Журналистика


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 367
 • 11

  полный текст

  ББК 81. Н36

  Піваварчык, Тамара Анатольеўна
  Адрасатыўныя прэдыкаты ветлівасці ў формулах беларускага маўленчага этыкету
  / Т. А. Піваварчык // Нацыянальна-культурны кампанент у лiтаратурнай і дыялектнай мове : зборнік навуковых артыкулаў. – Брэст : БрДУ імя А. С. Пушкіна, 2021. – С. 157-160. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 12

  полный текст

  ББК 76. Ж91

  Герасімчык, Ірына Аляксандраўна
  Актуальныя пытанні вывучэння гісторыі беларускай журналістыкі ХІХ ст.
  / І. А. Герасімчык // Журналістыка - 2016: стан, праблемы, перспектывы : матэрыялы 18-й Міжнар. навук.-практ. канф., прысвечанай 95-годдзю БДУ, Мінск, 10– 11 ліст. 2016 г. – Мінск : БДУ, 2016. – С. 346–349. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 13

  полный текст

  ББК 74. У91

  Овчинникова, Нелли Николаевна
  Американские исследования межкультурной коммуникации: генезис, эволюция, перспективы
  / Н. Н. Овчинникова // Ученые записки УО "ВГУ им. П.М. Машерова". Т. 30 : сборник научных трудов. – Витебск : ВГУ им. П. М. Машерова, 2019. – С. 82-88. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 14

  полный текст

  ББК 74.48 Н34

  Гаврильчук, Д. Н.
  Апелляция к потребностям личности в телевизионной рекламе (на примере рекламы горячих и холодных напитков)
  / Д. Н. Гаврильчук // Наука - 2015 : сборник научных статей. В 2 ч. Ч. 1 / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; ред. кол.: Г. М. Третьяков [и др.]. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2015. – С. 87-89. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 15

  полный текст

  ББК 60. Т33

  Рыжкович, Анна Чеславовна
  Аппроксиматоры и проксиматоры в структуре темпоральных предложных единиц белорусского языка
  / А. Ч. Рыжкович // Теория и практика современной науки : сборник статей VI Междунар. науч.-практ. конф., Пенза 20 нояб. 2021 г. – Пенза : МЦНС «Наука и Просвещение», 2021. – С. 101-103. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 16

  полный текст

  ББК 81. Л59

  Рыжковіч, Ганна Чаславаўна
  Асаблівасці блога як жанра інтэрнэт-камунікацыі
  / Г. Ч. Рыжковіч, Д. Д. Мінькевіч // Лингвистика, лингводидактика, лингвокультурология: актуальные вопросы и перспективы развития : материалы V Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 18-19 марта 2021 г. – Минск : БГУ, 2021. – С. 58-62. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 17

  полный текст

  ББК 81. Н36

  Піваварчык, Ірына Вайцехаўна
  Асаблівасці савецкай рэкламы 1960-1980-х гг. (на прыкладзе газеты "Астравецкая праўда")
  / І. В. Піваварчык // Нацыянальна-культурны кампанент у лiтаратурнай і дыялектнай мове : зборнік навуковых артыкулаў. – Брэст : БрДУ імя А. С. Пушкіна, 2021. – С. 153-156. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 18

  полный текст

  ББК 76. Ж91

  Герасімчык, Ірына Аляксандраўна
  Асаблівасці фарміравання гістарычнага медыядыскурсу ў беларускай інфармацыйнай прасторы
  / І. А. Герасімчык, А. Ю. Саладуха // Журналістыка - 2020: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 22 Міжнар. навук.-практ. канф.; Мінск, 12-13 лістап. 2020 г. – Мінск : БДУ, 2020. – С. 113-118. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 19

  полный текст

  ББК 76. D56

  Пивоварчик, Тамара Анатольевна
  Ассоциативный опрос в исследовании акторов цифровой коммуникации
  / Т. А. Пивоварчик // Digital platforms and the future of legacy media = Цифровые платформы и будущее традиционных СМИ : тезисы Четырнадцатых Междунар. науч. чтений, Москва, 27-28 окт. 2022 г. – Москва : 2022. – С. 149-150. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 20

  полный текст

  ББК 81. К26

  Герасімчык, Ірына Аляксандраўна
  Аўтарская суб'ектывацыя ў журналісцкім тэксце
  / І. А. Герасімчык // Ю.Ф. Карський i сучасне мовознавство : матерiали XI мiжнародних Карських читань, Ніжин-Гродно, 18-19 вересня 2007 р. / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; ред. кол.: Н. И. Арват [и др.]. – Ніжин; Гродно : Мiланiк, 2008. – С. 48-49. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<123456789...>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека