Белорусский язык


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 1704
 • 1

  полный текст

  ББК 83.

  Сабуць, Аліна Эдмундаўна
  " Выяўляць красу свайго народа і краю " Кліч стагадовай нашаніўскай дыскуссіі
  / А. Э. Сабуць // Роднае слова. – 2013. – № 8. – С. 6-8. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 2

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) P80

  Каяла, Уладзiмiр Iванавiч
  " Песня пра зубра " М. Гусоўскага : асноўныя праблемы, мэты, ідэі
  / У. I. Каяла // Polsko-bialoruskie zwiazki jezykowe, literackie, historyczne i kulturowe: materialy XIV Miedzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemnosci". Bialystok 20 - 21 wrzesnia 2013 / pod red. M. Kondratiuk. – Bialystok : Wyd. Un-tu w Bialymstoku, 2014. – С. 195-200. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 3

  полный текст

  ББК 82.

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  " Усё там : і зямля, і неба, і вада..." : Беларуская народная загадка ў сучаснай школе. Заканчэнне. Пачатак у № 9
  / Н. Э. Шандроха // Роднае слова. – 2014. – № 10. – С. 49-51. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 4

  полный текст

  ББК 81.

  Сцяцко, Павел Уладзiмiравiч
  I хрысціны, i заручыны: абрадавыя лексемы з фармантам -іны (-ыны) i ix адлюстраванне ў слоуніках
  / П. У. Сцяцко // Роднае слова. – 1999. – № 2. – С. 86-89. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 5

  полный текст

  ББК 81.

  Danilovich, M. A.
  Sources of dialectal phraseology (on the basis of the Belarusian language)
  / M. A. Danilovich // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2012. – № 2(135). – С. 57-62. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 6

  полный текст

  ББК 74. О24

  Lapkovskaya, E. N.
  Using elements of agile technology in the belarusian language teaching at the 1 stage of higher education
  / E. N. Lapkovskaya // Образование: традиции и инновации : материалы XХIII Междунар. науч.-практ. конф., Прага, 29 апреля, 2020 г. / Отв. ред. Н. В. Уварина. – Прага : Изд-во WORLD PRESS s г.о., 2020. – С. 77-79. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 7

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  «А галоўнае – самадысцыпліна і праца, праца, штодзённая, напружаная…»: Слова пра Чалавека-легенду, прафесара І. Я. Лепешава [Пра І. Я. Лепешава]
  / Н. Э. Шандроха // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны : матэрыялы і даследаванні : зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 8. Да 95-годдзя з дня нараджэння прафесара І. Я. Лепешава / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд. М. А. Даніловіч, А. Э. Сабуць ; рэдкал.: Р. К. Казлоўскі [і інш.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2019. – С. 15-17. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 8

  полный текст

  ББК 81.

  Канюшкевіч, Марыя Іосіфаўна
  А.А.Патабня і Я.Ф.Карскі аб адным значэнні творнага склону
  / М. І. Канюшкевіч // Наукова спадщина О.О.Потебні у слов'ньскому культурному просторі : збірник наукових праць. – Киев : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – С. 147-164. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 9

  полный текст

  ББК 81.41 С48

  Якалцэвіч, Марыя Антонаўна
  Аб аказіянальных утварэннях на аснове прыказак
  / М. А. Якалцэвіч // Словообразование и номинативная деривация в славянских языках. Ч. 2 : тезисы докладов 3 республиканской конференции, Гродно, 5-6 октября 1989 г. / Гродненский гос. ин-т им. Янки Купалы, Гомельский гос. ун-т имени Франциска Скорины ; отв. ред. В. М. Никитевич. – Гродно : 1989. – С. 115-116. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 10

  полный текст

  ББК 74.268.3Беі А43

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Аб арфаграфічным разнабоі ў слоўніках
  / І. В. Піваварчык, М. А. Якалцэвіч // Актуальныя праблемы выкладання мовы і літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай школе : Матэрыялы рэспубліканскай навуковай канф., 16 красавіка 2004 года., г.Гродна / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. І. У. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2004. – С. 60-66. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


123456789...>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека