ГлавнаяГлавная » Труды ученых ГрГУ им. Янки Купалы » Белорусская литература

Белорусская литература


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 872
 • 1

  полный текст

  ББК 83. Ж95

  Руцкая, Алена Вiтальеўна
  * * * Нам дадзена адвечная трывога
  /А.В. Руцкая // Жыццё і творчасць Анатоля Іверса : успаміны, згадкі, рэцэнзіі, прысвячэнні, пісьмы, фотаздымкі.- Мінск : Беларускi кнiгазбор, 2012 .- С.196 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 2

  полный текст

  ББК 74.

  Грынько, Мікалай Уладзіміравіч
  "... Пачэсная справа - жыцце адкрываць другому"
  /М.У. Грынько // Беларуская мова і літаратура.- 2010 .- № 2.- С.57-59 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 3

  полный текст

  ББК 83.3(4Беі)6-8 Купала Я. Р96

  Петрушкевіч, Віктар Іванавіч
  " Пісаць яе мы будзем для вёскі": " Наша доля" пра сельскую гаспадарку
  /В.І. Петрушкевіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. артыкулаў/Установа адукацыі "Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я.Купалы"; рэд. рада: С.А. Габрусевіч, І.В. Жук, У.I. Каяла, Д.М. Лебядзевіч.- Гродна : ГрДУ, 2007 .- С.107-112 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 4

  полный текст

  ББК 83.

  Петрушкевіч, Ала Мікалаеўна
  Gotland - зямля Бога
  /А.М. Петрушкевіч // Тэрмапілы.- 2014 .- № 18.- С.164-177 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 5

  полный текст

  ББК 83.

  Петрушкевіч, Ала Мікалаеўна
  Memento mori , або сваіх сватоў не было : Апавяданне " На балотнай сцяжыне" Васіля Быкава
  /А.М. Петрушкевіч // Роднае слова.- 2004 .- № 6.- С.6-8 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 6

  полный текст

  ББК 72. L10

  Liaskevich, S.
  Present-day Belarusian-English lexicography
  /S. Liaskevich, T.V. Puzevich // 21 век: фундаментальная наука и технологии : Материалы VI научно-практической конференции, North Charleston, USA, 20-21 апреля 2015 г.: В 2 ч. Ч. 2.- Норт Чарлстон : [Б. и.], 2015 .- С.177-180 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 7

  полный текст

  ББК 83.3(2=БЕЛА)6-8 Р96

  Жук, Ігар Васільевіч
  Аб адным выпадку "рытмавай рэдукцыі" ў паэзіі Янкі Купалы (верш "У дарозе, 1918 г.)
  /І.В. Жук // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : матэрыялы навуковай канферэнцыі 27 кастрычнiка 1999 года. Гродна/Гродзенскi дзяржаўны унiверсітэт iмя Я. Купалы; рэд. рада: Д.М. Лебядзевіч, М.У. Мікуліч, А.М. Пяткевіч.- Гродна : ГрДУ, 2000 .- С.67-73 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 8

  полный текст

  ББК 83.3(0) В40

  Жук, Игорь Васильевич
  Аб адным падыходзе да атрыбуцыі мастацкага тэксту на падставе матэматычнай тэорыі распазнавання вобразаў
  /И.В. Жук, В.Р. Родчанка // Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе (проблемы теоретической и исторической поэтики): в 2 ч. Ч. 2 : материалы Международной научной конференции, Гродно, 15-17 апреля 1998 г./Гродненский гос. ин-т им. Янки Купалы; ред. кол. Т.Е. Автухович, И.В. Егоров, К.И. Лецко, Л.М. Середа.- Гродно : ГрГУ, 1998 .- С.394-398 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 9

  полный текст

  ББК 83.3(4П)5-8 Ажэшка Т28

  Жук, Ігар Васільевіч
  Аб варыятыўнасці чыннікаў нацыянальнай традыцыі (з назіранняў над рытмавым станам беларускай прозы пачатку ХХ стагоддзя)
  /І.В. Жук // Творчасць Элізы Ажэшкі і беларуская культура : зборнiк навуковых прац/Установа адукацыі "Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я.Купалы", Кафедра польскай філалогіі; пад рэд. С.П. Мусіенкі.- Гродна : ГрДУ, 2002 .- С.268-276 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 10

  полный текст

  ББК 81.411.3 К78

  Казлоўскі, Руслан Канстанцінавіч
  Аб літаратуры і літаратарах: Змітрок Бядуля як крытык і публіцыст
  /Р.К. Казлоўскі // Краявіды роднай мовы. Вып. 2 : зб. навук. арт. (памяці прафесара І.Я. Лепешава)/Мін-ва адукацыі РБ, Установа адукацыі "Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я.Купалы"; адказны рэд. В.Л. Варановiч; рэд. кал.: В.Л. Варановiч, М.А. Даніловіч, А.С. Садоўская.- Гродна : ЮрСаПрынт, 2017 .- С.45-55 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


123456789...>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека