Искусство


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 557
 • 351

  полный текст

  ББК 71. А43

  Ярошевич, Инна Сергеевна
  Постмодернизм и современная художественная культура
  / И. С. Ярошевич // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 1 : материалы Междунар. науч. конф., посвященной памяти профессора У.Д. Розенфельда, Гродно, 5 - 6 апреля 2012 г. / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; Ред. коллегия: Т. Г. Барановская [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2012. – С. 217-222. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 352

  полный текст

  ББК 71. А43

  Янкоўскі, Сцяпан Мікалаевіч
  Пошук пластыкі ў малюнку
  / С. М. Янкоўскі // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 2 : материалы Международной научной конференции, посвященной памяти профессора У.Д. Розенфельда (Гродно, 25-26 марта 2010 г.). / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: А. П. Богустов, Р. Л. Левина, И. Ф. Двужильная. – Гродно : ГрГУ, 2011. – С. 166-168. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 353

  полный текст

  ББК 71. А43

  Левина, Раиса Леонидовна
  Поэтические образы в музыке Ч.Немена
  / Р. Л. Левина // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 1 : материалы VII междунар. науч. конф., посвящ. памяти проф. У. Д. Розенфельда (Гродно, 16 - 17 октября 2014 г.) / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. Т. Г. Барановская ; ред. кол.: Д. Стракшене [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2015. – С. 218-223. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 354

  полный текст

  ББК 71. К90

  Чайко, Марина Петровна
  Праблема персаніфікацыі мастацкіх вобразаў нацыянальнай спадчыны ў сучаснай манументальнай скульптуры Беларусі
  / М. П. Чайко // Культурная спадчына беларускага народа: праблемы захавання і развіцця : XXXVI навуковая канферэнцыя студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў, Мінск, 28-29 красавіка 2011 г. – Мінск : 2011. – С. 144-147. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 355

  полный текст

  ББК 71. А43

  Пяткевіч, Аляксей Мiхайлавiч
  Праблемы нацыянальнай ідэнтыфікацыі мастацкай культуры Беларусі XIX ст.
  / А. М. Пяткевіч // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 1 : материалы международ. науч.конференц., 25-26 апреля 2002 г. Гродно. Республика Беларусь / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы", Белорусская гос. академия музыки ; ред. кол.: У. Д. Розенфельд, Г. Н. Щелбанина, Н. А. Волкович. – Гродно : ГрГУ, 2002. – С. 140-143. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 356

  полный текст

  ББК 71. Т65

  Чайко, Марина Петровна
  Праблемы сучаснай беларускай мастацтвазнаўчай тэорыі ў галіне манументальнай скульптуры
  / М. П. Чайко // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў : матэрыялы V Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Мінск, 20–21 лістапада 2014 г. – Мінск : Права i эканомiка, 2014. – С. 143-148. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 357

  полный текст

  ББК 71. П95

  Чайко, Марина Петровна
  Праблемы сучаснай беларускай мастацтвазнаўчай тэорыі ў галіне манументальнай скульптуры
  / М. П. Чайко // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі : зборнік навуковых прац. Вып. 15 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры ; навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2013. – С. 104-110. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 358

  полный текст

  ББК 85.12 К56

  Ковалёва, Елена Александровна
  Практикум по декоративно-прикладному искусству
  : пособие для студ. спец. "Дошкольное образование" / Е. А. Ковалёва ; Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2015. – 35 с. – ISBN 978-985-515-872-2 : 13933р., 20экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 359

  полный текст

  ББК 85.314 П69

  Практикум по курсу "Хороведение"
  : для студ. спец. : 1-03 01 08 - Музыкальное искусство. Спец. музыкальные дисциплины, 1-03 01 02 - Музыкальное искусство; 1-18 01 01 - Народное творчество / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; сост. Л. О. Черниловская. – Гродно : ГрГУ, 2007. – 42 с. – ISBN 978-985-417-880-6 : 3930р., 30экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 360

  полный текст

  ББК 71. А43

  Коляго, Алла Васильевна
  Практические аспекты развития творческого мышления и воображения на занятиях студии изобразительного искусства
  / А. В. Коляго // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 2 : материалы Международной научной конференции, посвященной памяти профессора У.Д. Розенфельда (Гродно, 25-26 марта 2010 г.). / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: А. П. Богустов, Р. Л. Левина, И. Ф. Двужильная. – Гродно : ГрГУ, 2011. – С. 89-93. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 361

  полный текст

  ББК 85.03(2Б) Б43

  Чайко, Марина Петровна
  Прасторавыя і пластычныя тэндэнцыі інтэрнацыянальнай скульптуры ХХ стагоддзя і іх уплыў на трансфармацыю сучаснай манументальнай пластыкі Беларусі
  / М. П. Чайко // Беларускае мастацтва: гісторыя і сучаснасць: VI Няфёдаўскія чытанні : матэрыялы Рэспубліканскай навукова-творчай канферэнцыі, Мінск, 2 красавіка 2013 г. – Мінск : 2013. – С. 209-212. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 362

  полный текст

  ББК 71. А43

  Чайко, Марына Пятроўна
  Прафесійная мастацкая творчасць і нацыянальная мастацкая школа Беларусі канца ХVIII – пачатку ХIХ стагоддзя
  / М. П. Чайко // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 2 : сборник научных статей / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. Т. Г. Барановская ; ред. кол.: Т. Г. Барановская [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2017. – С. 58-62. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 363

  полный текст

  ББК 71. А43

  Шило, Наталья Сергеевна
  Предметная фотография: особенности съёмки жидкостей
  / Н. С. Шило // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 2 : сборник научных статей / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. Т. Г. Барановская ; ред. кол.: Т. Г. Барановская [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2017. – С. 155-159. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 364

  полный текст

  ББК 71. А43

  Коляго, Алла Васильевна
  Применение иконологического метода в исследовании белорусской народной игрушки конца XIX– начала XX века
  / А. В. Коляго // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 2 : сборник научных статей / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. Т. Г. Барановская ; ред. кол.: Т. Г. Барановская [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2017. – С. 27-30. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 365

  полный текст

  ББК 71. А43

  Пчельник, Мария Владимировна
  Принципы формирования имиджа городской среды
  / М. В. Пчельник // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 2 : сборник научных статей / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. Т. Г. Барановская ; ред. кол.: Т. Г. Барановская [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2017. – С. 145-151. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 366

  полный текст

  ББК 71. А43

  Коженевская, Анна Болеславовна
  Проблема анализа музыкальных произведений в общеобразовательной школе
  / А. Б. Коженевская // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 2 : материалы международной научной конференции. 25-26 марта 2004 г. Гродно. Республика Беларусь / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред. У. Д. Розенфельд. – Гродно : ГрГУ, 2004. – С. 169-171. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 367

  полный текст

  ББК 008(063) А43

  Лещинская, Елена Анатольевна
  Проблема визуальной культуры электронной презентации в учебном процессе
  / Е. А. Лещинская // Актуальные проблемы мировой художественной культуры : сборник научных статей / ГрГУ им. Янки Купалы ; отв. за вып. Т. Г. Барановская ; редкол.: Т. Г. Барановская, Г. В. Заднепровская, А. И. Бурчик. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2021. – С. 292-298. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 368

  полный текст

  ББК 71. А43

  Ершова, Валерия Вячеславовна
  Проблема индивидуального стиля в условиях глобализации модных тенденций и стилей
  / В. В. Ершова // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 2 : материалы VII междунар. науч. конф., посвящ. памяти проф. У. Д. Розенфельда (Гродно, 16 - 17 октября 2014 г.) / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. Т. Г. Барановская ; ред. кол.: Д. Стракшене [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2015. – С. 286-289. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 369

  полный текст

  ББК 71. А43

  Мартен, Майя Владимировна
  Проблема преемственности знаний в преподавании мировой художественной культуры
  / М. В. Мартен // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 2 : материалы международ. науч. конференц., 25-26 апреля 2002 г. Гродно. Республика Беларусь / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы", Белорусская гос. академия музыки ; ред. кол.: У. Д. Розенфельд, Г. Н. Щелбанина, Н. А. Волкович. – Гродно : ГрГУ, 2002. – С. 180-183. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 370

  полный текст

  ББК 71. А43

  Гузель, Наталья Антоновна
  Проблема раннего приобщения детей к мировой художественной культуре
  / Н. А. Гузель // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 2 : материалы международ. науч. конференц., 25-26 апреля 2002 г. Гродно. Республика Беларусь / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы", Белорусская гос. академия музыки ; ред. кол.: У. Д. Розенфельд, Г. Н. Щелбанина, Н. А. Волкович. – Гродно : ГрГУ, 2002. – С. 143-145. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 371

  полный текст

  ББК 71. А43

  Барановская, Татьяна Григорьевна
  Проблема ритма в художественной культуре: философско-эстетические аспекты
  / Т. Г. Барановская // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 1 : сборник научных статей / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. Т. Г. Барановская ; ред. кол.: Т. Г. Барановская [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2017. – С. 35-38. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 372

  полный текст

  ББК 71. А43

  Камышникова, Татьяна Олеговна
  Проблема соответствия формы и цвета в научных концепциях художников-авангардистов начала XX в.
  / Т. О. Камышникова // Актуальные проблемы мировой художественной культуры : сб. науч. ст. : в 2 ч. Ч. 2 / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. Т. Г. Барановская ; ред. кол.: Т. Г. Барановская [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2018. – С. 49-54. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 373

  полный текст

  ББК 71. А43

  Сербул, А. А.
  Проблема субъекта в контексте музыкальной культуры
  / А. А. Сербул // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 1 : материалы Международной научной конференции, посвященной памяти профессора У.Д. Розенфельда (Гродно, 8-9 апреля 2008 г.) / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: А. П. Богустов, Г. Н. Щелбанина, Р. Л. Левина. – Гродно : ГрГУ, 2008. – С. 152-154. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 374

  полный текст

  ББК 71. А43

  Донских, Сергей Владимирович
  Проблема сущности и механизмов существования современной элитарной культуры
  / С. В. Донских // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 1 : материалы Международной научной конференции, посвященной памяти профессора У.Д. Розенфельда (Гродно, 8-9 апреля 2008 г.) / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: А. П. Богустов, Г. Н. Щелбанина, Р. Л. Левина. – Гродно : ГрГУ, 2008. – С. 90-93. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 375

  полный текст

  ББК 71. А43

  Мистюк, Вера Антоновна
  Проблема учета и оценки на уроках музыки в школе
  / В. А. Мистюк // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 2 : материалы Междунар. науч. конф., 23 -24 марта 2006, Гродно / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред. В. А. Мистюк. – Гродно : ГрГУ, 2006. – С. 220-224. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 376

  полный текст

  ББК 71. А43

  Черниловская, Людмила Осиповна
  Проблема формирования стилевого подхода в классе дирижирования
  / Л. О. Черниловская // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 2 : материалы VII междунар. науч. конф., посвящ. памяти проф. У. Д. Розенфельда (Гродно, 16 - 17 октября 2014 г.) / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. Т. Г. Барановская ; ред. кол.: Д. Стракшене [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2015. – С. 198-202. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 377

  полный текст

  ББК 71. Т65

  Барановская, Татьяна Григорьевна
  Проблема функционирования музыки в современной культуре
  / Т. Г. Барановская // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў : матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Минск, 20–21 лістапада 2014 г. – Мінск : Права i эканомiка, 2015. – С. 192–195. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 378

  полный текст

  ББК 71. А43

  Богустов, Алексей Павлович
  Проблемы воспитания творческой личности студентов художественно-педагогических специальностей
  / А. П. Богустов // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 2 : материалы Междунар. науч. конф., 23 -24 марта 2006, Гродно / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред. В. А. Мистюк. – Гродно : ГрГУ, 2006. – С. 13-15. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 379

  полный текст

  ББК 22. Х95

  Левина, Раиса Леонидовна
  Проблемы музыкально-эстетического воспитания в педагогическом наследии В.А. Сухомлинского
  / Р. Л. Левина // Хрустальная Альфа '98 : материалы I-ой открытой науч.-практ. конф. физ.-мат. лицея "Альфа" при Гродненском гос. ун-те им. Я.Купалы, Гродно, 16-18 декабря 1998 г. / ГрГУ им. Янки Купалы ; ред. кол. А. Н. Метлицкий [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 1998. – С. 114-115. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 380

  полный текст

  ББК 71. А43

  Матук, Вячеслав Альфредович
  Проблемы организации художественно-просветительской деятельности по популяризации эстрадной музыки для молодёжной аудитории (по материалам исследования творчества ансамблей и оркестров)
  / В. А. Матук // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 2 : материалы Междунар. науч. конф., 23 -24 марта 2006, Гродно / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред. В. А. Мистюк. – Гродно : ГрГУ, 2006. – С. 212-216. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 381

  полный текст

  ББК 71. А43

  Забелина, Екатерина Николаевна
  Проблемы преподавания истории изобразительного искусства в высшем учебном заведении
  / Е. Н. Забелина // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 2 : материалы Междунар. науч. конф., 23 -24 марта 2006, Гродно / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред. В. А. Мистюк. – Гродно : ГрГУ, 2006. – С. 37-41. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 382

  полный текст

  ББК 71. Т65

  Килюшина, Татьяна Александровна
  Проблемы развития современного репертуара для оркестра русских народных инструментов
  / Т. А. Килюшина // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў. У 2 ч. Ч. 1-2 : зборнiк дакладаў i тэзiсаў VIII Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Минск, 24–25 лістапада 2016 г. – Мінск : Права i эканомiка, 2017. – С. 289-292. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 383

  полный текст

  ББК 71. А43

  Можейко, Людмила Михайловна
  Проблемы религиозной самоидентификации студенческой молодежи
  / Л. М. Можейко // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 2 : материалы международ. науч. конференц., 25-26 апреля 2002 г. Гродно. Республика Беларусь / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы", Белорусская гос. академия музыки ; ред. кол.: У. Д. Розенфельд, Г. Н. Щелбанина, Н. А. Волкович. – Гродно : ГрГУ, 2002. – С. 192-195. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 384

  полный текст

  ББК 71. А43

  Шершеневич, Наталья Сергеевна
  Проблемы формирования способности к художественному восприятию в условиях современного общества
  / Н. С. Шершеневич // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 1 : материалы VII междунар. науч. конф., посвящ. памяти проф. У. Д. Розенфельда (Гродно, 16 - 17 октября 2014 г.) / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. Т. Г. Барановская ; ред. кол.: Д. Стракшене [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2015. – С. 167-172. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 385

  полный текст

  ББК 71. А43

  Михайлова-Жевнова, Елена Романовна
  Проговаривание как метод преподавания рисунка
  / Е. Р. Михайлова-Жевнова // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 2 : сборник научных статей / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. Т. Г. Барановская ; ред. кол.: Т. Г. Барановская [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2017. – С. 133-135. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 386

  полный текст

  ББК 71. Т65

  Килюшина, Татьяна Александровна
  Программная музыка в народно-оркестровом исполнительстве Беларуси
  / Т. А. Килюшина // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў : зб. дакл. i тэз. VIII Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 7–8 вер. 2017 г. – Мінск : Права i эканомiка, 2018. – С. 283-285. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 387

  полный текст

  ББК 71. А43

  Иконникова, Лариса Николаевна
  Профессиональное дыхание хорового дирижёра как средство интерпретаторской культуры
  / Л. Н. Иконникова // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 1 : материалы Международной научной конференции, посвященной памяти профессора У.Д. Розенфельда (Гродно, 8-9 апреля 2008 г.) / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: А. П. Богустов, Г. Н. Щелбанина, Р. Л. Левина. – Гродно : ГрГУ, 2008. – С. 214-216. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 388

  полный текст

  ББК 71. А43

  Шкуропата, Анджела Владимировна
  Процессы общения в музыкальной деятельности
  / А. В. Шкуропата // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 2 : материалы Междунар. науч. конф., 23 -24 марта 2006, Гродно / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред. В. А. Мистюк. – Гродно : ГрГУ, 2006. – С. 277-280. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 389

  полный текст

  ББК 85.

  Двужильная, Инесса Федоровна
  Пути становления американского музыкального минимализма в художественной культуре второй половины ХХ века
  / И. Ф. Двужильная // Весці Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. – 2006. – № 9. – С. 43-47. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 390

  полный текст

  ББК 71. А46

  Богустов, Алексей Павлович
  Развивающие этюды-упражнения в начале освоения студентами 3 курса основ масляной живописи (из опыта преподавания)
  / А. П. Богустов // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 2 : материалы Международной научной конференции, посвященной памяти профессора У.Д. Розенфельда (Гродно, 8-9 апреля 2008 г.) / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: А. П. Богустов, Г. Н. Щелбанина, Р. Л. Левина. – Гродно : ГрГУ, 2008. – С. 8-14. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 391

  полный текст

  ББК 71. А43

  Беляк, Лариса Дорофеевна
  Развитие внутреннего слуха у дирижера
  / Л. Д. Беляк // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 2 : материалы VII междунар. науч. конф., посвящ. памяти проф. У. Д. Розенфельда (Гродно, 16 - 17 октября 2014 г.) / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. Т. Г. Барановская ; ред. кол.: Д. Стракшене [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2015. – С. 71-74. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 392

  полный текст

  ББК 74.58 Г69

  Бондарь, С. В.
  Развитие дизайна в Республике Беларусь (на материалах частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А.М. Широкова»)
  / С. В. Бондарь // Горизонты [Электронный ресурс] : сборник научных статей / ГрГУ им. Янки Купалы ; ред. кол. Т. Г. Барановская [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2019. – С. 58-61. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 393

  полный текст

  ББК 008(063) А43

  Брагина, Анна Александровна
  Развитие эвристического компонента профессиональной компетентности будущего педагога-музыканта
  / А. А. Брагина // Актуальные проблемы мировой художественной культуры : сборник научных статей / ГрГУ им. Янки Купалы ; отв. за вып. Т. Г. Барановская ; редкол.: Т. Г. Барановская, Г. В. Заднепровская, А. И. Бурчик. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2021. – С. 337-340. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 394

  полный текст

  ББК 74.48 Н34

  Беланович, Ангелина Валерьевна
  Ранний стиль композиторского творчества М. Вайнберга: вокальный цикл ор. 7 на стихи А. Прокофьева и Е. Рывиной
  / А. В. Беланович // Наука - 2019 [Электронный ресурс] : сборник научных статей: в 2 ч. Ч. 1 / ГрГУ им. Янки Купалы ; гл. ред. Ю. Я. Романовский ; зам. гл. ред. А. С. Горный ; ред. кол.: Ю. Я. Романовский [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2019. – С. 84-87. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 395

  полный текст

  ББК 74.

  Lewina, R.
  Реализация программы "Образовательные инновации" на кафедре дирижирования и вокала ГрГУ им. Я. Купалы
  / R. Lewina // Ewaluacja i innowacje wedukacji. Projektowanie poprawy jakosci ksztalcenia. – Kalisz : 2013. – С. 601-606. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 396

  полный текст

  ББК 71. А43

  Брагина, Анна Александровна
  Реализация эвристического диалога в подготовке будущего педагога-музыканта
  / А. А. Брагина // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 2 : сборник научных статей / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. Т. Г. Барановская ; ред. кол.: Т. Г. Барановская [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2017. – С. 72-73. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 397

  полный текст

  ББК 71. А43

  Иконникова, Лариса Николаевна
  Резервы интерпретаторской культуры музыканта-исполнителя
  / Л. Н. Иконникова // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 1 : материалы Междунар. науч. конф., 23 -24 марта 2006, Гродно / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред. В. А. Мистюк. – Гродно : ГрГУ, 2006. – С. 192-195. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 398

  полный текст

  ББК 71. А43

  Благутина, Алеся Юрьевна
  Реконструкция белорусских цимбал в контексте истории возникновения и развития инструмента
  / А. Ю. Благутина // Актуальные проблемы мировой художественной культуры : сб. науч. ст. : в 2 ч. Ч. 1 / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. Т. Г. Барановская ; ред. кол.: Т. Г. Барановская [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2018. – С. 191-195. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 399

  полный текст

  ББК 71. А43

  Можейко, Людмила Михайловна
  Религиоведческое содержание профессиональной компетентности современного педагога
  / Л. М. Можейко // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. В 2 ч. Ч. 1 : материалы Междунар. науч. конф., 23 -24 марта 2006, Гродно / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред. В. А. Мистюк. – Гродно : ГрГУ, 2006. – С. 106-109. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 400

  полный текст

  ББК 85. Ч52

  Иконникова, Лариса Николаевна
  Религиозная тематика в современном хоровом исполнительском искусстве России и Беларуси: тенденции и перспективы
  / Л. Н. Иконникова // IV Чтения памяти С. В. Смоленского: к 170-летию со дня рождения : материалы Междунар. научной конф., Казань, 24–26 октября 2018 г. – Казань : Казанская гос. консерватория, 2019. – С. 48-56. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<...456789101112>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека