Белорусский язык


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 1703
 • 1671

  полный текст

  ББК 74. Я41

  Ляскевіч, Святлана Георгіеўна
  ЭТАПЫ ФАРМІРАВАННЯ І КРЫНІЦЫ БЕЛАРУСКАЙ ВАЕННАЙ ТЭРМІНАЛОГІІ
  / С. Г. Ляскевіч, К. Л. Ляскевіч // Язык. Общество. Медицина : материалы ХV Юбилейной Респуб. науч.-практ. студенческой конф. "Язык. Общество. Медицина" и ХII науч.-практ. семинара "Образовательные технологии в обучении РКИ (языкам)". – Гродно : ГрГМУ, 2016. – С. 444-447. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1672

  полный текст

  ББК 81. Я41

  Искам, Анна Николаевна
  Этимология белорусских фразеологизмов
  / А. Н. Искам // Язык. Общество. Проблемы межкультурной коммуникации : материалы Международной научной конференции, г. Гродно, 20-21 марта 2012 г. В 2 ч. Ч. 2 / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. Л. М. Середа ; ред. кол.: Л. М. Середа [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2012. – С. 174-178. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1673

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Этыкетны жанр падзякі ў рэлігійных СМІ Гродзеншчыны
  / І. В. Піваварчык // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зборнік навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. Д. М. Лебядзевіч ; рэд. рада: І. В. Жук [и др.]. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2015. – С. 261-266. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1674

  полный текст

  ББК 81. Л59

  Леўчанка, Наталля Аляксандраўна
  Этымалагічная аснова фразеалазізмаў з кампанентам-антрапонімам ГАРОХ
  / Н. А. Леўчанка // Лингвистика и методика в высшей школе. Вып. 8 : сб. науч. работ / Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы ; отв. ред. С. В. Гончар ; ред. кол.: Г. В. Карпук, А. И. Богдевич. – Гродно : ЮрСаПринт, 2016. – С. 163-168. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1675

  полный текст

  ББК 81. Н35

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Этымалагічная даведка ў тлумачальных слоўніках фразеалагізмаў
  / М. А. Даніловіч // Нацыянальная мова і нацыянальная культура: аспекты ўзаемадзеяння : зб. навук. арт. да 95-годдзя з дня нараджэння прафесара Ф.М.Янкоўскага. – Мінск : БДПУ, 2013. – С. 222-225. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1676

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Этымалагічны аналіз купалавых фразеалагізмаў
  / М. А. Даніловіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: У. I. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 70-76. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1677

  полный текст

  ББК 81.411.3 Б43

  Качаноўская, Вольга Барысаўна
  Этымалагічны аналіз фразеалагізмаў біблейскага паходжання
  / В. Б. Качаноўская // Беларуская мова ў супольнасці моў : зборнік навуковых артыкулаў (да 85-годдзя прафесара П.У. Сцяцко) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. А. І. Кавальчук ; рэдкал.: І. І. Бубновіч [і інш.]. – Гродна : ЮрСаПринт, 2015. – С. 136-141. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1678

  полный текст

  ББК 81.411.3-4 Л48

  Лепешаў, Iван Якаўлевiч
  Этымалагічны слоўнік прыказак
  / I. Я. Лепешаў. – Мінск : Выш. шк., 2014. – 141 с. – ISBN 978-985-06-2060-6 : 24398р., 10экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1679

  полный текст

  ББК 81.411.3-4 Л48

  Лепешаў, Iван Якаўлевiч
  Этымалагічны слоўнік фразеалагізмаў
  / I. Я. Лепешаў. – Мн. : БелЭн, 2004. – 448 с. – ISBN 985-11-0287-3 : 4236р., 21экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1680

  полный текст

  ББК 74.48 Н34

  Лойка, Марына Іосіфаўна
  Эфектыўнасць выкарыстання праграмна-метадычнага комплексу па развіцці слоўніка малодшых школьнікаў на ўроках беларускай мовы
  / М. І. Лойка // Наука - 2014 : сборник научных статей. В 2 ч. Ч. 1 / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: Г. М. Третьяков [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2014. – С. 93-96. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<...163164165166167168169170171>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека