Белорусский язык


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 1704
 • 41

  полный текст

  ББК 81.0

  Маршэўская, Валянцiна Васiльеўна
  Адасобленыя члены сказа як традыцыйныя ўскладняльнікі простага сказа
  / В. В. Маршэўская // Славянский мир и национальная речевая культура в современной коммуникации: к 155-летию со дня рождения академика Евфимия Фёдоровича Карского : сборник научных трудов / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. М. И. Конюшкевич ; ред. кол.: М. И. Конюшкевич, Т. А. Пивоварчик, И. И. Минчук. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2016. – С. 88-94. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 42

  полный текст

  ББК 81.

  Багдзевіч, Анатоль Іосіфавіч
  Адданасць роднаму слову : да юбілею Паўла Сцяцко
  / А. I. Багдзевіч // Роднае слова. – 2005. – № 2. – С. 17-18. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 43

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Адданасць роднаму слову: Да юбілею Івана Лепешава
  / М. А. Даніловіч // Роднае слова. – 2014. – № 10. – С. 27-28. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 44

  полный текст

  ББК 81.

  Асіпчук, Аксана Мікалаеўна
  Аддзеяслоўныя антонімы-назоўнікі ў сучаснай беларускай мове: утварэнне і семантыка
  / А. М. Асіпчук // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2009. – № 3. – С. 75-78. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 45

  полный текст

  ББК 81.411.3 К78

  Варановіч, Валерый Леанiдавiч
  Аддзеяслоўныя назоўнікі-паронімы ў тэкстах СМІ
  / В. Л. Варановіч // Краявіды роднай мовы. Вып. 2 : зб. навук. арт. (памяці прафесара І.Я. Лепешава) / Мін-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. В. Л. Варановіч ; рэд. кал.: В. Л. Варановіч, М. А. Даніловіч, А. С. Садоўская. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2017. – С. 20-25. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 46

  полный текст

  ББК 81.

  Лепешаў, Iван Якаўлевiч
  Адзін аднаго, адна адну, адно аднаго
  / I. Я. Лепешаў // Роднае слова. – 2002. – № 9. – С. 78. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 47

  полный текст

  ББК 81. Л59

  Мазавецкая , Вольга Эдуардаўна
  Адзіночналікавыя тапонімы Бераставіччыны XIX ст. з нявысветленнай этымалогіяй
  / В. Э. Мазавецкая // Лингвистика и методика в высшей школе. Вып. 5. В 2 ч. Ч. 2 : сб. науч. ст. / Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы ; отв. ред. В. С. Истомин ; ред. кол.: Д. Г. Богущевич [и др.]. – Гродно : ЮрСаПринт, 2013. – С. 121-125. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 48

  полный текст

  ББК 81.41 С47

  Сідлярэвіч, А. В.
  Адлічэбнікавыя суфіксавыя назоўнікі з значэннем асобы ў нямецкай і беларускай мовах
  / А. В. Сідлярэвіч // Славянскія мовы, літаратуры і культуры: этнас у святле гісторыі і сучаснасці : Зб. навук. прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад рэд. С.Ф. Мусіенка. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 308-311. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 49

  полный текст

  ББК 60. С69

  Лойка, Марына Іосіфаўна
  Адлюстраванасць у падручніках "Беларуская мова" для 2-4 класаў метадычных прыёмаў і практыкаванняў, накіраваных на развіццё слоўніка вучняў
  / М. І. Лойка // Социологические чтения - 2015 : материалы Респ. науч.-практ. конф., 17 - 18 марта 2015 г.: [Электронный ресурс] / под общ. ред. Н. В. Козловской. – Гродно : ГрГУ, 2015. – С. 88-93. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 50

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 М58

  Кісель, Таццяна Мікалаеўна
  Адлюстраванне аманіміі ў тэкставай базе звестак агульнага прызначэння (на падставе камп'ютэрнай версіі тэкста п'есы Я. Купалы "Паўлінка")
  / Т. М. Кісель // Міжнародныя Купалаўскія чытанні : матэрыялы навуковай канферэнцыі, Гродна, 25-27 лістапада 1997 г. / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; рэд. кал.: Д. М. Лебядзевіч, М. У. Мікуліч, А. М. Пяткевіч. – Гродна : ГрДУ, 1999. – С. 267-268. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<123456789...>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека