ГлавнаяГлавная » Труды ученых ГрГУ им. Янки Купалы » Зарубежная литература

Зарубежная литература


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 420
 • 1

  полный текст

  ББК 83. P80

  Bilutenko, Helena
  Przenikaniekultur w powiesci Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem
  /H. Bilutenko // Polonistyka wobec wyzwan wspolczesnosci : V Kongres Polonistyki Zagranicznej, Brzeg-Opole, 10-13 lipca 2012 r.: W 2 t..- Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014 .- С.538-545 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 2

  полный текст

  ББК 83.

  Bilutenko, Helena
  Swiat wartosci ideowo-artystycznych malej trylogii H.Sienkiewicza („Szkice z natury i zycia”)
  /H. Bilutenko // Bibliotekarz Podlaski.- 2017 .- № 3.- С.205-215 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 3

  полный текст

  ББК 81.415.3 П53

  Bilutenko, Helena
  Poszukiwanie nowej wizji Ojczyzny-Litwy w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza (analiza od strony formy literackiej)
  /H. Bilutenko // Польский язык и литература в средней и высшей школе в Беларуси : материалы Республиканского науч.-метод. "круглого стола", Гродно, 17 февраля 2007 г./Учреждение образования "Гродненский гос. ун-т им. Я.Купалы"; ред.кол.: Е.И. Билютенко, Ж.И. Ерома.- Гродно : ГрГУ, 2008 .- С.206-213 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 4

  полный текст

  ББК 83. B56

  Bilutenko, Helena
  W poszukiwaniu nowej formy: Waclawa Berenta Diogenes w kontuszu. (Historia o narodzinach literatow polskich)
  /H. Bilutenko // Bibliotheca mundi. Studia biblogiczne ofiarowane Janowi Leonczukowi : colloguia orientalia bialostocensia, literatura / historia. XVII.- Bialystok : [Б. и.], 2016 .- С.789-797 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 5

  полный текст

  ББК 81.41 С47

  Bilutenko, Helena
  Ignacy Chodzko – pisarz polsko-biaіoruskiego pogranicza
  /H. Bilutenko // Славянскія мовы, літаратуры і культуры: этнас у святле гісторыі і сучаснасці : Зб. навук. прац/Установа адукацыі "Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я.Купалы"; пад рэд. С.Ф. Мусіенка.- Гродна : ГрДУ, 2003 .- С.48-55 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 6

  полный текст

  ББК 83.3

  Bilutenko, Helena
  Wizerunek chlopa kresowego w powiesci J.I. Kraszewskiego Historia kolka w plocie
  /H. Bilutenko // Kraszewski i nowozytnosc. Studia SERIA: Przelomy/Pogranicza. Studia Literackie. XIV.- Bialystok : [Б. и.], 2015 .- С.49-58 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 7

  полный текст

  ББК 81. А60

  Brusiewicz, A.
  Mickiewicz i Milosz – miejsca wspolne
  /A. Brusiewicz // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica V. Т. 71.- Krakow : [Б. и.], 2010 .- С.269 – 273 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 8

  полный текст

  ББК 81.415.3 П53

  Chlistowska, Irena
  Metody aktywizujace w nauczaniu jezyka polskiego (dyskusja dydaktyczna: jej odmiany i techniki)
  /I. Chlistowska // Польский язык и литература в средней и высшей школе в Беларуси : материалы Республиканского науч.-метод. "круглого стола", Гродно, 17 февраля 2007 г./Учреждение образования "Гродненский гос. ун-т им. Я.Купалы"; ред.кол.: Е.И. Билютенко, Ж.И. Ерома.- Гродно : ГрГУ, 2008 .- С.78-97 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 9

  полный текст

  ББК 83.3(4П)5-8 Ажэшка Т28

  Chlistowska, Irena
  Maria Dabrowska o Elizie Orzeszkowej (na podstawie «Dziennikow»)
  /I. Chlistowska // Творчасць Элізы Ажэшкі і беларуская культура : зборнiк навуковых прац/Установа адукацыі "Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я.Купалы", Кафедра польскай філалогіі; пад рэд. С.П. Мусіенкі.- Гродна : ГрДУ, 2002 .- С.125-131 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 10

  полный текст

  ББК 83. P80

  Musijenko, S.
  "Mala ojczyzna" w tworczosci Czeslawa Milosza
  /S. Musijenko // Polonistyka wobec wyzwan wspolczesnosci : V Kongres Polonistyki Zagranicznej, Brzeg-Opole, 10-13 lipca 2012 r.: W 2 t..- Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014 .- С.668-678 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


123456789...>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека