Белорусский язык


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 1704
 • 1576

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Фразеалагізмы са значэннем асобы ў творах Янкі Купалы
  / А. С. Садоўская // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : (да 130-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Янкі Купалы) 20-21 красавіка 2012 г. : зборнік навуковых артыкулаў / рэд. рада: І. В. Жук [и др.]. – Гродна : ГрДУ, 2013. – С. 186-190. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1577

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Сіплівеня, Жанна Сямёнаўна
  Словаўтваральныя мадэлі і тыпы складаных прыметнікаў у мове твораў Янкі Купалы
  / Ж. С. Сіплівеня // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : (да 130-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Янкі Купалы) 20-21 красавіка 2012 г. : зборнік навуковых артыкулаў / рэд. рада: І. В. Жук [и др.]. – Гродна : ГрДУ, 2013. – С. 152-157. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1578

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Якалцэвіч, Марыя Антонаўна
  Прыказкі ў вершах Янкі Купалы
  / М. А. Якалцэвіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : (да 130-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Янкі Купалы) 20-21 красавіка 2012 г. : зборнік навуковых артыкулаў / рэд. рада: І. В. Жук [и др.]. – Гродна : ГрДУ, 2013. – С. 190-193. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1579

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Лашук, Дмитрий Анатольевич
  Субстантыўныя фразеалагічныя дыялектызмы ў творах Янкі Купалы
  / Д. А. Лашук // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : (да 130-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Янкі Купалы) 20-21 красавіка 2012 г. : зборнік навуковых артыкулаў / рэд. рада: І. В. Жук [и др.]. – Гродна : ГрДУ, 2013. – С. 202-206. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1580

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Асіпчук, Аксана Мікалаеўна
  Стылістычнае выкарыстанне антонімаў у паэзіі Леаніда Дранько-Майсюка
  / А. М. Асіпчук // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : (да 130-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Янкі Купалы) 20-21 красавіка 2012 г. : зборнік навуковых артыкулаў / рэд. рада: І. В. Жук [и др.]. – Гродна : ГрДУ, 2013. – С. 213-217. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1581

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Маршэўская, Валянцiна Васiльеўна
  Структура і семантыка кампаратыўных фразеалагізмаў
  / В. В. Маршэўская // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : (да 130-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Янкі Купалы) 20-21 красавіка 2012 г. : зборнік навуковых артыкулаў / рэд. рада: І. В. Жук [и др.]. – Гродна : ГрДУ, 2013. – С. 173-178. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1582

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Багдзевіч, Анатоль Іосіфавіч
  Семантычна-культуралагічны аспект перакладу лексемы "лапці" ў паэзіі Янкі Купалы
  / А. I. Багдзевіч, С. Г. Ляскевіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : (да 130-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Янкі Купалы) 20-21 красавіка 2012 г. : зборнік навуковых артыкулаў / рэд. рада: І. В. Жук [и др.]. – Гродна : ГрДУ, 2013. – С. 168-173. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1583

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Бубновіч, Іна Іванаўна
  Роля Янкі Купалы ў станаўленні, развіцці і нармаванні беларускай літаратурнай мовы
  / І. І. Бубновіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : (да 130-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Янкі Купалы) 20-21 красавіка 2012 г. : зборнік навуковых артыкулаў / рэд. рада: І. В. Жук [и др.]. – Гродна : ГрДУ, 2013. – С. 144-149. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1584

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Асабіна, Сняжана Віктараўна
  Некаторыя асаблівасці ўжывання фразеалагізмаў у творах Янкі Купалы
  / С. В. Асабіна // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : (да 130-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Янкі Купалы) 20-21 красавіка 2012 г. : зборнік навуковых артыкулаў / рэд. рада: І. В. Жук [и др.]. – Гродна : ГрДУ, 2013. – С. 157-161. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1585

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Малышева, Ольга Леонидовна
  Национально-культурная семантика в переводе художественного текста с белорусского языка на английский
  / О. Л. Малышева // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : (да 130-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Янкі Купалы) 20-21 красавіка 2012 г. : зборнік навуковых артыкулаў / рэд. рада: І. В. Жук [и др.]. – Гродна : ГрДУ, 2013. – С. 365-370. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1586

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Варановіч, Валерый Леанiдавiч
  Марфаналагічныя асаблівасці словаўтваральнай структуры дзеясловаў незакончанага трывання ў мове Янкі Купалы
  / В. Л. Варановіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : (да 130-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Янкі Купалы) 20-21 красавіка 2012 г. : зборнік навуковых артыкулаў / рэд. рада: І. В. Жук [и др.]. – Гродна : ГрДУ, 2013. – С. 178-183. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1587

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Лісоўская, Іна Самсонаўна
  Лінгвакультура "чалавека гаворачага" ў наратыўным тэксце
  / І. С. Лісоўская // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : (да 130-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Янкі Купалы) 20-21 красавіка 2012 г. : зборнік навуковых артыкулаў / рэд. рада: І. В. Жук [и др.]. – Гродна : ГрДУ, 2013. – С. 362-365. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1588

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Ковалёва, Лилия Евгеньевна
  К вопросу о переводе культурно-маркированной лексики с белорусского языка на английский (на материале художественных произведений белорусских писателей)
  / Л. Е. Ковалёва // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : (да 130-годдзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Янкі Купалы) 20-21 красавіка 2012 г. : зборнік навуковых артыкулаў / рэд. рада: І. В. Жук [и др.]. – Гродна : ГрДУ, 2013. – С. 370-374. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1589

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Памецька, Ніна Казіміраўна
  Тэксты з твораў Янкі Купалы для заняткаў па гістарычнай марфалогіі беларускай мовы
  / Н. К. Памецька // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: У. I. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 219-224. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1590

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Маршэўская, Валянцiна Васiльеўна
  Прыслоўныя фразеалагізмы з валентна абмежаваным значэннем
  / В. В. Маршэўская // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: У. I. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 225-229. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1591

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Лісоўская, Іна Самсонаўна
  Дзеясловы мімікі і жэсту ў працесе адлюстравання канцэптаў "гора" і "страх" (на матэрыяле рамана Янкі Брыля "Птушкі і гнезды")
  / І. С. Лісоўская // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: У. I. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 374-379. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1592

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Ковалёва, Лилия Евгеньевна
  Особенности перевода реалий с белорусского языка на английский (на материале стихов Янки Купалы)
  / Л. Е. Ковалёва // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: У. I. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 259-262. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1593

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Данільчык, Зінаіда Пятроўна
  Назоўны прэдыкатыўны назоўнікаў з адценнем параўнання ў мове Янкі Купалы і іншых мастацкіх тэкстах
  / З. П. Данільчык // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: У. I. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 241-245. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1594

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Садоўская, Алена Станiславаўна
  Фразеалагізмы-сінонімы ў мове твораў Янкі Купалы
  / А. С. Садоўская // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: У. I. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 215-219. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1595

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Лепешаў, Iван Якаўлевiч
  Рэальна-гістарычны каментар верша Янкі Купалы "Не плюй у карытца..."
  / I. Я. Лепешаў // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: У. I. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 64-70. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1596

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Сіплівеня, Жанна Сямёнаўна
  Уласныя асабовыя імёны ў творах Янкі Купалы
  / Ж. С. Сіплівеня // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: У. I. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 229-234. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1597

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Даніловіч, Мікалай Аляксандравіч
  Этымалагічны аналіз купалавых фразеалагізмаў
  / М. А. Даніловіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: У. I. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 70-76. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1598

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Истомин, Виктор Серафимович
  Функционирование фразеологических единиц в бытовом дискурсе (на материале пьесы Янки Купалы "Павлинка")
  / В. С. Истомин // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: У. I. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 210-215. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1599

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Тамашэвіч, Зоя Міхайлаўна
  Інтэрактыўныя метады на ўроках літаратурнага чытання
  / З. М. Тамашэвіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: У. I. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 399-402. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 1600

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Шандроха, Нона Эдмундаўна
  Дыялагічнае маўленне ў публіцыстычным дыскурсе Янкі Купалы
  / Н. Э. Шандроха // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; рэдкал.: У. I. Каяла. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 249-253. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<...60616263646566676869>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека