Белорусский язык


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 1319
 • 1

  полный текст

  ББК 81. М74

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  "... Быць паэтам сваёй працы" - педагагічнае крэда прафесара В.А. Ляшчынскай
  /Н.Э. Шандроха // "Мова мая, я з табою ў жыцці шчасце маю..." : зб. навуковых артыкулаў, прысвечаны 70-годдзю з дня нараджэння прафесара В.А. Ляшчынскай.- Гомель : ГДУ імя Ф.Скарыны, 2016 .- С.15-20 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 2

  полный текст

  ББК 83.

  Сабуць, Аліна Эдмундаўна
  " Выяўляць красу свайго народа і краю " Кліч стагадовай нашаніўскай дыскуссіі
  /А.Э. Сабуць // Роднае слова.- 2013 .- № 8.- С.6-8 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 3

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) P80

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  " Песня пра зубра " М. Гусоўскага : асноўныя праблемы, мэты, ідэі
  /У.I. Каяла // Polsko-bialoruskie zwiazki jezykowe, literackie, historyczne i kulturowe: materialy XIV Miedzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemnosci". Bialystok 20 - 21 wrzesniaI 2013/pod red. M. Kondratiuk.- Bialystok : Wyd. Un-tu w Bialymstoku, 2014 .- С.195-200 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 4

  полный текст

  ББК 82.

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  " Усё там : і зямля, і неба, і вада..." : Беларуская народная загадка ў сучаснай школе. Заканчэнне. Пачатак у № 9
  / Н.Э. Шандроха // Роднае слова.- 2014.- № 10.- С.49-51 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 5

  полный текст

  ББК 81.

  Сцяцко, Павел Уладзiмiравiч
  I хрысціны, i заручыны: абрадавыя лексемы з фармантам -іны (-ыны) i ix адлюстраванне ў слоуніках
  / П.У. Сцяцко // Роднае слова.- 1999.- № 2.- С.86-89 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 6

  полный текст

  ББК 81.

  Danilovich, M. A.
  Sources of dialectal phraseology (on the basis of the Belarusian language)
  /M.A. Danilovich // Веснік ГрДУ імя Янкі Купалы. Сер. 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія.- 2012 .- № 2(135).- С.57-62 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 7

  полный текст

  ББК 81.

  Канюшкевіч, Марыя Іосіфаўна
  А.А.Патабня і Я.Ф.Карскі аб адным значэнні творнага склону
  /М.І. Канюшкевіч // Наукова спадщина О.О.Потебні у слов'ньскому культурному просторі : збірник наукових праць.- Киев : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013 .- С.147-164 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 8

  полный текст

  ББК 74.268.3Беі А43

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Аб арфаграфічным разнабоі ў слоўніках
  /І.В. Піваварчык, М.А. Якалцэвіч // Актуальныя праблемы выкладання мовы і літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай школе : Матэрыялы рэспубліканскай навуковай канф., 16 красавіка 2004 года., г.Гродна/Установа адукацыі "Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я.Купалы"; адказны рэд. І.У. Каяла.- Гродна : ГрДУ, 2004 .- С.60-66 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 9

  полный текст

  ББК 81.41 Ф42

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Аб беларуска-польскіх кантактах у галіне фразеалогіі
  /А.С. Садоўская // Феномен памежжа. Славянскія мовы, літаратуры і культуры: этнас у святле гісторыі і сучаснасці : зб. навук. прац/Установа адукацыі "Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я.Купалы"; рэдкал.: А.І. Білюценка, Я. Панькоў, С.Ф. Мусіенка.- Гродна : ГрДУ, 2009 .- С.249-252 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 10

  полный текст

  ББК 81.411.3 Г77

  Бочкар, Татьяна Петровна
  Аб вывучэнні лексічнай варыянтнасці фразеалагізмаў ў супастаўляльным аспекце
  /Т.П. Бочкар // Грані роднага слова : зб. мовазнаўчых навук. артыкулаў (да 80-годдзя прафесара П.У. Сцяцко)/Установа адукацыі "Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я.Купалы"; рэдкал.: І, І.І. Бубновіч, М.А. Даніловіч, А.І. Багдзевіч.- Гродна : ГрДУ, 2010 .- С.73-79 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


123456789...>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека