Искусство


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 560
 • 501

  полный текст

  ББК 71. Т65

  Чайко, Марина Петровна
  Гарадская скульптура як прадукт эвалюцыі манументальнай школы Беларусі ва ўмовах магістральнага развіцця сусветнага мастацтва
  / М. П. Чайко // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў : матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Мінск, 28-29 лістапада 2013 г. У 2 ч. Ч.1. – Мінск : Права i эканомiка, 2014. – С. 209-214. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 502

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) Б43

  Чайко, Марина Петровна
  З нагоды 500-годдзя беларускага і усходне-славянскага пісьменства: вобраз Францыска Скарыны ў творах манументальнай скульптуры
  / М. П. Чайко // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў : зб. навуковых артыкулаў III міжнар. навук. канф., Полацк,14-15 красавіка 2016 г. У 2 ч. Ч. 2 / Установа адукацыі "Полацкі дзяржаўны ўн-т" ; пад агульн. рэд.: Д. У. Дука, У. А. Лобача, А. І. Корсак ; рэдкал.: Д. У. Дук [і інш.]. – Наваполацк : ПДУ, 2016. – С. 54-60. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 503

  полный текст

  ББК 71. Т65

  Чайко, Марина Петровна
  Мастацкія працэсы ў манументальнай скульптуры Беларусі. Феномен імітацыі манументальнасці
  / М. П. Чайко // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў : зборнiк дакладаў i тэзiсаў VI Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Минск, 19–20 лістапада 2015 г. – Мінск : Права i эканомiка, 2016. – С. 282-284. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 504

  полный текст

  ББК 85.

  Чайко, Марина Петровна
  Сучасная манументальная скульптура помнікаў і мемарыялаў Вялікай Айчыннай вайны
  / М. П. Чайко // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сер. гуманітарных навук. – 2016. – № 3. – С. 74-78. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 505

  полный текст

  ББК 71. А43

  Чайко, Марина Петровна
  Ко дню 100-летнего юбилея Первой мировой войны "Героям Великой Европейской войны" посвящается
  / М. П. Чайко // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 2 : материалы VII междунар. науч. конф., посвящ. памяти проф. У. Д. Розенфельда (Гродно, 16 - 17 октября 2014 г.) / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. Т. Г. Барановская ; ред. кол.: Д. Стракшене [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2015. – С. 50-55. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 506

  полный текст

  ББК 85.(4Беи)

  Чайко, Марина Петровна
  Формообразование в зарубежной скульптуре ХХ в. и его влияние на современную монументальную пластику Беларуси
  / М. П. Чайко // Вести Института современных знаний. – 2014. – № 1. – С. 27-32. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 507

  полный текст

  ББК 85.(4Беи)

  Чайко, Марина Петровна
  Манументальная скульптура Беларусі і архітэктурнае асяроддзе, спецыфіка сінтэзу на сучасным этапе
  / М. П. Чайко // Искусство и культура. – 2014. – № 1. – С. 23-28. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 508

  полный текст

  ББК 71. А43

  Чайко, Марина Петровна
  Монументальная скульптура и publik art: конфликт институций
  / М. П. Чайко // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 2 : материалы Междунар. науч. конф., посвященной памяти профессора У.Д. Розенфельда, Гродно, 5 - 6 апреля 2012 г. / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; Ред. коллегия: Т. Г. Барановская [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2012. – С. 178-181. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 509

  полный текст

  ББК 74. М76

  Чайко, Марина Петровна
  Патрыятычны змест сучаснай манументальнай скульптуры Беларусі. Помнікі воінам-інтэрнацыяналістам
  / М. П. Чайко // Молодежь в науке - 2011. – Минск : Беларуская навука, 2012. – С. 63-66. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 510

  полный текст

  ББК 85.941 Ч21

  Чарнілоўская, Людміла Осіпаўна
  Апрацоўкі беларускіх народных песень для змешанага хору
  : дапаможнік па курсах "Дырыжыраванне", "Хор і практыкум работы з хорам" для студ. спец. 1-03 01 08 - музычнае мастацтва / Л. О. Чарнілоўская ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ГрДУ, 2010. – 59 с. – ISBN 978-985-515-339-0 : 10118р., 34экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 511

  полный текст

  ББК 85.941 Ч21

  Чарнілоўская, Людміла Осіпаўна
  Апрацоўкі беларускіх народных песень
  : дапаможнік / Л. О. Чарнілоўская ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2015. – 58 с. – ISBN 978-985-515-883-8 : 41926р., 10экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 512

  полный текст

  ББК 71. А43

  Черниловская, Людмила Осиповна
  Особенности применения технологии проблемного обучения в классе хорового дирижирования
  / Л. О. Черниловская // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 2 : материалы Междунар. науч. конф., посвященной памяти профессора У.Д. Розенфельда, Гродно, 5 - 6 апреля 2012 г. / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; Ред. коллегия: Т. Г. Барановская [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2012. – С. 371-375. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 513

  полный текст

  ББК 008(063) А43

  Черниловская, Людмила Осиповна
  Исследовательская деятельность как средство формирования исследовательской компетентности музыканта-педагога
  / Л. О. Черниловская // Актуальные проблемы мировой художественной культуры : сборник научных статей / ГрГУ им. Янки Купалы ; отв. за вып. Т. Г. Барановская ; редкол.: Т. Г. Барановская, Г. В. Заднепровская, А. И. Бурчик. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2021. – С. 360-364. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 514

  полный текст

  ББК 71. А43

  Черниловская, Людмила Осиповна
  Формирование музыкально-исполнительской компетентности будущего учителя музыки в процессе профессиональной подготовки в вузе
  / Л. О. Черниловская // Актуальные проблемы мировой художественной культуры : сб. науч. ст. : в 2 ч. Ч. 2 / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. Т. Г. Барановская ; ред. кол.: Т. Г. Барановская [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2018. – С. 212-216. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 515

  полный текст

  ББК 71. А43

  Черниловская, Людмила Осиповна
  Формирование профессиональной компетентности будущего педагога-музыканта средствами активных методов обучения
  / Л. О. Черниловская // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 2 : сборник научных статей / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. Т. Г. Барановская ; ред. кол.: Т. Г. Барановская [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2017. – С. 107-110. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 516

  полный текст

  ББК 71. А43

  Черниловская, Людмила Осиповна
  К вопросу о воспитании сценической устойчивости у студентов в классе дирижирования
  / Л. О. Черниловская // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 2 : материалы Международной научной конференции, посвященной памяти профессора У.Д. Розенфельда (Гродно, 8-9 апреля 2008 г.) / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: А. П. Богустов, Г. Н. Щелбанина, Р. Л. Левина. – Гродно : ГрГУ, 2008. – С. 218-222. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 517

  полный текст

  ББК 71. А43

  Черниловская, Людмила Осиповна
  Индивидуальный подход в классе хорового дирижирования как условие эффективной подготовки студентов
  / Л. О. Черниловская // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 2 : материалы Междунар. науч. конф., 23 -24 марта 2006, Гродно / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред. В. А. Мистюк. – Гродно : ГрГУ, 2006. – С. 274-277. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 518

  полный текст

  ББК 71. А43

  Черниловская, Людмила Осиповна
  Педагогические и методические аспекты профессиональной подготовки учителя музыки в классе хорового дирижирования
  / Л. О. Черниловская // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 2 : материалы международ. науч. конференц., 25-26 апреля 2002 г. Гродно. Республика Беларусь / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы", Белорусская гос. академия музыки ; ред. кол.: У. Д. Розенфельд, Г. Н. Щелбанина, Н. А. Волкович. – Гродно : ГрГУ, 2002. – С. 232-233. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 519

  полный текст

  ББК 71. А43

  Черниловская, Людмила Осиповна
  Решение исполнительских задач в классе хорового дирижирования
  / Л. О. Черниловская // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 2 : материалы международной научной конференции. 25-26 марта 2004 г. Гродно. Республика Беларусь / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред. У. Д. Розенфельд. – Гродно : ГрГУ, 2004. – С. 178-181. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 520

  полный текст

  ББК 71. А43

  Черниловская, Людмила Осиповна
  Об интенсификации процесса обучения в хоровом классе на основе видеозаписи
  / Л. О. Черниловская // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 2 : материалы Международной научной конференции, посвященной памяти профессора У.Д. Розенфельда (Гродно, 25-26 марта 2010 г.). / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: А. П. Богустов, Р. Л. Левина, И. Ф. Двужильная. – Гродно : ГрГУ, 2011. – С. 279-281. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 521

  полный текст

  ББК 71. А43

  Черниловская, Людмила Осиповна
  Проблема формирования стилевого подхода в классе дирижирования
  / Л. О. Черниловская // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 2 : материалы VII междунар. науч. конф., посвящ. памяти проф. У. Д. Розенфельда (Гродно, 16 - 17 октября 2014 г.) / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. Т. Г. Барановская ; ред. кол.: Д. Стракшене [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2015. – С. 198-202. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 522

  полный текст

  ББК 74. С56

  Черниловская, Людмила Осиповна
  Формирование профессиональной компетентности студента-музыканта в процессе изучения дисцилпины "Дирижирование"
  / Л. О. Черниловская // Современные тенденции и перспективы развития эстетического образования : сб. материалов Респ. науч.-практ. конф., Брест, 20 мая 2015 г. – Брест : БрГУ имени А. С. Пушкина, 2015. – С. 263-268. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 523

  полный текст

  ББК 85.314 П69

  Практикум по курсу "Хороведение"
  : для студ. спец. : 1-03 01 08 - Музыкальное искусство. Спец. музыкальные дисциплины, 1-03 01 02 - Музыкальное искусство; 1-18 01 01 - Народное творчество / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; сост. Л. О. Черниловская. – Гродно : ГрГУ, 2007. – 42 с. – ISBN 978-985-417-880-6 : 3930р., 30экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 524

  полный текст

  ББК 71. А43

  Черняк, Татьяна Ивановна
  К вопросу о работе с детским хоровым коллективом в народной манере
  / Т. И. Черняк // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 2 : материалы Международной научной конференции, посвященной памяти профессора У.Д. Розенфельда (Гродно, 8-9 апреля 2008 г.) / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: А. П. Богустов, Г. Н. Щелбанина, Р. Л. Левина. – Гродно : ГрГУ, 2008. – С. 220-222. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 525

  полный текст

  ББК 71. А43

  Чичканова, Т. А.
  Создание образовательной среды как условие формирования художественной культуры студентов
  / Т. А. Чичканова // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 2 : материалы международ. науч. конференц., 25-26 апреля 2002 г. Гродно. Республика Беларусь / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы", Белорусская гос. академия музыки ; ред. кол.: У. Д. Розенфельд, Г. Н. Щелбанина, Н. А. Волкович. – Гродно : ГрГУ, 2002. – С. 234-238. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 526

  полный текст

  ББК 71. А43

  Чувак, Светлана Викторовна
  Музеи г.Гродно и туризм: управление процессом межкультурной коммуникации
  / С. В. Чувак // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 1 : материалы VII междунар. науч. конф., посвящ. памяти проф. У. Д. Розенфельда (Гродно, 16 - 17 октября 2014 г.) / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. Т. Г. Барановская ; ред. кол.: Д. Стракшене [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2015. – С. 163-167. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 527

  полный текст

  ББК 71. А43

  Чувак, Светлана Викторовна
  Роль проектов международной технической помощи в развитии и изучении традиционной культуры (на примере Гродненской области)
  / С. В. Чувак // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 1 : сборник научных статей / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. Т. Г. Барановская ; ред. кол.: Т. Г. Барановская [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2017. – С. 89-92. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 528

  полный текст

  ББК 60.

  Шевко, Роман Владимирович
  Специфика музыкальной коммуникации в молодежной сфере
  / Р. В. Шевко // Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Сер. 1, Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. – 2018. – № 2. – С. 150-157. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 529

  полный текст

  ББК 60.

  Шевко, Роман Владимирович
  Музыка как элемент социализации молодежи
  / Р. В. Шевко // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А. Куляшова. Серыя D. Эканоміка, сацыялогія, права. – 2019. – № 1. – С. 73-80. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 530

  полный текст

  ББК 74.

  Шевко, Роман Владимирович
  Музыкальное творчество как элемент досуговой деятельности молодежных субкультур
  / Р. В. Шевко // Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў. – 2019. – № 1. – С. 45-52. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 531

  полный текст

  ББК 71. А43

  Шелегович, Наталья Максимовна
  Пассионарная архитектура нового рубежа веков (к осмыслению перспектив развития "органи-тека")
  / Н. М. Шелегович // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 2 : материалы Междунар. науч. конф., посвященной памяти профессора У.Д. Розенфельда, Гродно, 5 - 6 апреля 2012 г. / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; Ред. коллегия: Т. Г. Барановская [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2012. – С. 198-203. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 532

  полный текст

  ББК 71. А43

  Шелегович, Наталья Максимовна
  История формирования систем "вертикального озеленения" в зарубежной архитектурной практике
  / Н. М. Шелегович // Актуальные проблемы мировой художественной культуры : сб. науч. ст. : в 2 ч. Ч. 2 / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. Т. Г. Барановская ; ред. кол.: Т. Г. Барановская [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2018. – С. 282. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 533

  полный текст

  ББК 71. А43

  Шелегович, Наталья Максимовна
  Экодизайн в области ресурсосберегающей архитектуры
  / Н. М. Шелегович // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 2 : сборник научных статей / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. Т. Г. Барановская ; ред. кол.: Т. Г. Барановская [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2017. – С. 151-155. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 534

  полный текст

  ББК 71. А43

  Шелегович, Наталья Максимовна
  Научное понятие о «стиле рококо» в контексте истории европейской архитектуры
  / Н. М. Шелегович // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 1 : сборник научных статей / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. Т. Г. Барановская ; ред. кол.: Т. Г. Барановская [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2017. – С. 92-96. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 535

  полный текст

  ББК 71. А43

  Шелегович, Наталья Максимовна
  "Вертикальное озеленение" как элемент эко-дизайна в зарубежной архитектурной практике
  / Н. М. Шелегович // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 2 : материалы VII междунар. науч. конф., посвящ. памяти проф. У. Д. Розенфельда (Гродно, 16 - 17 октября 2014 г.) / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. Т. Г. Барановская ; ред. кол.: Д. Стракшене [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2015. – С. 325-330. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 536

  полный текст

  ББК 66.0 Р32

  Шептуновская, В. С.
  Бардовская песня как социально- политический и гражданский феномен
  / В. С. Шептуновская, И. В. Сорокина // Региональные интеграционные процессы и Беларусь: философско-мировоззренческие основания, тенденции развития, опыт социально-политического моделирования. Белорусская политология: многообразие в единстве : материалы VIII междунар. науч.-практ. конф., Гродно, 17-18 мая 2018 г. В 2 ч. Ч. 2 / Гос. науч. учреждение "Ин-т философии НАН Беларуси", Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред.: А. А. Лазаревич, В. Н. Ватыль ; ред. кол.: Н. В. Ватыль [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2018. – С. 252-255. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 537

  полный текст

  ББК 71. А43

  Шершеневич, Наталья Сергеевна
  Проблемы формирования способности к художественному восприятию в условиях современного общества
  / Н. С. Шершеневич // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 1 : материалы VII междунар. науч. конф., посвящ. памяти проф. У. Д. Розенфельда (Гродно, 16 - 17 октября 2014 г.) / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. Т. Г. Барановская ; ред. кол.: Д. Стракшене [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2015. – С. 167-172. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 538

  полный текст

  ББК 71. А43

  Шило, Наталья Сергеевна
  Предметная фотография: особенности съёмки жидкостей
  / Н. С. Шило // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 2 : сборник научных статей / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. Т. Г. Барановская ; ред. кол.: Т. Г. Барановская [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2017. – С. 155-159. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 539

  полный текст

  ББК 71. А43

  Шкуропата, Анджела Владимировна
  Тенденции современного исполнительства игры на балалайке в Беларуси
  / А. В. Шкуропата // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 1 : материалы Междунар. науч. конф., посвященной памяти профессора У.Д. Розенфельда, Гродно, 5 - 6 апреля 2012 г. / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; Ред. коллегия: Т. Г. Барановская [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2012. – С. 362-365. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 540

  полный текст

  ББК 71. А43

  Шкуропата, Анджела Владимировна
  Процессы общения в музыкальной деятельности
  / А. В. Шкуропата // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 2 : материалы Междунар. науч. конф., 23 -24 марта 2006, Гродно / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред. В. А. Мистюк. – Гродно : ГрГУ, 2006. – С. 277-280. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 541

  полный текст

  ББК 71. А43

  Шкуропата, Анджела Владимировна
  К проблеме стилевого подхода в обучении игре на музыкальном инструменте
  / А. В. Шкуропата // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 2 : материалы международной научной конференции. 25-26 марта 2004 г. Гродно. Республика Беларусь / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред. У. Д. Розенфельд. – Гродно : ГрГУ, 2004. – С. 190-192. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 542

  полный текст

  ББК 71. А43

  Шкуропата, Анджела Владимировна
  Роль и значение оригинального репертуара в современном исполнительстве на балалайке
  / А. В. Шкуропата // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 2 : материалы Международной научной конференции, посвященной памяти профессора У.Д. Розенфельда (Гродно, 25-26 марта 2010 г.). / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: А. П. Богустов, Р. Л. Левина, И. Ф. Двужильная. – Гродно : ГрГУ, 2011. – С. 289-393. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 543

  полный текст

  ББК 71. А43

  Шкуропата, Анджела Владимировна
  Феномен гитарного оркестра
  / А. В. Шкуропата // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 2 : материалы VII междунар. науч. конф., посвящ. памяти проф. У. Д. Розенфельда (Гродно, 16 - 17 октября 2014 г.) / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. Т. Г. Барановская ; ред. кол.: Д. Стракшене [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2015. – С. 203-205. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 544

  полный текст

  ББК 71. А43

  Шкута, Н. Н.
  Подготовительный этап в изучении темы "Интонация" в начальных классах
  / Н. Н. Шкута // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 2 : материалы международ. науч. конференц., 25-26 апреля 2002 г. Гродно. Республика Беларусь / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы", Белорусская гос. академия музыки ; ред. кол.: У. Д. Розенфельд, Г. Н. Щелбанина, Н. А. Волкович. – Гродно : ГрГУ, 2002. – С. 238-241. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 545

  полный текст

  ББК 74. А58

  Шэнь Пэн,
  Музыкальное начало в педагогике: потенциалы советской песни
  / Шэнь Пэн // Альтернант - 2015 : материалы V Международной научно-практической Интернет-конференции студентов, учащихся, молодых исследователей, Гродно, 22-25 апреля 2015 г. [Электронный ресурс]. – Гродно : 2015. – С. 1-4. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 546

  полный текст

  ББК 71. А43

  Щелбанина, Галина Николаевна
  От чтения про себя к самостоятельному бытию тона
  / Г. Н. Щелбанина // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 1 : материалы Междунар. науч. конф., 23 -24 марта 2006, Гродно / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред. В. А. Мистюк. – Гродно : ГрГУ, 2006. – С. 162-164. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 547

  полный текст

  ББК 71. А43

  Щелбанина, Галина Николаевна
  Забытые идеи Б. Поршнева и возможности их современного понимания
  / Г. Н. Щелбанина, Т. Н. Боярчук // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 1 : материалы Международной научной конференции, посвященной памяти профессора У.Д. Розенфельда (Гродно, 8-9 апреля 2008 г.) / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: А. П. Богустов, Г. Н. Щелбанина, Р. Л. Левина. – Гродно : ГрГУ, 2008. – С. 166-167. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 548

  полный текст

  ББК 85.957 Т38

  Техника дыхания флейтиста
  : метод. рекомендации по курсу "Методика преподавания игры на инструменте" для студ. спец. Г.12.03.02 - Народное творчество / Гродненский гос. ин-т им. Янки Купалы ; сост. А. Г. Щербо. – Гродно : ГрГУ, 2000. – 34 с. – 135р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 549

  полный текст

  ББК 71. А43

  Янковский, Степан Николаевич
  Свет как выразительное средство в изобразительном искусстве
  / С. Н. Янковский // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 2 : сборник научных статей / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. Т. Г. Барановская ; ред. кол.: Т. Г. Барановская [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2017. – С. 65-67. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 550

  полный текст

  ББК 85.15 Я62

  Янковский, Степан Николаевич
  Рисунок и лепка головы человека на анатомических основах
  : пособие по дисц.: "Рисунок" и "Скульптура" для студ. спец.: "Изобр. искусство и компьютерная графика"; "Дизайн (по направлениям)" / С. Н. Янковский, Н. А. Бедюх ; Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2017. – 56 с. – ISBN 978-985-582-128-2 : 10,47р., 4экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<...456789101112>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека