Белорусский язык


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 1702
 • 71

  полный текст

  ББК 81.02 С48

  Сячэйка, Святлана Георгiеўна
  Словаўтапральная структура афіксавых дэрыватаў-назваў адзення ў гаворках Гродзеншчыны
  / С. Г. Сячэйка // Словообразование и номинативная деривация в славянских языках: в 2 ч. Ч. 1 : материалы VI Международной научной конференции, 28-29 мая 1998 г. / Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы ; отв. ред. С. А. Емельянова. – Гродно : 1998. – С. 224-227. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 72

  полный текст

  ББК 81.02 С48

  Сіплівеня, Жанна Сямёнаўна
  Дэрывацыйныя мажлівасці суфікса -н- пры спалучэнні з іменнымі іншамоўнымі асновамі ў сучаснай беларускай мове
  / Ж. С. Сіплівеня // Словообразование и номинативная деривация в славянских языках: в 2 ч. Ч. 1 : материалы VI Международной научной конференции, 28-29 мая 1998 г. / Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы ; отв. ред. С. А. Емельянова. – Гродно : 1998. – С. 129-133. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 73

  полный текст

  ББК 81.02 С48

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Структурна-семантычны аналіз групы словаў з агульнай семай 'стужка, што ўплятаюць у косы'
  / І. В. Піваварчык // Словообразование и номинативная деривация в славянских языках: в 2 ч. Ч. 1 : материалы VI Международной научной конференции, 28-29 мая 1998 г. / Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы ; отв. ред. С. А. Емельянова. – Гродно : 1998. – С. 191-195. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 74

  полный текст

  ББК 81.02 С48

  Лісоўская, Іна Самсонаўна
  Аб характары моўных сродкаў, якія актуалізуюць фрагмент канцэптуальнай карціны свету (на матэрыяле дыялектнай лексіка-семантычнай групы дзеясловаў маўлення)
  / І. С. Лісоўская // Словообразование и номинативная деривация в славянских языках: в 2 ч. Ч. 1 : материалы VI Международной научной конференции, 28-29 мая 1998 г. / Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы ; отв. ред. С. А. Емельянова. – Гродно : 1998. – С. 21-25. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 75

  полный текст

  ББК 81.02 С48

  Лепешаў, Iван Якаўлевiч
  Пра ўтварэнне фразеалагізмаў тыпу каша заварваецца
  / I. Я. Лепешаў // Словообразование и номинативная деривация в славянских языках: в 2 ч. Ч. 1 : материалы VI Международной научной конференции, 28-29 мая 1998 г. / Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы ; отв. ред. С. А. Емельянова. – Гродно : 1998. – С. 146-151. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 76

  полный текст

  ББК 81.02 С48

  Карацінская, Д. М.
  Словаўтваральная аманімія дзеясловаў у сучаснай беларускай мове
  / Д. М. Карацінская // Словообразование и номинативная деривация в славянских языках: в 2 ч. Ч. 1 : материалы VI Международной научной конференции, 28-29 мая 1998 г. / Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы ; отв. ред. С. А. Емельянова. – Гродно : 1998. – С. 186-191. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 77

  полный текст

  ББК 81.02 С48

  Багдзевіч, Анатоль Іосіфавіч
  Дэрывацыйныя мажлівасці суфікса -ЛЬН- пры ўтварэнні адвербіяльных тэрмінаў ад'ектываў у беларускай мове
  / А. I. Багдзевіч // Словообразование и номинативная деривация в славянских языках: в 2 ч. Ч. 1 : материалы VI Международной научной конференции, 28-29 мая 1998 г. / Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы ; отв. ред. С. А. Емельянова. – Гродно : 1998. – С. 259-262. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 78

  полный текст

  ББК 81.Г А72

  Горская, Светлана Альбертовна
  Функцыянаванне ўказальных слоў ТУТ-ТАМ у беларускай паэзіі
  / С. А. Горская // Антропоцентричний пiдхiд у дослiдженнi мови : матерiали VII Мiжнародних Карських читань, 13-14 травня 1998 р. / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; редакційна колегія А. С. Біла [и др.] ; упоряд.: Н. М. Арват, М. И. Конюшкевич. – Ніжин; Гродно : ТОВ Наука-сервис, 1998. – С. 143-145. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 79

  полный текст

  ББК 81.Г А72

  Жданеня, Галина Николаевна
  Вобраз чалавека гаворачага ў беларускіх прыказках і прымаўках
  / Г. Н. Жданеня // Антропоцентричний пiдхiд у дослiдженнi мови : матерiали VII Мiжнародних Карських читань, 13-14 травня 1998 р. / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; редакційна колегія А. С. Біла [и др.] ; упоряд.: Н. М. Арват, М. И. Конюшкевич. – Ніжин; Гродно : ТОВ Наука-сервис, 1998. – С. 196-198. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 80

  полный текст

  ББК 81.

  Сцяцко, Павел Уладзiмiравiч
  Беларуская навуковая тэрміналогія: праблемы і кірункі спарадкавання
  / П. У. Сцяцко // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія і сацыялогія. Культуралогія. Мастацтвазнаўства. Педагогіка. Псіх. – 1999. – № 1. – С. 80-85. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<...45678910111213...>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека