Белорусский язык


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 1015
 • 1

  полный текст

  ББК 81.

  Danilovich, M. A.
  Sources of dialectal phraseology (on the basis of the Belarusian language)
  /M.A. Danilovich // Веснік ГрДУ імя Янкі Купалы. Сер. 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія.- 2012 .- № 2(135).- С.57-62 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 2

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Алешчык, В. А.
  Айканімія Сапоцкінскага краю
  /В.А. Алешчык, М.А. Даніловіч // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны : (матэрыялы і даследаванні) : зборнік навуковых артыкулоў. Вып. 2/Установа адукацыі "Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я.Купалы"; адказны рэд. М.А. Даніловіч; рэдкал.: С.Г. Ляскевіч, І.І. Бубновіч, Ж.С. Сіплівеня, М.А. Даніловіч.- Гродна : ЮрСаПрынт, 2013 .- С.28-39 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 3

  полный текст

  ББК 74.

  Рэспубліканская алімпіяда па беларускай мове і літаратуры : аналіз заданняў і парады. ІХ клас
  / Г.А. Арцімёнак [ и др.] // Беларуская мова і літаратура.- 2016 .- № 12.- С.37-46 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 4

  полный текст

  ББК 74.(4Беі)

  Рэспубліканская алімпіяда па беларускай мове і літаратуры: аналіз заданняў і парады
  / Г.А. Арцямёнак [ и др.] // Беларуская мова і літаратура.- 2013 .- № 12.- С.41-46 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 5

  полный текст

  ББК 74.202.5 И88

  Асабіна, Сняжана Віктараўна
  Арганізацыя кантралюемай самастойнай працы студэнтаў пры вывучэнні тэм "Марфеміка і словаўтварэнне"
  /С.В. Асабіна // Использование передовых технологий обучения в учреждениях образования : материалы III Республиканской научно-практической конференции (Гродно, 20-21 октября 2011 г.)/Гродненский гос. ун-т им. Я.Купалы; ред.кол.: Е.А. Анисимова, З.М. Томашевич, Е.П. Пустошило, И.Н. Кавинкина, С.В. Асабина.- Гродно : ГрГУ, 2012 .- С.306-309 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 6

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Асабіна, Сняжана Віктараўна
  Версіфікацыйныя варыянты фразеалагізмаў у творах Янкі Купалы
  /С.В. Асабіна // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў/Установа адукацыі "Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я.Купалы"; рэд. рада: Д.М. Лебядзевіч, У.I. Каяла, С.А. Габрусевіч, І.В. Жук.- Гродна : ГрДУ, 2007 .- С.149-154 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 7

  полный текст

  ББК 83.

  Асабіна, Сняжана Віктараўна
  Аказіянальныя стылістычныя функцыі фразеалагізмаў і прыказак у творах М.Лынькова
  /С.В. Асабіна // Веснік ГрДУ імя Янкі Купалы. Сер. 3. Філалогія. Педагогіка.- 2007 .- № 4.- С.43-51 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 8

  полный текст

  ББК 81. Л59

  Асабіна, Сняжана Віктараўна
  Фразеалагічная зеўгма і іншыя структурна-семантычныя прыемы выкарыстання фразеалазізмаў у творах Міхася Лынькова
  /С.В. Асабіна // Лингвистика и методика в высшей школе. Вып. 5. В 2 ч. Ч. 1 : сб. науч. ст./Гродненский гос. ун-т им. Я.Купалы; отв. ред. В.С. Истомин; ред.кол.: Д.С. Вадюшина, С.Ф. Мусиенко, В.С. Истомин, Д.Г. Богущевич.- Гродно : ЮрСаПринт, 2013 .- С.157-161 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 9

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Асабіна, Сняжана Віктараўна
  Некаторыя асаблівасці ўжывання фразеалагізмаў у творах Янкі Купалы
  /С.В. Асабіна // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : (да 130-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Янкі Купалы) 20-21 красавіка 2012 г. : зборнік навуковых артыкулаў/рэд. рада: І.В. Жук, А.М. Петрушкевіч, Д.М. Лебядзевіч, С.Ф. Мусіенка.- Гродна : ГрДУ, 2013 .- С.157-161 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 10

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Асабіна, Сняжана Віктараўна
  На ўскрайку Карэліччыны
  /С.В. Асабіна // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны (матэрыялы і даследаванні) : зб. навук. арт. (да 100-годдзя з дня нараджэння Максіма Танка)/Установа адукацыі "Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я.Купалы".- Гродна : ЮрСаПринт, 2012 .- С.64-68 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


123456789...>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека