мн., 2005. – 21 с., 2экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<123456789...>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека