Белорусский язык


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 1702
 • 1671

  полный текст

  ББК 80. С47

  Маршевская, Валентина Васильевна
  Репрезентация социального статуса лица глагольными фразеологизмами
  / В. В. Маршевская // Славянский мир: духовные традиции и словесность. Вып. 13 : сб. материалов Междунар. науч. конф. – Тамбов : Издательский дом "Державинский", 2023. – С. 116-124. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1672

  полный текст

  ББК 81

  Сіплівеня, Жанна Сямёнаўна
  Семантычна-структурны і прагматычны патэнцыял назоўніка ў рамане “Чужая бацькаўшчына” Вячаслава Адамчыка
  / Ж. С. Сіплівеня, І. І. Бубновіч // Роднае слова. – 2023. – № 11. – С. 62-65. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1673

  полный текст

  ББК 81. Н36

  Сіплівеня, Жанна Сямёнаўна
  Рабіна ў лінгвакультуры беларусаў
  / Ж. С. Сіплівеня // Нацыянальна-культурны кампанент у лiтаратурнай і дыялектнай мове : матэр. навук.-практ. канф., Брэст, 24 лютага 2023 г. – Брэст : БрДУ імя А. С. Пушкіна, 2023. – С. 163-167. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1674

  полный текст

  ББК 72. И66

  Рыжковіч, Ганна Чаславаўна
  Мадэлі ўтварэння прыназоўнікава-злучнікавых адзінак з лексемай час
  / Г. Ч. Рыжковіч // Инновационные подходы в современной науке. Т. 16 (148) : сб. ст. по материалам CXLVIII междунар. науч.-практ. конф., Москва, 22 августа 2023 г. – Москва : Интернаука, 2023. – С. 49-54. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1675

  полный текст

  ББК 81. Л59

  Рыжковіч, Ганна Чаславаўна
  Фразеалагізмы са словам время ў назвах акаўнтаў сацыяльнай сеткі Instagram
  / Г. Ч. Рыжковіч // Лингвистика, лингводидактика, лингвокультурология: актуальные вопросы и перспективы развития : материалы VII Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 16–17 марта 2023 г. – Минск : БГУ, 2023. – С. 294-297. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1676

  полный текст

  ББК 81. Я41

  Маршэўская, Валянцiна Васiльеўна
  Асаблівасці ўжывання фразеалагізмаў у дзеепрыслоўнай форме
  / В. В. Маршэўская // Язык и межкультурные коммуникации : сборник научных статей / отв. ред. В. Д. Стариченок. – Минск : БГПУ, 2023. – С. 279-282. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1677

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Бубновіч, Іна Іванаўна
  Тапанімічная прастора вёскі Кашэўнікі
  / І. І. Бубновіч // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны: матэрыялы і даследаванні : зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 12 : да 895-годдзя з дня заснавання Гродна / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы", Кафедра беларускай філалогіі ; гал. рэд.: Ж. С. Сіплівеня, А. С. Садоўская ; рэдкал.: Т. А. Аляшкевіч [и др.]. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2023. – С. 9-14. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1678

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  "Мядовыя" прыказкі і фразеалагізмы ў беларускай дыялектнай мове
  / М. А. Даніловіч // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны: матэрыялы і даследаванні : зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 12 : да 895-годдзя з дня заснавання Гродна / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы", Кафедра беларускай філалогіі ; гал. рэд.: Ж. С. Сіплівеня, А. С. Садоўская ; рэдкал.: Т. А. Аляшкевіч [и др.]. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2023. – С. 24-33. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1679

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Кавальчук, Аксана Іванаўна
  Вобраз каня ў фразеалагічнай карціне свету беларусаў (на матэрыяле гаворак Гродзеншчыны)
  / А. І. Кавальчук // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны: матэрыялы і даследаванні : зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 12 : да 895-годдзя з дня заснавання Гродна / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы", Кафедра беларускай філалогіі ; гал. рэд.: Ж. С. Сіплівеня, А. С. Садоўская ; рэдкал.: Т. А. Аляшкевіч [и др.]. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2023. – С. 34-38. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1680

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Леўчанка, Наталля Аляксандраўна
  Фразеалагічныя эўфемізмы тжматычнай групы "смерць" (на матэрыяле гаворак Гродзеншчыны)
  / Н. А. Леўчанка // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны: матэрыялы і даследаванні : зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 12 : да 895-годдзя з дня заснавання Гродна / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы", Кафедра беларускай філалогіі ; гал. рэд.: Ж. С. Сіплівеня, А. С. Садоўская ; рэдкал.: Т. А. Аляшкевіч [и др.]. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2023. – С. 43-45. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<...163164165166167168169170171>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека