Журналистика


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 367
 • 51

  полный текст

  ББК 76. Ж92

  Герасімчык, Ірына Аляксандраўна
  Фразеалагічныя рэсурсы мовы як сродкі суб’ектывізацыі аповеду пры цытаванні ў тэкстах СМІ
  / І. А. Герасімчык // Журналістыка - 2023: стан, праблемы і перспектывы [Электронны рэсурс] : матэрыялы 25-й Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 22 лістапада 2023 г. – Мінск : БДУ, 2023. – С. 302-305. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 52

  полный текст

  ББК 83.3(4Беи)6-8 Купала Я. Р96

  Герасімчык, Ірына Аляксандраўна
  Гiстарычная асоба як «генiй месца» ў сучаснай беларускай журналiстыцы падарожжаў
  / І. А. Герасімчык // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зборнік навуковых прац / Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы" ; гал. рэд. А. С. Садоўская ; рэдкал.: А. Э. Сабуць [і інш.]. – Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2023. – С. 133-138. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 53

  полный текст

  ББК 76. Ж91

  Герасімчык, Ірына Аляксандраўна
  Актуальныя пытанні вывучэння гісторыі беларускай журналістыкі ХІХ ст.
  / І. А. Герасімчык // Журналістыка - 2016: стан, праблемы, перспектывы : матэрыялы 18-й Міжнар. навук.-практ. канф., прысвечанай 95-годдзю БДУ, Мінск, 10– 11 ліст. 2016 г. – Мінск : БДУ, 2016. – С. 346–349. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 54

  полный текст

  ББК 76. Ж92

  Герасімчык, Ірына Аляксандраўна
  Інфармацыйна-навінавае напаўненне раённай газеты (на прыкладзе друкаваных СМІ Гродзенскай вобласці)
  / І. А. Герасімчык // Журналістыка - 2017: стан, праблемы, перспектывы : матэрыялы 19-й Міжнар. навук.-практ. канф.; Мінск, 16-17 ліст. 2017 г. – Мінск : БДУ, 2017. – С. 35-38. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 55

  полный текст

  ББК 81. К26

  Герасімчык, Ірына Аляксандраўна
  Аўтарская суб'ектывацыя ў журналісцкім тэксце
  / І. А. Герасімчык // Ю.Ф. Карський i сучасне мовознавство : матерiали XI мiжнародних Карських читань, Ніжин-Гродно, 18-19 вересня 2007 р. / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсітэт iмя Янкі Купалы ; ред. кол.: Н. И. Арват [и др.]. – Ніжин; Гродно : Мiланiк, 2008. – С. 48-49. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 56

  полный текст

  ББК 81.0 С47

  Герасімчык, Ірына Аляксандраўна
  Прыёмы выкарыстання інтэртэкстуальных адзінак у рэгіянальным медыятэксце (па матэрыялах раённых СМІ Гродзеншчыны)
  / І. А. Герасімчык // Славянский мир и национальная речевая культура в современной коммуникации: к 155-летию со дня рождения академика Евфимия Фёдоровича Карского : сборник научных трудов / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; гл. ред. М. И. Конюшкевич ; ред. кол.: М. И. Конюшкевич, Т. А. Пивоварчик, И. И. Минчук. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2016. – С. 215-222. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 57

  полный текст

  ББК 83. С43

  Герасімчык, Ірына Аляксандраўна
  Крыніцы прэцэдэнтнасці ў тэкстах рэгіянальных выданняў Гродзеншчыны
  / І. А. Герасімчык // Скарынаўскія традыцыі : гісторыя і сучаснасць : зб. навук. арт. : у 2 ч. – Гомель : ГДУ імя Ф.Скарыны, 2015. – С. 70-76. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 58

  полный текст

  ББК 76.0 К66

  Герасімчык, Ірына Аляксандраўна
  Карпаратыўнае выданне як інструмент фарміравання карпаратыўнай культуры
  / І. А. Герасімчык // Корпоративная пресса в системе СМИ Республики Беларусь: традиции, опыт, пути развития : материалы Респ. науч.-практ. конф., Минск, 1-2 ноября 2013 г. – Минск : Издательский центр БГУ, 2013. – С. 41-45. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 59

  полный текст

  ББК 76. Ж91

  Герасімчык, Ірына Аляксандраўна
  Асаблівасці фарміравання гістарычнага медыядыскурсу ў беларускай інфармацыйнай прасторы
  / І. А. Герасімчык, А. Ю. Саладуха // Журналістыка - 2020: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 22 Міжнар. навук.-практ. канф.; Мінск, 12-13 лістап. 2020 г. – Мінск : БДУ, 2020. – С. 113-118. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 60

  полный текст

  ББК 76. М42

  Медиакоммуникации в XXI веке: традиции и новации
  : сб. материалов Респ. науч-.-практ. интернет-конф. молодых исследователей, Гродно, 14 марта 2019 г. / ГрГУ им. Я. Купалы, факультет истории, коммуникации и туризма ; редкол.: И. И. Минчук, А. А. Булгакова, И. А. Герасимчик. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2019. – 192 с. – Деп. ГУ "БЕЛИСА" от 27.06.2019, № Д201919, 1экз. 

  Книга


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<<<...234567891011...>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека