Белорусский язык


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 1702
 • 81

  полный текст

  ББК 74.261.9 А43

  Лепешаў, Iван Якаўлевiч
  "Моўныя цяжкасці" ў хрэстаматыйных творах па літаратуры
  / I. Я. Лепешаў // Актуальныя праблемы выкладання літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай школе : матэрыялы рэсп. навукова-практыч. канф. 11 мая 1999 г. / адказ. рэд.: М. І. Мішчанчук, М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1999. – С. 5-12. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 82

  полный текст

  ББК 74.261.9 А43

  Гардзей, Наталля Мікалаеўна
  Фарміраванне лінгвістычнага светапогляду школьнікаў пры вывучэнні тэмы "Мова - найважнейшы сродак зносін" у 5 класе
  / Н. М. Гардзей // Актуальныя праблемы выкладання літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай школе : матэрыялы рэсп. навукова-практыч. канф. 11 мая 1999 г. / адказ. рэд.: М. І. Мішчанчук, М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1999. – С. 121-125. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 83

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 М58

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Фразеалагізмы з аказіянальнымі словамі-кампанентамі ў гаворках Гродзеншчыны
  / М. А. Даніловіч // Міжнародныя Купалаўскія чытанні : матэрыялы навуковай канферэнцыі, Гродна, 25-27 лістапада 1997 г. / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; рэд. кал.: Д. М. Лебядзевіч, М. У. Мікуліч, А. М. Пяткевіч. – Гродна : ГрДУ, 1999. – С. 308-314. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 84

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 М58

  Кісель, Таццяна Мікалаеўна
  Адлюстраванне аманіміі ў тэкставай базе звестак агульнага прызначэння (на падставе камп'ютэрнай версіі тэкста п'есы Я. Купалы "Паўлінка")
  / Т. М. Кісель // Міжнародныя Купалаўскія чытанні : матэрыялы навуковай канферэнцыі, Гродна, 25-27 лістапада 1997 г. / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; рэд. кал.: Д. М. Лебядзевіч, М. У. Мікуліч, А. М. Пяткевіч. – Гродна : ГрДУ, 1999. – С. 267-268. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 85

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 М58

  Якалцэвіч, Марыя Антонаўна
  Прыказкі ў камедыі Янкі Купалы "Паўлінка"
  / М. А. Якалцэвіч // Міжнародныя Купалаўскія чытанні : матэрыялы навуковай канферэнцыі, Гродна, 25-27 лістапада 1997 г. / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; рэд. кал.: Д. М. Лебядзевіч, М. У. Мікуліч, А. М. Пяткевіч. – Гродна : ГрДУ, 1999. – С. 253-256. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 86

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 М58

  Канюшкевіч, Марыя Іосіфаўна
  Асноўныя канцэпты ў параўнаннях Купалы-лірыка
  / М. І. Канюшкевіч // Міжнародныя Купалаўскія чытанні : матэрыялы навуковай канферэнцыі, Гродна, 25-27 лістапада 1997 г. / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; рэд. кал.: Д. М. Лебядзевіч, М. У. Мікуліч, А. М. Пяткевіч. – Гродна : ГрДУ, 1999. – С. 247-252. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 87

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 М58

  Лепешаў, Iван Якаўлевiч
  Моўныя асаблівасці п'есы Я. Купалы "Тутэйшыя"
  / I. Я. Лепешаў // Міжнародныя Купалаўскія чытанні : матэрыялы навуковай канферэнцыі, Гродна, 25-27 лістапада 1997 г. / Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; рэд. кал.: Д. М. Лебядзевіч, М. У. Мікуліч, А. М. Пяткевіч. – Гродна : ГрДУ, 1999. – С. 241-247. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 88

  полный текст

  ББК 81.

  Варановіч, Валерый Леанiдавiч
  Да праблемы словаўтваральнай структуры назваў асобы жаночага полу
  / В. Л. Варановіч // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя. Філасофія. Культуралогія. Псіхалогія. Правазнаўства. Філалогія. – 1999. – № 2. – С. 130-133. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 89

  полный текст

  ББК 81.

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Прынцыпы складання слоўніка рэгіянальнай фразеалогіі Гродзеншчыны
  / М. А. Даніловіч // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя. Філасофія. Культуралогія. Псіхалогія. Правазнаўства. Філалогія. – 1999. – № 2. – С. 112-116. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 90

  полный текст

  ББК 81.

  Лісоўская, Іна Самсонаўна
  Лексіка-семантычная група дзеясловаў маўлення як мадэль моўнай карціны свету
  / І. С. Лісоўская // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 1, Гісторыя. Філасофія. Культуралогія. Псіхалогія. Правазнаўства. Філалогія. – 1999. – № 2. – С. 138-143. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<...567891011121314...>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека