Медицинские науки


Сортировка по: Отображать по: Корзина(0):Выбрать все на странице Документов: 166
 • 51

  полный текст

  ББК 75. R13

  Sosnovskaya, A.
  Risk of development of malignant tumors at Belarusian liquidators of consequences of accident on the Chernobyl atomic power station
  / A. Sosnovskaya, A. Kotava // RAD : The First International Conference on Radiation and Dosimetry in Various Fields of Research, Nis, Serbia, April 25-27 2012. – Serbia : 2012. – С. 153. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 52

  полный текст

  ББК 5. С99

  Szpakow, A.
  Rozpowszechnienie stosowania substancji psychoaktywnych wsrod studentow-sportowcow z Grodna, Bialegostoku i Kowna
  / A. Szpakow // Czlowiek w zdrowiu i chorobie: promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja : Miedzynarodowa Konferencja Naukowa. Tarnow 20-21 pazdziernika 2016 r. – Tarnow : Wydawnictwo Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej im. A. Silesiusa, 2016. – С. 203-204. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 53

  полный текст

  ББК 75.

  Rural Dwelling and Temporal Trends in Relation to Childhood Asthma and Related Conditions in Belarus: A Repeated Cross-sectional Survey
  / G. Brozek [et al.] // Journal of Agromedicine. – 2015. – Т. 20. – № 3. – С. 332-340. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 54

  полный текст

  ББК 51

  Sexual initiation of youths in selected European countries compared with their sexual and contraceptive knowledge
  / H. Krauss [и др.] // Annals of Agricultural and Environmental Medicine. – 2012. – Т. 19. – № 3. – С. 587-592. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 55

  полный текст

  ББК 75. R13

  Sosnovskaya, A.
  State of health of the population of Belarus injured of Chernobyl accident: results of longterm monitoring
  / A. Sosnovskaya, A. Kotava // RAD : The First International Conference on Radiation and Dosimetry in Various Fields of Research, Nis, Serbia, April 25-27 2012. – Serbia : 2012. – С. 154. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 56

  полный текст

  ББК 51.

  Stosunek do badan profilaktycznych studentow z wybranych uczelni Suwalk, Grodna i Lwowa. Czesc II. Cukrzyca a zdrowy styl zycia
  / E. Kleszczewska [и др.] // Hygeia public Heath. – 2014. – № 49(3). – С. 466-471. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 57

  полный текст

  ББК 51.

  Stosunek do badan profilaktycznych studentow z wybranych uczelni wyzszych z Suwalk, Grodna i Lwowa. Czesc I. Choroba niedokrwienna serca
  / E. Kleszczewska [и др.] // Hygeia public Heath. – 2014. – № 49(3). – С. 458-465. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 58

  полный текст

  ББК 51

  Strategies for Coping With Stress Used by Nurses in Poland and Belarus During the COVID-19 Pandemic
  / K. Kowalczuk [et al.] // Frontiers in Psychiatry. – 2022. – Т. 13. – № 4. – С. 1-12. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 59

  полный текст

  ББК 51

  The Advantages and Disadvantages of Integrated Care Implementation in Central and Eastern Europe – Perspective from 9 CEE Countries
  / D. Kurpas [et al.] // International Journal of Integrated Care. – 2021. – Т. 21. – № 4. – С. 1-18. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 60

  полный текст

  ББК 51

  The Characteristics of Gerontopsychological Disorders in People Living in Nursing Homes and Households
  / A. I. Shpakou [et al.] // Advances in Gerontology. – 2022. – Т. 12. – № 1. – С. 35-40. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 61

  полный текст

  ББК 75. R13

  Kotava, A.
  The comparative analysis of incidence illnesses of system of blood circulation among various categories of the population, undergone to influence ionizing radiations owing to accident on the Chernobyl atomic power station
  / A. Kotava, A. Sosnovskaya // RAD : The First International Conference on Radiation and Dosimetry in Various Fields of Research, Nis, Serbia, April 25-27 2012. – Serbia : 2012. – С. 141. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 62

  полный текст

  ББК 75. S67

  Fedortsiv, O.
  The prevalence of obstructive bronchitis among pediatric population of Ternopil region ( Ukraine ) and Grodno region ( Belarus )
  / O. Fedortsiv, A. A. Shpakov // Slovensko-polske vojtekove-rudnikove dni detskej pneumoftizeologie a imunoalergologie : abstrakty prispevkov XXVII.rocnika medzinarodnej vedeckey konferencie, Dolny Smokovec, 25.9.2014 - 27.9.2014. – Dolny Smokovec : 2014. – С. 8-9. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 63

  полный текст

  ББК 51

  The selection of stress coping strategies by university students based on prior COVID-19 exposure
  / A. Shpakou [et al.] // Health Problems of Civilization. – 2022. – Т. 16. – № 1. – С. 57-62. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 64

  полный текст

  ББК 75. S40

  Transregional project "Thyroid Cancer Morbidity Monitoring Center" in Belorussian, Lithuanian, Russian (Kaliningrad Region), Ukrainian and Polish border regions
  / Z. W. Grajek [и др.] // Science & Technology Days Poland-East : 7 th International Forum, Suwalki, 17-19 April 2013 r. – Bialystok : 2013. – С. 4. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 65

  полный текст

  ББК 75. N23

  Shpakov, A. I.
  Tworzenie miedzynarodowej sieci wspolpracy naukowej w sferze badan zdrowia dzieci i nastolatkow
  / A. I. Shpakov, L. Klimatskaya // Narazenie dziecka na czynniki srodowiskowe i spoleczne. – Legnica : 2010. – С. 10. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 66

  полный текст

  ББК 75.

  Underestimation of pediatric asthma in Belarus, Poland, and Ukraine
  / J. Zejda [и др.] // European Respiratory Journal (ERJ). – 2014. – № 44. – С. 4096. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 67

  полный текст

  ББК 51.

  Wskaznik zroznicowania produktow spozywczych jako odzwierciedlenie zwyczajow zywieniowych i zwiazanych z dieta czynnikow ryzyka dla zdrowia dzieci 10-letnich (na przykladzie uczniow z Krasnojarska w Rosji, Grodna na Bialorusi, Kaunas na Litwie i Szczecina)
  / B. Klimatska [и др.] // Problemy Higieny i Epidemiologii. – 2010. – № 91(2). – С. 221-226. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 68

  полный текст

  ББК 57.3 Z41

  Szpakow, A.
  Wspolpraca transgraniczna w badaniach epidemiologicznych astmy i alergii u dzieci (dzialania wirtualnych grup badawczych)
  / A. Szpakow, A. Ahiyevets, Y. Sidarenka // Zdrowie dzieci w srodowisku przemyslowym, miejskim i wiejskim : XIX Miedzynarodowa Konferencja Naukowa. Legnica, 24-26 listopada 2016. – Legnica : 2016. – С. 32-33. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 69

  полный текст

  ББК 51.

  Wybrane aspekty profilaktyki chorob nowotworowych w Polsce. Czesc III. Wyniki zglaszalnosci/skutecznosci prowadzonych badan profilaktycznych
  / J. Gladczuk [и др.] // Hygeia public Heath. – 2015. – № 50(2). – С. 277-282. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 70

  полный текст

  ББК 75. О83

  Szpakow, A.
  Wystepowanie symptomow astmy i alergicznych chorob ukladu oddechowego i skory u dzieci w Grodnie i rejonie
  / A. Szpakow // 8 Akademia Dermatologii i Alergologii. DIASeries: Dermato-Immuno-Allergo Series, vol.4 : Program i streszczenia referatow. – Krakow : 2012. – С. 62-63. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 71

  полный текст

  ББК 75. А29

  Szpakow, A.
  Zagrozenia alkoholowe z uwzglednieniem rodzaju uzywanego alkoholu wsrod dziewczat w wieku 17-23 lat i rola spolecznych i psychologicznych czynnikow ryzyka zachowan ryzykownych w zakresie spozywania alkoholu
  / A. Szpakow, A. Szpakow // Aktywizacja srodowisk kreujacych polityke spoleczna - edukacja wychowawcow wobec nasilajacych sie zachowan dewiacyjnych dzieci o mlodziezy : Streszczenia VI konferencji naukowej. – Wroclaw : 2010. – С. 47-48. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 72

  полный текст

  ББК 51.

  Szpakow, A.
  Znaczenie dobrych praktyk w transgranicznych dzialaniach prozdrowotnych uczelni z Grodna i Suwalk
  / A. Szpakow, E. Kleszczewska // Przeglad Lekarski. – 2013. – Т. 70. – № 10. – С. 831-835. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 73

  полный текст

  ББК 5. Z41

  Znaczenie w postepowaniu terapeutycznym roznorodnych sposobow oceny subiektywnej jakosci zycia z perspektywy pacjenta z choroba zwyrodnieniowa stawow
  / J. Klossowska [и др.] // Zdrowie w XXI wieku: wyzwania, problemy, dylematy... Tom 2. – Lomza : 2015. – С. 123-131. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 74

  полный текст

  ББК 56. О85

  Аллергический ринит в структуре аллергопатологии, ассоциированной с сенсибилизацией к молекулярным компонентам клеща домашней пыли Der p1, Der p2
  / Р. Н. Хоха [и др.] // Оториноларингологические чтения : сб. материалов областной науч.-практ.конф., посвященной 60-летию кафедры оториноларингологии и глазных болезней ГрГМУ, Гродно, 26 ноября 2021 г. – Гродно : ГрГМУ, 2021. – С. 61-64. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 75

  полный текст

  ББК 30. Б63

  Стубеда, Ника Александровна
  Аминокислоты и их дериваты в патогенезе атеросклероза
  / Н. А. Стубеда, Д. Н. Блоцкая, Л. И. Нефёдов // Биотехнология: достижения и перспективы развития : сборник материалов V междунар. науч.–практ. конф., Пинск, 25–26 ноября 2021 г. / Полесский государственный университет ; гл. ред. В. И. Дунай ; Редкол. Е. М. Волкова, Н. А. Глинская, Н. Г. Кручинский. – Пинск : ПолесГУ, 2021. – С. 175-178. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 76

  полный текст

  ББК 51. А43

  Станько, Э. П.
  Анализ поло-возрастного состава ВИЧ-инфицированных лиц в Республике Беларусь
  / Э. П. Станько // Актуальные вопросы ВИЧ-инфекции. Охрана здоровья матери и ребенка : материалы междунар. науч.-практической конф., Санкт-Петербург, 31 мая – 01 июн. 2021 г. – Санкт-Петербург : Человек и его здоровье, 2021. – С. 201-202. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 77

  полный текст

  ББК 50

  Антибактериальные свойства наночастиц никеля и алюминия
  / Р. И. Довнар [и др.] // Доклады Национальной академии наук Беларуси. – 2024. – Т. 68. – № 1. – С. 61-71. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 78

  полный текст

  ББК 28. С23

  Антибактериальный эффект наночастиц оксида цинка по отношению к Staphylococcus aureus
  / Р. И. Довнар [и др.] // Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 85-летию со дня рождения профессора Борисюка Михаила Владимировича, 17 февраля 2022 г. [Электронный ресурс]. – Гродно : ГрГМУ, 2022. – С. 86-88. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 79

  полный текст

  ББК 28.7 О80

  Аспросин и кислородзависимые процессы при инсулинорезистентности
  / В. В. Зинчук [и др.] // От молекулы к системной организации физиологических функций : материалы науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвященной 90-летию со дня рождения проф. А.В. Завьялова, Курск, 18-20 апр. 2023 г. – Курск : Изд-во КГМУ, 2023. – С. 104-106. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 80

  полный текст

  ББК 51.2 С56

  Царь, Наталья Георгиевна
  Витамины и минеральные вещества в среднесуточном рационе питания студентов факультета туризма и сервиса Гродненског государственного университета им. Я.Купалы
  / Н. Г. Царь, А. П. Сухова // Современные проблемы гигиены, радиационной и экологической медицины : сборник научных статей. Вып. 4. – Гродно : ГрГМУ, 2014. – С. 325-327. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 81

  полный текст

  ББК 51. М43

  Влияние механических напряжений на хондроциты в межпозвонковых дисках шейного отдела позвоночника
  / О. А. Жарнова [и др.] // Межвузовский научный симпозиум с международным участием, посвященный 110-летию со дня рождения члена-корреспондента НАН Беларуси Н. И. Аринчина [Электронный ресурс] : сб. материалов, Гродно, 28 февр. 2024 г. – Гродно : ГрГМУ, 2024. – С. 88-91. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 82

  полный текст

  ББК 51

  Влияние селективной гемосорбции липополисахарида на концентрацию аминокислот в плазме у пациентов с сепсисом
  / Н. В. Белявский [и др.] // Здравоохранение. – 2023. – № 3 (912). – С. 33-37. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 83

  полный текст

  ББК 51. А43

  Возможности элиминации серина методами экстракорпоральной гемоперфузии в составе комплексной терапии сепсиса
  / Н. В. Белявский [и др.] // Актуальные проблемы медицины [Электронный ресурс] : сб. материалов итоговой науч.-практ. конф., Гродно, 26 янв. 2023 г. / Отв. ред. И. Г. Жук. – Гродно : ГрГМУ, 2023. – С. 42-43. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 84

  полный текст

  ББК 28.

  Аль-Джебур, Джаафар Шати Оваид
  Газотрансмиттеры монооксид азота и сероводорода у лиц с различным содержанием аспросина
  / Д. Аль-Джебур // Кислород и свободные радикалы : сб. материалов Междунар. науч.-практич. конф. с международным участием, Гродно, 26-27 мая 2022 г. – Гродно : ГрГМУ, 2022. – С. 6-8. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 85

  полный текст

  ББК 51.2 С56

  Царь, Наталья Георгиевна
  Гигиеническая оценка нутриентного состава и энергетической ценности среднесуточных рационов питания студентов
  / Н. Г. Царь, А. П. Сухова // Современные проблемы гигиены, радиационной и экологической медицины : сборник научных работ, посвященный памяти профессора М.С. Омельянчика. – Гродно : ГрГМУ, 2013. – С. 300-304. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 86

  полный текст

  ББК 28.7 Э40

  Сосновская, Е. Я.
  Динамика заболеваемости болезнями системы кровообращения среди участников ликвидации последствий чернобыльской катастрофы по данным Государственного регистра лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС
  / Е. Я. Сосновская, О. В. Котова // Экологическая антропология: ежегодник. – Мн. : Изд-во белорусского комитета "Дзецi Чарнобыля", 2010. – С. 76-79. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 87

  полный текст

  ББК 51. А43

  Станько, Э. П.
  Динамика первичной заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Республике Беларусь в 2000-2019 гг.
  / Э. П. Станько // Актуальные вопросы ВИЧ-инфекции. Охрана здоровья матери и ребенка : материалы междунар. науч.-практической конф., Санкт-Петербург, 31 мая – 01 июн. 2021 г. – Санкт-Петербург : Человек и его здоровье, 2021. – С. 199-200. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 88

  полный текст

  ББК 51. К63

  Станько, Э. П.
  Динамика распространения наркозависимости и ВИЧ-инфекции среди потребителей инъекционных наркотиков в Беларуси
  / Э. П. Станько // Коморбидные состоянии в психиатрии и наркологии : матер. Всероссийской науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 40-летию наркологической службы Чеченской Республики, Грозный, 8–9 апреля 2021 г. – Грозный : ГУП "Книжное издательство", 2021. – С. 115-116. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 89

  полный текст

  ББК 51. А43

  Станько, Э. П.
  Динамика эпидемии ВИЧ/СПИДА в Республике Беларусь в 2000-2019 гг.
  / Э. П. Станько // Актуальные вопросы ВИЧ-инфекции. Охрана здоровья матери и ребенка : материалы междунар. науч.-практической конф., Санкт-Петербург, 31 мая – 01 июн. 2021 г. – Санкт-Петербург : Человек и его здоровье, 2021. – С. 200-201. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 90

  полный текст

  ББК 51. А56

  Станько, Э. П.
  Женщины, употребляющие инъекционные опиоиды, с различным ВИЧ-статусом: клинические и психосоциальные характеристики
  / Э. П. Станько, С. А. Игумнов // Альянс психологии, психотерапии и фармакотерапии. Наука и реальный мир в лечении психических расстройств [Электронный ресурс] : сб. тезисов конференции, посвященной 90-летию со дня рождения Б. Д. Карвасарского, Санкт-Петербург, 29 октября 2021 г. – Санкт-Петербург : НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева, 2021. – С. 215-216. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 91

  полный текст

  ББК 20.1 З46

  Холупко, Т. Г.
  Значение свободнорадикального окисления в патогенезе дистрофии сетчатки, индуцированной тяжелыми металлами
  / Т. Г. Холупко, Н. Г. Царь // Здоровье и окружающая среда: сб. науч. тр. Вып. 15 / под ред. Г. И. Сидоренко ; ред.: Д. Ленихен, У. Флетчер ; А. С. Долецкого. – Минск : 2010. – С. 180-185. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 92

  полный текст

  ББК 51.2 С56

  Царь, Наталья Георгиевна
  Значение эндогенной интоксикации в патогенезе дистрофии сетчатки
  / Н. Г. Царь, Т. Г. Холупко // Современные проблемы гигиены, радиационной и экологической медицины : сборник научных работ, посвященный памяти первого заведующего кафедрой общей гигиены и экологии профессора В.М.Нижегородова. – Гродно : ГрГМУ, 2012. – С. 299-303. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 93

  полный текст

  ББК 51

  Узлова, Елизавета Валентиновна
  Изменения содержания АТФ-синтазы и нейроглобина в нейронах разных отделов мозга крысы при церебральной ишемии
  / Е. В. Узлова, С. М. Зиматкин // Новости медико-биологических наук (News of biomedical sciences). – 2022. – Т. 22. – № 3. – С. 219-226. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 94

  полный текст

  ББК 65.

  Борисюк, Ольга Леонидовна
  Изучение осведомленности пациентов об артериальной гипертензии (на примере УЗ "Городская клиническая больница № 2 г. Гродно")
  / О. Л. Борисюк, В. Г. Глущук // Формы и методы социальной работы в различных сферах жизнедеятельности : материалы IX междунар. науч.-практ. конф., 30-летию социальной работы в России, Улан-Удэ, 23-24 сентября 2021 г. / отв. ред. Ю. Ю. Шурыгина. – Улан-Удэ : ВСГУТУ, 2021. – С. 50-52. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 95

  полный текст

  ББК 51. А43

  Станько, Эдуард Павлович
  Иммунологическая характеристика потребителей инъекционных наркотиков с ВИЧ-инфекцией
  / Э. П. Станько // Актуальные проблемы медицины [Электронный ресурс] : сб. материалов итоговой науч.-практ. конф., Гродно, 26 янв. 2023 г. / Отв. ред. И. Г. Жук. – Гродно : ГрГМУ, 2023. – С. 372-373. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 96

  полный текст

  ББК 75.

  Царь, Наталья Георгиевна
  Использование силикон-гидрогеливых контактных линз в лечении нейропаралитического кератита
  / Н. Г. Царь, Т. Г. Холупко // Медицинские новости. – 2010. – № 7. – С. 49-50. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 97

  полный текст

  ББК 74. Э16

  Попенкова, И. В.
  Исследование информированности пациентов УЗ ГКБ №2 г. Гродно по вопросам здорового образа жизни
  / И. В. Попенкова // Эврика - 2017 [Электронный ресурс] : сборник научных статей / ред. кол. С. Я. Кострица [и др.]. – Гродно : 2017. – С. 1. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 98

  полный текст

  ББК 75.1 Ф50

  Котова, Оксана Викторовна
  Исследование системы регуляции сердечного ритма здоровых лиц стохастическим методом
  / О. В. Котова, И. Рудоман // Физическое воспитание и современные технологии формирования физической культуры личности студентов : сборник научных статей / Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы" ; под науч. ред. В. А. Максимовича ; ред. кол.: С. К. Городилин, А. И. Шпаков. – Гродно : ГрГУ, 2013. – С. 280-284. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 99

  полный текст

  ББК 51. М43

  Жарнова, Ольга Александровна
  Исследование температурных полей тела человека при дистрофических изменениях поясничного отдела позвоночника с акцентом на остеохондроз
  / О. А. Жарнова, Т. К. Крупская, А. И. Гаманович // Межвузовский научный симпозиум с международным участием, посвященный 110-летию со дня рождения члена-корреспондента НАН Беларуси Н. И. Аринчина [Электронный ресурс] : сб. материалов, Гродно, 28 февр. 2024 г. – Гродно : ГрГМУ, 2024. – С. 91-94. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения
 • 100

  полный текст

  ББК 51.2 С56

  Прокопович, Валерий Константинович
  К вопросу об остаточных количествах поверхностно-активных веществ на тканях, прошедших стирку с использованием синтетических моющих средств
  / В. К. Прокопович, А. В. Козловский // Современные проблемы гигиены, радиационной и экологической медицины : сборник научных работ, посвященный памяти профессора М.С. Омельянчика. – Гродно : ГрГМУ, 2013. – С. 224-228. 

  Статья


  Добавить в корзинуПодробнееМеста хранения


<1234>>>

Вестник ГрГУ UNIVERSUM Научная библиотека