Белорусский язык


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 1704
 • 201

  полный текст

  ББК 81.

  Сцяцко, Павел Уладзiмiравiч
  Злучнікавыя словы, паўназначныя часціны мовы: яшчэ пра некаторыя мовазнаўчыя найменні
  / П. У. Сцяцко // Роднае слова. – 2002. – № 2. – С. 40-42. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 202

  полный текст

  ББК 81.

  Лепешаў, Iван Якаўлевiч
  Два акны ці два вокны?: пытанні культуры маўлення
  / I. Я. Лепешаў // Роднае слова. – 2002. – № 2. – С. 75. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 203

  полный текст

  ББК 81.

  Якшук, Людмила Мечиславовна
  Сінтаксічная роля назоўнікавых фразеалагізмаў
  / Л. М. Якшук // Роднае слова. – 2002. – № 1. – С. 82-84. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 204

  полный текст

  ББК 81.

  Лепешаў, Iван Якаўлевiч
  Чаму мы так гаворым?
  / I. Я. Лепешаў // Роднае слова. – 2002. – № 1. – С. 38, 81. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 205

  полный текст

  ББК 81.

  Лепешаў, Iван Якаўлевiч
  Спецыфіка выкарыстання займеннікаў
  / I. Я. Лепешаў // Роднае слова. – 2002. – № 1. – С. 72-73. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 206

  полный текст

  ББК 81.

  Тамашэвіч, Томаш Іосіфавіч
  З любоўю да слова: пра некаторыя адхіленні ад нормаў у мастацкіх тэкстах
  / Т. І. Тамашэвіч // Роднае слова. – 2002. – № 1. – С. 49-52. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 207

  полный текст

  ББК 83.3(4П)5-8 Ажэшка Т28

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Фразеалагізмы ў сказе
  / А. С. Садоўская // Творчасць Элізы Ажэшкі і беларуская культура : зборнiк навуковых прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы", Кафедра польскай філалогіі ; пад рэд. С. П. Мусіенкі. – Гродна : ГрДУ, 2002. – С. 321-326. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 208

  полный текст

  ББК 83.3(4П)5-8 Ажэшка Т28

  Лепешаў, Iван Якаўлевiч
  Сінтаксічна абумоўленае значэнне слоў
  / I. Я. Лепешаў // Творчасць Элізы Ажэшкі і беларуская культура : зборнiк навуковых прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы", Кафедра польскай філалогіі ; пад рэд. С. П. Мусіенкі. – Гродна : ГрДУ, 2002. – С. 166-171. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 209

  полный текст

  ББК 81.411.3 Л48

  Лепешаў, Iван Якаўлевiч
  Сучасная беларуская літаратурная мова: спрэчныя пытанні
  : дапаможнік для студ. / I. Я. Лепешаў ; Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы. – Гродна : ГрДУ, 2002. – 207 с. – ISBN 985-417-354-2 : 3900р., 2экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 210

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Р96

  Якшук, Людміла Мечыславаўна
  Фразеалагічна-семантычныя групы назоўнікавых выразаў
  / Л. М. Якшук // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : матэрыялы навуковай канферэнцыі, Гродна, 24 кастрычнiка 2001 г. / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; рэд. кал.: А. Э. Астраух [и др.]. – Гродна : ГрДУ, 2002. – С. 333-340. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 211

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Р96

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Устарэлыя словы ў складзе дыялектных фразеалагізмаў
  / М. А. Даніловіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : матэрыялы навуковай канферэнцыі, Гродна, 24 кастрычнiка 2001 г. / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; рэд. кал.: А. Э. Астраух [и др.]. – Гродна : ГрДУ, 2002. – С. 312-318. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 212

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Р96

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Спалучальнасць фразеалагізмаў са словамі
  / А. С. Садоўская // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : матэрыялы навуковай канферэнцыі, Гродна, 24 кастрычнiка 2001 г. / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; рэд. кал.: А. Э. Астраух [и др.]. – Гродна : ГрДУ, 2002. – С. 368-377. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 213

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Р96

  Кавальчук, Аксана Іванаўна
  Семантычная дэрывацыя асабовых найменняў з гаворак Гродзеншчыны
  / А. І. Кавальчук // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : матэрыялы навуковай канферэнцыі, Гродна, 24 кастрычнiка 2001 г. / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; рэд. кал.: А. Э. Астраух [и др.]. – Гродна : ГрДУ, 2002. – С. 270-276. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 214

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Р96

  Янушкевіч, Станіслаў Антонавіч
  Састаўныя назвы ў айканіміі Заходняй Гродзеншчыне
  / С. А. Янушкевіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : матэрыялы навуковай канферэнцыі, Гродна, 24 кастрычнiка 2001 г. / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; рэд. кал.: А. Э. Астраух [и др.]. – Гродна : ГрДУ, 2002. – С. 277-279. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 215

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Р96

  Лісоўская, Іна Самсонаўна
  Месца і роля лексіка-семантычнай групы дзеясловаў маўлення ў адлюстраванні нацыянальна-моўнай карціны свету
  / І. С. Лісоўская // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : матэрыялы навуковай канферэнцыі, Гродна, 24 кастрычнiка 2001 г. / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; рэд. кал.: А. Э. Астраух [и др.]. – Гродна : ГрДУ, 2002. – С. 322-328. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 216

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Р96

  Сцяцко, Павел Уладзiмiравiч
  Культура мовы і сучасныя школьныя падручнікі
  / П. У. Сцяцко // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : матэрыялы навуковай канферэнцыі, Гродна, 24 кастрычнiка 2001 г. / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; рэд. кал.: А. Э. Астраух [и др.]. – Гродна : ГрДУ, 2002. – С. 256-262. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 217

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Р96

  Тамашэвіч, Зоя Міхайлаўна
  Камунікатыўна-дзейсны падыход пры вывучэнні часцін мовы ў пачатковых класах
  / З. М. Тамашэвіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : матэрыялы навуковай канферэнцыі, Гродна, 24 кастрычнiка 2001 г. / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; рэд. кал.: А. Э. Астраух [и др.]. – Гродна : ГрДУ, 2002. – С. 263-266. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 218

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Р96

  Данільчык, Зінаіда Пятроўна
  З назіранняў над сінтаксічным ладам паэмы Янкі Купалы "Курган"
  / З. П. Данільчык // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : матэрыялы навуковай канферэнцыі, Гродна, 24 кастрычнiка 2001 г. / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; рэд. кал.: А. Э. Астраух [и др.]. – Гродна : ГрДУ, 2002. – С. 74-78. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 219

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Р96

  Буглак, Жанна Марьяновна
  З гісторыі наймення мучных страваў
  / Ж. М. Буглак // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : матэрыялы навуковай канферэнцыі, Гродна, 24 кастрычнiка 2001 г. / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; рэд. кал.: А. Э. Астраух [и др.]. – Гродна : ГрДУ, 2002. – С. 287-293. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 220

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Р96

  Сіплівеня, Жанна Сямёнаўна
  Да пытання пра конфіксавыя і суфіксавыя прыметнікі ў сучаснай беларускай літаратурнай мове
  / Ж. С. Сіплівеня // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : матэрыялы навуковай канферэнцыі, Гродна, 24 кастрычнiка 2001 г. / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; рэд. кал.: А. Э. Астраух [и др.]. – Гродна : ГрДУ, 2002. – С. 299-305. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 221

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Р96

  Лапкоўская, Алена Мiкалаеўна
  Да пытання аб эмацыянальна-экспрэсіўнай нейтральнасці тэрмінаў
  / А. М. Лапкоўская // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : матэрыялы навуковай канферэнцыі, Гродна, 24 кастрычнiка 2001 г. / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; рэд. кал.: А. Э. Астраух [и др.]. – Гродна : ГрДУ, 2002. – С. 355-361. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 222

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Р96

  Кавалёва, Лілія Яўгенаўна
  Англіцызмы ў беларускай тэрміналогіі транспарту
  / Л. Я. Кавалёва // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : матэрыялы навуковай канферэнцыі, Гродна, 24 кастрычнiка 2001 г. / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; рэд. кал.: А. Э. Астраух [и др.]. – Гродна : ГрДУ, 2002. – С. 385-387. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 223

  полный текст

  ББК 81.

  Піваварчык, Тамара Анатольеўна
  "Братка беларус..." роднай мовы чулыя і ветлівыя словы
  / Т. А. Піваварчык // Роднае слова. – 2002. – № 9. – С. 39-41. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 224

  полный текст

  ББК 81.

  Піваварчык, Тамара Анатольеўна
  Ласкавае слоўка, як сонейка, грэе: пра ўжыванне ўстойлівых выразаў со славамі ласка, ласкавы, ласкава
  / Т. А. Піваварчык // Роднае слова. – 2002. – № 10. – С. 27-29. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 225

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Фразеалагічна-марфалагічныя дыялектызмы
  / М. А. Даніловіч // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія і сацыялогія. Культуралогія. Мастацтвазнаўства. Педагогіка. Псіх. – 2002. – № 1. – С. 122-127. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 226

  полный текст

  ББК 81.411.3 Х60

  Хлусевіч, Ірына Міхайлаўна
  Варыянтнасць фразеалагізмаў у сучаснай беларускай літаратурнай мове
  / І. М. Хлусевіч ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ГрДУ, 2002. – 99 с. – 529р., 40экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 227

  полный текст

  ББК 81.411.3 Л48

  Лепешаў, Iван Якаўлевiч
  Сучасная беларуская літаратурная мова
  : спрэчныя пытанні: дапаможнiк для студэнтаў ВНУ / I. Я. Лепешаў ; Мін-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ГрДУ, 2002. – 207 с. – 915р., 38экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 228

  полный текст

  ББК 81.411.3 М30

  Маршэўская, Валянцiна Васiльеўна
  Беларуская мова
  : прафесійная лексіка ў сінтаксічным і стылістычным аспектах : вучэб. дапам. / В. В. Маршэўская ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2002. – 116 с. – ISBN 985-417-359-3 : 2013р., 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 229

  полный текст

  ББК 81.411.3 Л33

  Леановіч, Раіса Сяменаўна
  Беларуская мова: сінтаксіс словазлучэння і простага сказа
  : вучэб. дапам. па курсе "Беларуская мова. Сінтаксіс" для студ. спец. П 04.02.00 - Педагогіка і методыка пачатковага навучання / Р. С. Леановіч ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2002. – 118 с. – ISBN 985-417-361-5 : 1947р., 64экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 230

  полный текст

  ББК 81.411.3 З15

  Заданні да практычных заняткаў па тэме "Асаблівасці навуковага стылю курса "Беларуская мова (прафесійная лексіка)" для студ. спец. Н04.01.00 - Біялогія, Н06.01.00 - Экалогія
  / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; склад. І. С. Лісоўская. – Гродна : ГрДУ, 2002. – 242 с. – 184р., 60экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 231

  полный текст

  ББК 81.411.3-4 Л48

  Лепешаў, Iван Якаўлевiч
  Чаму мы так гаворым
  : Даведнік / I. Я. Лепешаў ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ГрДУ, 2003. – 155 с. – ISBN 985-417-493-Х : 2924р., 30экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 232

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Лепешаў, Iван Якаўлевiч
  Тэксталагічны аналіз купалавай "Паўлінкі"
  / I. Я. Лепешаў // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : матэрыялы навук. канф., Гродна, 24 кастрычніка 2003 г. / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; рэд. рада: У. I. Каяла, П. У. Сцяцко, Т. І. Тамашэвіч. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 90-95. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 233

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Данільчык, Зінаіда Пятроўна
  Структурныя тыпы выказніка ў паэме Янкі Купалы "Бандароўна"
  / З. П. Данільчык // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : матэрыялы навук. канф., Гродна, 24 кастрычніка 2003 г. / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; рэд. рада: У. I. Каяла, П. У. Сцяцко, Т. І. Тамашэвіч. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 125-129. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 234

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Бурлыка, Сяргей Іванавіч
  Прыметнікавыя фразеалагізмы ў творах Янкі Купалы
  / С. І. Бурлыка // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : матэрыялы навук. канф., Гродна, 24 кастрычніка 2003 г. / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; рэд. рада: У. I. Каяла, П. У. Сцяцко, Т. І. Тамашэвіч. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 130-133. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 235

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Буглак, Жанна Марьяновна
  Абрадавыя стравы і іх найменні на Гродзеншчыне
  / Ж. М. Буглак // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : матэрыялы навук. канф., Гродна, 24 кастрычніка 2003 г. / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; рэд. рада: У. I. Каяла, П. У. Сцяцко, Т. І. Тамашэвіч. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 305-312. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 236

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Багдзевіч, Анатоль Іосіфавіч
  Да пытання аб вывучэнні граматычных катэгорый дзеепрыметніка
  / А. I. Багдзевіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : матэрыялы навук. канф., Гродна, 24 кастрычніка 2003 г. / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; рэд. рада: У. I. Каяла, П. У. Сцяцко, Т. І. Тамашэвіч. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 291-296. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 237

  полный текст

  ББК 81.41 С47

  Сцяцко, Павел Уладзiмiравiч
  Фарманты –нік/-льнік і –шчык (-чык)/-льшчык у марфемна-дэрывацыйнай сістэме сучаснай беларускай мовы
  / П. У. Сцяцко // Славянскія мовы, літаратуры і культуры: этнас у святле гісторыі і сучаснасці : Зб. навук. прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад рэд. С.Ф. Мусіенка. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 266-269. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 238

  полный текст

  ББК 81.41 С47

  Конюшкевич, Мария Иосифовна
  Триада или тетрада? (к вопросу о белорусской цветовой картине мира)
  / М. И. Конюшкевич // Славянскія мовы, літаратуры і культуры: этнас у святле гісторыі і сучаснасці : Зб. навук. прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад рэд. С.Ф. Мусіенка. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 280-285. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 239

  полный текст

  ББК 81.41 С47

  Янушкевіч, Станіслаў Антонавіч
  Тапаграфічныя і культурныя назвы на карце Гродзеншчыны
  / С. А. Янушкевіч // Славянскія мовы, літаратуры і культуры: этнас у святле гісторыі і сучаснасці : Зб. навук. прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад рэд. С.Ф. Мусіенка. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 241-246. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 240

  полный текст

  ББК 81.41 С47

  Лапкоўская, Алена Мiкалаеўна
  Стратыфікацыя лексікі спецыяльных тэкстаў 1924 года выдання
  / А. М. Лапкоўская // Славянскія мовы, літаратуры і культуры: этнас у святле гісторыі і сучаснасці : Зб. навук. прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад рэд. С.Ф. Мусіенка. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 235-241. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 241

  полный текст

  ББК 81.41 С47

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Семантыка слова чапец у вясельнай абраднасці
  / І. В. Піваварчык // Славянскія мовы, літаратуры і культуры: этнас у святле гісторыі і сучаснасці : Зб. навук. прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад рэд. С.Ф. Мусіенка. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 217-221. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 242

  полный текст

  ББК 81.41 С47

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Рускамоўныя элементы ў складзе беларускіх дыялектных фразеалагізмаў
  / М. А. Даніловіч // Славянскія мовы, літаратуры і культуры: этнас у святле гісторыі і сучаснасці : Зб. навук. прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад рэд. С.Ф. Мусіенка. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 285-293. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 243

  полный текст

  ББК 81.41 С47

  Лепешаў, Iван Якаўлевiч
  Назоўнікі ў мове і ў маўленні
  / I. Я. Лепешаў // Славянскія мовы, літаратуры і культуры: этнас у святле гісторыі і сучаснасці : Зб. навук. прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад рэд. С.Ф. Мусіенка. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 261-266. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 244

  полный текст

  ББК 81.41 С47

  Загідулін, Аляксей Мікалаевіч
  Законы аб мове 31 ліпеня 1924 года як чыннік нацыянальнай палітыкі польскіх улад у Заходняй Беларусі
  / А. М. Загідулін // Славянскія мовы, літаратуры і культуры: этнас у святле гісторыі і сучаснасці : Зб. навук. прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад рэд. С.Ф. Мусіенка. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 320-325. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 245

  полный текст

  ББК 81.41 С47

  Кавалёва, Лілія Яўгенаўна
  Да праблемы лінейнай даўжыні тэрміна
  / Л. Я. Кавалёва // Славянскія мовы, літаратуры і культуры: этнас у святле гісторыі і сучаснасці : Зб. навук. прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад рэд. С.Ф. Мусіенка. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 273-275. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 246

  полный текст

  ББК 81.41 С47

  Буглак, Жанна Марьяновна
  Беларуска-польскія моўныя стасункі (на матэрыяле найменняў ежы ў народнай мове Гродзеншчыны)
  / Ж. М. Буглак // Славянскія мовы, літаратуры і культуры: этнас у святле гісторыі і сучаснасці : Зб. навук. прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад рэд. С.Ф. Мусіенка. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 293-300. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 247

  полный текст

  ББК 81.41 С47

  Асіпчук, Аксана Мікалаеўна
  Антонімы-назоўнікі ў паэтычнай спадчыне Янкі Купалы
  / А. М. Асіпчук // Славянскія мовы, літаратуры і культуры: этнас у святле гісторыі і сучаснасці : Зб. навук. прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад рэд. С.Ф. Мусіенка. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 269-273. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 248

  полный текст

  ББК 81.41 С47

  Сідлярэвіч, А. В.
  Адлічэбнікавыя суфіксавыя назоўнікі з значэннем асобы ў нямецкай і беларускай мовах
  / А. В. Сідлярэвіч // Славянскія мовы, літаратуры і культуры: этнас у святле гісторыі і сучаснасці : Зб. навук. прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; пад рэд. С.Ф. Мусіенка. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 308-311. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 249

  полный текст

  ББК 81.

  Кавалёва, Лілія Яўгенаўна
  Тэрмінаэлементы з класічных моваў у англійскіх лексемах беларускай тэрміналогіі
  / Л. Я. Кавалёва // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія і сацыялогія. Культуралогія. Мастацтвазнаўства. Педагогіка. Псіх. – 2003. – № 3. – С. 136-141. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 250

  полный текст

  ББК 83.

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Намітка ў нацыянальнай карціне свету: функцыі і семантыка
  / І. В. Піваварчык // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія і сацыялогія. Культуралогія. Мастацтвазнаўства. Педагогіка. Псіх. – 2003. – № 3. – С. 145-154. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<123456789...>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека