Белорусский язык


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 1702
 • 1

  полный текст

  ББК 83.3(4Беи)6-8 Крапива К. Л48

  Лепешев, Иван Яковлевич
  Фразеология в произведениях К. Крапивы
  : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / И. Я. Лепешев ; АН БССР. Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1972. – 23 с., 1экз. 

  Автореферат


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 2

  полный текст

  ББК 81.

  Лепешаў, Iван Якаўлевiч
  Ад прыказкі да фразеалагізма
  / I. Я. Лепешаў // Беларуская мова і літаратура ў школе. – 1988. – № 9. – С. 37, 41, 47, 75. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 3

  полный текст

  ББК 81.

  Лепешаў, Iван Якаўлевiч
  Кансультацыя
  / I. Я. Лепешаў // Беларуская мова і літаратура ў школе. – 1988. – № 1. – С. 38-39. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 4

  полный текст

  ББК 81.

  Тамашэвіч, Томаш Іосіфавіч
  Культура маўлення і стылістыка ў школьным і ўніверсітэцкім выкладанні
  / Т. І. Тамашэвіч // Беларуская мова і літаратура ў школе. – 1988. – № 2. – С. 20-23. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 5

  полный текст

  ББК 81.

  Сцяцко, Павел Уладзiмiравiч
  Народная словатворчасць
  / П. У. Сцяцко // Беларуская мова і літаратура ў школе. – 1989. – № 12. – С. 22-24. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 6

  полный текст

  ББК 81.41 С48

  Якалцэвіч, Марыя Антонаўна
  Аб аказіянальных утварэннях на аснове прыказак
  / М. А. Якалцэвіч // Словообразование и номинативная деривация в славянских языках. Ч. 2 : тезисы докладов 3 республиканской конференции, Гродно, 5-6 октября 1989 г. / Гродненский гос. ин-т им. Янки Купалы, Гомельский гос. ун-т имени Франциска Скорины ; отв. ред. В. М. Никитевич. – Гродно : 1989. – С. 115-116. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 7

  полный текст

  ББК 81.41 С48

  Тамашэвіч, Томаш Іосіфавіч
  Устойлівыя словазлучэнні аналітычнай структуры ў намінатыўнай сістэме беларускай мовы
  / Т. І. Тамашэвіч // Словообразование и номинативная деривация в славянских языках. Ч. 2 : тезисы докладов 3 республиканской конференции, Гродно, 5-6 октября 1989 г. / Гродненский гос. ин-т им. Янки Купалы, Гомельский гос. ун-т имени Франциска Скорины ; отв. ред. В. М. Никитевич. – Гродно : 1989. – С. 92-94. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 8

  полный текст

  ББК 81.41 С48

  Сцяцко, Павел Уладзiмiравiч
  Маскулінатыўная дэрывацыя ў сучаснай беларускай мове
  / П. У. Сцяцко // Словообразование и номинативная деривация в славянских языках. Ч. 2 : тезисы докладов 3 республиканской конференции, Гродно, 5-6 октября 1989 г. / Гродненский гос. ин-т им. Янки Купалы, Гомельский гос. ун-т имени Франциска Скорины ; отв. ред. В. М. Никитевич. – Гродно : 1989. – С. 89-90. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 9

  полный текст

  ББК 81.41 С48

  Памецька, Ніна Казіміраўна
  Назвы воінаў па прадметах іх узбраення ў старабеларускай мове
  / Н. К. Памецька // Словообразование и номинативная деривация в славянских языках. Ч. 2 : тезисы докладов 3 республиканской конференции, Гродно, 5-6 октября 1989 г. / Гродненский гос. ин-т им. Янки Купалы, Гомельский гос. ун-т имени Франциска Скорины ; отв. ред. В. М. Никитевич. – Гродно : 1989. – С. 65-67. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 10

  полный текст

  ББК 81.41 С48

  Навіцкі, Пётр Лявонавіч
  Тыпалогія рэалізацыі [л] /[l] у [ў]/[u] у беларускай і славенскай літаратурных мовах
  / П. Л. Навіцкі // Словообразование и номинативная деривация в славянских языках. Ч. 2 : тезисы докладов 3 республиканской конференции, Гродно, 5-6 октября 1989 г. / Гродненский гос. ин-т им. Янки Купалы, Гомельский гос. ун-т имени Франциска Скорины ; отв. ред. В. М. Никитевич. – Гродно : 1989. – С. 63-65. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 11

  полный текст

  ББК 81.41 С48

  Лепешаў, Iван Якаўлевiч
  Аб фразеалагізацыі крылатых выразаў
  / I. Я. Лепешаў // Словообразование и номинативная деривация в славянских языках. Ч. 2 : тезисы докладов 3 республиканской конференции, Гродно, 5-6 октября 1989 г. / Гродненский гос. ин-т им. Янки Купалы, Гомельский гос. ун-т имени Франциска Скорины ; отв. ред. В. М. Никитевич. – Гродно : 1989. – С. 57-58. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 12

  полный текст

  ББК 81.41 С48

  Карацінская, Дарья Мiкалаеўна
  Утварэнне ананімічных прыметнікаў у сучаснай беларускай мове
  / Д. М. Карацінская // Словообразование и номинативная деривация в славянских языках. Ч. 2 : тезисы докладов 3 республиканской конференции, Гродно, 5-6 октября 1989 г. / Гродненский гос. ин-т им. Янки Купалы, Гомельский гос. ун-т имени Франциска Скорины ; отв. ред. В. М. Никитевич. – Гродно : 1989. – С. 38-40. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 13

  полный текст

  ББК 81.41 С48

  Данільчык, Зінаіда Пятроўна
  Дэрывацыйныя магчымасці граматычных антонімаў-прыметнікаў у сучаснай беларускай мове
  / З. П. Данільчык // Словообразование и номинативная деривация в славянских языках. Ч. 2 : тезисы докладов 3 республиканской конференции, Гродно, 5-6 октября 1989 г. / Гродненский гос. ин-т им. Янки Купалы, Гомельский гос. ун-т имени Франциска Скорины ; отв. ред. В. М. Никитевич. – Гродно : 1989. – С. 30-32. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 14

  полный текст

  ББК 81.41 С48

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Утварэнне фразеалагізмаў шляхам канкрэтызацыі ўнутранага вобраза
  / М. А. Даніловіч // Словообразование и номинативная деривация в славянских языках. Ч. 2 : тезисы докладов 3 республиканской конференции, Гродно, 5-6 октября 1989 г. / Гродненский гос. ин-т им. Янки Купалы, Гомельский гос. ун-т имени Франциска Скорины ; отв. ред. В. М. Никитевич. – Гродно : 1989. – С. 29-30. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 15

  полный текст

  ББК 81.

  Данільчык, Зінаіда Пятроўна
  Аманімічныя злучнікі і злучальныя словы ў складаназалежных сказах
  / З. П. Данільчык // Беларуская мова і літаратура ў школе. – 1990. – № 3. – С. 19-23. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 16

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Работа па фразеалогіі пры вывучэнні іменных часцін мовы
  / М. А. Даніловіч // Беларуская мова і літаратура ў школе. – 1990. – № 10. – С. 39-44. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 17

  полный текст

  ББК 81.

  Тамашэвіч, Томаш Іосіфавіч
  Даследаванне блізкароднаснага сінтаксісу
  / Т. І. Тамашэвіч // Беларуская мова і літаратура ў школе. – 1990. – № 6. – С. 77-78. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 18

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Работа па фразеалогіі пры вывучэнні словаўтварэння і арфаграфіі
  / М. А. Даніловіч // Беларуская мова і літаратура ў школе. – 1990. – № 6. – С. 8-10. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 19

  полный текст

  ББК 81.

  Тамашэвіч, Томаш Іосіфавіч
  Роднае слова і правільнасць яго выкарыстання
  / Т. І. Тамашэвіч // Беларуская мова і літаратура ў школе. – 1990. – № 4. – С. 41-45. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 20

  полный текст

  ББК 81.

  Сцяцко, Павел Уладзiмiравiч
  Размежаванне відаў даданых сказаў
  / П. У. Сцяцко // Беларуская мова і літаратура ў школе. – 1990. – № 3. – С. 10-13. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 21

  полный текст

  ББК 81.

  Сцяцко, Павел Уладзiмiравiч
  Зберажэм усе роднае
  / П. У. Сцяцко // Беларуская мова і літаратура ў школе. – 1991. – № 1. – С. 7-11. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 22

  полный текст

  ББК 80.4 Ш22

  Данільчык, А. М.
  Спосабы выражэння антамічных адносін у аднакаранёвых назоўніках
  / А. М. Данільчык // Шануючы спадчыну Я. Карскага... : другія навуковыя чытаннi / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; адказны рэд. М. І. Канюшкевіч ; Рэдкал.: З. П. Данільчык, М. І. Канюшкевіч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1991. – С. 57-59. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 23

  полный текст

  ББК 80.4 Ш22

  Памецька, Ніна Казіміраўна
  "Слоўнік мовы Скарыны" У. В. Анічэнкі
  / Н. К. Памецька // Шануючы спадчыну Я. Карскага... : другія навуковыя чытаннi / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; адказны рэд. М. І. Канюшкевіч ; Рэдкал.: З. П. Данільчык, М. І. Канюшкевіч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1991. – С. 51-56. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 24

  полный текст

  ББК 80.4 Ш22

  Данільчык, Зінаіда Пятроўна
  Прэдыктыўнае ўжыванне эмацыянальна-ацэначных назоўнікаў пры дзейніку-інфінітыве
  / З. П. Данільчык // Шануючы спадчыну Я. Карскага... : другія навуковыя чытаннi / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; адказны рэд. М. І. Канюшкевіч ; Рэдкал.: З. П. Данільчык, М. І. Канюшкевіч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1991. – С. 39-43. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 25

  полный текст

  ББК 80.4 Ш22

  Корчиц, М. А.
  О выражении и структуре деепричастных конструкций в "Белорусах" Е.Ф. Карского
  / М. А. Корчиц // Шануючы спадчыну Я. Карскага... : другія навуковыя чытаннi / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; адказны рэд. М. І. Канюшкевіч ; Рэдкал.: З. П. Данільчык, М. І. Канюшкевіч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1991. – С. 7-12. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 26

  полный текст

  ББК 80.4 Ш22

  Карацінская, Дарья Мiкалаеўна
  Некаторыя пытанні структурна-семантычнай дывергенцыі слова ў беларускай мове
  / Д. М. Карацінская // Шануючы спадчыну Я. Карскага... : другія навуковыя чытаннi / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; адказны рэд. М. І. Канюшкевіч ; Рэдкал.: З. П. Данільчык, М. І. Канюшкевіч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1991. – С. 44-50. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 27

  полный текст

  ББК 81.

  Сцяцко, Павел Уладзiмiравiч
  Віды аднасастаўных сказаў і іх размежаванне
  / П. У. Сцяцко // Беларуская мова і літаратура ў школе. – 1991. – № 5. – С. 25-28. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 28

  полный текст

  ББК 81.

  Марціноўскі, Петр
  Новы тэрміналагічны даведнік.- Рэц. на кн.: Сцяцко П.У. Новы тэрміналагічны даведнік / П.У. Сцяцко, М.Ф. Гуліцкі , Л.А. Антанюк.- Мн.: Вышэйшая школа, 1990. - 222с.
  / П. Марціноўскі // Беларуская мова і літаратура ў школе. – 1991. – № 3. – С. 78-79. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 29

  полный текст

  ББК 74.

  Уступны экзамен: якім яму быць?
  // Беларуская мова і літаратура ў школе. – 1991. – № 1. – С. 35-39. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 30

  полный текст

  ББК 80.4 Ш22

  Янушкевіч, Станіслаў Антонавіч
  Айконімы гідранімічнага паходжання заходняй Гродзеншчыны
  / С. А. Янушкевіч // Шануючы спадчыну Я. Карскага... : трэція навуковыя чытаннi / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; адказны за вып. С. М. Антонава ; рэдкал.: С. М. Антонава [и др.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1992. – С. 70-75. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 31

  полный текст

  ББК 80.4 Ш22

  Данільчык, А. М.
  Стылістычнае выкарыстанне антонімаў-назоўнікаў у сучаснай беларускай мове
  / А. М. Данільчык // Шануючы спадчыну Я. Карскага... : трэція навуковыя чытаннi / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; адказны за вып. С. М. Антонава ; рэдкал.: С. М. Антонава [и др.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1992. – С. 22-25. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 32

  полный текст

  ББК 80.4 Ш22

  Данільчык, Зінаіда Пятроўна
  Прэдыкатыўнае ўжыванне назоўнікаў пры дзейніку-інфінітыве
  / З. П. Данільчык // Шануючы спадчыну Я. Карскага... : трэція навуковыя чытаннi / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; адказны за вып. С. М. Антонава ; рэдкал.: С. М. Антонава [и др.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1992. – С. 26-29. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 33

  полный текст

  ББК 80.4 Ш22

  Калугін, Андрэй Федаравіч
  Некаторыя пытанні сінтагматычных адносін у лексіцы
  / А. Ф. Калугін // Шануючы спадчыну Я. Карскага... : трэція навуковыя чытаннi / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; адказны за вып. С. М. Антонава ; рэдкал.: С. М. Антонава [и др.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1992. – С. 30-32. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 34

  полный текст

  ББК 80.4 Ш22

  Карацінская, Д. М.
  Марфематычная структура слова і аманімія ў сучаснай беларускай мове
  / Д. М. Карацінская // Шануючы спадчыну Я. Карскага... : трэція навуковыя чытаннi / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; адказны за вып. С. М. Антонава ; рэдкал.: С. М. Антонава [и др.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1992. – С. 41-45. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 35

  полный текст

  ББК 81. Я41

  Конюшкевич, Мария Иосифовна
  Языковая ситуация в Беларуси и особенности функционирования русского и белорусского языков
  / М. И. Конюшкевич // Язык в контексте общественного развития = Language in the Context of Social Development. – Москва : 1994. – С. 213-221. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 36

  полный текст

  ББК 80.4 Ш22

  Якалцэвіч, Марыя Антонаўна
  Прыказкі як ілюстрацыйны матэрыял у слоўніках
  / М. А. Якалцэвіч // Шануючы спадчыну Я. Карскага... : чацвёртыя навуковыя чытаннi. У 2 ч. Ч. 2 / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; Рэдкал. С. Я. Кострыца ; Рэдкал.: М. І. Канюшкевіч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1994. – С. 111-114. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 37

  полный текст

  ББК 80.4 Ш22

  Рычкова, Людмила Васильевна
  К вопросу о машинном фонде белорусского языка
  / Л. В. Рычкова // Шануючы спадчыну Я. Карскага... : чацвёртыя навуковыя чытаннi. У 2 ч. Ч. 2 / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; Рэдкал. С. Я. Кострыца ; Рэдкал.: М. І. Канюшкевіч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1994. – С. 132-134. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 38

  полный текст

  ББК 80.4 Ш22

  Янушкевіч, Станіслаў Антонавіч
  Фармат -іца/ыца ў тапаніміі Заходняй Гродзеншчыны
  / С. А. Янушкевіч // Шануючы спадчыну Я. Карскага... : чацвёртыя навуковыя чытаннi. У 2 ч. Ч. 2 / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; Рэдкал. С. Я. Кострыца ; Рэдкал.: М. І. Канюшкевіч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1994. – С. 63-66. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 39

  полный текст

  ББК 80.4 Ш22

  Данільчык, А. М.
  Семантычная характарыстыка антонімаў-назоўнікаў у сучаснай беларускай мове
  / А. М. Данільчык // Шануючы спадчыну Я. Карскага... : чацвёртыя навуковыя чытаннi. У 2 ч. Ч. 2 / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; Рэдкал. С. Я. Кострыца ; Рэдкал.: М. І. Канюшкевіч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1994. – С. 40-43. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 40

  полный текст

  ББК 80.4 Ш22

  Маршэўская, Валянцiна Васiльеўна
  Мнагазначнасць фразеалагізмаў са структурай сказа
  / В. В. Маршэўская // Шануючы спадчыну Я. Карскага... : чацвёртыя навуковыя чытаннi. У 2 ч. Ч. 2 / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; Рэдкал. С. Я. Кострыца ; Рэдкал.: М. І. Канюшкевіч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1994. – С. 97-101. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 41

  полный текст

  ББК 80.4 Ш22

  Лепешаў, Iван Якаўлевiч
  Колькасныя характарыстыкі ў фразеалогіі
  / I. Я. Лепешаў // Шануючы спадчыну Я. Карскага... : чацвёртыя навуковыя чытаннi. У 2 ч. Ч. 2 / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; Рэдкал. С. Я. Кострыца ; Рэдкал.: М. І. Канюшкевіч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1994. – С. 92-96. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 42

  полный текст

  ББК 80.4 Ш22

  Лісоўская, Іна Самсонаўна
  Дзеясловы маўленчага ўзаемадзеяння як частка беларускай нацыянальна-моўнай карціны свету (у супастаўленні з рускімі дзеясловамі)
  / І. С. Лісоўская // Шануючы спадчыну Я. Карскага... : чацвёртыя навуковыя чытаннi. У 2 ч. Ч. 2 / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; Рэдкал. С. Я. Кострыца ; Рэдкал.: М. І. Канюшкевіч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1994. – С. 31-34. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 43

  полный текст

  ББК 80.4 Ш22

  Данільчык, Зінаіда Пятроўна
  Безасабова-прэдыкатыўныя словы, якія ўзыходзяць да назоўнікаў, у сучаснай беларускай мове
  / З. П. Данільчык // Шануючы спадчыну Я. Карскага... : чацвёртыя навуковыя чытаннi. У 2 ч. Ч. 2 / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; Рэдкал. С. Я. Кострыца ; Рэдкал.: М. І. Канюшкевіч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1994. – С. 35-39. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 44

  полный текст

  ББК 80.4 Ш22

  Памецька, Ніна Казіміраўна
  Так кажуць на Астравеччыне
  / Н. К. Памецька, М. А. Даніловіч // Шануючы спадчыну Я. Карскага... : чацвёртыя навуковыя чытаннi. У 2 ч. Ч. 1 / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; Рэдкал. С. Я. Кострыца ; Рэдкал.: М. І. Канюшкевіч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1994. – С. 186-191. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 45

  полный текст

  ББК 80.4 Ш22

  Канюшкевіч, Марыя Іосіфаўна
  Пытанні менталітэту у навуковай спадчыне Я. Карскага
  / М. І. Канюшкевіч, В. А. Васілевіч // Шануючы спадчыну Я. Карскага... : чацвёртыя навуковыя чытаннi. У 2 ч. Ч. 1 / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; Рэдкал. С. Я. Кострыца ; Рэдкал.: М. І. Канюшкевіч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1994. – С. 23-30. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 46

  полный текст

  ББК 80.4 Ш22

  Тамашэвіч, Зоя Міхайлаўна
  Прыназоўнікава-склонавая форма як намінатыўная адзінка выражэння мэтавай семантыкі
  / З. М. Тамашэвіч // Шануючы спадчыну Я. Карскага... : чацвёртыя навуковыя чытаннi. У 2 ч. Ч. 1 / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; Рэдкал. С. Я. Кострыца ; Рэдкал.: М. І. Канюшкевіч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1994. – С. 115-117. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 47

  полный текст

  ББК 80.4 Ш22

  Даніловіч, Мікола Аляксандравіч
  Лінгвістычнае краязнаўства Гродзеншчыны
  / М. А. Даніловіч // Шануючы спадчыну Я. Карскага... : чацвёртыя навуковыя чытаннi. У 2 ч. Ч. 1 / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; Рэдкал. С. Я. Кострыца ; Рэдкал.: М. І. Канюшкевіч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1994. – С. 41-45. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 48

  полный текст

  ББК 80.4 Ф94

  Лісоўская, Іна Самсонаўна
  Спосабы прадстаўлення акустычнага аспекту маўлення ў беларускай мове (на матэрыяле дзеяслоўнай лексікі)
  / І. С. Лісоўская // Функцыянальны аспект апісання моўных сістэм : Пятыя Карскія міжнародныя чытанні, 14-15 снежня 1994 г. / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; рэдкал.: М. І. Канюшкевіч, С. Я. Кострыца, Л. И. Смольская. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1995. – С. 51-55. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 49

  полный текст

  ББК 80.4 Ф94

  Якалцэвіч, Марыя Антонаўна
  Я.Ф. Карскі аб прыказках і сучаснае размежаванне паняццяў "прыказка" і "прымаўка"
  / М. А. Якалцэвіч // Функцыянальны аспект апісання моўных сістэм : Пятыя Карскія міжнародныя чытанні, 14-15 снежня 1994 г. / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; рэдкал.: М. І. Канюшкевіч, С. Я. Кострыца, Л. И. Смольская. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1995. – С. 115-119. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 50

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Р96

  Лепешаў, Iван Якаўлевiч
  Некатарыя асаблівасці мовы Янкі Купалы
  / I. Я. Лепешаў // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : матэрыялы навуковай канферэнцыi 3 - 6 кастрычнiка 1995 г. / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; Рэдкал. І. В. Жук, А. М. Пяткевіч, Т. І. Тамашэвіч. – Гродна : 1996. – С. 113-118. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


123456789...>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека