Белорусский язык


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 1625
 • 126

  полный текст

  ББК 74. Я41

  Крофта, Ганна Уладзіміраўна
  Элементы самастойнай працы навучэнцаў на занятках па дысцыпліне "Беларуская мова. Прафесійная лексіка" ў сярэдніх спецыяльных навучальных установах
  / Г. У. Крофта // Язык. Общество. Медицина : материалы ХIV Респуб. науч.-практ. студ. конф. и науч.-практ. семинара "Формиров. языковой компетенции в процессе проф. подготовки студентов: традиции, новации, внедрение совр. технол. обучения". – Гродно : ГрГМУ, 2015. – С. 218-221. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 127

  полный текст

  ББК 74.02 И73

  Калпинская, Н. Н.
  Интернет-занятия по учебным предметам: Занятие 10. Белорусский язык. Тема: Падрыхтоўка вуснага выказвання па праблеме «Роля мовы ў жыцці грамадства»
  / Н. Н. Калпинская // Интернет-занятия по учебным предметам : разработки участников оргдеятельностного семинара "Как спроектировать и провести эвристическое интернет-занятие" / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы", Школа эвристического диалога в образовании ; под ред. А. Д. Короля. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2017. – С. 34-36. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 128

  полный текст

  ББК 74.02 С81

  Калпинская, Н. С.
  38. Пчала ці матылёк? Учебная дисциплина – «Белорусский язык» для студентов Лидского колледжа
  / Н. С. Калпинская // 100 эвристических заданий : разработки участников оргдеятельностного семинара "Как разработать открытое (эвристическое) задание" / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы", Школа эвристического диалога в образовании ; под ред. А. Д. Короля. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2017. – С. 20. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 129

  полный текст

  ББК 74.02 С81

  Калпинская, Н. С.
  39. Таямніцы гукаў. Учебная дисциплина – «Белорусский язык» для студентов Лидского колледжа
  / Н. С. Калпинская // 100 эвристических заданий : разработки участников оргдеятельностного семинара "Как разработать открытое (эвристическое) задание" / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы", Школа эвристического диалога в образовании ; под ред. А. Д. Короля. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2017. – С. 20-21. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 130

  полный текст

  ББК 74.04 И88

  Тамашэвіч, Томаш Іосіфавіч
  Настаўнік у цэнтры абсягу культуры маўлення
  / Т. І. Тамашэвіч // Использование передовых технологий обучения в учреждениях образования : материалы III Республиканской научно-практической конференции (Гродно, 20-21 октября 2011 г.) / Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы ; ред. кол.: И. Н. Кавинкина [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2012. – С. 289-293. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 131

  полный текст

  ББК 74.04 И88

  Гачко, Алена Канстанцінаўна
  Арганізацыя самастойнай работы студэнтаў на занятках па беларускай мове
  / А. К. Гачко // Использование передовых технологий обучения в учреждениях образования : материалы III Республиканской научно-практической конференции (Гродно, 20-21 октября 2011 г.) / Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы ; ред. кол.: И. Н. Кавинкина [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2012. – С. 188-192. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 132

  полный текст

  ББК 74.04 И88

  Тамашэвіч, Зоя Міхайлаўна
  Развіццё вуснага маўлення вучняў у працэсе інтэрактыўнай дзейнасці
  / З. М. Тамашэвіч // Использование передовых технологий обучения в учреждениях образования : материалы III Республиканской научно-практической конференции (Гродно, 20-21 октября 2011 г.) / Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы ; ред. кол.: И. Н. Кавинкина [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2012. – С. 432-435. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 133

  полный текст

  ББК 74.04 И88

  Асабіна, Сняжана Віктараўна
  Арганізацыя кантралюемай самастойнай працы студэнтаў пры вывучэнні тэм "Марфеміка і словаўтварэнне"
  / С. В. Асабіна // Использование передовых технологий обучения в учреждениях образования : материалы III Республиканской научно-практической конференции (Гродно, 20-21 октября 2011 г.) / Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы ; ред. кол.: И. Н. Кавинкина [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2012. – С. 306-309. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 134

  полный текст

  ББК 74.26

  Данільчык, Зінаіда Пятроўна
  Сінтаксічна непадзельныя словазлучэнні і іх тыпы
  / З. П. Данільчык // Роднае слова. – 2006. – № 9. – С. 52-55. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 135

  полный текст

  ББК 74.26

  Даніловіч, Мікола Аляксандравіч
  Збіранне тапаніміі ў пазакласнай працы па мове
  / М. А. Даніловіч // Роднае слова. – 2009. – № 2. – С. 94-97. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 136

  полный текст

  ББК 74.261.4 Д87

  Дыдактычны матэрыял да ўрокаў навучання грамаце па разделе "Навучанне грамаце" курса "Методыка выкладання беларускай мовы ў пачатковых класах"
  : для студ. спец. П0402- Педагогіка і методыка пачатковага навучання / Гродзенскі дзярж. ун-т імя Янкі Купалы ; склад.: З. М. Тамашэвіч, А. М. Якімовіч. – Гродна : ГрДУ, 2000. – 137 с. – 285р., 50экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 137

  полный текст

  ББК 74.261.9 А43

  Гардзей, Наталля Мікалаеўна
  Фарміраванне лінгвістычнага светапогляду школьнікаў пры вывучэнні тэмы "Мова - найважнейшы сродак зносін" у 5 класе
  / Н. М. Гардзей // Актуальныя праблемы выкладання літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай школе : матэрыялы рэсп. навукова-практыч. канф. 11 мая 1999 г. / адказ. рэд.: М. І. Мішчанчук, М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1999. – С. 121-125. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 138

  полный текст

  ББК 74.261.9 А43

  Памецька, Ніна Казіміраўна
  Лінгва-гістарычны каментар на занятках па беларускай мове і літаратуры ў школе
  / Н. К. Памецька // Актуальныя праблемы выкладання літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай школе : матэрыялы рэсп. навукова-практыч. канф. 11 мая 1999 г. / адказ. рэд.: М. І. Мішчанчук, М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1999. – С. 114-117. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 139

  полный текст

  ББК 74.261.9 А43

  Лепешаў, Iван Якаўлевiч
  "Моўныя цяжкасці" ў хрэстаматыйных творах па літаратуры
  / I. Я. Лепешаў // Актуальныя праблемы выкладання літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай школе : матэрыялы рэсп. навукова-практыч. канф. 11 мая 1999 г. / адказ. рэд.: М. І. Мішчанчук, М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1999. – С. 5-12. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 140

  полный текст

  ББК 74.261.9 Б43

  Якалцэвіч, Марыя Антонаўна
  Некаторыя моўныя асаблівасці рамана А. Мрыя "Запіскі Самсона Самасуя"
  / М. А. Якалцэвіч // Беларуская літаратура ў ВНУ і школе : праблемы вывучэння і выкладання / адказны рэд. М. У. Мікуліч. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 1999. – С. 150-154. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 141

  полный текст

  ББК 74.261.9 Л48

  Лепешаў, Iван Якаўлевiч
  Лiнгвiстычны аналiз лiтаратурнага твора: у 2 ч. ч.2: навуч. дапам
  / I. Я. Лепешаў. – Гродна : ГрДУ, 2000. – 124 с. – 311р. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 142

  полный текст

  ББК 74.268.1Беі С12

  Сабуць, Аліна Эдмундаўна
  Педагагічная практыка студэнтаў па беларускай мове і літаратуры
  : дапаможнік для студ. / А. Э. Сабуць, Н. Э. Шандроха ; Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы". – Гродна : ГрДУ, 2010. – 131 с. – ISBN 978-985-515-323-9 : 5840р., 30экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 143

  полный текст

  ББК 74.268.3 Беі А43

  Лісоўская, Іна Самсонаўна
  Да праблемы вызначэння семантыкі дзеясловаў у наратыўным тэксце
  / І. С. Лісоўская // Актуальныя праблемы выкладання мовы і літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай школе : Матэрыялы рэспубліканскай навуковай канферэнцыі. 30 кастрычніка 2002 г. Гродна, Беларусь / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; пад рэд.: У. І. Каялы, Т. І. Тамашэвіча. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 354-359. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 144

  полный текст

  ББК 74.268.3 Беі А43

  Хлусевіч, Ірына Міхайлаўна
  Пра стылістычныя функцыі фразеалагізмаў у паэме Якуба Коласа "Новая зямля"
  / І. М. Хлусевіч // Актуальныя праблемы выкладання мовы і літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай школе : Матэрыялы рэспубліканскай навуковай канферэнцыі. 30 кастрычніка 2002 г. Гродна, Беларусь / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; пад рэд.: У. І. Каялы, Т. І. Тамашэвіча. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 313-316. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 145

  полный текст

  ББК 74.268.3 Беі А43

  Тамашэвіч, Томаш Іосіфавіч
  Да пытання аб фразеалагічных адзінках у перакладным слоўніку
  / Т. І. Тамашэвіч // Актуальныя праблемы выкладання мовы і літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай школе : Матэрыялы рэспубліканскай навуковай канферэнцыі. 30 кастрычніка 2002 г. Гродна, Беларусь / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; пад рэд.: У. І. Каялы, Т. І. Тамашэвіча. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 309-312. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 146

  полный текст

  ББК 74.268.3 Беі А43

  Даніловіч, Мікола Аляксандравіч
  Вывучэнне і сістэматызацыя навуковых крыніц беларускай дыялектнай фразеалогіі
  / М. А. Даніловіч // Актуальныя праблемы выкладання мовы і літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай школе : Матэрыялы рэспубліканскай навуковай канферэнцыі. 30 кастрычніка 2002 г. Гродна, Беларусь / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; пад рэд.: У. І. Каялы, Т. І. Тамашэвіча. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 305-309. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 147

  полный текст

  ББК 74.268.3 Беі А43

  Лепешаў, Iван Якаўлевiч
  З жыцця фразеалагізмаў у прасторы і часе
  / I. Я. Лепешаў // Актуальныя праблемы выкладання мовы і літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай школе : Матэрыялы рэспубліканскай навуковай канферэнцыі. 30 кастрычніка 2002 г. Гродна, Беларусь / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; пад рэд.: У. І. Каялы, Т. І. Тамашэвіча. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 301-305. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 148

  полный текст

  ББК 74.268.3 Беі А43

  Багдзевіч, Анатоль Іосіфавіч
  Тэрміналагічная праца пры чытанні лінгвістычных курсаў у вну
  / А. I. Багдзевіч // Актуальныя праблемы выкладання мовы і літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай школе : Матэрыялы рэспубліканскай навуковай канферэнцыі. 30 кастрычніка 2002 г. Гродна, Беларусь / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; пад рэд.: У. І. Каялы, Т. І. Тамашэвіча. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 334-340. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 149

  полный текст

  ББК 74.268.3 Беі А43

  Памецька, Ніна Казіміраўна
  Вывучэнне гісторыі формаў прошлага часу дзеяслова
  / Н. К. Памецька // Актуальныя праблемы выкладання мовы і літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай школе : Матэрыялы рэспубліканскай навуковай канферэнцыі. 30 кастрычніка 2002 г. Гродна, Беларусь / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; пад рэд.: У. І. Каялы, Т. І. Тамашэвіча. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 340-346. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 150

  полный текст

  ББК 74.268.3 Беі А43

  Бубновіч, Іна Іванаўна
  Дыялектныя формы дзеясловаў у творах Якуба Коласа
  / І. І. Бубновіч // Актуальныя праблемы выкладання мовы і літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай школе : Матэрыялы рэспубліканскай навуковай канферэнцыі. 30 кастрычніка 2002 г. Гродна, Беларусь / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; пад рэд.: У. І. Каялы, Т. І. Тамашэвіча. – Гродна : ГрДУ, 2003. – С. 346-350. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<...234567891011...>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека