Искусство


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 434
 • 1

  полный текст

  ББК 85. M55

  Sheliahovich, N.
  Bioclimatic architecture: brief history and future of the phenomenon
  /N. Sheliahovich // Menas ir mokslas: Pastovumo ir kaitos apraiskos = Art and Reserch: The Manifestation of Constancy and Changes : Tarplautines mokslines konferencios straipsniai = Proceedings of the International Research Conference.- Siauliu : [Б. и.], 2013 .- С.88-91 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 2

  полный текст

  ББК 85. M55

  Chaiko, M.
  Contemporary monumental schulpture of Belarus, monumental and public art-conflict of institutions
  /M. Chaiko // Menas ir mokslas: Pastovumo ir kaitos apraiskos = Art and Reserch: The Manifestation of Constancy and Changes : Tarplautines mokslines konferencios straipsniai = Proceedings of the International Research Conference.- Siauliu : [Б. и.], 2013 .- С.75-78 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 3

  полный текст

  ББК 30.18 L58

  Leshchinsky, Anton
  Digital Photography paper, digital printing = Fotografia cyfrowa papier, cyfrowy druk
  /A. Leshchinsky // Design vs art. Cognitions=Design a Sztuka. Refleksje : monografia zamiera obiekty prezentowane na miedzynarodowej wystawie "Design a Sztuka" w oddziale sztuki nowoczesnej MNG.- Koszalin : Politechnika Koszlinska, 2015 .- С.130-131 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 4

  полный текст

  ББК 85. M55

  Kolyago, A.
  Grodno region as a region of original weaving traditions
  /A. Kolyago // Menas ir mokslas: Pastovumo ir kaitos apraiskos = Art and Reserch: The Manifestation of Constancy and Changes : Tarplautines mokslines konferencios straipsniai = Proceedings of the International Research Conference.- Siauliu : [Б. и.], 2013 .- С.81-84 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 5

  полный текст

  ББК 74. W99

  Lewina, R.
  Innowacje edukacyjne w ksztalceniu nauczycieli na Uniwersytecie Panstwowym im. J.Kupaly w Grodnie
  /R. Lewina // Wyznaczniki ewaluacji jakosci praktyk pedagogicznych.- Konin : Panstwowe wyzsza szkola zawodowa, 2011 .- С.129-133 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 6

  полный текст

  ББК 85. M55

  Baranovskaya, T.
  Modern musical-pedagogical education in the context of art and scienceinteraction
  /T. Baranovskaya // Menas ir mokslas: Pastovumo ir kaitos apraiskos = Art and Reserch: The Manifestation of Constancy and Changes : Tarplautines mokslines konferencios straipsniai = Proceedings of the International Research Conference.- Siauliu : [Б. и.], 2013 .- С.65-69 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 7

  полный текст

  ББК 85. M55

  Mozheiko, L.
  Musical performances and musician-interpreter
  /L. Mozheiko // Menas ir mokslas: Pastovumo ir kaitos apraiskos = Art and Reserch: The Manifestation of Constancy and Changes : Tarplautines mokslines konferencios straipsniai = Proceedings of the International Research Conference.- Siauliu : [Б. и.], 2013 .- С.84-88 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 8

  полный текст

  ББК 85.

  Dvuzhylnaya, I.
  O sluchaniu muzyki na wczesnym etapie edukacji artysznei na Bialorusi
  /I. Dvuzhylnaya // Wychowanie Muzychne.- 2014 .- № 3.- С.49-52 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 9

  полный текст

  ББК 74. E96

  Lewina, R.
  Ranking jako narzedzie objektywnej oceny i samooceny dzialalnosci nauczycieli academickich Uniwersytetu Panstwowego imienia Janki Kupaly w Grodnie
  /R. Lewina // Jakosc innowacji i ewaluacji w edukacji.- Kalisz-Konin : UAM-PWSZ, 2015 .- С.329-334 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 10

  полный текст

  ББК 85. M55

  Chernilovskaya, L.
  Realization of the ssyle approach in the class of choral conducting
  /L. Chernilovskaya // Menas ir mokslas: Pastovumo ir kaitos apraiskos = Art and Reserch: The Manifestation of Constancy and Changes : Tarplautines mokslines konferencios straipsniai = Proceedings of the International Research Conference.- Siauliu : [Б. и.], 2013 .- С.78-81 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


123456789...>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека