Белорусский язык


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 1704
 • 1621

  полный текст

  ББК 74. К19

  Якалцэвіч, Марыя Антонаўна
  Пра выкарыстанне прыказак на ўроках мовы
  / М. А. Якалцэвіч // Канцэптуальныя падыходы да рэалізацыі філалагічнай адукацыі ў школе і ВНУ : матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф., прысвеч. 80-годдзю праф. Зарэцкай (Ляшук) Веры Якаўлеўны, Брэст, 14 лістапада. 2013 г. – Брэст : БрДУ імя А. С. Пушкіна, 2015. – С. 273-277. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1622

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Гарэцкі М. М15

  Якалцэвіч, Марыя Антонаўна
  Стылістычнае выкарыстанне прыказак у драматызаванай аповесці "Антон" Максіма Гарэцкага
  / М. А. Якалцэвіч // Максім і Гаўрыла Гарэцкія: жыццё і творчасць : матэрыялы XX Гарэцкіх чытанняў. – Мінск : 2012. – С. 139-141. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1623

  полный текст

  ББК 82. Ф19

  Якалцэвіч, Марыя Антонаўна
  Экспрэсіўнасць прыказак
  / М. А. Якалцэвіч // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі : зборнік артыкулаў. Вып. 7 / пад навук. рэд. Р. М. Кавалевай, В. В. Прыемка. – Мінск : РІВШ, 2010. – С. 119-122. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1624

  полный текст

  ББК 83. Я44

  Якалцэвіч, Марыя Антонаўна
  Версіфікацыйныя варыяцыі прыказак у "Новай зямлі" Якуба Коласа
  / М. А. Якалцэвіч // Якуб Колас і яго сучаснікі: да вывучэння творчых і асабістых узаемасувязей пісьменніка : матэрыялы XXVI навуковай канферэнцыі, Мінск, 4 лістапада 2011 г. – Мінск : Ковчег, 2012. – С. 352-356. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1625

  полный текст

  ББК 83. С42

  Якалцэвіч, Марыя Антонаўна
  Прыказкі з лексемай бог у сваім складзе
  / М. А. Якалцэвіч // Скарына і наш час : матэрыялы Міжнар. навук. канф., Гомель, 14-15 кастрычніка 2011 г. – Гомель : Гомельскi дзярж. ун-т iмя Ф. Скарыны, 2011. – С. 247-249. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1626

  полный текст

  ББК 83. М74

  Якалцэвіч, Марыя Антонаўна
  Экспрэсіўна-ацэначная афарбоўка прыказак
  / М. А. Якалцэвіч // Мова - Літаратура - Культура : матэрыялы VI Міжнар. навук. канф., Мінск, 28-29 кастр. 2010 г.: у 2 ч.. Ч. 2 / рэдкал.: Т. Я. Янчук. – Мінск : Выдавецкі цэнтр БДУ, 2011. – С. 331-334. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1627

  полный текст

  ББК 82. Ф19

  Якалцэвіч, Марыя Антонаўна
  Лексічныя і гукавыя паўторы ў прыказках
  / М. А. Якалцэвіч // Фальклор і сучасная культура : ІІІ Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 21-22 красавіка 2011 г. – Мінск : БДУ, 2011. – С. 200-201. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1628

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Гарэцкі М. М15

  Якалцэвіч, Марыя Антонаўна
  Прыказкі ў рамане Максіма Гарэцкага "Віленскія камунары"
  / М. А. Якалцэвіч // Максім і Гаўрыла Гарэцкія: жыццё і творчасць (да 120-годдзя М. Гарэцкага) : матэрыялы XXI Гарэцкіх чытанняў, Минск, 15 лютага 2013 г. – Мінск : 2013. – С. 226-228. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1629

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Якалцэвіч, Марыя Антонаўна
  З прыказкавай спадчыны
  / М. А. Якалцэвіч // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны : (матэрыялы і даследаванні) : зборнік навуковых артыкулоў. Вып. 2 / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. М. А. Даніловіч ; рэдкал.: М. А. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2013. – С. 22-27. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1630

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Якалцэвіч, Марыя Антонаўна
  Прыказкі ў вершах Янкі Купалы
  / М. А. Якалцэвіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : (да 130-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Янкі Купалы) 20-21 красавіка 2012 г. : зборнік навуковых артыкулаў / рэд. рада: І. В. Жук [и др.]. – Гродна : ГрДУ, 2013. – С. 190-193. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<...159160161162163164165166167168...>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека