Искусство


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 593
 • 526

  полный текст

  ББК 74. М75

  Чайко, Марина Петровна
  Сучаснае мемарыяльнае будаўніцтва на Беларусі
  / М. П. Чайко // Молодежь в науке - 2012. – Минск : Беларуская навука, 2013. – С. 32-36. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 527

  полный текст

  ББК 85.03(2Б) Б43

  Чайко, Марина Петровна
  Современная монументальная скульптура Беларуси: китч и public art, тонкая грань сопряжения
  / М. П. Чайко // Беларускае мастацтва: гісторыя і сучаснасць: V Няфёдаўскія чытанні : матэрыялы Рэспубліканскай навукова-творчай канферэнцыі, Мінск, 29 красавіка 2012 г. – Мінск : 2012. – С. 230-234. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 528

  полный текст

  ББК 85.03(2Б) Б43

  Чайко, Марина Петровна
  Прасторавыя і пластычныя тэндэнцыі інтэрнацыянальнай скульптуры ХХ стагоддзя і іх уплыў на трансфармацыю сучаснай манументальнай пластыкі Беларусі
  / М. П. Чайко // Беларускае мастацтва: гісторыя і сучаснасць: VI Няфёдаўскія чытанні : матэрыялы Рэспубліканскай навукова-творчай канферэнцыі, Мінск, 2 красавіка 2013 г. – Мінск : 2013. – С. 209-212. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 529

  полный текст

  ББК 71. Т65

  Чайко, Марина Петровна
  Гарадская скульптура як прадукт эвалюцыі манументальнай школы Беларусі ва ўмовах магістральнага развіцця сусветнага мастацтва
  / М. П. Чайко // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў : матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Мінск, 28-29 лістапада 2013 г. У 2 ч. Ч.1. – Мінск : Права i эканомiка, 2014. – С. 209-214. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 530

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) Б43

  Чайко, Марина Петровна
  З нагоды 500-годдзя беларускага і усходне-славянскага пісьменства: вобраз Францыска Скарыны ў творах манументальнай скульптуры
  / М. П. Чайко // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў : зб. навуковых артыкулаў III міжнар. навук. канф., Полацк,14-15 красавіка 2016 г. У 2 ч. Ч. 2 / Установа адукацыі "Полацкі дзяржаўны ўн-т" ; пад агульн. рэд.: Д. У. Дука, У. А. Лобача, А. І. Корсак ; рэдкал.: Д. У. Дук [і інш.]. – Наваполацк : ПДУ, 2016. – С. 54-60. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 531

  полный текст

  ББК 71. Т65

  Чайко, Марина Петровна
  Мастацкія працэсы ў манументальнай скульптуры Беларусі. Феномен імітацыі манументальнасці
  / М. П. Чайко // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў : зборнiк дакладаў i тэзiсаў VI Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Минск, 19–20 лістапада 2015 г. – Мінск : Права i эканомiка, 2016. – С. 282-284. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 532

  полный текст

  ББК 85.

  Чайко, Марина Петровна
  Сучасная манументальная скульптура помнікаў і мемарыялаў Вялікай Айчыннай вайны
  / М. П. Чайко // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сер. гуманітарных навук. – 2016. – № 3. – С. 74-78. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 533

  полный текст

  ББК 71. А43

  Чайко, Марина Петровна
  Ко дню 100-летнего юбилея Первой мировой войны "Героям Великой Европейской войны" посвящается
  / М. П. Чайко // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 2 : материалы VII междунар. науч. конф., посвящ. памяти проф. У. Д. Розенфельда (Гродно, 16 - 17 октября 2014 г.) / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. Т. Г. Барановская ; ред. кол.: Д. Стракшене [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2015. – С. 50-55. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 534

  полный текст

  ББК 85.(4Беи)

  Чайко, Марина Петровна
  Формообразование в зарубежной скульптуре ХХ в. и его влияние на современную монументальную пластику Беларуси
  / М. П. Чайко // Вести Института современных знаний. – 2014. – № 1. – С. 27-32. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 535

  полный текст

  ББК 85.(4Беи)

  Чайко, Марина Петровна
  Манументальная скульптура Беларусі і архітэктурнае асяроддзе, спецыфіка сінтэзу на сучасным этапе
  / М. П. Чайко // Искусство и культура. – 2014. – № 1. – С. 23-28. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 536

  полный текст

  ББК 71. А43

  Чайко, Марина Петровна
  Монументальная скульптура и publik art: конфликт институций
  / М. П. Чайко // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 2 : материалы Междунар. науч. конф., посвященной памяти профессора У.Д. Розенфельда, Гродно, 5 - 6 апреля 2012 г. / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; Ред. коллегия: Т. Г. Барановская [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2012. – С. 178-181. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 537

  полный текст

  ББК 74. М76

  Чайко, Марина Петровна
  Патрыятычны змест сучаснай манументальнай скульптуры Беларусі. Помнікі воінам-інтэрнацыяналістам
  / М. П. Чайко // Молодежь в науке - 2011. – Минск : Беларуская навука, 2012. – С. 63-66. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 538

  полный текст

  ББК 85.941 Ч21

  Чарнілоўская, Людміла Осіпаўна
  Апрацоўкі беларускіх народных песень для змешанага хору
  : дапаможнік па курсах "Дырыжыраванне", "Хор і практыкум работы з хорам" для студ. спец. 1-03 01 08 - музычнае мастацтва / Л. О. Чарнілоўская ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ГрДУ, 2010. – 59 с. – ISBN 978-985-515-339-0 : 10118р., 34экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 539

  полный текст

  ББК 85.941 Ч21

  Чарнілоўская, Людміла Осіпаўна
  Апрацоўкі беларускіх народных песень
  : дапаможнік / Л. О. Чарнілоўская ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2015. – 58 с. – ISBN 978-985-515-883-8 : 41926р., 10экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 540

  полный текст

  ББК 71. А43

  Черниловская, Людмила Осиповна
  Особенности применения технологии проблемного обучения в классе хорового дирижирования
  / Л. О. Черниловская // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 2 : материалы Междунар. науч. конф., посвященной памяти профессора У.Д. Розенфельда, Гродно, 5 - 6 апреля 2012 г. / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; Ред. коллегия: Т. Г. Барановская [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2012. – С. 371-375. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 541

  полный текст

  ББК 008(063) А43

  Черниловская, Людмила Осиповна
  Развитие интереса как условие формирования творческой индивидуальности будущего педагога-музыканта
  / Л. О. Черниловская // Актуальные проблемы мировой художественной культуры : сб. науч. ст. XI Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. памяти проф. У. Д. Розенфельда / ГрГУ им. Янки Купалы ; отв. ред. Т. Г. Барановская ; редкол.: Т. Г. Барановская [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2023. – С. 230-233. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 542

  полный текст

  ББК 008(063) А43

  Черниловская, Людмила Осиповна
  Исследовательская деятельность как средство формирования исследовательской компетентности музыканта-педагога
  / Л. О. Черниловская // Актуальные проблемы мировой художественной культуры : сборник научных статей / ГрГУ им. Янки Купалы ; отв. за вып. Т. Г. Барановская ; редкол.: Т. Г. Барановская, Г. В. Заднепровская, А. И. Бурчик. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2021. – С. 360-364. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 543

  полный текст

  ББК 71. А43

  Черниловская, Людмила Осиповна
  Формирование музыкально-исполнительской компетентности будущего учителя музыки в процессе профессиональной подготовки в вузе
  / Л. О. Черниловская // Актуальные проблемы мировой художественной культуры : сб. науч. ст. : в 2 ч. Ч. 2 / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. Т. Г. Барановская ; ред. кол.: Т. Г. Барановская [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2018. – С. 212-216. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 544

  полный текст

  ББК 71. А43

  Черниловская, Людмила Осиповна
  Формирование профессиональной компетентности будущего педагога-музыканта средствами активных методов обучения
  / Л. О. Черниловская // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 2 : сборник научных статей / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. Т. Г. Барановская ; ред. кол.: Т. Г. Барановская [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2017. – С. 107-110. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 545

  полный текст

  ББК 71. А43

  Черниловская, Людмила Осиповна
  К вопросу о воспитании сценической устойчивости у студентов в классе дирижирования
  / Л. О. Черниловская // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 2 : материалы Международной научной конференции, посвященной памяти профессора У.Д. Розенфельда (Гродно, 8-9 апреля 2008 г.) / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: А. П. Богустов, Г. Н. Щелбанина, Р. Л. Левина. – Гродно : ГрГУ, 2008. – С. 218-222. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 546

  полный текст

  ББК 71. А43

  Черниловская, Людмила Осиповна
  Индивидуальный подход в классе хорового дирижирования как условие эффективной подготовки студентов
  / Л. О. Черниловская // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 2 : материалы Междунар. науч. конф., 23 -24 марта 2006, Гродно / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред. В. А. Мистюк. – Гродно : ГрГУ, 2006. – С. 274-277. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 547

  полный текст

  ББК 71. А43

  Черниловская, Людмила Осиповна
  Педагогические и методические аспекты профессиональной подготовки учителя музыки в классе хорового дирижирования
  / Л. О. Черниловская // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 2 : материалы международ. науч. конференц., 25-26 апреля 2002 г. Гродно. Республика Беларусь / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы", Белорусская гос. академия музыки ; ред. кол.: У. Д. Розенфельд, Г. Н. Щелбанина, Н. А. Волкович. – Гродно : ГрГУ, 2002. – С. 232-233. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 548

  полный текст

  ББК 71. А43

  Черниловская, Людмила Осиповна
  Решение исполнительских задач в классе хорового дирижирования
  / Л. О. Черниловская // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 2 : материалы международной научной конференции. 25-26 марта 2004 г. Гродно. Республика Беларусь / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред. У. Д. Розенфельд. – Гродно : ГрГУ, 2004. – С. 178-181. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 549

  полный текст

  ББК 71. А43

  Черниловская, Людмила Осиповна
  Об интенсификации процесса обучения в хоровом классе на основе видеозаписи
  / Л. О. Черниловская // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 2 : материалы Международной научной конференции, посвященной памяти профессора У.Д. Розенфельда (Гродно, 25-26 марта 2010 г.). / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: А. П. Богустов, Р. Л. Левина, И. Ф. Двужильная. – Гродно : ГрГУ, 2011. – С. 279-281. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 550

  полный текст

  ББК 71. А43

  Черниловская, Людмила Осиповна
  Проблема формирования стилевого подхода в классе дирижирования
  / Л. О. Черниловская // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 2 : материалы VII междунар. науч. конф., посвящ. памяти проф. У. Д. Розенфельда (Гродно, 16 - 17 октября 2014 г.) / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. Т. Г. Барановская ; ред. кол.: Д. Стракшене [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2015. – С. 198-202. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<...161718192021222324>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека