Белорусский язык


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 1704
 • 1641

  полный текст

  ББК 81.411.3

  Гардзей, Н. М.
  Чаргаванне фанем як марфаналагічны сродак утварэння назоўнікаў ад назоўнікаў з дапамогай суфікса -ств- у беларускай мове
  / Н. М. Гардзей, С. Г. Хвясько // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – 2022. – № 4. – С. 86-92. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1642

  полный текст

  ББК 74.268.3Беі А43

  Гардзей, Наталля Мікалаеўна
  Чаргаванні зычных фанем у зыходзе асновы назоўніка перад нулявым канчаткам
  / Н. М. Гардзей // Актуальныя праблемы выкладання мовы і літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай школе : Матэрыялы рэспубліканскай навуковай канф., 16 красавіка 2004 года., г.Гродна / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. І. У. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2004. – С. 66-73. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1643

  полный текст

  ББК 81. К26

  Гардзей, Наталля Мікалаеўна
  Чаргаванні зычных фанем у зыходзе субстантыўнай асновы перад флексіяй -і
  / Н. М. Гардзей // Е.Ф. Карский и современное языкознание : материалы Х международных Карских чтений, Гродно, Республика Беларусь, 16-17 мая 2005 г.: В 2 ч. Ч.1. / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; отв. ред. М. И. Конюшкевич ; ред. кол.: М. И. Конюшкевич, Т. А. Пивоварчик, А. Ю. Станкевич. – Гродно : ГрГУ, 2005. – С. 204-211. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1644

  полный текст

  ББК 74.3 Т38

  Тамашэвіч, Томаш Іосіфавіч
  Чыстае маўленне - адзнака агульначалавечай культуры
  / Т. І. Тамашэвіч, З. М. Тамашэвіч // Технообраз 2005: Технологии непрерывного образования и творческого саморазвития личности студентов: обеспечение качества подготовки специалистов высшей школы : Материалы V Международной науч. конф. В 2 ч. Ч.1. Гродно, РБ, 14-15 апреля 2005 г / Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы ; отв. ред. В. П. Тарантей. – Гродно : ГрГУ, 2005. – С. 280-283. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1645

  полный текст

  ББК 81.

  Сцяцко, Павел Уладзiмiравiч
  Чысцец-чысцілішча: лінгвістычны досвед
  / П. У. Сцяцко // Роднае слова. – 2007. – № 3. – С. 25. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1646

  полный текст

  ББК 81.(4Беі)

  Лепешаў, Iван Якаўлевiч
  Чысціня маўлення
  / I. Я. Лепешаў // Беларуская мова і літаратура : У дапамогу педагогу. – 2007. – № 8. – С. 21-31. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1647

  полный текст

  ББК 81.

  Варановіч, Валерый Леанiдавiч
  Шануючы роднае слова. Да 60-годдзя Т.І.Тамашэвіча
  / В. Л. Варановіч // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2012. – № 1(127). – С. 159-161. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1648

  полный текст

  ББК 81.411.3 М74

  Тамашэвіч, Томаш Іосіфавіч
  Школьны падручнік: праблемы і перспектывы
  / Т. І. Тамашэвіч // Мова і літаратура ў сярэдняй і вышэйшай школе: актуальныя праблемы выкладання : матэр. рэсп. навуковай канф. 27 красавіка 2000 г., Гродна, РБ / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; пад рэд. М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ, 2000. – С. 33-35. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1649

  полный текст

  ББК 74.58

  Бубновіч, Іна Іванаўна
  Шляхі павышэння эфектыўнасці навучання спецыяльным філалагічным дысцыплінам: пазааўдыторная работа пры засваенні графічнай сістэмы стараславянскай мовы
  / І. І. Бубновіч, С. Г. Ляскевіч // Вышэйшая школа. – 2019. – № 5. – С. 28-31. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1650

  полный текст

  ББК 81.

  Бубновіч, Іна Іванаўна
  Шляхі ўтварэння айконімаў Гродзеншчыны: родавыя і патранімічныя назвы
  / І. І. Бубновіч, Ж. С. Сіплівеня // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2012. – № 1(127). – С. 49-57. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<...161162163164165166167168169170>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека