Белорусский язык


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 1704
 • 101

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 М58

  Лепешаў, Iван Якаўлевiч
  Моўныя асаблівасці п'есы Я. Купалы "Тутэйшыя"
  / I. Я. Лепешаў // Міжнародныя Купалаўскія чытанні : матэрыялы навуковай канферэнцыі, Гродна, 25-27 лістапада 1997 г. / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; рэд. кал.: Д. М. Лебядзевіч, М. У. Мікуліч, А. М. Пяткевіч. – Гродна : ГрДУ, 1999. – С. 241-247. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 102

  полный текст

  ББК 81.

  Варановіч, Валерый Леанiдавiч
  Да праблемы словаўтваральнай структуры назваў асобы жаночага полу
  / В. Л. Варановіч // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя. Філасофія. Культуралогія. Псіхалогія. Правазнаўства. Філалогія. – 1999. – № 2. – С. 130-133. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 103

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Прынцыпы складання слоўніка рэгіянальнай фразеалогіі Гродзеншчыны
  / М. А. Даніловіч // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя. Філасофія. Культуралогія. Псіхалогія. Правазнаўства. Філалогія. – 1999. – № 2. – С. 112-116. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 104

  полный текст

  ББК 81.

  Лісоўская, Іна Самсонаўна
  Лексіка-семантычная група дзеясловаў маўлення як мадэль моўнай карціны свету
  / І. С. Лісоўская // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя. Філасофія. Культуралогія. Псіхалогія. Правазнаўства. Філалогія. – 1999. – № 2. – С. 138-143. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 105

  полный текст

  ББК 81.

  Варановіч, Валерый Леанiдавiч
  Кампаратыўны аналіз фрагментаў тэкстаў: да пытання аб сінтаксічнай атрыбуцыйнай мадэлі твора
  / В. Л. Варановіч, І. В. Жук, В. Р. Родчанка // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя. Філасофія. Культуралогія. Псіхалогія. Правазнаўства. Філалогія. – 1999. – № 2. – С. 134-137. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 106

  полный текст

  ББК 81.411.3 Б90

  Бубновіч, Іна Іванаўна
  Засваенне іншамоўных слоў беларускаю літаратурнаю моваю
  : дапам. для студ. фiлал. спец. выш. навуч. устаноў / І. І. Бубновіч ; Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; пад рэд. П. У. Сцяцко. – Гродна : ГрДУ, 2000. – 107 с. – 347р., 50экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 107

  полный текст

  ББК 81.411.3 М74

  Усачэнка, Ірына Антонаўна
  Новы курс «Беларуская мова (прафесійная лексіка)» у падрыхтоўцы студэнтаў спецыяльнасці «Замежныя мовы»
  / І. А. Усачэнка // Мова і літаратура ў сярэдняй і вышэйшай школе: актуальныя праблемы выкладання : матэр. рэсп. навуковай канф. 27 красавіка 2000 г., Гродна, РБ / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; пад рэд. М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ, 2000. – С. 58-60. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 108

  полный текст

  ББК 81.411.3 М74

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Марфалагічныя асаблівасці дзеяслоўных і прыслоўных фразеалагізмаў--спалучэнняў
  / А. С. Садоўская // Мова і літаратура ў сярэдняй і вышэйшай школе: актуальныя праблемы выкладання : матэр. рэсп. навуковай канф. 27 красавіка 2000 г., Гродна, РБ / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; пад рэд. М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ, 2000. – С. 60-66. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 109

  полный текст

  ББК 81.411.3 М74

  Кострыца, Святлана Якаўлеўна
  Камунікатыўна-дзейсны прынцып і яго рэалізацыя ў праграме і падручніках па беларускай мове для пачатковых класаў
  / С. Я. Кострыца // Мова і літаратура ў сярэдняй і вышэйшай школе: актуальныя праблемы выкладання : матэр. рэсп. навуковай канф. 27 красавіка 2000 г., Гродна, РБ / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; пад рэд. М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ, 2000. – С. 19-22. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 110

  полный текст

  ББК 81.411.3 М74

  Лісоўская, Іна Самсонаўна
  Кагнітыўны падыход да вывучэння лексіка-семантычнай групы дзеясловаў маўлення ў ВНУ
  / І. С. Лісоўская // Мова і літаратура ў сярэдняй і вышэйшай школе: актуальныя праблемы выкладання : матэр. рэсп. навуковай канф. 27 красавіка 2000 г., Гродна, РБ / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; пад рэд. М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ, 2000. – С. 94-101. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 111

  полный текст

  ББК 81.411.3 М74

  Памецька, Ніна Казіміраўна
  Да праблемы вызначэння старажытных тыпаў скланення назоўнікаў
  / Н. К. Памецька // Мова і літаратура ў сярэдняй і вышэйшай школе: актуальныя праблемы выкладання : матэр. рэсп. навуковай канф. 27 красавіка 2000 г., Гродна, РБ / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; пад рэд. М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ, 2000. – С. 69-75. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 112

  полный текст

  ББК 81.411.3 М74

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Вывучэнне фразеалагізмаў у курсе «Беларуская дыялекталогія»
  / М. А. Даніловіч // Мова і літаратура ў сярэдняй і вышэйшай школе: актуальныя праблемы выкладання : матэр. рэсп. навуковай канф. 27 красавіка 2000 г., Гродна, РБ / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; пад рэд. М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ, 2000. – С. 52-58. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 113

  полный текст

  ББК 81.411.3 М74

  Руцкая, Алена Вiтальеўна
  Аспекты развіцця мовы вучняў праз пазакласную працу па беларускай літаратуры
  / А. В. Руцкая // Мова і літаратура ў сярэдняй і вышэйшай школе: актуальныя праблемы выкладання : матэр. рэсп. навуковай канф. 27 красавіка 2000 г., Гродна, РБ / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; пад рэд. М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ, 2000. – С. 279-284. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 114

  полный текст

  ББК 81.02 В74

  Піваварчык, Тамара Анатольеўна
  Аб некаторых этнакультурных асаблівасцях беларускай маўленча-этыкетнай сітуацыі просьбы
  / Т. А. Піваварчык // Вопросы функциональной грамматики : сборник науч. трудов. Вып. 3. – Гродно : 2000. – С. 155-163. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 115

  полный текст

  ББК 81.

  Піваварчык, Тамара Анатольеўна
  Маўленчаэтыкетная сітуацыя "абяцанне". Жанравыя разнавіднасці
  / Т. А. Піваварчык // Роднае слова. – 2000. – № 7. – С. 46-48. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 116

  полный текст

  ББК 81.

  Піваварчык, Тамара Анатольеўна
  Маўленчаэтыкетная сітуацыя "абяцанне". Жанравыя разнавіднасці
  / Т. А. Піваварчык // Роднае слова. – 2000. – № 6. – С. 43-45. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 117

  полный текст

  ББК 81.

  Васілевіч, В.
  Сітуацыя развітання ў беларускім маўленчым этыкеце
  / В. Васілевіч, Т. А. Піваварчык // Роднае слова. – 2000. – № 1. – С. 31-33. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 118

  полный текст

  ББК 81.

  Хлусевіч, Ірына Міхайлаўна
  Варыянтнасць фразеалагізмаў і яе адлюстраванне ў слоўніках
  / І. М. Хлусевіч // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія і сацыялогія. Культуралогія. Мастацтвазнаўства. Педагогіка. Псіх. – 2000. – № 2. – С. 158-162. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 119

  полный текст

  ББК 81.

  Сіплівеня, Жанна Сямёнаўна
  Адметнасці дэрывацыі і функцыянавання адсубстантыўных прыметнікаў з фармантам -ов- у сучаснай беларускай мове
  / Ж. С. Сіплівеня // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія і сацыялогія. Культуралогія. Мастацтвазнаўства. Педагогіка. Псіх. – 2000. – № 1. – С. 112-117. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 120

  полный текст

  ББК 81.

  Багдзевіч, Анатоль Іосіфавіч
  Павел Уладзіміравіч Стяцко (да 70-годдзя з дня нараджэння)
  / А. I. Багдзевіч // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія і сацыялогія. Культуралогія. Мастацтвазнаўства. Педагогіка. Псіх. – 2000. – № 1. – С. 125-126. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 121

  полный текст

  ББК 67.

  Лепешаў, Iван Якаўлевiч
  Пра варыянтнасць і сінанімічнасць у лексіцы і фразеалогіі
  / I. Я. Лепешаў, І. М. Хлусевіч // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія і сацыялогія. Культуралогія. Мастацтвазнаўства. Педагогіка. Псіх. – 2000. – № 1. – С. 108-112. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 122

  полный текст

  ББК 81.

  Піваварчык, Тамара Анатольеўна
  Бог і людзі як фактар трэціх асоб у персаналізацыйнай структуры беларускіх маўленчаэтыкетных сітуацый
  / Т. А. Піваварчык // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія і сацыялогія. Культуралогія. Мастацтвазнаўства. Педагогіка. Псіх. – 2000. – № 3. – С. 139-145. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 123

  полный текст

  ББК 74.261.4 Д87

  Дыдактычны матэрыял да ўрокаў навучання грамаце па разделе "Навучанне грамаце" курса "Методыка выкладання беларускай мовы ў пачатковых класах"
  : для студ. спец. П0402- Педагогіка і методыка пачатковага навучання / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; склад.: З. М. Тамашэвіч, А. М. Якімовіч. – Гродна : ГрДУ, 2000. – 137 с. – 285р., 50экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 124

  полный текст

  ББК 81.411.3 М30

  Маршэўская, Валянцiна Васiльеўна
  Беларуская мова (прафесiйная лексiка)
  : практыкум : вучэб. дапам. / В. В. Маршэўская ; Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы. – Гродна : ГрДУ, 2000. – 131 с. – 580р., 98экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 125

  полный текст

  ББК 81.411.3 М74

  Мова і літаратура ў сярэдняй і вышэйшай школе: актуальныя праблемы выкладання
  : матэр. рэсп. навуковай канф. 27 красавіка 2000 г., Гродна, РБ / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; пад рэд. М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ, 2000. – 333 с. – 1099р., 5экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<123456789...>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека