ГлавнаяГлавная » Труды ученых ГрГУ им. Янки Купалы » Белорусская литература

Белорусская литература


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 872
 • 1

  полный текст

  ББК 80. L81

  Iaskevich, M. M.
  Повседневность в художественном тексте как разрушение социального мифа (на материале романа Т. Гартного «Сокі цаліны»). Глава 2
  /M.M. Iaskevich // Literature, language and culture influenced by globalization : monograph : монография/ N.G. Bondarenko [ и др.].- Vienna : East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2017 .- С.22-37 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 2

  полный текст

  ББК 72. L10

  Liaskevich, S.
  Present-day Belarusian-English lexicography
  /S. Liaskevich, T.V. Puzevich // 21 век: фундаментальная наука и технологии : Материалы VI научно-практической конференции, North Charleston, USA, 20-21 апреля 2015 г.: В 2 ч. Ч. 2.- Норт Чарлстон : [Б. и.], 2015 .- С.177-180 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 3

  полный текст

  ББК 83. В91

  Автухович, Татьяна Евгеньевна
  Современная белорусская поэзия: парадоксы времени
  /Т.Е. Автухович // Время как объект изображения, творчества и рефлексии : материалы Междунар. научн. конф., Иркутск, 27 июня - 1 июля 2010 г..- Иркутск : Иркутский гос. ун-т, 2010 .- С.76-82 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 4

  полный текст

  ББК 83. А72

  Автухович, Татьяна Евгеньевна
  Принцип метаморфозы в современной белорусской поэзии
  /Т.Е. Автухович // Антропологические сдвиги переломных эпох и их отражение в литературе. В 2 ч. Ч. 1 : сборник научных статей/Учреждение образования "Гродненский гос. ун-т им. Я.Купалы"; гл. ред. Т.Е. Автухович; Ред. коллегия: Т.Е. Автухович, В. Супа, И.А. Каргашин, Ю.Б. Орлицкий, И.И. Плеханова.- Гродно : ГрГУ им. Я. Купалы, 2014 .- С.74-82 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 5

  полный текст

  ББК 82. А72

  Агапонова, Ольга Сергеевна
  "Імя" Вікі Трэнас: наратыўна-камунікатыўная анталогія метафізічнага твора
  /О.С. Агапонова // Антропология времени : сб. науч. ст. В 2 ч. Ч. 2/Учреждение образования "Гродненский гос. ун-т им. Я.Купалы"; Ред. коллегия: Т.Е. Автухович, В. Супа, И.А. Каргашин, Ю.Б. Орлицкий, И.И. Плеханова, И.С. Скоропанова, Г.П. Тварановіч, В.И. Тюпа.- Гродно : ГрГУ им. Я. Купалы, 2016 .- С.184-189 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 6

  полный текст

  ББК 83. Р96

  Аляшкевіч, Таццяна Анатольеўна
  Дынаміка жанравай сістэмы ў кантэксце сінергетычнай парадыгмы
  /Т.А. Аляшкевіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зборнік навук. артыкулаў/Установа адукацыі "Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я.Купалы"; адказ. рэд.: А.С. Садоўская; рэд. рада: М.А. Даніловіч, Д.М. Лебядзевіч, В.В. Маршэўская, А.Э. Сабуць.- Гродна : ЮрСаПрынт, 2017 .- С.198-201 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 7

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі) Т96

  Аляшкевіч, Таццяна Анатольеўна
  Паэтычны тэкст як унікальная функцыянальна-эстэтычная сістэма: феномен фонасемантычнай сінергіі
  /Т.А. Аляшкевіч // Тэорыя літаратуры ў дыялогу еўрапейскіх культур : [манаграфія] : манаграфія/НАН Беларусі. Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Ін-т літаратуразнаўства ім. Янкі Купалы; аўт.: М.А. Тычына, Я.А. Гарадніцкі, Г.М. Кісліцына, С.У. Калядка, Т.А. Аляшкевіч, і інш.; навук. рэд. М.А. Тычына.- Мінск : Беларуская навука, 2018 .- С.272-291 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 8

  полный текст

  ББК 83. Г46

  Аляшкевіч, Таццяна Анатольеўна
  Рэцэпцыя творчасці Янкі Купалы ў мастацкім успрыняцці Алеся Разанава
  /Т.А. Аляшкевіч // Гісторыя беларускай літаратуры: стан і перспектывы даследвання : да 135-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа : матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі; Мінск, 15-16 лістапада 2017 г..- Мінск : Права і эканоміка, 2017 .- С.150-154 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 9

  полный текст

  ББК 81.411.3-3 А90

  Асабіна, Сняжана Віктараўна
  Фразеалогія ў творах Міхася Лынькова : функцыянальна-стылістычны аспект
  /С.В. Асабіна; Установа адукацыі "Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я.Купалы".- Гродна : ГрДУ, 2011. - 167 с. - ISBN 978-985-515-461-8, 10624р., 5экз.  

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 10

  полный текст

  ББК 83. М74

  Асабіна, Сняжана Віктараўна
  Фармальныя варыянты фразеалагізмаў у творах Міхася Лынькова
  /С.В. Асабіна // Мова - Літаратура - Культура : матэрыялы VI Міжнар. навук. канф., Мінск, 28-29 кастр. 2010 г.: у 2 ч.. Ч. 2/рэдкал.: Т.Я. Янчук.- Мінск : Выдавецкі цэнтр БДУ, 2011 .- С.177-182 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


123456789...>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека