Белорусский язык


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 1704
 • 101

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 М58

  Лепешаў, Iван Якаўлевiч
  Моўныя асаблівасці п'есы Я. Купалы "Тутэйшыя"
  / I. Я. Лепешаў // Міжнародныя Купалаўскія чытанні : матэрыялы навуковай канферэнцыі, Гродна, 25-27 лістапада 1997 г. / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; рэд. кал.: Д. М. Лебядзевіч, М. У. Мікуліч, А. М. Пяткевіч. – Гродна : ГрДУ, 1999. – С. 241-247. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 102

  полный текст

  ББК 81.

  Варановіч, Валерый Леанiдавiч
  Да праблемы словаўтваральнай структуры назваў асобы жаночага полу
  / В. Л. Варановіч // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя. Філасофія. Культуралогія. Псіхалогія. Правазнаўства. Філалогія. – 1999. – № 2. – С. 130-133. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 103

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Прынцыпы складання слоўніка рэгіянальнай фразеалогіі Гродзеншчыны
  / М. А. Даніловіч // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя. Філасофія. Культуралогія. Псіхалогія. Правазнаўства. Філалогія. – 1999. – № 2. – С. 112-116. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 104

  полный текст

  ББК 81.

  Лісоўская, Іна Самсонаўна
  Лексіка-семантычная група дзеясловаў маўлення як мадэль моўнай карціны свету
  / І. С. Лісоўская // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя. Філасофія. Культуралогія. Псіхалогія. Правазнаўства. Філалогія. – 1999. – № 2. – С. 138-143. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 105

  полный текст

  ББК 81.

  Варановіч, Валерый Леанiдавiч
  Кампаратыўны аналіз фрагментаў тэкстаў: да пытання аб сінтаксічнай атрыбуцыйнай мадэлі твора
  / В. Л. Варановіч, І. В. Жук, В. Р. Родчанка // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя. Філасофія. Культуралогія. Псіхалогія. Правазнаўства. Філалогія. – 1999. – № 2. – С. 134-137. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 106

  полный текст

  ББК 81.411.3 Б90

  Бубновіч, Іна Іванаўна
  Засваенне іншамоўных слоў беларускаю літаратурнаю моваю
  : дапам. для студ. фiлал. спец. выш. навуч. устаноў / І. І. Бубновіч ; Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; пад рэд. П. У. Сцяцко. – Гродна : ГрДУ, 2000. – 107 с. – 347р., 50экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 107

  полный текст

  ББК 83.3(2=Бела)6-8 Купала Р96

  Багдзевіч, А. У.
  Ужыванне формаў дзеепрыметнікаў у мове твораў Янкі Купалы
  / А. У. Багдзевіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : матэрыялы навуковай канферэнцыі 27 кастрычнiка 1999 года. Гродна / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; пад рэд. М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ, 2000. – С. 82-87. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 108

  полный текст

  ББК 81.

  Лепешаў, Iван Якаўлевiч
  Некаторыя пытанні варыянтнасці фразеалагізмаў
  / I. Я. Лепешаў, І. М. Хлусевіч // Беларуская мова і літаратура : У дапамогу педагогу. – 2000. – № 1. – С. 102-113. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 109

  полный текст

  ББК 81.

  Варановіч, Валерый Леанiдавiч
  Вандроўніца - вандроўнік, вандровец: пра рэалізацыю родавай карэляцыі асабовых назоўнікаў
  / В. Л. Варановіч // Роднае слова. – 2000. – № 4. – С. 25-27. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 110

  полный текст

  ББК 81.

  Сіплівеня, Жанна Сямёнаўна
  Пакліканне - лінгвістыка : [да юбілею Паўла Сцяцко]
  / Ж. С. Сіплівеня // Роднае слова. – 2000. – № 3. – С. 27-29. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 111

  полный текст

  ББК 81.

  Багдзевіч, Анатоль Іосіфавіч
  Грунтоўны тэрміналагічны даведнік .- Рэц. на кн.: Каладзінскі А. Руска-беларускі фізічны слоўнік / А.Каладзінскі, Д. Карацінская, П.Сцяцко.- Гродна, 1999 / А. Каладзінскі
  / А. I. Багдзевіч, Ж. С. Сіплівеня // Роднае слова. – 2000. – № 1. – С. 40-42. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 112

  полный текст

  ББК 81.

  Багдзевіч, Анатоль Іосіфавіч
  У пошуку аптымальных варыянтаў тэрмінаў.- Рэц. на кн.: Тэорыя і практыка беларускай тэрміналогіі / пад рэд. А .Падлужнага.- М.: Беларуская навука, 1999.-175с.
  / А. I. Багдзевіч // Роднае слова. – 2000. – № 12. – С. 42-44. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 113

  полный текст

  ББК 81.

  Сячэйка, Святлана Георгiеўна
  З жаночага гарнітура: назвы спадніц у гаворках Гродзеншчыны
  / С. Г. Сячэйка // Роднае слова. – 2000. – № 4. – С. 28-29. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 114

  полный текст

  ББК 81.

  Хлусевіч, Ірына Міхайлаўна
  Спрэчныя пытанні лексічнай варыянтнасці фразеалагізмаў
  / І. М. Хлусевіч // Роднае слова. – 2000. – № 10. – С. 33-35. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 115

  полный текст

  ББК 81.

  Лепешаў, Iван Якаўлевiч
  Аналіз мовы на ўроках літаратуры
  / I. Я. Лепешаў // Роднае слова. – 2000. – № 7. – С. 57-60. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 116

  полный текст

  ББК 81.

  Сцяцко, Павел Уладзiмiравiч
  Сучасныя моўныя рэальнасці і праект новай рэдакцыі "Правілаў беларускай арфаграфіі і адукацыі"
  / П. У. Сцяцко // Роднае слова. – 2000. – № 3. – С. 30-34. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 117

  полный текст

  ББК 80.4 М74

  Лапкоўская, Алена Мiкалаеўна
  Да пытання аб тэрмінах-амонімах у беларускай батанічнай тэрміналогіі
  / А. М. Лапкоўская // Мова ў святле класічнай спадчыны і сучасных парадыгм : тэзісы дакл. VIII мiжнар. Карскіх чытанняў, Мінск-Гродна, 14-17 снежня 2000 г. / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт ; адказны рэд. М. І. Канюшкевіч ; рэд. кал.: С. М. Антонава [и др.]. – Гродна : ГрДУ, 2000. – С. 205-209. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 118

  полный текст

  ББК 74.261.9 Л48

  Лепешаў, Iван Якаўлевiч
  Лiнгвiстычны аналiз лiтаратурнага твора: у 2 ч. ч.2: навуч. дапам
  / I. Я. Лепешаў. – Гродна : ГрДУ, 2000. – 124 с. – 311р. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 119

  полный текст

  ББК 83.3(4=БЕЛ.)6 Л48

  Лепешаў, Iван Якаўлевiч
  Дазнанні
  / I. Я. Лепешаў. – Гродна : Абласное аддзяленне Беларускага фонду культуры, 2000. – 88 с. – 200р., 3экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 120

  полный текст

  ББК 81.41 С48

  Багдзевіч, Анатоль Іосіфавіч
  Асноўныя тэндэнцыі лексіграфічнага адлюстравання адвербальных тэрмінаадзінак-ад'ектыва ў беларускай мове ў 1990-2000 г.
  / А. I. Багдзевіч // Словообразование и номинативная деривация в славянских языках: материалы VII Международной научной конференции 14 - 15 апреля 2000 г. Гродно / Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы ; Отв. ред. А. В. Никитевич. – Гродно : ГрГУ, 2000. – С. 157-160. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 121

  полный текст

  ББК 83.3(2=Бела)6-8 Купала Р96

  Хлусевіч, Ірына Міхайлаўна
  Фармальныя варыянты фразеалагізмаў
  / І. М. Хлусевіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : матэрыялы навуковай канферэнцыі 27 кастрычнiка 1999 года. Гродна / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; пад рэд. М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ, 2000. – С. 147-153. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 122

  полный текст

  ББК 81.411.3 М74

  Тамашэвіч, Томаш Іосіфавіч
  Школьны падручнік: праблемы і перспектывы
  / Т. І. Тамашэвіч // Мова і літаратура ў сярэдняй і вышэйшай школе: актуальныя праблемы выкладання : матэр. рэсп. навуковай канф. 27 красавіка 2000 г., Гродна, РБ / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; пад рэд. М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ, 2000. – С. 33-35. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 123

  полный текст

  ББК 81.411.3 М74

  Данільчык, Зінаіда Пятроўна
  Тыпы сінтаксічна непадзельных словазлучэнняў і іх вывучэнне ў школе і ВНУ
  / З. П. Данільчык // Мова і літаратура ў сярэдняй і вышэйшай школе: актуальныя праблемы выкладання : матэр. рэсп. навуковай канф. 27 красавіка 2000 г., Гродна, РБ / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; пад рэд. М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ, 2000. – С. 42-48. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 124

  полный текст

  ББК 81.411.3 М74

  Лепешаў, Iван Якаўлевiч
  Спецыфіка мастацкага маўлення
  / I. Я. Лепешаў // Мова і літаратура ў сярэдняй і вышэйшай школе: актуальныя праблемы выкладання : матэр. рэсп. навуковай канф. 27 красавіка 2000 г., Гродна, РБ / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; пад рэд. М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ, 2000. – С. 3-8. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 125

  полный текст

  ББК 81.411.3 М74

  Якалцэвіч, Марыя Антонаўна
  Прыказкі ў "Тлумачальным слоўніку беларускай літаратурнай мовы"
  / М. А. Якалцэвіч // Мова і літаратура ў сярэдняй і вышэйшай школе: актуальныя праблемы выкладання : матэр. рэсп. навуковай канф. 27 красавіка 2000 г., Гродна, РБ / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; пад рэд. М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ, 2000. – С. 75-81. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 126

  полный текст

  ББК 81.411.3 М74

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Перспектывы выкладання камунікатыўна арыентаванага курса роднай мовы ў ВНУ
  / Н. Э. Шандроха // Мова і літаратура ў сярэдняй і вышэйшай школе: актуальныя праблемы выкладання : матэр. рэсп. навуковай канф. 27 красавіка 2000 г., Гродна, РБ / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; пад рэд. М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ, 2000. – С. 35-38. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 127

  полный текст

  ББК 81.411.3 М74

  Хлусевіч, Ірына Міхайлаўна
  Пераменныя кампаненты фразеалагізмаў
  / І. М. Хлусевіч // Мова і літаратура ў сярэдняй і вышэйшай школе: актуальныя праблемы выкладання : матэр. рэсп. навуковай канф. 27 красавіка 2000 г., Гродна, РБ / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; пад рэд. М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ, 2000. – С. 107-112. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 128

  полный текст

  ББК 81.411.3 М74

  Усачэнка, Ірына Антонаўна
  Новы курс «Беларуская мова (прафесійная лексіка)» у падрыхтоўцы студэнтаў спецыяльнасці «Замежныя мовы»
  / І. А. Усачэнка // Мова і літаратура ў сярэдняй і вышэйшай школе: актуальныя праблемы выкладання : матэр. рэсп. навуковай канф. 27 красавіка 2000 г., Гродна, РБ / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; пад рэд. М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ, 2000. – С. 58-60. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 129

  полный текст

  ББК 81.411.3 М74

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Марфалагічныя асаблівасці дзеяслоўных і прыслоўных фразеалагізмаў--спалучэнняў
  / А. С. Садоўская // Мова і літаратура ў сярэдняй і вышэйшай школе: актуальныя праблемы выкладання : матэр. рэсп. навуковай канф. 27 красавіка 2000 г., Гродна, РБ / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; пад рэд. М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ, 2000. – С. 60-66. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 130

  полный текст

  ББК 81.411.3 М74

  Кострыца, Святлана Якаўлеўна
  Камунікатыўна-дзейсны прынцып і яго рэалізацыя ў праграме і падручніках па беларускай мове для пачатковых класаў
  / С. Я. Кострыца // Мова і літаратура ў сярэдняй і вышэйшай школе: актуальныя праблемы выкладання : матэр. рэсп. навуковай канф. 27 красавіка 2000 г., Гродна, РБ / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; пад рэд. М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ, 2000. – С. 19-22. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 131

  полный текст

  ББК 81.411.3 М74

  Лісоўская, Іна Самсонаўна
  Кагнітыўны падыход да вывучэння лексіка-семантычнай групы дзеясловаў маўлення ў ВНУ
  / І. С. Лісоўская // Мова і літаратура ў сярэдняй і вышэйшай школе: актуальныя праблемы выкладання : матэр. рэсп. навуковай канф. 27 красавіка 2000 г., Гродна, РБ / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; пад рэд. М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ, 2000. – С. 94-101. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 132

  полный текст

  ББК 81.411.3 М74

  Памецька, Ніна Казіміраўна
  Да праблемы вызначэння старажытных тыпаў скланення назоўнікаў
  / Н. К. Памецька // Мова і літаратура ў сярэдняй і вышэйшай школе: актуальныя праблемы выкладання : матэр. рэсп. навуковай канф. 27 красавіка 2000 г., Гродна, РБ / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; пад рэд. М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ, 2000. – С. 69-75. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 133

  полный текст

  ББК 81.411.3 М74

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Вывучэнне фразеалагізмаў у курсе «Беларуская дыялекталогія»
  / М. А. Даніловіч // Мова і літаратура ў сярэдняй і вышэйшай школе: актуальныя праблемы выкладання : матэр. рэсп. навуковай канф. 27 красавіка 2000 г., Гродна, РБ / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; пад рэд. М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ, 2000. – С. 52-58. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 134

  полный текст

  ББК 81.411.3 М74

  Руцкая, Алена Вiтальеўна
  Аспекты развіцця мовы вучняў праз пазакласную працу па беларускай літаратуры
  / А. В. Руцкая // Мова і літаратура ў сярэдняй і вышэйшай школе: актуальныя праблемы выкладання : матэр. рэсп. навуковай канф. 27 красавіка 2000 г., Гродна, РБ / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; пад рэд. М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ, 2000. – С. 279-284. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 135

  полный текст

  ББК 81.02 В74

  Піваварчык, Тамара Анатольеўна
  Аб некаторых этнакультурных асаблівасцях беларускай маўленча-этыкетнай сітуацыі просьбы
  / Т. А. Піваварчык // Вопросы функциональной грамматики : сборник науч. трудов. Вып. 3. – Гродно : 2000. – С. 155-163. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 136

  полный текст

  ББК 81.

  Піваварчык, Тамара Анатольеўна
  Маўленчаэтыкетная сітуацыя "абяцанне". Жанравыя разнавіднасці
  / Т. А. Піваварчык // Роднае слова. – 2000. – № 7. – С. 46-48. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 137

  полный текст

  ББК 81.

  Піваварчык, Тамара Анатольеўна
  Маўленчаэтыкетная сітуацыя "абяцанне". Жанравыя разнавіднасці
  / Т. А. Піваварчык // Роднае слова. – 2000. – № 6. – С. 43-45. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 138

  полный текст

  ББК 81.

  Васілевіч, В.
  Сітуацыя развітання ў беларускім маўленчым этыкеце
  / В. Васілевіч, Т. А. Піваварчык // Роднае слова. – 2000. – № 1. – С. 31-33. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 139

  полный текст

  ББК 81.

  Хлусевіч, Ірына Міхайлаўна
  Варыянтнасць фразеалагізмаў і яе адлюстраванне ў слоўніках
  / І. М. Хлусевіч // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія і сацыялогія. Культуралогія. Мастацтвазнаўства. Педагогіка. Псіх. – 2000. – № 2. – С. 158-162. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 140

  полный текст

  ББК 81.

  Сіплівеня, Жанна Сямёнаўна
  Адметнасці дэрывацыі і функцыянавання адсубстантыўных прыметнікаў з фармантам -ов- у сучаснай беларускай мове
  / Ж. С. Сіплівеня // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія і сацыялогія. Культуралогія. Мастацтвазнаўства. Педагогіка. Псіх. – 2000. – № 1. – С. 112-117. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 141

  полный текст

  ББК 81.

  Багдзевіч, Анатоль Іосіфавіч
  Павел Уладзіміравіч Стяцко (да 70-годдзя з дня нараджэння)
  / А. I. Багдзевіч // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія і сацыялогія. Культуралогія. Мастацтвазнаўства. Педагогіка. Псіх. – 2000. – № 1. – С. 125-126. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 142

  полный текст

  ББК 67.

  Лепешаў, Iван Якаўлевiч
  Пра варыянтнасць і сінанімічнасць у лексіцы і фразеалогіі
  / I. Я. Лепешаў, І. М. Хлусевіч // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія і сацыялогія. Культуралогія. Мастацтвазнаўства. Педагогіка. Псіх. – 2000. – № 1. – С. 108-112. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 143

  полный текст

  ББК 81.

  Піваварчык, Тамара Анатольеўна
  Бог і людзі як фактар трэціх асоб у персаналізацыйнай структуры беларускіх маўленчаэтыкетных сітуацый
  / Т. А. Піваварчык // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія і сацыялогія. Культуралогія. Мастацтвазнаўства. Педагогіка. Псіх. – 2000. – № 3. – С. 139-145. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 144

  полный текст

  ББК 74.261.4 Д87

  Дыдактычны матэрыял да ўрокаў навучання грамаце па разделе "Навучанне грамаце" курса "Методыка выкладання беларускай мовы ў пачатковых класах"
  : для студ. спец. П0402- Педагогіка і методыка пачатковага навучання / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; склад.: З. М. Тамашэвіч, А. М. Якімовіч. – Гродна : ГрДУ, 2000. – 137 с. – 285р., 50экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 145

  полный текст

  ББК 81.411.3 М30

  Маршэўская, Валянцiна Васiльеўна
  Беларуская мова (прафесiйная лексiка)
  : практыкум : вучэб. дапам. / В. В. Маршэўская ; Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы. – Гродна : ГрДУ, 2000. – 131 с. – 580р., 98экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 146

  полный текст

  ББК 81.411.3 М74

  Мова і літаратура ў сярэдняй і вышэйшай школе: актуальныя праблемы выкладання
  : матэр. рэсп. навуковай канф. 27 красавіка 2000 г., Гродна, РБ / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; пад рэд. М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ, 2000. – 333 с. – 1099р., 5экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 147

  полный текст

  ББК 81.411.3 С39

  Сіплівеня, Жанна Сямёнаўна
  Словаўтварэнне прыметнікаў ад іншамоўных назоўнікаў у сучаснай беларускай літаратурнай мове
  : дапаможнiк для студэнтаў вну / Ж. С. Сіплівеня ; Мін-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; навук. рэд. П. У. Сцяцко. – Гродна : ГрДУ, 2000. – 101 с. – 269р., 30экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 148

  полный текст

  ББК 81.411.3-3 Л48

  Лепешаў, Iван Якаўлевiч
  Практыкум па лексікалогіі і фразеалогіі
  : дапаможнік для студэнтаў філалагічных спец. ВНУ / I. Я. Лепешаў, М. А. Якалцэвіч ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ГрДУ, 2001. – 190 с. – 529р., 39экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 149

  полный текст

  ББК 81.

  Піваварчык, Тамара Анатольеўна
  Маўленчая сітуацыя "парада": структура і этыкетныя формулы
  / Т. А. Піваварчык // Роднае слова. – 2001. – № 5. – С. 47-49. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 150

  полный текст

  ББК 81.411.3 С92

  Сцяцко, Павел Уладзiмiравiч
  Уводзіны ў мовазнаўства
  : дапаможнік для студ. / П. У. Сцяцко. – Гродна : ГрДУ, 2001. – 228 с. – 2900р., 53экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<123456789...>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека