Белорусский язык


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 1704
 • 1681

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол)

  Янушкевіч, Станіслаў Антонавіч
  Прыметнікавыя дэрываты ўтвораныя ад айконімаў жаночага роду на Гродзеншчыне
  / С. А. Янушкевіч, Л. Янушкевіч // Polsko-bialoruskie zwiazki jezykowe, literackie, historyczne i kulturowe: materialy XI Miedzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemnosci". Bialystok 18-20 VII 2003 = Польска-беларускія моўныя літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі / pod red. M. Kondratiuk. – Bialystok : Wyd. Un-tu w Bialymstoku, 2004. – С. 75-79. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1682

  полный текст

  ББК 80. М74

  Янушэвіч, Н. М.
  Беларуская і руская мовы ў двухмоўных СМІ (на падставе газет Гродзенскага рэгіёна, прадстаўленых у Нацыянальным корпусе рускай мовы)
  / Н. М. Янушэвіч // Мова і літаратура ў XXI стагоддзі: актуальныя аспекты даследавання : матэрыялы V Рэсп. навук.-практ. канф. маладых навукоўцаў, Мінск, 22 сак. 2019 г. – Мінск : Чатыры чвэрці, 2019. – С. 307-310. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1683

  полный текст

  ББК 83. Ш70

  Ясюкевич, Елена Николаевна
  Синтаксические средства генерализации суждений в народной афористике
  / Е. Н. Ясюкевич // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemnosci : матэрыялы ХХ міжнар. навук. канф., Гродна, 23-24 кастр. 2014 г. / Упаўнаважаны па справах рэлігій і нацыянальнасцей Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэд. кал.: Я. Панькоў [і інш.]. – Мінск : БудМедыяПраект, 2015. – С. 65-68. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1684

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Ясюкевич, Елена Николаевна
  Роль субстантивной лексики в паремиях
  / Е. Н. Ясюкевич // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны : (матэрыялы і даследаванні) : зб. навук. арт. Вып. 7. Памяці прафесара Ігара Васільевіча Жука / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд. М. А. Даніловіч, А. Э. Сабуць ; рэд. кал.: Р. К. Казлоўскі [і інш.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2018. – С. 150-153. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1685

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) Ш70

  Ясюкевич, Елена Николаевна
  Универсальное и национально-специфичное во фразеологии со значением темпоральности
  / Е. Н. Ясюкевич // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemnosci : матэрыялы XXII міжнар. навук. канф., Гродна, 28 кастрычніка 2016 г. / Упаўнаважаны па справах рэлігій і нацыянальнасцей Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы", і інш. ; рэд. кал.: Я. Панькоў [і інш.]. – Гродна : Гродзенская друкарня, 2017. – С. 164-166. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1686

  полный текст

  ББК 81.411.3 К78

  Ясюкевіч, Алена Мікалаеўна
  Анамастычная лексіка ў беларускіх і англійскіх фразеалазізмах: этнакультурны аспект
  / А. М. Ясюкевіч // Краявіды роднай мовы : зб. мовазнаўч. навук. арт. (памяці прафесара І.Я. Лепешава) / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. М. А. Даніловіч ; рэд. кал.: М. А. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2014. – С. 263-269. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1687

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Яўгенідзэ, Ірына Тарыелаўна
  Прыметнікавая фразеалагізмы са структурай, адпаведнай іх катэгарыяльнаму значэнню ( на матэрыяле гаворак Гродзеншчыны )
  / І. Т. Яўгенідзэ // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны : (матэрыялы і даследаванні) : зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 4. / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: М. А. Даніловіч [і інш.]. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2015. – С. 108-112. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1688

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Яўгенідзэ, Ірына Тарыелаўна
  Пачатковая форма і структурна-граматычныя межы фразеалагізма ў слоўнікавым артыкуле
  / І. Т. Яўгенідзэ // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны : (матэрыялы і даследаванні) : зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 6. Да 125-годдзя з дня нараджэння Зоські Верас / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. М. А. Даніловіч ; Рэдкал. Р. К. Казлоўскі [і інш.] ; Рэдкал.: І. М. Хлусевіч, М. А. Якалцэвіч. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2017. – С. 88-94. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1689

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Яўгенідзэ, Ірына Тарыелаўна
  Прыметнікавыя фразеалагізмы са структурай словазлучэння
  / І. Т. Яўгенідзэ // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зборнік навуковых прац : да 135-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Янкі Купалы / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказ. рэд.: А. С. Садоўская ; рэд. рада: М. А. Даніловіч, Д. М. Лебядзевіч, А. Э. Сабуць. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2017. – С. 189-193. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1690

  полный текст

  ББК 81.411.3 К78

  Яўгенідзэ, Ірына Тарыелаўна
  Семантычная групоўка прыметнікавых фразеалагізмаў гаворак Гродзеншчыны
  / І. Т. Яўгенідзэ // Краявіды роднай мовы. Вып. 2 : зб. навук. арт. (памяці прафесара І.Я. Лепешава) / Мін-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказны рэд. В. Л. Варановiч ; рэд. кал.: В. Л. Варановiч, М. А. Даніловіч, А. С. Садоўская. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2017. – С. 153-160. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<...163164165166167168169170171>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека