Белорусский язык


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 1625
 • 51

  полный текст

  ББК 81.

  Лепешаў, Iван Якаўлевiч
  Мнагазначнасць фразеалагізмаў
  / I. Я. Лепешаў // Беларуская мова і літаратура : У дапамогу педагогу. – 1997. – № 7. – С. 92-103. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 52

  полный текст

  ББК 83.

  Лепешаў, Iван Якаўлевiч
  Чаму мы так гаворым
  / I. Я. Лепешаў // Беларуская мова і літаратура : У дапамогу педагогу. – 1997. – № 9. – С. 106-113. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 53

  полный текст

  ББК 81.Г А72

  Піваварчык, Тамара Анатольеўна
  Да класіфікацыі этыкетных адзінак: беларускія развітальныя формулы
  / Т. А. Піваварчык // Антропоцентричний пiдхiд у дослiдженнi мови : матерiали VII Мiжнародних Карських читань, 13-14 травня 1998 р. / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; редакційна колегія А. С. Біла [и др.] ; упоряд.: Н. М. Арват, М. И. Конюшкевич. – Ніжин; Гродно : ТОВ Наука-сервис, 1998. – С. 200-204. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 54

  полный текст

  ББК 81.02 С48

  Сіплівеня, Жанна Сямёнаўна
  Дэрывацыйныя мажлівасці суфікса -н- пры спалучэнні з іменнымі іншамоўнымі асновамі ў сучаснай беларускай мове
  / Ж. С. Сіплівеня // Словообразование и номинативная деривация в славянских языках: в 2 ч. Ч. 1 : материалы VI Международной научной конференции, 28-29 мая 1998 г. / Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы ; отв. ред. С. А. Емельянова. – Гродно : 1998. – С. 129-133. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 55

  полный текст

  ББК 81.02 С48

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Структурна-семантычны аналіз групы словаў з агульнай семай 'стужка, што ўплятаюць у косы'
  / І. В. Піваварчык // Словообразование и номинативная деривация в славянских языках: в 2 ч. Ч. 1 : материалы VI Международной научной конференции, 28-29 мая 1998 г. / Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы ; отв. ред. С. А. Емельянова. – Гродно : 1998. – С. 191-195. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 56

  полный текст

  ББК 81.02 С48

  Лісоўская, Іна Самсонаўна
  Аб характары моўных сродкаў, якія актуалізуюць фрагмент канцэптуальнай карціны свету (на матэрыяле дыялектнай лексіка-семантычнай групы дзеясловаў маўлення)
  / І. С. Лісоўская // Словообразование и номинативная деривация в славянских языках: в 2 ч. Ч. 1 : материалы VI Международной научной конференции, 28-29 мая 1998 г. / Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы ; отв. ред. С. А. Емельянова. – Гродно : 1998. – С. 21-25. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 57

  полный текст

  ББК 81.02 С48

  Лепешаў, Iван Якаўлевiч
  Пра ўтварэнне фразеалагізмаў тыпу каша заварваецца
  / I. Я. Лепешаў // Словообразование и номинативная деривация в славянских языках: в 2 ч. Ч. 1 : материалы VI Международной научной конференции, 28-29 мая 1998 г. / Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы ; отв. ред. С. А. Емельянова. – Гродно : 1998. – С. 146-151. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 58

  полный текст

  ББК 81.02 С48

  Карацінская, Д. М.
  Словаўтваральная аманімія дзеясловаў у сучаснай беларускай мове
  / Д. М. Карацінская // Словообразование и номинативная деривация в славянских языках: в 2 ч. Ч. 1 : материалы VI Международной научной конференции, 28-29 мая 1998 г. / Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы ; отв. ред. С. А. Емельянова. – Гродно : 1998. – С. 186-191. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 59

  полный текст

  ББК 81.02 С48

  Багдзевіч, Анатоль Іосіфавіч
  Дэрывацыйныя мажлівасці суфікса -ЛЬН- пры ўтварэнні адвербіяльных тэрмінаў ад'ектываў у беларускай мове
  / А. I. Багдзевіч // Словообразование и номинативная деривация в славянских языках: в 2 ч. Ч. 1 : материалы VI Международной научной конференции, 28-29 мая 1998 г. / Гродненский гос. ун-т им. Янки Купалы ; отв. ред. С. А. Емельянова. – Гродно : 1998. – С. 259-262. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 60

  полный текст

  ББК 81.Г А72

  Горская, Светлана Альбертовна
  Функцыянаванне ўказальных слоў ТУТ-ТАМ у беларускай паэзіі
  / С. А. Горская // Антропоцентричний пiдхiд у дослiдженнi мови : матерiали VII Мiжнародних Карських читань, 13-14 травня 1998 р. / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; редакційна колегія А. С. Біла [и др.] ; упоряд.: Н. М. Арват, М. И. Конюшкевич. – Ніжин; Гродно : ТОВ Наука-сервис, 1998. – С. 143-145. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<...234567891011...>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека