Белорусский язык


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 1625
 • 51

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Кавальчук, Аксана Іванаўна
  Адлюстраванне вонкавага выгляду чалавека ў лексіка-фразеалагічнай прасторы гаворак Гродзеншчыны
  / А. І. Кавальчук // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны : (матэрыялы і даследаванні) : зб. навук. арт. Вып. 7. Памяці прафесара Ігара Васільевіча Жука / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд. М. А. Даніловіч, А. Э. Сабуць ; рэд. кал.: Р. К. Казлоўскі [і інш.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2018. – С. 161-163. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 52

  полный текст

  ББК 74. К78

  Маршэўская, Валянцiна Васiльеўна
  Адлюстраванне вясковай хаты ў беларускіх фразеалагізмах
  / В. В. Маршэўская // Краязнаўства як адзін з накірункаў вучэбна-выхаваўчай работы ў школе і ВНУ : матэрыялы Рэсп. навук. канф., Брэст, 28-29 сакавіка 2008 г. – Брэст : Альтернатива, 2008. – С. 134-139. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 53

  полный текст

  ББК 81.411.3 А43

  Яўгенідзэ, Ірына Тарыелаўна
  Адлюстраванне граматычных катэгорый фразеалагізмаў у слоўнікавым артыкуле
  / І. Т. Яўгенідзэ // Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвадыдактыкі (да 80-годдзя з дня нараджэння прафесара Г. М. Малажай) : у 2 ч. Ч. 1 : зб. навук. арт. – Брэст : БрДУ, 2018. – С. 121-124. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 54

  полный текст

  ББК 81. Д20

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Адлюстраванне катэгарыяльнай полісеміі ў слоўніках
  / М. А. Даніловіч // Дарагое мне - і маё - беларускае : навуковы зборнік да 100-годдзя з дня нараджэння прафесара Ф. М. Янкоўскага / навук. рэд. Д. В. Дзятко ; Рэдкал. Г. М. Валочка. – Рига : BVKI, 2018. – С. 201-204. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 55

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Сіплівеня, Жанна Сямёнаўна
  Адлюстраванне марфалагічных асаблівасцей іменных часцін мовы (на прыкладзе мовы газеты «Наша ніва»)
  / Ж. С. Сіплівеня, І. І. Бубновіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зборнік навуковых прац : да 135-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Янкі Купалы / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; адказ. рэд.: А. С. Садоўская ; рэд. рада: М. А. Даніловіч, Д. М. Лебядзевіч, А. Э. Сабуць. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2017. – С. 96-100. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 56

  полный текст

  ББК 81.

  Бубновіч, Іна Іванаўна
  Адлюстраванне маўленчых паводзін у мянушках жыхароў Гродзеншчыны
  / І. І. Бубновіч, Ж. С. Сіплівеня // Беларуская анамастыка. Гісторыя і сучаснасць : матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі, Мінск, 20 красавіка, 2010 г. / кал. аўт.: Ін-т мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы НАН Беларусі ; рэдкал.: і інш., І. Л. Капылоў. – Мінск : Беларусь, 2010. – С. 28-33. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 57

  полный текст

  ББК 83.3(4Пол) Ш70

  Лісоўская, Іна Самсонаўна
  Адлюстраванне пазамоўнай рэчаіснасці праз дзеясловы мімікі ў аповесці В. Быкава "Альпійская балада"
  / І. С. Лісоўская // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemnosci : матэрыялы XXIV міжнар. навук. канф., Гродна, 26 кастрычніка 2018 г. / Упаўнаважаны па справах рэлігій і нацыянальнасцей Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь [і інш.] ; рэдкал.: Я. Панькоў [і інш.]. – Гродна : Гродзенская друкарня, 2019. – С. 38-42. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 58

  полный текст

  ББК 83. Ш70

  Кавальчук, Аксана Іванаўна
  Адлюстраванне польскамоўнага ўплыву ў дыялектных найменнях катэгорыі асобы
  / А. І. Кавальчук // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemnosci : матэрыялы ХХ міжнар. навук. канф., Гродна, 23-24 кастр. 2014 г. / Упаўнаважаны па справах рэлігій і нацыянальнасцей Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэд. кал.: Я. Панькоў [і інш.]. – Мінск : БудМедыяПраект, 2015. – С. 40-43. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 59

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Лісоўская, Іна Самсонаўна
  Адлюстраванне працэсу маўлення ў гаворцы Мастоўшчыны
  / І. С. Лісоўская // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны : (матэрыялы і даследаванні) : зб. навук. арт. Вып. 7. Памяці прафесара Ігара Васільевіча Жука / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд. М. А. Даніловіч, А. Э. Сабуць ; рэд. кал.: Р. К. Казлоўскі [і інш.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2018. – С. 163-170. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 60

  полный текст

  ББК 80. Ф51

  Лісоўская, Іна Самсонаўна
  Адлюстраванне працэсу маўлення ў гаворцы Мастоўшчыны
  / І. С. Лісоўская // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны: матэрыялы і даследаванні : зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 9. Да 75-годдзя Гродзенскай вобласці / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы", Кафедра беларускай філалогіі ; гал. рэд.: Ж. С. Сіплівеня, Р. К. Казлоўскі ; рэдкал.: А. С. Садоўская [і інш.]. – Гродна : ЮрСаПринт, 2020. – С. 51-56. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<...234567891011...>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека