Искусство


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 560
 • 491

  полный текст

  ББК 85.03(2Б) Б43

  Чайко, Марина Петровна
  Современная монументальная скульптура Беларуси: китч и public art, тонкая грань сопряжения
  / М. П. Чайко // Беларускае мастацтва: гісторыя і сучаснасць: V Няфёдаўскія чытанні : матэрыялы Рэспубліканскай навукова-творчай канферэнцыі, Мінск, 29 красавіка 2012 г. – Мінск : 2012. – С. 230-234. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 492

  полный текст

  ББК 85.03(2Б) Б43

  Чайко, Марина Петровна
  Прасторавыя і пластычныя тэндэнцыі інтэрнацыянальнай скульптуры ХХ стагоддзя і іх уплыў на трансфармацыю сучаснай манументальнай пластыкі Беларусі
  / М. П. Чайко // Беларускае мастацтва: гісторыя і сучаснасць: VI Няфёдаўскія чытанні : матэрыялы Рэспубліканскай навукова-творчай канферэнцыі, Мінск, 2 красавіка 2013 г. – Мінск : 2013. – С. 209-212. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 493

  полный текст

  ББК 71. Т65

  Чайко, Марина Петровна
  Гарадская скульптура як прадукт эвалюцыі манументальнай школы Беларусі ва ўмовах магістральнага развіцця сусветнага мастацтва
  / М. П. Чайко // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў : матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Мінск, 28-29 лістапада 2013 г. У 2 ч. Ч.1. – Мінск : Права i эканомiка, 2014. – С. 209-214. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 494

  полный текст

  ББК 63.3(4Беі) Б43

  Чайко, Марина Петровна
  З нагоды 500-годдзя беларускага і усходне-славянскага пісьменства: вобраз Францыска Скарыны ў творах манументальнай скульптуры
  / М. П. Чайко // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў : зб. навуковых артыкулаў III міжнар. навук. канф., Полацк,14-15 красавіка 2016 г. У 2 ч. Ч. 2 / Установа адукацыі "Полацкі дзяржаўны ўн-т" ; пад агульн. рэд.: Д. У. Дука, У. А. Лобача, А. І. Корсак ; рэдкал.: Д. У. Дук [і інш.]. – Наваполацк : ПДУ, 2016. – С. 54-60. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 495

  полный текст

  ББК 71. Т65

  Чайко, Марина Петровна
  Мастацкія працэсы ў манументальнай скульптуры Беларусі. Феномен імітацыі манументальнасці
  / М. П. Чайко // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў : зборнiк дакладаў i тэзiсаў VI Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Минск, 19–20 лістапада 2015 г. – Мінск : Права i эканомiка, 2016. – С. 282-284. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 496

  полный текст

  ББК 85.

  Чайко, Марина Петровна
  Сучасная манументальная скульптура помнікаў і мемарыялаў Вялікай Айчыннай вайны
  / М. П. Чайко // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Сер. гуманітарных навук. – 2016. – № 3. – С. 74-78. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 497

  полный текст

  ББК 71. А43

  Чайко, Марина Петровна
  Ко дню 100-летнего юбилея Первой мировой войны "Героям Великой Европейской войны" посвящается
  / М. П. Чайко // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 2 : материалы VII междунар. науч. конф., посвящ. памяти проф. У. Д. Розенфельда (Гродно, 16 - 17 октября 2014 г.) / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. Т. Г. Барановская ; ред. кол.: Д. Стракшене [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2015. – С. 50-55. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 498

  полный текст

  ББК 85.(4Беи)

  Чайко, Марина Петровна
  Формообразование в зарубежной скульптуре ХХ в. и его влияние на современную монументальную пластику Беларуси
  / М. П. Чайко // Вести Института современных знаний. – 2014. – № 1. – С. 27-32. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 499

  полный текст

  ББК 85.(4Беи)

  Чайко, Марина Петровна
  Манументальная скульптура Беларусі і архітэктурнае асяроддзе, спецыфіка сінтэзу на сучасным этапе
  / М. П. Чайко // Искусство и культура. – 2014. – № 1. – С. 23-28. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 500

  полный текст

  ББК 71. А43

  Чайко, Марина Петровна
  Монументальная скульптура и publik art: конфликт институций
  / М. П. Чайко // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 2 : материалы Междунар. науч. конф., посвященной памяти профессора У.Д. Розенфельда, Гродно, 5 - 6 апреля 2012 г. / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; Ред. коллегия: Т. Г. Барановская [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2012. – С. 178-181. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<...46474849505152535455>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека